Sielun osa: Maa
Psykologisesti: Alitajunta, Tiedostumaton mieli, Tiedostamaton mieli, Keho ja Elekieli
Neurologisesti: Keskushermosto ja Ääreishermosto (varsinkin autonomiset osat)
Chakra: Juurichakra, Takapuolikeskus, Muladhara-chakra
Egyptissä: Geb, Jumalten isä, Maan kuningas, Punainen Kruunu
Raamatussa: Maa, Luomisen Aatami (mieheksi ja naiseksi -jaon jälkeen)

 

Määritelmä 6. (Tiedostumattomuus)

Tiedostumattomuus on ihmisen yksilö-sielu siltä osin, kuin se ei ole ihmisen kuvailtavissa, eli ymmärrettävissä. Tiedostumattomassa mielessä (myös nimeltään ego) on käynnissä jatkuva vuoropuhelu, jossa tunne-taso pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan ja järki-taso pyrkii hillitsemään tätä tarkoitusta. Näitä kahta tasoa sovittelee yhteen niiden välissä egon, eli tiedostumattoman minän taso. Tiedostumattomuuden sijainti on ihmiskeho, minkä vuoksi keho liitetään ihmisen sielun osaksi ja näinollen keho ja sielu ovat toisistaan erottamattomat.

 

Ihmisen sielussa tiedostumaton mieli on pohjakerros nimeltään maa. Pyhissä kirjoissa alitajuntaa kuvataan termein Manala, Haades, ja Kuolleiden valtakunta. Egyptiläisessä mytologiassa termi punainen kruunu symboloi tiedostumattoman mielen hallintaa. Punainen kruunu viestittää, ettei ihmisen oma mieli enää ohjaa häntä kohti kärsimystä, vaan totuutta.

Maahan kuuluvat kaikki ihmismielen tiedostumattomat osat. Näin ollen se sisältää osia jokaisesta muusta sielunosasta – esimerkiksi säilömuisti, tunteeseen perustuva luovuus ja järjen uskomukset kuuluvat pimeyden vallassa olevaan maahan. Jos ylhäällä taivaassa vallitsevia osia ovat muisti ja luovuus, niin täällä maan päällä ne ovat järki ja tunne. Maatason perimmäinen tehtävä on väistyä ja antaa tilaa taivaalle, jotta ihmisen sielussa vallitsisi mahdollisimman kokonaisvaltainen tietoisuus.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).