Rukoileminen, eli jonkin anominen tai alistuminen, on hyvin yksinkertainen, mutta väärinymmärretty taiteenlaji. Aloitetaan matka rukouksen maailmaan pohtimalla sen kaksijakoista perusluonnetta, eli muodostetaan rukoukselle määritelmä KET:n pohjalta.

 

Määritelmä 45. (Rukous, eli hypnoosi tai meditaatio)

Rukouksella tarkoitetaan ihmisen tietoista tai tiedostumatonta päätöstä kääntyä hiljentymään omaan sisäiseen tilaansa. Rukoilu jakaantuu karkeasti kahteen osa-alueeseen, jotka ovat: i) tietoisempi olemisentila, jossa halutaan saada jotain, muuttaa jotain tai tulla tietoiseksi jostain – tästä käytetään nimitystä hypnoosi (myös suggestio, transsi), sekä ii) tiedostumattomampi ei-olemisen tila, jossa ei haluta saada mitään, muuttaa mitään tai edes olla mitään – tästä käytetään nimitystä meditaatio. Rukous voi saada yksilön lisäksi myös ryhmän muodon, jolloin esimerkiksi hypnoosin kautta rukoillaan jonkin ihmisen tai asian puolesta, tai vastaavasti meditaatiossa maailma ja ihmiskunta pyritään vain hyväksymään juuri sellaisina, kuin ne ovat.

 

Riippuen siitä, mitä halutaan saavuttaa, tulee ensin valita joko hypnoosi tai meditaatio. Hypnoosissa on kyse olemisesta, eli siitä, mitä halutaan saada, mitä halutaan muuttaa tai mistä halutaan tulla tietoiseksi. Meditaatio on tämän vastakohta. Meditaatiossa on kyse ei-olemisesta, eli siitä, ettei haluta saada mitään, ei haluta muuttaa mitään, eikä edes haluta olla mitään. Usein ihmiset toteuttavat näitä kahta eri taiteenlajia ihan sekaisin ja sattumanvaraisesti, ilman todellista ymmärrystä kummastakaan. Tällöin syntyy tiedostumaton juupas-eipäs-sanasota, joka aivan varmasti pitää ihmismielen sekasorron alla ja tiedostumattomana.

Sinun tulee päättää, miten rukoilet: jos haluat luoda omaa identiteettiäsi ja esimerkiksi omaa luovuuttasi tai muita voimavaroja, keskity hypnoosiin ja vaikkapa itsesuggestioihin. Vastaavasti, jos haluat luopua omasta identiteetistäsi, arvoistasi ja uskomuksistasi, keskity meditaatioon. Meditaatio on huomattavasti haastavampaa, ja jos hypnoositekniikoista ei ole riittävää kokemusta, kannattaa ne harjoitella ensin. Jotta rukous, kuten ”Isä Meidän” tulee elämää muuttavaksi kokemukseksi, tulee ihmisen hallita sekä hypnoosin että meditaation salat, ja ennen kaikkea ymmärtää myös tiedostumattomaan mieleen syötettävät käskyt ja käsitteet. Jos keskityt vain toistelemaan samaa rukousta illasta toiseen, toteutat juuri ennen Isä Meidän -rukousta lukevan Jeesuksen antaman varoituksen: "Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään.” (Matteus 6:7-8) Jos et ymmärrä, mitä rukouksissasi hoet, et voi saada aikaan haluamiasi tuloksia tai alistua totuuden tahtoon. 

Viimekädessä rukouksella on yksi, selkeä päämäärä. Tämä on yhdistyminen perimmäiseen totuuteen, eli KET:aan. Yhteys Jumalaan ei lopulta kuitenkaan synny meditaation tai hypnoosin kautta, vaan niiden yhdistelmänä, tai ei kummastakaan. Todellista rukousta, joka oikeasti antaa suoraa tietoa perimmäisestä totuudesta, ei voi sanoin kuvata, eikä se ilmene sanoina, vaan se tulee suoraan tietona tietoisuuteen – tiedon kautta vain tietää, mikä on oikein ja totta. Luonnollisesti tätäkään tietoa ei saa koskaan niellä purematta, vaan aina totuus tulee myös tutkia, kyseenalaistaa, ja lopulta todistaa. Vasta tällöin totuus saa leiman ”aamen”, eli ”se, mikä oli todistettavissa”. Tietoinen totuus on tärkeämpää kuin tiedostumaton totuus. Tietoisuusaste on myös ainoa ero vesikasteessa tiedon saaneen ja lopullisesti valaistuneen, eli suuren rauhan saavuttaneen ihmisen kesken.

Yhteys perimmäiseen totuuteen syntyy siis keskitiestä, ei ääripäistä. Mutta jotta keskitien voisi löytää, on ensin kuljettava molempiin ääripäihin. Jostain syystä henkinen prosessi toimii niin, että lopulta turhaksi jäävät asiat on ensin vain hyväksyttävä ja opeteltava, jotta niistä sitten lopulta vapautuu. Tämä on sama asia kuin eräs aiemmin opetettu: kukaan ei voi kieltää itseään suoralta kädeltä, vaan ensin tulee oppia tuntemaan itsensä, jotta on täysin tietoinen siitä, mitä tulee kieltää. Seuraavaksi käydään läpi hypnoosia ja meditaatiota, mutta aloitetaan niihin liittyvistä ennakkoluuloista.

 

Ennakkoluulot rukouksesta

Rukoustekniikoihin liittyy valtavan paljon sekä turhia että aiheellisia ennakkoluuloja. Oikeastaan, kuten kaikkien muidenkin asioiden kohdalla, tämä johtuu pääsääntöisesti siitä, että ihmisillä ei ole omakohtaisia kokemuksia aiheesta. Kun olet kerran maistanut mustekalarenkaita, ei sinun enää tarvitse kuvitella mitään niihin liittyen, vaan siitä eteenpäin kyse on tietoisuudesta. Sama pätee hypnoottisiin harjoituksiin, itsesuggestointiin ja meditatiiviseen tilaan.

Ehkä voisimme aloittaa siitä, mikä on rukouksen päämäärä: se on rentoutuminen. Kun sinä yleensä illalla nukahdat, kyseessä on vain rukous, joka meni mielentasoilla liian syvälle, liian äkkiä. Jos siis väität, ettei sinua voi hypnotisoida tai ettet voi meditoida, täytyy sinun pysyä hereillä ikuisesti. Rentoutumisessa on kyse aivoaaltojen pituuden muutoksista, eikä kukaan ihminen voi jättää näitä muutoksia väliin hypäten suoraan sikeään uneen. Jokainen sielu on siis ennen nukahtamistaan aina hypnoosissa ja meditatiivisessa tilassa. Samaan aiheeseen liittyy joidenkin ihmisten käsitys, ettei heitä voi kukaan hypnotisoida. Kyseessä on itse asiassa kuitenkin juuri päinvastainen asia, eli henkilökohtainen epäonnistuminen rentoutumisessa. Syvä rentoutumisen tila on jokaisen ihmisen luonnollinen kokemus ja tila, johon pääsemiseksi nopeasti ja aina halutessaan tulee hallita oikeat tekniikat. Tähän liittyy myös seuraava esimerkki. 

 

Esimerkki (mikä rukoustekniikka sinulle toimii parhaiten)

Ennen, kuin alat harjoitella mitä tahansa rukoustekniikkaa, tulee sinun tiedostaa, että kyseisen tekniikan onnistuminen on sinun omalla vastuullasi. Jos menisit terapiaan, ei paranemisprosessi olisi kiinni terapeutista, eikä se olisi hänen vastuullaan, vaan kaikki olisi kiinni lopulta sinusta itsestäsi. Samaa pätee rukoukseen. Lisäksi kannattaa huomioida, että jokainen ihminen rentoutuu parhaiten juuri hänelle itselleen sopivalla tavalla. Kun ymmärrät esimerkiksi metamallin ja oman tämänhetkisen lajittelu-järjestelmäsi, on sinun mahdollista räätälöidä itsellesi oikea tehotranssi, jolla voit vaivuttaa itsesi syvärentoutuneeseen tilaan jopa muutamassa sekunnissa. Rukous-tekniikoiden opettelu on siis jossain määrin samanlaista, kuin oman persoonallisen juoksutyylin tai ruoanlaittotaidon opettelu: kukaan ei voi neuvoa sinua perille asti, mutta sinulle voidaan tarjoilla muutamia erilaisia vaihtoehtoja, joista rakentaa omaa tyyliäsi. Ja muista: tämä kaikki tulee tehdä, jotta myöhemmin, kun sen aika tulee, voit luopua tästäkin.

 

Eräs mielenkiintoinen keskusteluaihe on heräämässä varsinkin hypnoosiin liittyen. Monet alan harrastelijat ovat omaksuneet uskomuksen, ettei ihmistä saada hypnoottisessa tilassa tekemään mitään hänen moraalinsa vastaista tekoa. Toisaalta, alan tieteellistä näkemystä edustavat tutkijat taas sanovat, että aivan varmasti saa. Jos terapeuttina tai muuna auttajana toimiva ihminen luo syvän, luottamuksellisen suhteen autettavan ihmisen kanssa, on jopa todennäköistä, että hän saa vaikutusvaltansa avulla ohjattua ihmistä haluamaansa suuntaan. Viime vuosina on kuultukin jo oikeudenkäynneistä, joissa miespuolinen auttaja on saattanut naisia hypnoosiin ja saanut houkuteltua heidät seksuaaliseen kanssakäymiseen. Tällaisissa tapauksissa molemmissa osapuolissa on vikaa, sillä naisten olisi tullut tietää hypnoosista enemmän: esimerkiksi, että muutama prosentti ihmisistä on taipuvaisia suggestioherkkyyteen ja heidät saa hypnoosissa tekemään lähes mitä tahansa. Suurempi on kuitenkin auttajan synti, josta hän tulee kyllä vastaamaan ikuisen lain mukaisesti.

Turhilta ennakko-oletuksilta ja peloilta hypnoosiin ja meditaatioon liittyen vältytään, kun tiedostetaan esimerkiksi seuraavat ehdot:

  1. Jos käytetään avustajaa, tulee luottamuksen olla voimassa molemmin puolin.
  2. Autettava voi halutessaan keskeyttää prosessin milloin tahansa.
  3. Hypnoosi toteutetaan turvallisessa paikassa.
  4. Autettava tietää, että kaikki on hyvin sen aikaa, kun hän on tiedostumattomassa tilassa.
  5. Autettava tietää, että kaikki tulee olemaan myös hyvin, kun hän palaa takaisin tietoiseen tilaan. 

Lisäksi kannattaa huomioida esimerkiksi se, ettei hypnoosia käytetä ihmisiin, jotka kärsivät vakavista mielenterveysongelmista. Jos hypnoosi osuu oikeaan paikkaan, eli yleensä ongelman aiheuttajapisteeseen, voi se pahimmillaan laukaista esimerkiksi jopa psykoosin. Siksi aiheesta kannattaa aina keskustella lääkärin kanssa etukäteen, ja jos lääkärillä ei riitä ymmärrys keskustelemaan aiheesta, on jälleen otettava täydellinen vastuu itselleen ja hankittava itsenäisesti lisää tietoa. Jokaisen ihmisen tulee tässä kohtaa ymmärtää, että hän toimii omalla vastuullaan. Tämä pätee muuten jokaisen henkilökohtaiseen elämään yleensäkin.

 

Mistä tietää olevansa transsissa?

Rukoustekniikoiden harjoittelun alkaessa ihminen ei heti pääse matkustamaan mustan aukon reunalle, akaasisten aikakirjojen kirjastoon tai pyhälle vuorelle taivaissa, mutta on kuitenkin olemassa selviä tunnusmerkkejä, jolloin jotain on tapahtumassa. Ihmisen luonnolliseen olemukseen verrattuna voidaan esimerkiksi havaita seuraavia muutoksia: ihonvärin muutokset (esim. punoitus), kehon liikkeiden ja refleksien hidastuminen, kasvojen lihasten ja ilmeiden rentoutuminen (tunnetason hiljentyminen), hengitys-rytmin muutokset, silmien räpyttelyn ja liikkeiden hidastuminen ja tuijottaminen, äänen muutokset, nieleskely sekä suun ja kurkun kuivuminen, tahattomat liikkeet, mahdollinen assosioituminen ja dissosioituminen (henkilö kokee välillä olevansa läsnä itsessään ja välillä itsensä ulkopuolella), ajatusjonossa (eli yksilösielussa) esiintyvien ajatusten lukumäärän selvä hidastuminen, tai jopa hetkellinen pysähtyminen.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).