Opiskelemalla esimerkiksi matematiikkaa, matemaattista mallinnusta sekä neurolingvististä ohjelmointia, voi samalla oppia ymmärtämään mallintamisen merkitystä. Tämän kirjan edelliseen kappaleeseen viitaten, jotta voi oppia syömään ja juomaan jumalia, tulee ensin osata mallintaa heitä, eli heidän ominaisuuksiaan ja nimiään. Samaa mallintamista voi harjoitella ihmisten kanssa, ja tässä yhteydessä nostetaan esiin eräs ainutlaatuinen yksilö, Nikola Tesla. Teslaan voi kuka tahansa tutustua internetissä, hakemalla hänen nimeään.

Tesla avasi muillekin ihmisille hänen ajatusprosessiaan, ja äkkiseltään se vaikuttaa toimivan täysin päinvastaisella tavalla kuin muilla ihmisillä. Tesla nimittäin opetti, ettei hän koskaan edes aloita työskentelyä, ennen kuin kyseinen työ (esimerkiksi kone tai keksintö) on tullut kokonaan valmiiksi hänen mielessään. Ajattele, hän ei tehnyt mitään, ennen kuin työ oli jo periaatteessa tehty valmiiksi. Kun tämä ajatus/uskomus sitten tuli valmiiksi, Tesla vain laittoi nykyhetken vastaamaan tuota ideaalikuvaa. Hän siis teki sarjan toimintoja, jotta maali tuli saavutetuksi. NLP-kielellä voisi sanoa, että hän loi sarjan submodaliteetteja, joista muodostui strategioita, jotka sitten johtivat tavoitetilan mukaisiin tuloksiin. Tesla-mallin oleellinen asia on kuitenkin se, että malli toimii normaalin ajatus- ja visiointiprosessin kanssa vastakkaisella tavalla.

Tesla-malli on hyvin merkittävä myös henkisen evoluution kannalta. Vaikuttaisi nimittäin siltä, että kun ihminen saa omissa henkisissä kokemuksissaan yhteyden omaan elämäntehtäväänsä, on hänen luonnollisinta aloittaa tuon tehtävän tekeminen juuri Tesla-mallin mukaisesti. Tällöin ymmärrystä ja tietoa omasta tehtävästä rukoillaan niin kauan, että se periaatteessa tulee täysin kirkkaana ja jo valmiina omaan tietoiseen mieleen. Ja vasta tässä vaiheessa Suuri työ voi alkaa.

 

Määritelmä 57. (Tesla-malli)

Tesla-malli on tapa toteuttaa mikä tahansa projekti tai prosessi. Tesla-malli toimii niin sanotun normaalin ajatusprosessin kanssa päinvastaisessa järjestyksessä, eli mallin mukaisesti ensimmäinen vaihe on saada haluttu lopputulos omissa ajatuksissaan kokonaan valmiiksi. Vasta tämän jälkeen siirrytään nykytilaan, jossa tarkastetaan käytettävissä olevat resurssit. Mallin kolmas vaihe on yhteensovittaa alku ja loppu toisiinsa, tarvittaessa luoden uutta tiedettä tai sekoitellen eri kontekstien tietämystä keskenään.

Tesla-mallin kaavio

Tavoitetila Tesla-malli alkaa sillä, että tavoitetila tulee kirkkaana tietoiseen mieleen, eli työ itsessään tulee jo kokonaan valmiiksi tässä vaiheessa. Tavoitetila voi avautua esimerkiksi rukouksen tai transsin yhteydessä.
Nykytila Tesla-mallin toisessa vaiheessa siirrytään nykytilaan, jossa tarkastellaan mitä teknologiaa, työvälineitä tai vaikkapa henkisiä resursseja on jo valmiiksi käytettävissä. Jos nykytila ei vastaa tavoitetilaa, tulee vastata kysymykseen: ”Mitä pitäisi olla, jotta nykytila vastaisi tavoitetilaa?”
Suuri työ Työn valmistumisen ja alkukartoituksen jälkeen, on enää jäljellä yhteensovittaminen, eli Suuri työ. Yhteensovittaminen voi tapahtua alusta loppuun tai lopusta alkuun päin, ja siihen voi kuulua kontekstien ja strategioiden vaihtamista.


Tesla-mallin tavoite- ja nykytila ovat varmasti suhteellisen selvät ja helposti omaksuttavissa yllä olevasta kuvauksesta. Keskimmäistä vaihetta, eli yhteensovittamista on kuitenkin syytä hieman avata. Yhteensovittaminen voi tapaus- ja persoonakohtaisesti joko liikkua alusta loppua kohti tai lopusta alkua kohti. Jos työ käynnistyy alusta loppua kohti, voidaan työtä suorittaa tekoälytyyppisesti (DFS, BFS, A*), eli kokeilemalla monia eri vaihtoehtoja, aina valiten niistä soveliain. Jos työ kuitenkin käynnistyy lopusta alkua päin, voi tilannetta hahmottaa esimerkiksi seinälle pyramidimuotoon. Pyramidin huipulle voi laittaa valmiin lopputuloksen, ja sitä alemmalle tasolle sen, mitä erityisesti pitää olla, jotta huippukuvan edellytykset täyttyvät. Ja samoin tehdään seuraavan ja seuraavan tason kanssa. Näin jossain vaiheessa, joissain kohti pyramidin pohjaa tulee vastaan sellainen tilanne, joka on tämän hetken todellisuus, eli nykytila. Tämä on ensikosketus abstraktin tiedon ja tavallisen elinympäristön välillä.

Tesla-mallin mukainen toiminta on rohkeaa luottamista intuitioon (näkemiseen tai kuulemiseen). Mallin mukaisessa toteutusvaiheessa voi tulla eteen täysin uudenlaisia ajatuksia ja jopa tarvetta kehittää uusia malleja ja teorioita. Mutta nämä kaikki suuretkin muutokset eivät enää aiheuta sisäistä muutosvastarintaa, sillä lopputulos on ollut tiedossa koko prosessin ajan.

 

Esimerkki (kaoottiset alkuluvut)

Allekirjoittaneen seikkailu alkulukujen parissa toteutui myös Tesla-mallin mukaisesti. Sain rukouksessa tiedon, etteivät alkuluvut ole levittäytyneet satunnaisesti muiden lukujen sekaan, kuten edelleen jotkut tieteellisissä piireissä ajattelevat, vaan että ne todella noudattavat hyvinkin yksinkertaista logiikkaa. Tämän jälkeen pohdin, mitä pitäisi olla, jotta osaisin selittää itselleni tämän logiikan. Pian piirtelin taulukoita exceliin ja opettelin katsomaan lukuja ympyröiden sisällä. Muodostin johdatuksessa kuuden kellotaulun ja sain murrettua logiikan auki. Vasta tämän jälkeen menin yliopistoon opiskelemaan matematiikkaa, jotta opin käyttämään sellaista kieltä, mitä matemaattisten todistusten oletetaan käyttävän. Näin pääsin tekemään ensimmäisen pienimuotoisen julkaisun, jossa osoitettiin, miten on mahdollista määritellä tarkasti alkulukujen komplementtijoukko, ja vastaavasti kun tämän joukon poistaa kaikkien lukujen joukosta, jää jäljelle alkulukuja, ja erityisesti vain alkulukuja sisältävä alkulukujen joukko. Kun sain tutkimuksen valmiiksi, huomasin saavuttaneeni nykytilan. Toisin sanoen nykyisin käytettävissä olevilla todistusmenetelmillä ja matemaattisella kielellä saatiin kuvattua tavoitetilan mukainen ajatus/uskomus. Aikaa tähän kului noin kaksi vuotta siitä, kun rukouksessa ilmestyi tavoitetila.

 

Esimerkki (Teslan ”keksinnöt”)

Ihmiskunnan on kiittäminen Nikola Teslaa monista kymmenistä, ellei jopa sadoista nykyaikanakin käytössä olevista sähköön ja kommunikointiin liittyvistä keksinnöistä. Tesla itse kuvasi laitteiden vain tulevan hänen mieleensä ja valmistuvan siellä. Tesla myös ilmeisesti piti hänen osuuttaan työssä melko helppona, sillä olihan hänellä aina jo valmis lopputulos tiedossa. Tesla kertoo sanatarkasti tällä tavalla: ”Aivoni ovat vain vastaanotin. Universumissa on olemassa ydin, josta me saamme tietoa, voimaa ja inspiraatiota. Minä en ole paneutunut tämän ytimen salaisuuksiin, mutta minä tiedän, että se on olemassa.” Kun Teslan sanoja tulkitsee tämän kirjan kontekstissa, voi huomata käytettyjen sanojen yhteneväisyyden, eli voi sanoa, että ne puhuvat samaa kieltä. Tesla myös kertoo suoraan ja rehellisesti, ettei hänen tehtävänsä ollut tulkita tätä tietoa ja sen alkuperää, vaan hän toteutti vain sen, mikä oli hänen osansa. Meillä jokaisella on oma tehtävämme osana evoluution suurta suunnitelmaa.

 

Esimerkki (tämä kirja)

Tesla-mallin tehokkuudesta on eräs esimerkki myös tämä kirja. Kirjan sisältö avautui sen kirjoittajalle henkisessä kokemuksessa jo valmiina kokonaisuutena. Koska kirja annettiin tulla mieleen täysin valmiina, ei sen ensimmäisen painoksen kirjoittaminen kestänyt kuin 1-2 viikkoa. Toki kirjan seuraavat painokset ovat tarkentaneet tietoa sekä tuoneet lisää yksityiskohtaisia esimerkkejä, mutta silti kirjan alkuperäinen sisältö on edelleen sama, eikä se tule siitä koskaan muuttumaan. KET, täydellinen sielu ja evoluutio ovat kaikki pysyviä käsitteitä, ja mitä enemmän ajassa mennään eteenpäin, sitä useampi tieteenlaji tulee niitä lähestymään ja osoittamaan ne totuudeksi.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).