Edellisistä sanoista on varmasti jo muodostunut jonkinlainen kuva siitä, kuinka tärkeää on muodostaa luovuuden ja järjen liitto alitajuisessa mielessä. Nostetaan esiin vielä kuitenkin tieteellinen ja uskonnollinen ajatus tästä liitosta. 

Tutkijat Sternberg ja O’Hara ovat ehdottaneet viisi erilaista suhdemahdollisuutta luovuuden ja järjen välille. Oikeastaan he vain luettelevat matemaattisen joukko-opin eri tavat muodostaa kaksi joukkoa ja niiden väliset suhteet. Joukot voivat olla toisiinsa kuuluvia (alijoukkoja), erillisiä, leikkaavia tai saman pääjoukon erillisiä alijoukkoja. (Sternberg & O’Hara, 1999) Totuuden näkökulmasta tutkijoiden ehdotuksista lähimmäksi pääsee ajatus yhdestä pääjoukosta (järkiluovuus), jonka erillisiä alijoukkoja järki ja luovuus molemmat ovat.

Tieteen ja uskontojen rajamailla taiteillut ja elänyt Leonardo da Vinci on ottanut järkiluovuuteen kantaa sillä tavalla, että hänen mukaansa esimerkiksi hänen taideteostensa elementtejä eivät voi ymmärtää muut kuin matemaatikot. Ilmeisesti Leonardolla oli tapana kätkeä järjellistä tietoa hänen luoviin taideteoksiinsa. Leonardon kuuluisa työ Mona Lisa (, jonka hän itse jätti nimettömäksi) oli Leonardon Suuri työ. Hän kantoi taulua mukanaan yli 10 vuotta ja hioi sitä aina vain paremmaksi. Kirjassa Leonard de Vinci kerrotaan, että mitä tahansa Leonardo tekikin, hän aina palasi Mona Lisan pariin – uudestaan ja uudestaan, kuin se olisi ollut hänen sisäisen rauhan, virkistymisen ja seesteisyyden lähde (Antonina, 1952). Jokainen oman Suuren työnsä löytänyt sielu tietää, mitä tämä tarkoittaa.

Järkiluovuus on erittäin tärkeä liitto ihmisen mielessä (ja aivoissa), ja siksi sitä opetetaan kaikissa pyhissä kirjoissa. Tämän niin sanotun uuden liiton mahdollistavan kytköksen symboleita ovat tuli, tulisade, tulinen järvi, tulimeri jne. Tulikastetta eli totuuden tien toista vaihetta kuvaavat myös Raamatun kolmikko Maria (luovuus), Joosef (järki) ja Jeesus Kristus (vedestä syntynyt ja tulikasteessa karaistu täydellinen sielu). Egyptissä vastaava kolmikko on Isis (luovuus), jonka hieroglyfi on kolmiportainen valtaistuin ja muna, Osiris (järki), jonka hieroglyfi on myös kolmiportainen valtaistuin ja silmä, sekä Horus, joka on taivaan ja maan valtias sekä ehkä koko muinaisen Egyptin arvostetuin Jumala. Tässä yhteydessä symbolien kieli puhkeaa kukkaan, sillä esimerkiksi yhdistämällä nimet Isis ja Osiris saadaan aikaan kolmiportainen pyramidi ja siihen liittyvä kaikkinäkevä silmä. Horus on siis itse se kuuluisa kaikkinäkevä silmä pyramidin huipulla. Kuten Kristus ja Mooses, myös Horus on pyramidin huippukivi (myös kulmakivi).81

81 ks. esim. Markus 12:10; 1.Pietari 2:7; Psalmi 118:22; sekä Mooseksen nimi, joka on myös erään pyramidion kiven, eli egyptiläisen pyramidin huippukiven nimi.

Osiris ja Isis hieroglyfit yhdistyvät

Kuva 23. Hieroglyfien Osiris ja Isis yhdistyminen

Taulukko järkiluovuudesta

Taulukko 10. Järkiluovuuteen liittyvä symboliikka Raamatussa ja Egyptissä

Huom. taulukossa alarivillä mainittu hieroglyfi "pensaat" on paikoin käännetty orjantappurapensaiksi, ja itse hieroglyfissä on monesti vain okaat/nauloja muistuttavat kolme merkkiä. Symbolien kielessä nämä viittaavat myös juuri Totuuden tien kolmeen kasteeseen.

Raamatun symboliikkaan nojautuen, Isikseen rinnastettava Maria (Budge, 1904. Osa II, 220) on kapinallinen sielu, joka i) ensin päättää kuunnella Jeesuksen opetuksia arkiaskareiden sijaan (Martta ja Maria), ii) sitten saa osakseen Magdalenana seitsemän pahaa henkeä, jotka ovat saastuttaneet hänen seitsemän sydämenosaansa (sielun), ja lopulta 3) hän on puhdistunut neitsyeksi. Monissa gnostilaisissa kirjoituksissa Maria on myös koko sielun synonyymi.

Totuuden tien toisessa vaiheessa (eli tulikasteessa) sielusta poltetaan pois ihmisen itse luomat uskomukset, arvot ja identiteetti. Samalla tieto ja totuus ottavat sielun sisällä taivaallisen minän muodon ja roolin ”hän joka kasvaa”. Ja lopulta, kuten varhaisgnostilaiset tekstit ovat sen suoraan ilmaisseet, tulee aika, kun Marian pää (profetian pää) leikataan poikki ja sielu vihitään avioliittoon itse totuuden kanssa. Jotta toinen liitto voi toteutua konkreettisesti, täytyy Marian seitsemän pahaa henkeä, yksi kussakin sielunosassa, tulla häädetyksi. Tällöin Maria Magdalena muuttuu sielunsa puhdistu-misen kautta neitsyeksi, eli hänestä tulee Neitsyt Maria. Tämän tulkinnan vahvistaa egyptiläinen perimätieto, jonka mukaan myös Isiksen pää leikataan poikki. Äitinsä pään leikkaa poikki palava miekka, eli hänen oma poikansa (Kristukseen rinnastettava) Horus (Pinch, 2002, 151). Tämä on välttämätöntä, sillä profetian pää on aina enemmän mielikuvituksen ja ihmisen egon kuin perimmäisen totuuden hallinnassa (vaikka profeetta puhuisikin totta).  

Tämän osion lopuksi voisimme vielä tutustua erään tunnetun matemaatikon ja filosofin ajatuksiin. Nimittäin myös Pythagoraan kirjoittama elämänohje (ja joillekin jopa pyhä teksti) Kultaiset säkeet ottavat kantaa järkiluovuuteen. Kultaisissa säkeissä kerrotaan esimerkiksi, ettei missään asiassa tule tottua toimimaan säännöttömästi tai järjettömästi (kohta 14). Teksti jatkaa, että on kurjan ihmisen tapa toimia ja puhua harkitsematta (kohta 28), ja lopulta tekstissä jopa todetaan, ettei koskaan tulisi tehdä mitään, mitä ei itse ymmärrä (kohta 30). (Totuudentalo, 2016) Pythagoraan ohjeet koskettavat ensisijaisesti totuuden tien tulikasteen aikaa, mutta näiden sanojen viisaudessa on silti jotain opittavaa ihan jokaiselle.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).