Kaiken ja ei minkään teorian mukaan KET itsessään voidaan tulkita äärettömän monessa eri kontekstissa. Esiin on nostettu jo monta kertaa, miten kaikki uskonnot ja tieteen eri alalajit ovat eri konteksteja. Ja tämän lisäksi on määritelty, että kontekstit ovat eri ihmisryhmien tapoja lajitella asioita ennalta sovitulla tavalla. Symboleiden avulla tämä ajattelutapa on mahdollista viedä vielä seuraavalle tasolle. Jotta asioiden tietoinen lajittelu edes tulee mahdolliseksi, on ennen sitä oltava erilaisia merkkejä ja symboleja, joilla asioista voidaan viestiä, kuvata ja ymmärtää. Kaikki maailman kielet ja kulttuurit ovat tällaisia tietoisuuden mahdollistavia konteksteja, joita tarvitaan muiden eri kontekstien muodostamiseksi.

Ehkä jossain määrin merkit ja symbolit ovat toistensa vastakohtia. Merkit ovat vaikkapa vain kirjaimia, joihin ei länsimaisessa kirjoitustavassa liity syvällisempää symboliikkaa (näin ei ole kuitenkaan aina ollut). Symbolit ovat merkkien vastakohtia – niitä käytetään tilanteissa, joissa pelkillä merkeillä viestiminen olisi liian vaikeaa. Symbolien avulla on mahdollista kuvata myös sellaisia asioita ja asioiden suhteita toisiinsa, mihin pelkillä merkeillä kirjoitettuna menisi todella kauan aikaa. Ehkä siksi sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Voit miettiä esimerkkinä vaikkapa Mona Lisa -taulua, josta on kirjoitettu lukuisia kirjoja. Se kuva on laittanut liikkeelle jo satojatuhansia lauseita satojen eri ihmisten sieluissa.

Symbolit liittyvät tosi olennaisesti henkiseen evoluutioon. Varsinkin kun sydän aukeaa ja ihminen kokee itseoivalluksen, ihmisen sisäinen lapsi alkaa yleensä nähdä symboleita siellä täällä. Symboleita ei kuitenkaan kukaan ole käynyt henkisen heräämisen yhteydessä lisäämässä mihinkään, vaan kyse on sielun tietoisuusasteesta. Kun tietoisuusaste on muuttunut, ennen jopa täysin huomaamattomat ja pimennossa olleet asiat kiinnittävät huomion nyt automaattisesti.

Tässä kirjassa ei käydä läpi ääretöntä määrää symboleiden eri konteksteja (tai itse symboleja), eikä tässä syvennytä edes kaikkiin valtauskontoihin. Ideana olisikin saada vain sellainen yleiskuva symboleiden mielenkiintoisesta ja ihmeellisestä maailmasta. Matka alkaa symboleiden suhteella tietoisuuteen. Sitten seuraavaksi käydään läpi alitajunnan ja niin sanotun salatajunnan rooleja, sekä symboleiden suhdetta niihin. Lopulta jyvät erottuvat akanoista, kun katsotaan henkistä evoluutiota symbolien ja uuden ymmärryksen silmälasien lävitse.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).