Neuro-lingvistisen ohjelmoinnin (NLP) silmämallissa tunne sijaitsee oikeassa alakulmassa. Tämä tarkoittaa sitä, että pyydettäessä muistelemaan jotain selkeää tunnetta ja siihen liittyvää viimeistä kokemusta keskivertoihmisen silmät hakeutuvat oikeaan alakulmaan. (O’Connor, 2001) Samaa logiikkaa käytettiin kuvissa 5 ja 6 yllä, jossa Tunne sijaitsee oikeassa alakulmassa. (Huom. kuvien 5 ja 6 perspektiivit ovat toistensa peilikuvia.)

Aivoissa tunteiden koti on limbisen järjestelmän osassa nimeltä mantelitumakkeet. Mantelitumakkeiden on sanottu olevan ns. aivojen tunnetietokone. (Oatley, Keltner & Jenkins, 2000; Ilmoniemi, 2001)

”Sähköärsytys tai vaurio limbisen järjestelmän alueella voi johtaa suuriin tunnemuutoksiiin. Näin pystytään tuottamaan mielihyvää, mielipahaa, itsevarmuutta, tuskaa, pelkoa jne., riippuen ärsytyksen paikasta ja tilanteesta. Voimakkaita muutoksia näkyy usein myös sydämen toiminnassa, verisuonissa, suolistossa, karvankohottajalihaksissa, silmäterässä ja muissa autonomisen hermoston säätelemissä toiminnoissa sekä hypotalamuksen kautta aivolisäkkeen hormonituotannossa. Limbistä järjestelmää onkin kutsuttu "sisälmysaivoiksi".” (Ilmoniemi, 2001) Ihmisen sisälmysten ja suoliston merkityksestä puhuu myös tiededokumentti Suolisto – toiset aivomme (Denjean 2013), jossa osoitetaan tämä sama yhteys limbisen järjestelmän, emootioiden ja esim. suoliston välillä. On siis tieteellinen fakta, että ihmisen suolistossa sijaitsee ”toiset aivomme”.

Kuva 19. Tunteiden kehonkartat (Nummenmaa et al., 2014)

Tunteet voidaan havainnollistaa kuin lämpökameran kuviksi. Näin tehtiin suomalaisen Aalto-yliopiston tutkimuksessa vuonna 2014. Kuvaan 7 on kerätty tulokset itsehavainnointikokeesta, jossa koehenkilöitä pyydettiin kuvailemaan omien tunteiden sijaintia sekä voimistunutta tai alentunutta aktiivisuustasoa. Ihmiskehosta siis tuntee, mikä tunne/emootio on kyseessä, ja missä kohtaa kehoa tuon tunteen pitäisi tuntua. Vaikutukset erottuvat kehoista lämpiminä tai kylminä alueina verrattuna neutraaliin olotilaan. Ei ole ihme, ettei aivoistakaan ole löytynyt vain yhtä ainoaa kohtaa, jota voisi nimittää kaikkien tunteiden osoittajaksi. Tutkimuksen perusteella tunteet ovat todella vahvasti kytköksissä koko kehoon.

Lämpötilan vaihteluiden lisäksi tunteet aiheuttavat muun muassa sydämen tykytystä eli pulssin vaihteluja, verenpaineen muutoksia, ihokarvojen kohoamista, punastumista, miehillä erektion ja naisilla kostumisen, huulten turpoamista ja kasvojen lihasten hallitsemattomia liikkeitä.

Hauska huomio kuvasta 7 löytyy kohdasta ”häpeä”, jossa kehon kuvasta esiin nousee silmien alue. Onkohan tässä sananparren ”hävetä silmät päästään” alitajuinen viisaus? Toinen huomio kohdistuu kohtaan ”rakkaus”, jossa koko keho, jalkoja lukuun ottamatta, loistaa lämpöä. Silti on syytä epäillä, että kyseessä on pikemminkin ihastus ja seksuaalinen vetovoima, kuin rakkaus. On nimittäin hyvin yleistä määritellä rakkaus vain kahden ihmisen väliseksi kanssakäymiseksi, vaikka se ei millään muotoa liity todelliseen rakkauteen, jota tunnetaan maailmankaikkeutta, itse määriteltyä jumalaa (tai Totuutta) ja ihmiskuntaa kohtaan. Rakkaus on paljon kokonaisvaltaisempaa kuin vain emootio. Todellista rakkautta lähimmäksi näistä kehonkuvista pääsee emootio ”ilo”, jossa koko ihmiskeho on kauttaaltaan lämmin.

 

Keho on tunteiden koti

Viimein vastauksena alkuperäiseen kysymykseen ”miten kaikki ihmiset kokevat tunteet” saadaan tulos: koska tunteet sijaitsevat kehossamme, kaikki ihmiset kokevat tunteet kehoissaan. Sekä tieteessä että uskonnoissa on herätty ajatukseen siitä, että keho ja sielu ovat erottamattomat – ne ovat itseasiassa sama asia. Mitä lähemmäksi tietoista mieltä, eli taivasta liikutaan, sen pienempi rooli on alitajunnalla ja sitä ilmentävällä keholla. Vastaavasti, mitä lähemmäksi tiedostumatonta mieltä, eli maata liikutaan, sen suurempi rooli on alitajunnalla ja sitä ilmentävällä keholla. Tunne-taso on alitajunnan syvintä osaa, ja siksi sitä ei voida suoraan kuvata muuten, kuin sen aiheuttamien tulosten, eli käyttäytymisen (kuten silmien liikkeiden) ja ilmeiden perusteella.

Seuraava harppaus tieteellisessä tutkimuksessa on ymmärtää ”toisten aivojemme” olevan sama asia kuin Freudin määrittelemät Id ja Yliminä. Id vastaa Tunnetta ja Yliminä viittaa Järkeen. Sekä kiinalainen lääketiede, että esimerkiksi Dejeanin dokumentissa Suolisto – toiset aivomme esillä olleet tiedemiehet ovat jo hyvin lähellä sen oivaltamista, miten nämä kaikki tasot liittyvät chakroihin. Chakra-järjestelmässä Tunne löytyy toiseksi alimmasta kohdasta, eli juuri sukupuolielinten yläpuolelta. Tämä on hyvin loogista, sillä tieteellinen tutkimus yhdistää aivoissa temperamentin, emootiot, seksuaalivietin, virtsaamis- ja ulostamistarpeen samoihin osiin – limbiseen järjestelmään. Toiseksi alin chakra on siis limbisen järjestelmän, eli tunne-tason chakra.

Vielä viimeisenä asiana tunteiden ilmenemisestä ihmiskehossa on syytä nostaa esiin ihmiskasvot. Ihmiskasvot ja tunteet liittävät toisiinsa Facial Action Coding System (FACS), joka on Paul Ekmanin kehittämä järjestelmä. FACS perustuu ruotsalaisen Carl-Herman Hjortsjön työhön Man's Face and Mimic Language (Ihmisen kasvot ja elekieli). Nämä tutkijat ovat huomanneet, että kuten ihmisen silmistä näkee, mitä sielun osaa hän milloinkin käyttää, samalla tavalla ihmisen kasvoista näkee, mitä tunnetta hän tuntee milläkin hetkellä. Ihmiskasvoista on siis nähtävissä erilaisia mikroilmeitä, joita ei voi tietoisesti ohjailla. Tämä ymmärrys on myös esimerkiksi FBI:n käytössä, joka kuulustelutilanteissa nauhoittaa kuulusteltavien henkilöiden kasvot. Kuulustelun jälkeen kasvoista sitten etsitään videon hidastuksen avulla mikroilmeet, joita verrataan henkilön kertomaan tarinaan. Jos esimerkiksi tarinassaan henkilö ei ole koskaan nähnytkään rikoksen uhria, mutta hänen kasvoistaan on näkyvissä vihantunne rikospaikan kuvien katsomisen yhteydessä, on hänen tarinaansa syytä epäillä.

Mitä puhtaammaksi ihminen tulee omassa sielussaan ja tunnetasossaan, sen paremmin myös hänen sisäinen FACS-järjestelmänsä alkaa toimia. Tiedostumattoman mielen tietoinen hallinta johtaa siihen, että ihmiselle tulee mahdolliseksi myös mikroilmeiden ja -eleiden hahmottaminen – sekä itsessä että muissa ihmisissä.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).