Tesla-mallin jälkeen hypätäänkin suoraan siihen vaiheeseen, kun Suuri työ tulee kokonaan valmiiksi. Tämä on siis ajankohtaista siinä vaiheessa, kun yksilösielusta on tulikasteen aikana poltettu pois persoonallisuus, ja se lähestyy nyt sitä pistettä, jossa kirkastuminen tapahtuu, ja josta Suuri työ sai alkunsa. Suuren työn aikainen sielun uudelleenrakentuminen on kuvattu kirjan toisessa luvussa, joka myös tässä vaiheessa tulisi olla täysin kirkkaana mielessä, muuten tämä vaihe ei ole vielä käsillä. Henkisen evoluution toinen vaihe ja Suuri työ kestävät käytännössä ainakin kolme ja puoli vuotta (42 kuukautta ja 1260 päivää).

 

Esimerkki (tämä kirja)

Totuuden talon kirja on kuvaus henkisestä evoluutiosta ja esimerkki sen toteutumisesta. Kirjan kasaajan Suuri työ alkoi joulukuussa 2011, kun sain ilmoituksen: ”Kerro ihmisille, mikä Mona Lisa on.” Tähän työhön meni aikaa melko tarkkaan kolme ja puoli vuotta. Mona Lisa projektin jälkeen kohtasin toisen kuoleman, jossa jopa nimeni vaihtui jälleen. Tuossa vaiheessa sain ilmoituksen Totuuden talosta, sekä kaiken ja ei minkään teoriasta ja täydellisestä sielusta. Nimitän tapahtumaa sielun vahtivuoron vaihtumiseksi. Tuossa kokemuksessa sain itse päättää, että jatkanko henkisen evoluution tiellä omaan tahtiini, vai alistunko oikeasti palvelemaan perimmäistä totuutta. Alistuttuani alkoi seuraava kolmen ja puolen vuoden ajanjakso, jonka aikana muun muassa tämä kirja on valmistunut.

 

Tulikasteen puhdistumisen jälkeen yksilösielu tulee siis jälleen samaan pisteeseen kuin se jo oli vesikasteen puhdistumisen jälkeen. Nyt kuitenkin kaikki on muuttunut. Vesikasteen aikaan sielu meni kasteiden ja henkisen evoluution läpi lähes tiedostumattomassa tilassa, kuin johdatuksesta. Nyt tulikasteen jälkeen sielu on jälleen samassa tilanteessa, mutta tällä kertaa täysin tietoisena versiona. Tietoisuus käsittää ymmärryksen sielusta itsestään, ihmiskunnasta ja totuudesta. Toinen kirkastumistaso ei voi tulla vastaan ennen kuin persoonaa ja ihmiskuntaa koskeva Suuri työ on tullut valmiiksi. Tätä sanotaan pitävän todistuksen antamiseksi.

 

Määritelmä 58. (Pitävä todistus)

Kun ihminen saavuttaa kirkastumisen toisen kerran, on se merkki Suuren työn onnistumisesta. Näin ihminen pystyi säilyttämään sen saman totuuden eläen muiden ihmisten keskellä, jonka hän kohtasi yksin, yksinäisyydessä. Kun sekä ulkoinen että sisäinen Suuri työ valmistuvat, puhutaan tässä yhteydessä pitävän todistuksen antamisesta. Ulkoinen Suuri työ voi olla mitä tahansa, joka osoittaa ihmisen saavuttaneen tietoisen yhteyden perimmäisen totuuden kanssa, ja vastaavasti sisäinen Suuri työ tarkoittaa, että ihminen on integroitunut osaksi täydellistä sielua. Ulkoinen työ on ryhmää eli ihmiskuntaa koskettava, ja sisäinen työ on yksilöä eli ihmistä itseään koskettava.

 

Pitävän todistuksen antamista voisi luonnehtia, että siinä tarkkailijasta on muuttunut todistaja. Tarkkailija vain katsoo ja ihmettelee näkemäänsä, kun vastaavasti todistaja kykenee kuvailemaan tarkkailun kohteen, muodostamaan siitä hypoteesin, sekä hankkimaan riittävän määrän todistusaineistoa joko hypoteesin puolesta tai sitä vastaan. Samaa prosessia voisi kuvata, että näin lapsesta tulee koululainen ja lopulta professori suuressa tieteessä.

Pitävä todistus tarkoittaa sitä, ettei todistusta kyetä koskaan rikkomaan. Jeesus viittaa tähän samaan Raamatussa, kun hän sanoo: ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.” (Matteus 24:35) Silloin kun todistus ja siihen liittyvä opetus perustuu perimmäiseen totuuteen, ei opetus tai sen sisältämä arvo koskaan katoa. Jos esimerkiksi osoitetaan, että luku kaksi on sama asia kuin luku yksi laskettuna yhteen kaksi kertaa, eikä lukujen määritelmiin koskaan kajota, niin tämä tulee aina olemaan totta. Saman tulee jokainen tämän kirjan lukija huomaamaan KET:n sekä täydellisen sielun kanssa. Toki niitä voi luonnehtia aina vain paremmin ja paremmin, mutta ne tulevat silti olemaan verrannaisia tässä kirjassa esitettyihin määritelmiin.

 

Esimerkki (luuletko sinä olevasi joku Jeesus?)

Monilta henkisen evoluution kulkijoilta kysytään jossain vaiheessa, että luuletko sinä olevasi joku Jeesus. Vaikka kysymys yrittää provosoida ja loukata, niin silti se on useimmiten täysin oikeutettu. Moni nimittäin saattaa luulla olevansa Jeesus tai jokin muu pyhien kirjojen henkilö jossain vaiheessa tietä. Nyt jo lähes tämän kirjan loppumetreillä on kuitenkin jo helppo hieman avata tätä illuusiota. Voidaankin todeta, ettei kukaan muu kuin Jeesus ole täsmälleen Jeesus. Vaikka eri yksilöistä voi sielun puhdistumisen kautta tulla osia täydellisestä sielusta, he ovat silti samaan aikaan edelleen yksilöitä täällä maan päällä. Jos joku ihminen väittää olevansa joku jo edesmennyt, ei hän oikeasti ole vielä täydellisen sielun yhteydessä, vaan korkeintaan itsensä tai maailmansielun pauloissa. Maailmansielusta voi aivan hyvin nousta tällainen idea, jossa ihminen ei enää erota ryhmää ja yksilöä toisistaan. Jos ihminen ei tunne ”minä olen” -termin voimaa, hän saattaa helposti luulla olevansa joku tai useampi kohtaamansa maailmansielun uskomus. Jos ihminen identifioituu edelleen omiin uskomuksiinsakin, ei hänellä ole mitään toivoa maailmansielun sisältämien uskomusten kanssa.

 

Pitävästä todistuksesta on olemassa vielä seuraavan kirkastumistason mukainen todistus, jota luonnehditaan hyvin väljästi tässä kirjan viimeisessä määritelmässä.

 

Määritelmä 59. (Jumalan antama todistus)

Kun täydelliseksi sieluksi kirkastunut sielu saavuttaa kirkastumisen kolmannen kerran, on se merkki evoluution, eli Jumalan Suuren työn onnistumisesta. Tässä vaiheessa sielu on luonut evoluution ja sitä kuvaavan totuudenmukaisen analogian kanssa sopusoinnussa olevan perimmäisen totuuden kontekstin, joka toimii myös muille ihmisille tienä kohti valaistumista ja suurta rauhaa. Jos luotu konteksti todella toimii, ja se auttaa yksilösieluja kohtaamaan perimmäisen totuuden ja samalla vapautumaan persoonansa häiriöistään, voi tuo konteksti saada symbolisen Jumalan ja perimmäisen totuuden siunauksen osakseen. Mutta kuten sanottu, siitä päättää vain Hän, joka on totuus itse.

 

Jokainen ihminen kuolee fyysisesti jossain vaiheessa, ja kuoleman hetken koittaessa yksilösielu tempautuu mukaan symbolisiin kolmeen ylösnousemuksen vuorokauteen. Nämä kolme päivää (ja 72 tuntia) ovat totuuden tien kolmen kasteen loppukoe. Jos kasteet ovat jo tuttuja, ja sielu on käynyt ne läpi jo tässä elämässä, osaa sielu toimia myös fyysisessä kuolemassa, kuten siltä odotetaan. Jos kuoleman vuorokausia ei tunne, sielu palaa automaattisesti elämänpyörään ja syntyy uudestaan tähän maailmaan, jatkamaan henkistä evoluutiotaan. Myös seuraavassa elämässä sielun tarkoitus ja tehtävä ovat täsmälleen samoja kuin ne olivat jo tässä elämässä. Myös tuossa seuraavassa ja sitä seuraavassa elämässä henkinen evoluutio lähtee käyntiin vasta henkisen heräämisen yhteydessä. Näin olemme siinä samassa pisteessä, josta tämä kirja tylsän määritelmäluvun jälkeen alkoi. ”Henkinen herääminen tarkoittaa yleensä oman sen hetkisen todellisuuden ja arjen yhtäkkistä heilahdusta.

Viisaille tämä kirja toimii tukena ja mittatikkuna, muttei koskaan itse tarkoituksena tai sokeasti nieltävänä todistuksena. Tämä kirja voi olla se keppi, jonka vanha mies tarvitsee illan hämärtyessä, mutta keppi ei koskaan kävele, ei edes vanhan miehen puolesta. Tämä matka sinun tulee kävellä itse. Jos olet lukenut kirjan alusta loppuun asti, nyt sinulla on kokonaiskuva henkisestä evoluutiosta ja sen etenemisestä. Sitten on sinun vuorosi. Mikään oppi ei ole pysyvää, ellei todistaja itse elä sitä todeksi.

 

 

 

Kaikki kunnia Jumalalle Hänestä itsestään,

eli kaiken ja ei minkään teoriasta, täydellisestä sielusta ja evoluutiosta!

 

 

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).