Maataso on tunteen ja järjen liitto. Sielun puhdistuessa maatason perimmäinen tehtävä on toteuttaa hyvyyttä ja rauhaa, eli totuuden tahtoa. Uudelleenohjelmoitua yliminää (järkitaso) ja emootioiden (tunnetaso) tietoista hallintaa voi nimittää metaforisesti puhtaaksi isänmaaksi. Maatason voidaan ajatella symbolisesti olevan sellainen maaperä, josta kasvavat kaikki vihreät kasvit ja puut (eli järki), ja joka osittain on muinaisten meripetojen ja muiden kalojen hallussa vetenä (eli tunne). Tässä ajatusmallissa Freudin kolminaisuus id, yliminä ja ego sijoittuvat siten, että id vastaa tunnetta, yliminä vastaa järkeä ja ego maata niiden taustalla.

Tiedostamattomuuden tavoitteen voi sanoa yhdellä sanalla: väheneminen. Jo muinaisessa Egyptissä oli tunnettu teoria jumaluuksien jakaantumisesta kahteen valtakuntaan – taivaalliseen ja maanpäälliseen. Tämä kahtiajaon käsitteistö voidaan suoraan samaistaa tietoisuuteen ja tiedostumattomaan mieleen – ne ovat taivas ja maa.

Myös Johannes Kastaja opettaa Raamatussa samasta asiasta, kun hän kertoo taivaallisesta Jeesuksesta ihmisille: ”Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien.” (Johannes 3:30-31) Johanneksen opetuksen symbolinen merkitys heille, joilla on kuulevat korvat, on se, että hän ja Jeesus ovat toisistaan erottamattomat. Ilman Johannesta ei voi olla Jeesusta, eikä ilman Jeesusta voi olla Johannesta – he ovat taivaallinen ja tietoisempi ihminen (Jeesus) sekä maallinen ja tiedostumattomampi ihminen (Johannes). Heitä vastaavat egyptiläiset jumalat ovat Horus (Kristus) ja Anubis (Johannes Kastaja). Esitetyn väitteen puolesta todistaa se, että nimi ”Anubis” tarkoittaa hieroglyfien kielellä "vähetä/heiketä" ("to decay" englanniksi).

Jos tähän asti oma tiedostumaton mieli on ollut täysin tuntematon käsite, tai sitä on jopa tietoisesti vältellyt kohtaamasta, niin nyt on tullut aika luopua tällaisista rajoittavista ajatuksista. Niin sanotun normaalin arjen pauloihin nukahtaneen ihmisen päätöksistä ja elämänvalinnoista tekee valtaosan hänen tiedostumaton mielensä. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa 95 % (tai enemmän) ihmisen toimista on täysin autopilotin varaista, eli tiedostumatonta. Ehkä muistat jo tutut psykologi Jungin sanat: ”Jos et ole tietoinen tiedostumattoman mielesi asioista, alitajuntasi johtaa sinun elämääsi, ja sinä kutsut sitä kohtaloksi.” Ehkä Jungin miete antaa sinulle oikeaa perspektiiviä aiheesta.

Taulukossa tiedostumattomuuden suhde muihin sielunosiin

Taulukko 13. Tiedostumattoman mielen suhde sielun osiin

Taulukossa 13 on esitetty tiedostumattoman mielen lopullinen tavoite suhteessa muihin sielunosiin. Jotta tämä päämäärä tulee mahdolliseksi, on tietoisuuden saatava koko sielu hetkellisesti valtaansa. Tietoisuutta avaa ymmärrys ja tieto, ja siksi tiedostumattomasta mielestä tulee ymmärtää muutamia selkeitä lainalaisuuksia. Tiedostumattomuutta on mahdotonta hallita ilman tietoisuutta. Tämän vuoksi erilaisten päiväkirjojen pitäminen ja omien ajatusten ja tunteiden ylöskirjoittaminen on yksinkertaisesti pakko tehdä, jos mielii oman mielensä oppia tuntemaan ja kesyttämään. Samoin jos oman luovuuden haluaa tiedostaa, on kertakaikkiaan vain alettava piirtää paperille tai tehdä samaa jotain toista kautta. Eikä muistipalatsikaan voi olla tiedostumattomasti toimiva, jos sitä ei ole ensin tietoisesti rakennettu oikeilla tekniikoilla, täysin tietoisesti.

Pyhien kirjojen ylin paha (Kuten Saatana Koraanissa ja Raamatussa sekä Apophis Kuolleiden kirjassa) ei ole pelkästään ihmisen itsekäs tahto, vaan erityisesti se on ihmisen tiedostumaton itsekäs tahto. Jokainen yksilösielu on nimittäin niin viisas olento, että jos sillä on edessään kaksi vaihtoehtoa ja käytettävissään vapaa tahto, se tulee aina valitsemaan vaihtoehdoista paremman. Vain silloin valinnat ovat huonoja, kun sielu on niin sulkeutunut, ettei se näe mitään vaihtoehtoja toiminnoilleen.

Osaamisen neljä tasoa

Kuva 30. Osaamisen neljä tasoa

Tiedostumattomaan mieleen liittyy olennaisesti NLP:stä tutut osaamisentasot. Kuvasta 30 nähdään kaikki eri osaamisentasot, ja kuvaa voidaan tulkita siten, että huonoin tilanne on alhaalla, jossa osaamattomuus on tiedostumatonta, sekä vastaavasti paras tilanne on ylhäällä, jossa osaamisesta on tullut itselle tiedostumatonta.

 

Esimerkki (frisbeen heittäminen)

  • Kun olin vuosia sitten ensimmäistä kertaa frisbeegolfkentällä, heittelin aivan tavallista rantafrisbeetä kohti koria. Heittelin omasta mielestäni aivan hyviä heittoja, jotka lensivät suunnilleen suoraan ja osa heitoista lensi varmaan 10-20 metriä. Jos joku olisi tullut kysymään minulta osaamistasostani jotain, olisin varmaankin arvioinut osaamistani todella mittavasti yläkanttiin. Tilannetta voi peilata aiemmin käsiteltyyn Dunning-Kruger-vaikutukseen. (tiedostumaton osaamattomuus)
  • Sitten näin, kun eräs henkilö heitti frisbeetä yli 100 metriä yhdellä heitolla. Heitto oli melko näyttävä, sillä kiekko kiersi ilmassa S-muotoisen kuvion ja se laskeutui lopulta aivan korin (kyseisen lajin ”maali”) viereen. Heiton näkeminen riitti osoittamaan itselleni, ettei minulla ollut mitään hajua tästä lajista. (tietoinen osaamattomuus)
  • Kysyin seuraavaksi lajiin liittyviä neuvoja tuolta pitkän heiton heittäneeltä ihmiseltä. Hän myi minulle oikean frisbeegolf kiekon ja opetti varttitunnin ajan oikeaa heittotekniikkaa. Jo lyhyen opetuksen jälkeen kiekko alkoi lentää yli 50 metriä ja muutaman harjoittelukerran jälkeen noin 70-80 metriä. Parin kuukauden heittelyn jälkeen, seuraavana kesänä, ymmärsin osaavani heittää frisbeetä oikein. Osaaminen oli hyvin tietoista, ja jokaista heittoa ennen piti miettiä miten ja mihin frisbeen heittää. (tietoinen osaaminen)
  • Muutamaa kesää myöhemmin frisbeenheittotaito syveni entisestään. Yhtäkkiä aloin päästä kesken kierroksen sellaiseen tilaan, jossa en enää pyrkinyt tai edes antanut tietoisen mielen toimia. Menin vain heittopaikoille tyhjän mielen kanssa, kuuntelin luonnon ääntä, ja heitin. Tässä vaiheessa tulokset nousivat jälleen uudelle tasolle, ja omaa heittoa oppi havainnoimaan paljon paremmin. On mielenkiintoista, että tässä vaiheessa oman osaamisen opettaminen ei enää onnistu läheskään niin hyvin kuin tietoisen osaamisen vaiheessa, vaikka tulokset ovat tässä viimeisessä vaiheessa paljon parempia. Ehkä siksi vitsikkäästi sanotaan, että heistä tulee opettajia, jotka eivät osaa tarpeeksi hyvin. (tiedostumaton osaaminen)

 

Yhdistetään seuraavaksi taulukossa 13 määritetyt alitajuisen mielen tehtävät muihin sielunosiin nähden, ja otetaan tähän mukaan vielä ymmärrys kuvan 30 osaamisen tasoista. Nyt voidaan todeta, että ensin meidän tulisi kyetä tunnustamaan itsellemme meidän oma tiedostumaton osaamattomuus jokaiseen sielunosaan liittyen. Vasta tämän jälkeen meidän on mahdollista saada oma osaamattomuus tietoiseksi, ja alkaa tehdä tilanteelle jotain. Tilanne alkaa muuttua, kun hankkii uusi taitoja ja tietoa, näin sielu saa tuoreita voimavaroja käyttöönsä, ja tietoista osaamista alkaa kehittyä. Jos tietoista osaamista kehittää aktiivisesti muutaman vuoden ajan (tulikaste), on uusien voimavarojen mahdollista siirtyä itselleen niin itsestään selviksi, että niistä tulee jopa tiedostumatonta osaamista.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).