Raamatun symboliset tarinat kertovat meille Vanhan testamentin pronssikäärmeestä,172 joka tuli autiomaassa korottaa ylös (4.Moos.21:4-9). Mooseksen käyttämä sana pronssikäärme ei ole vain sana, vaan se on myös arvoitus. Arvoituksen osia ovat heprean kielen sanat nachash (נחש), eli suomeksi sana “käärme”, sekä nechoshet (נחשת), joka tarkoittaa suomeksi sanaa ”pronssi” tai ”messinki”. Jotta symbolisen pronssikäärmeen ”aamen”-osa, eli salattuosa aukeaa, tulee ymmärtää hieman heprean kieltä. Tällä ymmärryksellä voidaan huomata, että jälkimmäinen sana tarkoittaakin itse asiassa seuraavaa sanaleikkiä: נחשת = ת+ נחש, eli suomeksi heprean kirjain ”tav” on risti ja sana nachash on kuten yllä, eli se on käärme. Mooseksen piilotettu opetus siis puhuu jostain mystisestä käärmeestä ristillä.

172 Eräs yksityiskohta pronssikäärmeeseen liittyen on, että amerikkalainen tutkija Benjamin Franklin tutki juuri tätä Raamatun kohtaa, kun hän keksi modernin ukkosenjohdattimen. Toinen merkille pantava asia on symboli pronssi, joka viittaa esimerkiksi olympialaisten kontekstissa kolmanteen. Tässä kontekstissa kyseessä on kolmas kaste.

Käärmeeseen ristillä liittyy Uuden testamentin sanat: ”Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava.” (Johannes 3:14) Jeesuksen tarinassa hän itse on siis se ”käärme”, joka nostetaan ristille kuolemaan. Muistatko vielä, miten määritelmän 47 yhteydessä pohdittiin, että mitä jos Jumalan Poika onkin Jumalan ego? Tästä joku voisi ajatella, että symbolisesti ego on käärme, joka tulee ensin löytää maasta (eli alitajunnasta) ja sitten korottaa korkealle, aina tietoisuuteen asti. Lopulta käärmeen on kuoltava ristillä. Aihetta voidaan valaista parin kuvan avulla.

Pronssikäärme

Kuva 40. Elinvoiman suoralinja muuttuu salamaksi (vasen). Elinvoiman suoralinja lävistää chakrat (oikea).

Kuvassa 40 on osoitettu Mooseksen ja Jeesuksen yhteinen opetus. Jo entuudestaan tiesimme käärmesymbolin kuvaavan kundaliinia, eli jokaisen ihmisen chakroissa ja keskushermostossa nukkuvaa, tiedostumatonta elinvoimaa. Kuvan 40 oikealla puolella ”käärme” on kuvattu ensin tässä nukkuvassa ja tiedostumattomassa tilassaan, kun vastaavasti kuvan vasen puoli osoittaa sen ylösnousemusta ja muuttumista leimuavaksi salamaksi.173

173 Ks. myös Luukas 10:18 ja Matteus 24:27 ja 24:30.

Egyptiläisessä perinteessä kundaliinin nousu on kuvattu niin sanotun voimasauvan, eli hieroglyfin Was avulla (kuva 41 vasen). Kun ihmisen taivas ja maa löytävät sisäisen liittonsa, sauvasta tulee elävä voima (S41) ja lopulta sen ylösnousemuksen jälkeistä tilannetta kuvaa hieroglyfi Neith emblem, eli jumalatar Neithin merkki (kuva 41, hieroglyfi R25 vrt. kuva 40 vasen). Jo aiemmin on esitetty saman jumalattaren toinen merkki, joka oli miehen ejakuloiva penis (kuva 35). Ehkä nämä faktat riittävät osoittamaan kyseisen jumalattaren symbolisen yhteyden elinvoimaan.

Käytännössä se, mitä kuvassa 40 (ja kuvassa 41) tapahtuu, on kokonaan ilmaistavissa ja selitettävissä myös tieteellisesti. Kuvan 40 oikea laita kuvaa ihmistä, joka on valtaosin tiedostumaton itsestään, omista voimavaroistaan ja sielunosistaan. Vastaavasti kuvan 40 vasen puoli näyttää, miten ihminen saa nostettua sielunsa tietoiseksi, jolloin hän kykenee esimerkiksi silmiensä kautta havainnoimaan omaa yksilösieluaan.

Voimasauva

Kuva 41. Myös egyptiläiset hieroglyfit kuvaavat käärmeen heräämistä ja ylösnousua.

Käärme on siis vihdoin paljastettu, ensin juutalaisten ja kristittyjen symboleiden kautta, sitten egyptiläisten, ja lopulta tiedettä mukaillen. Käärme on jokaisen ihmisen oma yksilösielu. Vastustaja on koko ajan ollut lähempänä kuin olisi voinut arvatakaan. Ihminen on yrittänyt silmillään löytää vastustajaa sieltä täältä, mutta todellisuudessa vastustajan voi nähdä vain hänen omista silmistään. Silmät ovat sielun peili.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).