Tahdon aikakauden jälkeen koittaa vielä luovuuden aikakausi, jolloin ihmisen persoonallisen luovuuden tilalle sisäistetään luomisen pelisäännöt. Luomistyön mukaisesti ihmiseen rakennetaan uusi Taivas ja Maa, jotka mahdollistavat luovuuden ajan kukoistuksen. Täydellinen sielu luo siis itsensä uudelleen, totuuden kuvaksi. Uudelleenluominen onkin vastakohta tahdon ajan luopumiselle. Jos sielut siirtyvät luomaan ennen tahdon lopullista murentumista, vaarana ovat esimerkiksi ydinaseiden tapaiset keksinnöt, joilla voidaan tuhota koko ihmiskunnan elinympäristö.

Luovuuden aikakauden jälkeen tulee ihmisen perusolemuksen muistamisen aikakausi. Tällöin uudeksi luodun sielun tietoisuus ulottuu muistamaan kaiken tarpeellisen maailmanhistorian menneisyydestä, ja jopa tulevaisuudesta. Muistin aikakauden jälkeen tulee vielä lopullinen tietoisuuden aikakausi, minkä pyhät kirjat ja viisaat sielut ovat symbolisesti nimenneet ihmiskunnan kultaiseksi ajaksi. Ja se onkin aivan oikein: se on ihmiskunnan valaistumisen aikakausi.

Jokainen sielu voi jo nyt, tässä elämässä, kulkea koko henkisen ja hengellisen evoluution läpi, ja saavuttaa kirkastumisen. Tahdon aikakausi on tähänastisista periodeista merkittävin, sillä se luo perusteet koko uudelle ajalle. Jos tahdon aikakausi ei mene putkeen, voivat sodat ja muut ihmiskunnan rasitteet jäädä vaivamaan myös seuraavia aikoja. Tämä käynnistäisi mittelyn ihmiskunnan oman tuhon ja säilymisen välille. Aivan kuten ihmisen sisäinen evoluutio päättyy viimeiseen tuomioon, samalla tavalla ihmiskunnan yhteinen matka puntaroidaan sen keskinäisen ykseyden ja hyvinvoinnin perusteella.

Ihmisen oma tahto pyrkii estämään ja tuhoamaan totuuden tahtoa, ja samalla tavalla totuuden tahto pyrkii paljastamaan ja tuhoamaan itsekkään tahdon. Voimme kaikki huolehtia ensisijaisesti vain itsestämme ja läheisistämme, sekä palvella koko ihmiskuntaa tällä yhteisellä matkalla. Karman- ja tuomionlaki pitävät huolen siitä, että jokainen ihminen joutuu nämä samat oppitunnit käymään läpi – jos ei tässä elämässä, niin seuraavissa.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).