Vanha juutalainen symboli Menorah-kynttelikkö kuvaa aivan upeasti sielun syttymistä. Kynttelikkö kuvaa sielun sisäiset kytkökset muodostaen juuri oikeiden chakrapisteiden kanssa parit (vrt. kuva 32 sekä taulukot 6 ja 16). Toisaalta kynttelikkö kuvaa hyvin sielun syttymistä, sillä onhan kyseessä juuri kynttelikkö, joka syttyy. Vanhat kyntteliköt paloivat öljyn avulla, jolloin ne ennen syttymistä voideltiin öljyllä. Olisiko tässä symbolinen viite sanaan messias, joka tarkoittaa voideltua ja mitattua. Symboliikan mukaan messias on siis henkilö, jonka sisäinen lamppu on syttynyt.

Menorahia vastaava egyptiläinen symboli on Horuksen silmä. Seitsemästä osasta koostuva silmä syttyy vanhan tarun mukaan palamaan, ja muuttuu tuliseksi silmäksi. Sitten silmä hyökkää Egyptin pahantekijöitä vastaan ja melkein tuhoaa ihmiskunnan. Verta janoavan silmän saa lopulta rauhoittumaan vain viini/olut, jota silmä nauttii luullen sitä vereksi. Näin silmä leppyy lopullisesti. Tarinan symboliikasta on hyvä ymmärtää, että viini tarkoittaa pyhiä kirjoituksia – niiden lukemista ja kirjoittamista.126

126 Vrt. Raamatun vertauskuva veden muuttaminen viiniksi, joka tarkoittaa vesikasteessa saadun tiedon muuttamista pyhäksi kirjaksi. Esimerkiksi Raamatun evankeliumit ovat olleet Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen tapa muuttaa saamansa vesi viiniksi.

Chakrat ja Menorah Horuksen silmä
Kuva 32. Menorah osoittaa chakrojen kytkökset Kuva 33. Symboli Horuksen silmä

 

Sielunosien ja chakrojen vastaavuudet

Taulukko 16. Sielunosien ja chakrojen vastaavuudet 

Täydellistä, palavaa sielua ei valitettavasti ole vielä osattu kuvata psykologiassa ja ihmistieteissä. KET voidaan kuitenkin onneksi kehittää missä tahansa kontekstissa, ja näin esimerkiksi analyyttinen psykologia ja psykoanalyysi voidaan jatkaa valmiiksi asti, tai ainakin osoittaa, että mihin kohtaa ne päättyvät. Jokainen perimmäiseen totuuteen pohjaava psykologian suuntaus tulee jatkaa aina täydelliseen sieluun ja suureen rauhaan asti, eli niiden tulisi kuvata koko henkinen evoluutio, ei vain osaa siitä.

Vaikka tiede ei olekaan vielä onnistunut totuuden tietä kuvaamaan, niin pyhissä kirjoissa on tilanteeseen silti olemassa viitteitä. Esimerkiksi Raamatussa Jeesus kertoo näin: ”Johannes oli kirkkaalla liekillä palava lamppu, mutta vain hetken aikaa te halusitte nauttia hänen valostaan.” (Johannes 5:35) Tällä vertauskuvalla Jeesus toteaa Johannes Kastajan saavuttaneen täydellisen sielun valon, ja samalla hän kritisoi ihmisiä, jotka eivät liittyneet Johanneksen tekemään totuuden työhön, vaan he nauttivat vain hetken aikaa hänen seurastaan.

 

Täydellisen sielun täydelliset strategiat

Alla oleva taulukko 17 kuvaa täydellisen sielun toimintaperiaatteita, eli sen toiminnassa olevia täydellisiä strategioita. Sielun täydelliset ominaisuudet, eli käytännössä sielun päästrategiat, ovat seurausta tulikasteen ponnisteluista sekä sielun alistumisesta Jumalan ja perimmäisen totuuden tahtoon. Oheinen kuvaus annetaan tässä yhteydessä niin hyvin kuin se ihmiskunnan tämänhetkistä tieteellistä sanastoa mukaillen on mahdollista.

Taulukkoa 17 voisi lukea myös kuten pikkulapsi. Tällöin voisi sanoa, että täydellinen sielu on sielu, ja sen tietoisuus toimii kuten tietoisuus, muisti kuten muisti, luovuus kuten luovuus, tahto kuten tahto, järki kuten järki, tunne kuten tunne ja alitajunta kuten alitajunta. Näin yksilösielulla ei ole enää persoonallisia vinkeitä kuvata todellisuutta itselleen, todellisuudesta eroavalla tavalla – siksi sielu on täydellinen.

Täydellisen sielun strategiat

Taulukko 17. Täydellisen sielun strategiat 

Vaikka täydellisen sielun strategioiden rakentamiseen ja omaksumiseen menee aikaa useampi vuosi, ja tuo aika on vielä ilmeisesti aina hyvin tuskallista, ei lopputuloksesta ole kiittäminen lainkaan ihmistä itseään. Sielun uudeksirakentaminen ei ole perinteistä rakentamista, vaan se on kuin erheen kautta oppimista ja yhä enemmän alistumista perimmäisen totuuden tahtoon. Suurin työ rakentamisessa on pitää vanhat tottumukset ja tavat, sekä arvot ja uskomukset aisoissa, ja näin ollen vain antaa tapahtua sen, minkä kuuluu tapahtua. Tulikasteen vaiheessa saattaa päällepäin näyttää kuin mitään ei tapahtuisi, mutta silti kaikki asiat tulee tehtyä ja ne tapahtuvat oikein.

 

Esimerkki (sielun vahtivuoron vaihtuminen)

Muutama vuosi vesikasteen jälkeen, kun täydellisen sielun rakenne oli tullut minulle tietoisuuteen asti, rukouksessa tapahtui jälleen jotain erikoista. Se sama kasvoton nainen, joka ilmestyi minulle aivan totuuden tien alussa, tuli takaisin. Tällä kertaa tilanne oli kuitenkin erilainen, sillä en pelännyt tätä hahmoa lainkaan. Kerroin saaneeni uuden nimen ja kysyin häneltä, että kuka hän on. Hahmo vastasi jotain tällaista: ”Äitini nimi on sama kuin sinun äitisi nimi. Esikoiseni nimi on sama kuin sinun esikoisesi nimi.” Haukoin henkeä ja kysyi tältä arvokkaasti vanhentuneelta naiselta: ”Olet sinä sitten minä, ja olenko minä sitten sinä?” Nainen vastasi: ”Kyllä.” Samaan aikaan tajuntaani nousi ymmärrys, että olin saavuttanut pisteen, jota tämä sielu ei ollut koskaan aikaisemmin saavuttanut missään elämässä. Sain näyssä symbolisen soihdun ja viestikapulan käteeni ja minulle kerrottiin vuoroni koittaneen. Kuvaan itse tätä tapahtumaa sielun vahtivuoron vaihtumiseksi.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).