Muistitekniikoiden syntymästä ei ole olemassa mitään yksittäistä tarkkaa tietoa, mutta tutkijat pitävät mahdollisena niiden alun olevan pythagoralaisten tai muinaisten egyptiläisten käsialaa (Yates, 1966, 29).62 Muistitekniikoiden perusideana on käyttää jotain helposti mieleen palautettavaa asiaa (kuten tuttuja huoneita, paikkoja, kävely-reittejä) kuin linkkinä jonkin vaikeammin mieleen palautettavan yhteydessä. Lähes jokainen muistaa asuntonsa pohjapiirroksen ulkoa ja siten on erittäin helppo rakentaa ainakin oman kodin kokoinen muistipalatsi. Palatsi laajenee helposti, jos vessasta aukeaa näkymä vaikkapa golfkentälle, jonka 18 väylää ovat kaikki tuttuja. 

62 Koska Pythagoras tunnetusti opiskeli egyptiläisissä mysteerikouluissa ennen tiedonlevitystyötään eurooppalaiseen kulttuuriin, voidaan todeta näiden tekniikoiden alkuperän sijaitsevan joka tapauksessa egyptiläisessä mysteerikouluperinteessä.

 

Määritelmä 30. (Muistitekniikat)

Muistitekniikoiksi kutsutaan ihmisen kykyä käyttää muistinsa tukena eri tietoisuuden tasoja ja muita yksilö-sielun osia. Esimerkiksi linkitystekniikassa hyödynnetään tietoisuuden tasoista logiikkaa ja yksilö-sielun osista tunnetta ja luovuutta. Vastaavasti paikkajärjestelmässä ja sen laajennetussa versiossa, eli muistipalatsissa käytetään logiikkaa, avaruudellista hahmotuskykyä, tuttuihin paikkoihin perustuvaa episodista muistia (säilömuistin osa), ja kaikkia yksilösielun osia, mutta erityisesti tunnetta.

 

Esimerkki (muistipalatsin rakentaminen)

Muistipalatsin rakentaminen edellyttää perustaitoja ajatuskuvien tietoisesta luomisesta ja hallinnasta. Jos esimerkiksi mietin aurinkokuntamme planeettoja, muistan olevani henkilökohtaisen muistipalatsini alkupisteessä, joka on eräs tuttu kiinalainen ravintola. Näen myös ravintolan seinällä tarinan, joka kertoo minulle piin 50 ensimmäistä desimaalia. Ravintolan myyjä on perinteisen kiinalaisen alkemistin näköinen, ja tästä minulle tulee mieleen Merkurius, joka tarkoittaa elohopeaa alkemiassa. Kun astun ulos, näen edessäni kukkakaupan. Kaupan ikkunassa on Venus-jumalatarta esittävä patsas. Astun kaupan ohi ja näen hautaustoimiston, jossa Maata kaadetaan arkun päälle. Seuraavaksi pysähdyn liikennevaloihin, joissa punainen pallo, Mars, loistaa…

 

Ennen muistipalatsin rakentamista on ehkä järkevää tutustua ajatusten rakenteiden lisäksi linkitystekniikkaan ja numeroiden muistamistekniikkaan (ks. esim. Brown, 2010; Totuuden talon kurssi: Muistipalatsin rakentaminen). Lopulta oikeilla tekniikoilla muistipalatsin rakentaminen on helppoa ja hauskaa. Periaatteessa muistipalatsin avulla voi muistaa mitä tahansa ja kuinka suuria asioiden verkostoja tahansa. Jotkut ovat opetelleet ulkoa pääsykokeiden koealueita ja toiset taas useita kymmeniä tuhansia piin desimaaleja sekä korttipakkojen korttien järjestyksiä.

Muistin harjoittamisessa ei ole kyse pelkästään asioiden painamisesta muistiin, sillä samalla, kun ajatuskuvien kautta oppii yhdistämään tunteita ja muistikuvia toisiinsa, aivoissa aktivoituvat uudet alueet. Aivojen tunnetietokoneen, eli mantelitumakkeiden lisäksi aivokurkiainen joutuu tekemään paljon töitä muistitekniikoiden parissa, sillä muisti ja tunne sijaitsevat eri aivopuoliskoissa. Aivokurkiainen on ihmisen pään sisäinen silta, joka yhdistää kaksi aivopuoliskoa. Mitä paremmin aivokurkiainen toimii, sitä tehokkaammin aivopuoliskot tekevät yhteistyötä ja esimerkiksi tunnemuisti ja järkiluovuus toimivat. Nämä ovat kaksi kytköstä, jotka totuuden tiellä ihmisen aivoissa syntyvät.

Muistin yhteydessä tulee erityisesti ymmärtää, että tunnemuisti on avain kohti Hengen ensimmäistä osaa, eli tietoa (Teorian vasen puoli). Kaikki lapsuutemme tärkeimmät ja vaikeimmat ongelmat ovat sitoneet ajatuksiimme suuren määrän tunteita, jotka loogisessa järjestyksessä ovat ankkuroituneet juuri niille kuuluviin ajatuksiin omassa yksilö-sielussamme. Tätä kutsuttiin siis jo aiemmin ankkuroitumiseksi. Tunnemuistin harjoittaminen palauttaa ihmisen alitajuisesta mielestä näitä kokemuksia (eli ankkuroituja toimintamalleja tiettyihin ajatuksiin liittyen) sieltä täältä, ja ne tulevat kuin pakotettuina käsiteltäviksi. Jos tunnemuisti ei toimi oikein, ihmiselle on erityisen vaikeaa palauttaa mieleensä lapsuuden ja nuoruuden muistoja.

Otetaan tähän loppuun vielä varoituksen sana. Tunnemuistin harjoittaminen edistää aktiivisesti myös traumojen ja muiden ikävien asioiden esilletuloa. Jos epäilee traumojen puhkeamista tai muuten alkaa kokea liian vaikeita oloja, ihmisen tulee hakeutua traumaterapiaan, ja jatkaa totuuden tiellä etenemistä rauhallisella tahdilla.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).