Kuvan 44 oikealla puolella on esitettynä eräs maailman kuuluisimmista symboleista – kameli menee neulansilmän läpi. Tietysti neulansilmä ja kameli ovat monimerkityksellisiä symboleja, eikä tämä suinkaan ole niiden ainoa tulkinta ja selitys, mutta ehkä kaikkein tärkein tämä silti on.175 Kamelin symboliikkaan ja todellisuuteen kuuluu näet se, että kyseinen eläin selviää kaikkein parhaiten autiomaassa. Neulansilmä puolestaan kuvaa ihmisen omasta päästä, eli persoonasta luopumista. Symboliikan tuntemista helpottaa se, jos tuntee egyptiläisiä hieroglyfeja. Ankh-ristin yläosa nimitäin kätkee sisälleen myös ihmisen nimen (shen-rengas).176

175 Muita selityksiä on mm. sellainen, että neulansilmä on ahdas käytävä, josta matkamies ei mahtunut kamelin kanssa, jos kamelilla oli kantamuksia mukana. Näin symbolisesti kameli ja matkustaja piti riisua kantamuksista, jotta ahtaasta portista pääsi läpi.

176 Ehkä J. R. R. Tolkien viittaa tähän rinkulaan symbolillaan sormuksesta, joka hallitsee kaikkea.

Ankh, kameli ja neulansilmä

Kuva 44. Elämänristi Ankh (vasen). Jumala Ptah sekä neulansilmän läpi tullut kameli (oikea).177

177 Kuvan lähde: Brooklyn Museum: "Pooh, Phoh, Loh (Lunus, le dieu-Lune, Sélène)", 1823-25. Printed material. Brooklyn Museum. (N372.2_C35).

Egyptiläisessä mytologiassa ihmisen nimeen liittyen tulee myös olla tietoinen muutamasta asiasta. Ensinnäkin ajateltiin, että ihminen on olemassa täsmälleen niin kauan kuin hänen nimensä on olemassa. Siksi faaraot koristelivat hautansa omilla nimillään ja titteleillään - jotta he eläisivät ikuisesti.178 Tämän lisäksi faaraot saivat itselleen erilaisia nimiä edetessään totuuden tiellä. Tämä kaikki on vielä yleisesti tunnettua tietoa Egyptiin liittyen. Seuraava asia ei kuitenkaan ole yleisesti tunnettua: jotta ihminen voi kuolla ja uudelleensyntyä, tulee symbolisen Ankh-ristin179 aueta ja vapauttaa persoona ja sen mukana hänen nimensä. Ankh-ristin aukeamista kuvaa hieroglyfi Isiksen solmu (V39), joka on Ankh-risti solmu auenneena. Symboliikasta tulisi ymmärtää, että ihmisen sielun on oltava puhdas kuin Isis (vastaa Raamatun neitsyt Mariaa), jotta hänen elämänristin solmu voi aueta.

178 Huomaa myös, että meistä jokainen tuntee esimerkiksi Jeesuksen, Krishnan ja Buddhan nimeltä. Myös heidän kohdalla, heidän nimensä on säilynyt ja elää yhä.

179 Huomautetaan tässä, että Ankh-risti tarkoittaa hieroglyfeissä myös sanaa ”sandaalin remmi”. Kun Johannes opettaa Raamatussa, että hän on arvoton avaamaan kenkien nauhoja (Johannes 1:27), hän todellisuudessa puhuu Ankh symbolista. Valitettavasti suomalainen kirkko on onnistunut kääntämään tämän väärin ja näin hukkaamaan tärkeää symbolista, hengentietoa. Esim. englanninkielisessä Raamatussa tässä käytetään sanaa ”sandal”, eli ”sandaali” (NIV, 2011).

Ihmisen yksilösielu voi puhdistua itsensä Isiksen ja Marian kaltaiseksi totuuden tien kolmen vaiheen (kasteen) kautta. Kun yksilösielu alkaa puhdistua, alkaa ihminen samaan aikaa edetä henkisen evoluution rappusia ylöspäin, eli hänen elinvoimansa (kundaliini, käärme) alkaa nousta. Kuvassa 44 (oikea) käärme ja elinvoima on kuvattu was-sauvana, ja kuten kuvasta nähdään, sauva on sukeltanut ylhäällä neulansilmän läpi. Jäljelle jää oikeastaan ainakin yksi melko oleellinen kysymys. Miksi vertauskuvissa puhutaan kamelista, jos sauvan päähän on yleensä kuvattu joko käärme, Seth-eläin tai koira. Tämän lisäksi on hyvin erikoista, etteivät egyptiläiset käyttäneet mitään tiettyä hieroglyfiä tarkoittamaan kamelia.

Was, kameli, Jumala ja koira

Kuva 45. Was-sauva (vasen). Heprean kirjain G, gimel (keski). Heprean kirjaimet G (gimel), O (waw vokaalina) ja D (dalet) (oikea).

Kun yhdistetään hieroglyfi was (kuva 45 vasen) heprealaisten aakkosten kanssa, saadaan aikaan melko mielenkiintoisia huomioita. Ensiksi kirjain G,180 eli gimel, tulee suoraan kamelia tarkoittavasta sanasta, sekä hepreassa että arabiassa. Kirjain gimel (kuva 45 keski) on myös lähes suora kopio was-sauvasta (kuva 45 vasen).

180 Tämä on myös se kuuluisa G-kirjain vapaamuurareiden logossa.

Toinen merkittävä sattuma saadaan aikaiseksi, kun jaetaan was-sauva kolmeen osaan. Näitä kaikkia osia löydetään vastaamaan heprealaiset kirjaimet (dalet, waw ja gimel). Nyt ollaankin ihmeissään, sillä nämä samat kirjaimet muodostavat translitteroituna kaksi hyvin kiinnostavaa englannin kielen sanaa: DOG (eli ”koira”) ja GOD (eli ”Jumala”).181 Nämä kaksi symbolia yhdistetään usein egyptiläisiin hahmoihin Anubis (koira) ja Horus (Jumala).182 Näin meillä on kasassa yhdessä ja samassa voimasauvassa sekä maallinen minä (koira) että taivaallinen minä (Jumala). Tämä päättelyketju viittaisi siihen, että was-sauvan todellinen (salattu/amen) merkitys olisi maallisen minän ja taivaallisen minän ilmeneminen yhdessä ja samassa hetkessä, samassa sielussa.

181 Englannin kielen ja Egyptin hieroglyfien yhteyttä voi perustella loogiseksi taulukon 11 ja useiden esimerkkien avulla. Esim. Feather (Hyveen Sulka), Father (Isä-jumala) ja Water (Nun). Noon (nun) tarkoittaa myös keskipäivää. Myös human (hu + aman), selfish (sell + fish), horizon (HR + eye + son), ten (aten, 10. jumala), even (Eve + N), Son/Sun, Lamp/Lamb, I/eye, Reed/Read jne. jne. Toki nämä kaikki voivat olla sattumaakin.

182 Myös kuva 28 kuvaa tätä tilannetta. Musta sika, villikarju, koira, aasi, kameli ja Seth-eläin ovat kaikki tässä vaiheessa totuuden tietä maallisen minän symboleja. Vanhassa testamentissa, Mooseksen tarinan yhteydessä tämä parivaljakko on ilmaistu nimien Joosua ja Kaleb avulla (esim. 4.Moos.14:6). Kaleb on heprean sanan ”keleb” (כלב), eli ”koira” johdannainen. Joosua on täsmälleen sama nimi kuin Jeesus. Vanhan testamentin Joosuan koko nimi on Joosua Nun poika. Nu on taas egyptiläinen Isä-jumala, joka hallitsee alkuvettä ja syvyyttä. Kristus taas kertoi, miten ihmisen pitää syntyä vedestä ja hengestä. Ja vielä heprean sanat Ben Nu (Nun poika) tarkoittaa hieroglyfeissä Bennu-lintua, eli suomeksi feeniksiä. Nu on KET:n vasen puoli.

Kamelin kulkeminen neulansilmän läpi tarkoittaa taivaallisen minän voittoa maallisesta minästä itseoivalluksessa, sekä lopulta myös sen uhraamista ja kuolemaa. Kamelin kulkeminen neulansilmästä tarkoittaa myös elämänvoiman nousemista ja siihen liittyvää pyhää sotaa ja tulikastetta. Sota ei kuitenkaan koskaan pääty toisen osapuolen voittoon. Jotta pyhä sota voi päättyä, tarvitaan luovutusvoitto tai tasapeli. Kameli kulkeekin lopulta neulansilmän läpi, kun sekä maallinen että taivaallinen minä antautuvat kokonaan perimmäisen totuuden johdettaviksi. Tästä on kyse totuuden tien kolmannessa vaiheessa. Symbolisten veljesten on päästävä keskenään sisäiseen rauhaan, muuten symbolinen vuori ei nouse ilmaan ja paiskaudu mereen, eikä sota pääty koskaan.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).