Kirkastunutta sielua voi varmasti luonnehtia äärettömällä eri tavalla, joista tässä liitteessä käydään läpi vain pari tapaa. Tosi simppelillä matematiikalla saadaan symboleiden kielen kautta muodostettua seuraava yhtälö:

7 sielunosaa

+

5 kaikkinäkevän silmän ominaisuutta

=

12 kirkastuneen sielun ominaisuutta

Kirkastuneeseen sieluun on usein liitetty luku 12. Sielun kokonaisvaltaisuutta kuvaavat hyvin esimerkiksi 12 tähtimerkkiä (zodiakki, eläinrata), jotka yhdessä osoittavat jokaiseen mahdolliseen ilmansuuntaan. Toisaalta myös kellon 12 tuntia kuvaavat osuvasti kirkastuneen sielun kokonaisvaltaisuutta, sillä kaikki aika on ilmoitettavissa kellotaulun 12 tunnin avulla (AM/PM-systeemi).

Näiden tutumpien tusinoiden lisäksi on olemassa vielä hieman tuntemattomampia tusinoita, joista nostetaan tässä vaiheessa esiin Raamatun uuden ja vanhan testamentin tusinat. Tästä kirjasta on opittu, ettei pyhissä kirjoissa ole turhaan lausuttu Jumalan nimiä ja ominaisuuksia, ja sen vuoksi onkin oletettavaa, ja jopa todennäköistä, että esimerkiksi Raamattuun tallennetut nimet voivat sisältää salaisia sanomia. Seuraavat kaksi taulukkoa avaavat vanhan testamentin Israelin heimojen nimet sekä uuden testamentin Jeesuksen opetuslasten nimet. Taulukoissa esitetään vain yhteenveto nimistä ja niiden merkityksistä, tarkempi tutkimustyö jääköön jokaisen omalle vastuulle.

Kirkastuneen sielun 12 symbolia ja ominaisuutta kuvaavat sielun ominaisuuksia, joiden avulla se on saavuttava suuren rauhan. Kirkastumisen hetkellä sielu irtautuu vielä kokonaan yhdestä symbolista, ja tämä symboli on merkitty taulukon 23 kohtaan 12. Symboli on hirttoköysi. Hirttoköysi symboloi narujen sitomista kaulan ympärille. Symboliikka on läsnä myös Jeesuksen tarinassa, kun Juudas hirttäytyy itsekkäästi petettyään Jeesuksen (Matteus 27:5). Egyptiläisessä symboliikassa hirttoköysi on jälleen viite Ankh-ristiin (kuva 43), jossa ihmisen keho, eli T-kirjain on ensin ilman päätä, ja sitten kehoon sidotaan uusi liitto ja ikuinen pää (kuva 42). Näin symboliset ala- ja ylä-Egypti, eli ihmisen tiedostumaton mieli ja keho sidotaan yhteen hänen tietoisen mielen ja pään kanssa. Samassa yhteydessä voidaan puhua myös, että chakralinja siirtyy näkymään ihmisen silmistä (kuva 31; kuva 39).

Jeesuksen opetuslasten nimet ja symbolit

Taulukko 23. Jeesuksen opetuslasten nimet, symbolit ja ominaisuudet

Opetuslapsia vastaava 12 hengen porukka löytyy myös vanhan testamentin Jaakobin pojista, jotka tunnetaan myös Israelin sukukuntina. Israelin sukukunnat on esitetty taulukossa 24 niihin liitettyjen ilmansuuntien mukaisesti jaoteltuna.

Vanhan testamentin Juuda vastaa jossain määrin edellisen taulukon Juudasta, sillä molempiin liitetään ominaisuus veljensä myyminen. Molemmissa tarinoissa tällä teolla viitataan tämän kirjan määritelmään Juudas-vaikutus. Kyseessä on ihmisen itsekkään sielun tarve pyytää rahaa Suuresta työstä sekä ottaa vielä kunnia pois Jumalalta itselleen. Myös monet muut vanhan testamentin symbolit yhtenevät uuden testamentin vastaavien kanssa. Molemmista listoista löytyvät esimerkiksi Jaakobin paini, miehen-kaltaisuus, kaksinaisuus jne.

Jaakobin pojat ja Israelin sukukunnat

Taulukko 24. Jaakobin poikien ja Israelin heimojen nimet, symbolit ja ominaisuudet

Jos taulukon 24 symboleja ja siihen liittyvää tarinaa lukee vain juuri niin kuin ne ovat, voisi ajatella, että Jaakob sai tulikasteessa nimen Israel, ja henkisen evoluution seuraavassa vaiheessa hänen tuli vielä löytää itsestään nämä kaikki 12 ominaisuutta. Tällä ajattelutavalla voisi päätellä, että Jaakobin (tai Israelin pojat) ovatkin yhden ja saman ihmisen ominaisuuksia. Samaa ajatusta voisi jatkaa edellisen taulukon kanssa, jos ajattelisi, että kaikki 12 opetuslasta voisivatkin olla vain yhden ja saman ihmisen eri ominaisuuksia. Näin olisi mahdollista ymmärtää, miten kirkastuneen sielun voisi määritellä, tai ainakin näin sitä voisi yrittää kuvailla.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).