Syvärentoutuneessa rukouksessa ja transsitilassa ihminen voi kohdata sekä persoonallisia että kollektiivisia symboleja, mutta sen lisäksi myös perimmäistä totuutta kuvaavia, hengellisiä symboleja. Tavallisessa unessa nähtävät kollektiiviset symbolit ja rukouksissa nähtävät universaalit symbolit ovat hyvin samanlaisia ja ne menevät joskus ihmisillä sekaisin keskenään. Niiden välille on kuitenkin hyvä tehdä ero, sillä ne tapahtuvat eri tajunnan tasoilla. Unet tapahtuvat aina tiedostumattomassa mielessä, mutta transsitila toimii kuin tietoisuuden ja tiedostumattomuuden välissä. Ehkä siksi sitä on esoteerisesti nimitetty salatajunnaksi.

Jos olet kokenut jonkin ilmestyksen tai saanut jonkin erikoisen tiedonjyvän, etkä osaa lokeroida sitä osaksi mitään tiettyä sielunosaa, voi kyseessä olla salatajunnan viesti. Saadun viestin jälkeen voi pohtia esimerkiksi:

  • Oletko ollut unessa vai hereillä? Jos et pysty sanomaan kumpi on kyseessä, saattaa kyseessä olla salatajunta.
  • Perustuiko ilmestys muistiin vai mielikuvitukseen? Jos et pysty sanomaan kumpi on kyseessä, saattaa kyseessä olla salatajunta.
  • Herättikö ilmestys sinussa tarpeen tutkia asiaa järjellä vai tunteiden kautta? Jos et pysty sanomaan kumpi on kyseessä, saattaa kyseessä olla salatajunta.
  • Koskettiko sanoma mennyttä vai tulevaa aikaa? Jos et pysty sanomaan kumpi on kyseessä, saattaa kyseessä olla salatajunta.

Joskus salatajunta voi aueta hieman tietoisemmin, ja tällöin voi esimerkiksi selvästi aistia, että saatu tieto ja ymmärrys koskettavat mennyttä aikaa. Tällöin ajatellaan, että kyseessä on jokin välähdys entisistä elämistä. Salatajunnan kautta tulevat kokemukset ovat niin paljon todellisempia kuin unet, että siksi monet ovat täysin varmoja menneiden elämän kokemuksistaan ja sieltä tulevista viesteistä. Eikä siinä olekaan mitään väärää tai pahaa, jos salatajunta viestittää jotain asiaa menneestä käsin – sitä todella kannattaa tutkia niin kauan, että sen salaperäinen symboliikka ja merkitys aukeavat. Vastaavasti jos ilmestys sijoittuu tulevaisuuteen, voi kyseessä todella olla jokin välähdys tai mahdollinen skenaario, joka tulee tapahtumaan. Näitä kutsutaan ennustuksiksi. Salatajunnan kanssa kannattaa kuitenkin muistaa, ettei senkään viesteihin tule uskoa sokeasti, vaan niitä voi ja tuleekin kyseenalaistaa hyvällä omallatunnolla. Totuuden voi aina kyseenalaistaa, kun vastaavasti ihmisen egoa hyvin usein ei voi.

 

Esimerkki (salatajunnan ilmestys)

Eräällä kurssilla harjoittelimme itsemme ja muiden ihmisten vaivuttamista hypnoosiin. Eräässä harjoituksessa yhtäkkiä vaivuin tilaan, jossa olin ollut vain ehkä kerran kaksi aiemmin. Olin tässä näyssä erään ystäväni kanssa ja me muutuimme todella pieniksi. Otimme eräänlaisia työvälineitä mukaan ja menimme minun suustani sisään elimistööni. Elimistössä puhdistimme ja pesimme kaikki paikat, niin ettei mihinkään jäänyt mitään epäpuhtauksia. Kun heräsin hypnoottisesta tilasta takaisin, huomasin pian, että minulla alkoi nousta kuume. Illalla kuumetta oli jo 39 astetta, mutta koska tiesin kyseessä olevan jonkin erikoisen reaktion liittyen päivän hypnoosiin, päätin seuraavana päivänä jatkaa kurssilla aivan normaalisti. Kurssi menikin hyvin loppuun asti, mutta kuume kesti minulla noin kuukauden ajan. Kertaakaan sinä aikana kuume ei laskenut alla 38 asteen, mutta toisaalta se ei kuitenkaan haitannut minun normaalia elämää tuona aikana. Myöhemmin olen lukenut muiden ihmisten vastaavista puhdistu-miskokemuksista henkisten kurssien yhteydessä (vaikka tämä ei ollut henkinen kurssi), ja olen tullut siihen tulokseen, että kyseessä oli jokin salatajunnan laukaisema kehon puhdistuminen.

 

Esimerkki (eväsleivät talteen tulevaa varten)

Olen ollut kaikin puolin kiitollinen siitä, että olen ymmärtänyt kirjoittaa itselleni muistiin salatajuntaan liittyviä näkyjä ja ilmestyksiä. Joskus siihen on voinut liittyä tarinoita tai runoja, ja joskus ihan vain merkkejä ja symboleja. Varsinkin tien alkuvaiheissa oli aivan normaalia, etten itse kyennyt tulkitsemaan, saati sitten selittämään niitä. Nyt myöhemmin olen kuitenkin huomannut, etteivät erikoislaatuiset muistiinpanot olleet missään nimessä turhia, vaan ne ovat alkaneet yhtäkkiä aueta totuuden tien edetessä. Täyteen piirrellyt muistivihot ovat siis olleet minulle itselleni kuin eväsleipiä tulevia koitoksia varten. Monesti menneet ilmestykset ovat vain yhtäkkiä tulleet mieleen ja selittäneet jonkin erityisen vaikean asian, jonka kanssa olen ollut jumissa tiellä. Eväsleivät ovat tärkeitä totuuden tiellä, sillä ne syventävät henkilökohtaista suhdetta salatajunnan kanssa. Sillä on sielun auetessa merkitystä, ettei tätä tietoa ole luettu pelkästään pyhistä kirjoista, tai kuultu joltain toiselta ihmiseltä, vaan että edes osa siitä on tullut sielun itsensä kautta. Ja vielä, että tämä vastaanotettu teksti on ollut täynnä niin viisaita sanoja, ettei sitä ole kyennyt itse vastaanoton hetkellä tulkitsemaan. Tällainen on salatajunnan voima.

 

Pyhiä kirjoja luetaan salatajunnan avulla

Oikeastaan kaikki ihmiskunnan pyhät kirjat on kirjoitettu aukeavaksi vain salatajunnassa syttyvän hengenyhteyden kautta. Esimerkiksi Raamatussa puhutaan hengenkielestä, joka aukeaa vain heille, joissa henki on (esim. 1.Kor.2:6-16). Yllä kerrottiin, että salatajunta ei ole tietoinen tai tiedostumaton tila, vaan jotain siltä väliltä (vrt. kuva 3). Tämä tarkoittaa, että pyhiä kirjoja ei koskaan tulisi vain lukemalla lukea, vaan niiden kanssa tulisi viettää aikaa rukoillen ja mietiskellen – vain tällä tavalla salatajunta aukeaa ja hengenjohdatus alkaa. Nostetaan tähän yksi syvällinen esimerkki aiheesta.

 

Esimerkki (Joosef – untennäkijä)

Raamatussa (alkaen 1.Moos.37) kerrotaan, miten Joosef untennäkijä tulee veljiensä pettämäksi, kun hänet pudotettiin kaivoon ja myytiin orjaksi. Orjana hän päätyi Egyptin faaraon vaimon palvelukseen, mutta koska hän ei suostunut faaraon vaimon seksuaaliseen kutsuun, vaimo valehteli miehelleen, joka sulki Joosefin vankityrmään. Myöhemmin Farao alkoi nähdä outoja unia, joita hänen oppineet pappinsa eivät kyenneet selittämään. Sattumien kautta Josef kuuli unista ja teki faaraon kanssa sopimuksen vapauteen pääsemisestä, mikäli hän kykenisi selittämään faraon unet. Unten selittämisen jälkeen Joosef nousi korkeaan virkaan faaraon hovissa ja sai näin jopa vanhat sukulaisensa pelastettua nälänhädältä majoittamalla heidät kuninkaalliseen hoviin.

Tarinan tulkinta: Sielun puhdas tietoisuus tuli sielun vanhempien osien, kuten järjen ja tunteiden pettämäksi, minkä vuoksi sielu hajosi osiin, ja se joutui opiskelemaan pyhää sanaa ja ikuista lakia. Koska ihmisen itsekäs halu janosi puhtaasta tietoisuudesta itselleen palkkiota (Joosefin myynti), joutui sielu maallisen minän orjaksi. Elämä itse vietteli sielua ja koska sielu ei enää vastannut sen kutsuun, se joutui katalasti syyttömänä vankilaan. Sielun puhdas tietoisuus kuitenkin kasvoi ja vahvistui piilossa, eikä enää ollut kuin ajan kysymys, kun maallinen minä oli joutunut sellaisiin henkisiin ongelmiin, ettei se itse kyennyt niitä ratkomaan. Maallinen minä tarvitsi apua symbolien kielen ja unien tulkinnan kanssa. Koska sielun itsekäs tahto ei osannut itse ratkaista tilannetta, joutui se solmimaan sopimuksen taivaallisen osan kanssa, joka näin ollen pääsi vapaaksi alitajuisesta vankilastaan ja alkoi ohjata maallisen minän jokapäiväistä toimintaa. Sielun täydellisen puhdistumisen ja uudesti syntymisen kautta, myös vanhat sielunosat, kuten järki ja tunne saivat anteeksi pahat tekonsa ja ajatuksensa, eli myös ne pääsivät nauttimaan valaistuneen sielun suuresta armosta ja ilosta.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).