Useat perinteet pitävät miestä ja naista epätasa-arvoisina olentoina. Tällaisen väitteen esittänyt henkilö ei tunne perimmäistä totuutta tai täydellistä sielua, jolla ei ole sukupuolta lainkaan. Täydellinen sielu ei ajattele, että tämä on naistentöitä tai että vain miehet voivat toimia jollain tavalla. Täydellinen sielu elää tasapainoisessa ykseydessä, ei monimuotoisuuden harhassa. Jos joku väittää miestä tai naista toista paremmaksi, se johtuu hänen omasta persoonastaan, ei totuudesta. Mies voi väittää olevansa naista parempi, jolloin hän on itsekäs. Toisaalta nainen voi väittää olevansa miestä huonompi, mikä johtuu hänen arvottomuudestaan. Ja samat vertaukset toimivat aivan samalla tavalla myös toisin päin.

 

Määritelmä 46. (Yksilösielun sukupuoli)

Sielun sukupuoli määräytyy ihmisen sukupuolielinten, kehotyypin ja mielityypin perusteella. Sielun sukupuoli lasketaan taulukon 18 avulla, siten että jokainen taulukon rivi antaa yhden pisteen sielun maskuliinisuudelle tai feminiinisyydelle, ja näin se sukupuoli, joka saa kaksi tai kolme pistettä, on sielun senhetkinen vallitseva sukupuoli.

Sielun sukupuolen määräytyminen

Taulukko 18. Sielun eri sukupuolimahdollisuuksia

127 Tämä tulos tunnetaan myös lapsen psykologiassa. Usein tytöt kehittyvät kielellisesti nopeammin ja alkavat puhumaan aikaisemmin, kun vastaavasti pojat ovat motorisesti tyttöjä edellä ja oppivat kävelemään aikaisemmin. Tämä jako ei kuitenkaan ole pysyvä piirre yksilösieluissa, vaan mielityypin sukupuoli tulee esille vasta myöhemmin. 

Jumalan silmien ja kasvojen edessä me emme ole miehiä ja naisia, vaan ihmisiä. Ensimmäisen ihmisen nimi oli ”ihmiskunta”, ei mies tai nainen. Melko paljon tätä sukupuolisoppaa on sekoittanut symbolien kieli, jossa henkeä kuvataan maskuliinisilla symboleilla (esim. miekka) ja sielua feminiinisillä symboleilla (esim. malja).

Sukupuoliasioita ei kannata kuitenkaan väittää merkityksettömiksi, sillä niillä on aivan valtavasti merkitystä. Sukupuolimahdollisuuksia tosin on olemassa paljon enemmän kuin vain mies ja nainen. Jotta yksilösielu voi irtaantua näistä kaikista sukupuolista, tulee sen ensin tulla niistä tietoiseksi itsetuntemuksen kautta.

Yksilösielun sukupuolta voisi miettiä vielä paljon taulukkoa 18 pidemmällekin, mutta jätetään tämä aihe tässä vaiheessa tälle tasolle. Halukkaat voivat pohtia, miten esimerkiksi stereotyyppisesti miehet ovat järkeviä ja naiset tunteellisia. Samoin luovuudessa kulmikkaita muotoja suosivat ovat maskuliinisia ja pyöreitä muotoja ihannoivat feminiinisiä. Entä pitääkö muistin olla kaaoksen vallassa (femin.) vai tarkkaan rakennettu tietoisten tekniikoiden avulla (mask.). Näin ehkä jokaiselle sielunosalle voisi luonnehtia sukupuolta, ja koska sielussa on seitsemän osaa, tulisi myös tällä tavalla jokaiselle määritettyä sukupuoli.

 

Esimerkki (maratoonarin sukupuoli)

Maratonjuoksijat ovat perinteisesti ruumiinrakenteeltaan siroja ja joustavia. Taulukon mukaisesti miesmaratoonarin sielun sukupuolen määrää hänen mielityyppinsä, joka ratkaisee, saako henkilön maskuliinisuus vai feminiinisyys toisen pisteen. Naismaratoonarit puolestaan ovat automaattisesti feminiinisiä, sillä taulukon kaksi ylintä riviä kallistuu feminiiniselle puolelle.

 

Esimerkki (millaisen kumppanin ihminen alitajuisesti tahtoo)

Tahdon määritelmän perusteella voidaan sanoa, että ihminen lajittelee lähes täysin tiedostumattomassa tilassa kaikki elämänsä valintatilanteet joko-tai-mittarilla. Näin tietämätön sielu on toiminut myös taulukon 18 kohdalla. Ihmisen alitajuisessa kumppaninhakuprosessissa on siis suuri merkitys hänen omalla tahdollaan. Ihmisen kumppaniksi voisikin ajatella ensisijaisesti valikoituvan sellaisia yksilöitä, jotka täyttävät hänen lajittelutottumuksensa.

  • Esimerkiksi fyysinen nainen voi olla mieltynyt vain siroihin miehiin, jotka käyttävät paljon tietoisuuttaan. Toisaalta joku fyysinen mies voi olla mieltynyt vain naisellisen siroihin suorittajiin (alitajuisen tekevä).
  • Sielun sukupuoleen liittyen kannattaa tiedostaa sellainen asia, ettei ajaudu etsimään omien vanhempien kaltaisia suhteita tai omaa itseään toisesta ihmisestä. Tällöin suhteessa seuraa ongelmia myöhemmin, kun itsetuntemus ja henkinen tie alkavat edetä.
  • Esimerkiksi homoseksuaalit etsivät vain kumppaneita, joiden ensimmäinen rivi on heidän oman rivinsä kanssa identtinen. Tämän lisäksi jaottelu voi jatkua siten, että mies etsii isompaa tai sirompaa seuraa. Tällaisista erilaisista lajittelumieltymyksistä on homoseksuaalien piireissä kehittynyt ihan omaa sanastoakin: isäkarhu (penis, isompi voimakas), sekä rekkamieslesbo (emätin, isompi voimakas).

 

Jokaisen yksilösielun tahdossa voi tapahtua mikä tahansa valinta taulukon 18 jokaiselta riviltä. Tämä on yksi syy siihen, miksi ihmiset ovat erilaisia, persoonallisia ja yksilösieluja. Taulukon mukaisesti voidaan huomioida, että esimerkiksi peniksen omaava sielu voi olla sukupuolielimistään huolimatta yhtä aikaa ruumiinrakenteeltaan naisellisen siro ja joustava. Toisaalta emättimen omaava sielu voi olla kova suorittaja, joka elää tunteittensa vietävänä, enemmän alitajuisesti kuin tietoisesti. Jokaisessa yksilösielussa on yleensä tapahtunut erikoistuminen taulukon rivien jompaankumpaan ääripäähän. Nykyisin jopa taulukon ensimmäinen rivi on sielun valittavissa erilaisten sukupuolenkorjausleikkausten avulla. Tosin ennen tällaisia leikkauksia olisi hyvä tulla tutuksi tiedostumattoman tahtonsa ja itsensä hyväksymisen kanssa.

Yksilösielu tuntee automaattisesti vetoa sen omiin piirteisiinsä. Jos sielun kehotyyppi on maskuliininen, se viihtyy parhaiten voimaa vaativan urheilun parissa, ei esimerkiksi pitkänmatkanjuoksun parissa. Itsetuntemuksen kannalta on aluksi hyvä tulla tietoiseksi omista vahvuuksistaan, mutta toisaalta sielu kehittyisi eniten juuri oman mieltymyksen kanssa vastakohtaisen urheilun parissa. Tässä onkin avain yksilösielusta täydelliseksi sieluksi: täydellistä sielua ei voi luokitella mihinkään taulukon 18 sukupuolista, vaan se edustaa niitä kaikkia, kaiken keskiarvoa. Pilkunviilaajat voivat tietysti takertua taulukon ensimmäiseen riviin, mutta heille sanottakoon, että sukupuolielimet edustavat tässä yhteydessä vain ainetta, eivät sielua ja henkeä. Pääidea on se, että täydellinen sielu on sukupuolineutraali.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).