Kirjan aloittavassa luvussa 0 käydään läpi henkisen ja hengellisen psykologian tärkeimmät termit ja määritelmät. Koska jokainen ihminen ymmärtää sanoja hänelle persoonallisella tavallaan, on tähän lukuun kirjoitettu ylös säännöt, joita tässä kirjassa, eli tässä kontekstissa noudatetaan. Jos lukija etsii vain henkisiä virikkeitä, voi hän aluksi halutessaan jopa hypätä kirjan aloittavan luvun yli. Edistyneempi henkisen tien kulkija voi vastaavasti halutessaan syventää omaa ymmärrystään tällä - monien makuun jopa liian tieteellisellä - määritelmien sarjalla.

Tässä kirjassa keskitytään valaisemaan lähinnä Kaiken ja ei minkään teorian psykologista ja neurologista kontekstia sekä neurolingvistisen ohjelmoinnin kontekstia. Näiden kontekstien avulla on mahdollista selittää ihmisen fyysinen, henkinen ja hengellinen olemus ja olemattomuus, ihmiskunnan ja ihmisyksilön elämäntehtävä ja rooli, sekä ihmisen henkilökohtainen suhde Jumalaan. Yleisemmin voidaan puhua ihmisen henkisestä evoluutiosta.

Lyhyesti sanottuna ihmisen suhde Jumalaan syvenee kolmessa vaiheessa:

1) Ensimmäisessä vaiheessa ihminen ymmärtää hieman tietoisesti ja valtaosin tiedostumattomasti maailmankaikkeuden hengellisen rakenteen ja varsinkin siihen liittyvän olemattomuuden ”olemassaolon” (taulukon 1 vasen puoli). Tällöin ihmisen sanotaan tuntevan Jumalan silmästä silmään.

2) Toisessa vaiheessa ihmiselle tulee omien kasvojensa kautta tutuksi Jumalan kasvot ja niistä heijastuvat seitsemän sielunosaa (taulukon 1 oikea puoli). Kun ihminen tunnistaa ja tiedostaa, ja sen jälkeen vielä puhdistaa sielunsa osaset, voidaan ihmisen ajatella tuntevan Jumalan kasvoista kasvoihin.

3) Kolmannessa vaiheessa ihminen löytää kaikkeuden ja itsensä, sekä tiedon ja elämän välillä tasapainon (taulukon 1 molemmat puolet), ja näin puhdistuu ihmisen alku-peräiseen, täydelliseen muotoon – Jumalan kuvaksi, täydelliseksi sieluksi. Tällöin ihmisen sanotaan symbolisesti olevan Jumalan poika, tai yleisemmin Jumalan lapsi. Kolmannessa vaiheessa henkilö tuntee Jumalan, kuten lapsi tuntee isänsä. Tästä tilanteesta käytetään myös ilmauksia valaistuminen ja kirkastuminen, jotka ovat jokaisen ihmisen kulkeman henkisen evoluution eräs päämäärä.

 

Määritelmä 1. (Kaiken ja ei minkään teoria KET; Jumala; perimmäinen totuus)

Kaiken ja ei minkään teoria sisältää kuvauksen perimmäisestä totuudesta ja siihen liittyvästä perusteellisesta dualismista, eli jaosta ei-olevaiseen tietoon ja olevaiseen elämään. Kaiken ja ei minkään teoria sisältää tähän mennessä kaikki muut olemassa olevat ja olemattomat teoriat, sekä selittää niiden välistä vuorovaikutussuhdetta. Teoria on havainnollistettu taulukossa 1. Merkitään Kaiken ja ei minkään teoriaa myöhemmin yksinkertaisesti kirjaimilla ”KET”.

Kaiken ja ei minkään teoria taulukkona

Taulukko 1. Kaiken ja ei minkään teoria

 

Taulukko 1 esittää Kaiken ja ei minkään teorian sen puhtaimmassa ja abstrakteimmassa muodossa, symboleiden avulla. KET on kuvattu eri uskonnoissa ja kulttuureissa eri symboleja käyttäen, ja alla on esitetty näistä kaikkein tunnetuimmat.

Lakshmin tähti Jin Jang symboli

Kuva 1. Vasen: Lakshmin tähti, Rub el-Hizb. Oikea: Jin Jang symboli

Kuvassa 1 komeilee Lakshmin tähti, jolla viitataan hindulaisen jumalattaren Lakshmin kahdeksaan ominaisuuteen, mutta symbolin alkuperäinen tarkoitus on kuitenkin KET. Symboli muodostuu kahdesta neliöstä (tieto ja elämä), jotka on asetettu päällekkäin kuvaamaan kahden totuuden toisistaan erottamattomuutta. Sama symboli on pyöreämmässä muodossaan tunnettu itämaalaisena symbolina jing-jang (kuva 1. oikea).

Sydämen punnitseminen Kuolleiden kirjan loitsu

Kuva 2. Sydämen punnitseminen, Kuolleiden kirja

Egyptissä KET:n jumalallista järjestystä kuvaa ogdoadi, kahdeksan jumalan ryhmä. Toinen egyptiläinen tapa kuvata tätä samaa teoriaa on esitetty Kuolleiden kirjan loitsussa 125, sydämen punnitseminen (kuva 2). Tapahtuma on metafora ihmisestä, Jumalasta ja KET:sta. Jumalallista järjestystä symboloi hieroglyfi Ma’at, joka sulan muodossa on totuuden vaa’an oikeassa vaakakupissa. Oikea kuppi edustaa tässä KET:n ei-olevaista puolta, eli tietoa ja Isää. Vasemmassa kupissa on puolestaan ihmisen oma sydän ja sielu, jotka kuvataan ruukkuna, vaasina ja maljana. Kun sielusta tulee täydellinen, se nousee oman persoonallisen olemuksensa yläpuolelle ja näin se saa kaikille saman olemuksen (selitetty seuraavissa määritelmissä). Näin sielu saavuttaa tasapainon myös sulan kanssa ja ihminen pääsee etenemään symbolisessa tarinassa Isä-jumalan eteen, viimeiselle tuomiolle.

KET ei määritelmän muodossa opeta ketään tai nosta kysymyksiä esiin. KET vain ilmoittaa kaiken sen, minkä ihminen tulee oivaltamaan, oppimaan ja sisäistämään henkisen ja hengellisen matkansa aikana. Teorian käsitteitä käydään läpi tässä kirjaa alustavassa luvussa, ja niihin palataan tasaisesti koko kirjan ajan. Lopulta valaistumista selventävän luvun IV yhteydessä, lukija voi huomata ymmärtävänsä KET:aa huomattavasti syvällisemmin kuin tässä kirjan alussa.

KET:n toisella rivillä sijaitsee ”mikä tahansa konteksti”. Tämä tarkoittaa, että KET voidaan tulkita tai sitä voidaan käyttää missä tahansa eri kontekstissa. Konteksteja on olemassa ääretön määrä, ja niitä luodaan jatkuvasti lisää. Esimerkiksi tieteenlajit ja uskonnot ovat kaikki KET:n eri konteksteja. Termi konteksti määritellään tarkemmin tahdon yhteydessä. Se on tahdon kollektiivinen versio – ryhmän tapa lajitella asioita.

Taulukossa 1 on esillä myös fysiikan ja tähtitieteen kannalta mielenkiintoinen tilanne, syvyyden ja maailmankaikkeuden välinen tasapaino. Tarkkaavainen silmä voi havaita, miten tässä on selitys pimeälle aineelle ja pimeälle energialle. Taulukko 1 samaistaa mustan aukon tapahtumahorisontin origokeskeiseen yksikköympyrään/-palloon. Pallon syvyys on ääretön, kuten sen ulkopuolinen maailmankaikkeuskin on. Pallon sisäisessä osassa on kaikki sama energia ja potentiaali, kuin ulkopuolen äärettömän suuressa mitassa, maailmankaikkeudessa. KET:n matematiikkaa on hieman avattu liitteessä 4.

 

Määritelmä 1.2 (KET ihmiskunnan henkisen evoluution kontekstissa)

KET:n ihmiskunnan henkisen evoluution konteksti sisältää kuvaukset sekä ihmisyksilön että ihmiskunnan henkisestä kehittymisestä KET:n tahdon eli luomistyön mukaisesti. Konteksti on havainnollistettu taulukossa 2.

KET, henkinen evoluutio ja täydellinen sielu

Taulukko 2. KET täydellisen sielun ja ihmiskunnan henkisen evoluution konteksti

Taulukko 1.2 osoittaa ihmiskunnan ja jokaisen ihmisyksilön henkisen evoluution pääkohdat. Koska KET toimii kaiken tiedon ja ymmärryksen taustalla, sen ideana ei ole aiheuttaa riitaa takertumalla yksityiskohtiin, vaan päinvastoin – aiheuttaa rauhaa selittämällä, miten kaikilla asioilla on suhde toisiinsa, eli miten kaikki liittyvät kaikkeen. Aihetta avaa erityisen hyvin eräs mielenkiintoinen esimerkki.

 

Esimerkki (Ateistit vs. Uskovaiset)

Nyt Teorian mukaan uskovaiset, jotka sanovat: ”Jumala on olemassa”, ovat oikeassa, sillä Jumala on ”olevainen”. Samaan aikaan Teorian mukaan ateistit, jotka sanovat: ”Jumalaa ei ole olemassa”, ovat oikeassa, sillä Jumala on ”ei-olevainen”. Nyt kaikki ovat oikeassa, ja se on juuri Teorian teho. Teoria toimii aivan vastaavalla tavalla jokaisella tieteenalalla, kunhan niissä käytetyn terminologian yhteydet ja vastaavuudet Teoriaan ymmärretään.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).