Tunnemuisti on niin tärkeä liitto, että siihen liittyvä tarina on tallennettu kaikkiin ihmiskunnan pyhiin kirjoihin. Sielun ensimmäisen kytköksen symboleja ovat muun muassa vesi, vedenpaisumus ja suuri tulva.

Ensimmäistä vaihetta totuuden tiellä kuvaa myös Raamatun kolmikko Elisabeth (muisti), Sakarias (tunne) ja Johannes Kastaja (tiedon saanut). Egyptissä vastaava kolmikko on Nephthys (muisti), jonka hieroglyfi on palatsi/talo, Seth (tunne), jonka hieroglyfi on tunnistamaton peto/ihmisen eläinpuoli, sekä Anubis, joka ensimmäisen sydämen punnitsemisen yhteydessä päättää, saako ihminen jatkaa kohti kuolleiden valtakuntaa (taulukko 9). Anubiksen hieroglyfi (kuva 21) on palatsin/talon (muistin) ja pedon (tunteen) liitto.

Tunnemuistin avautuminen kokonaisuudessaan tarkoittaa symbolisesti ihmisen itsensä heräämistä hengen tietoon (KET:n vasen puoli) ja elämän jatkumista muiden ihmisten parissa. Pyhien kirjojen metaforisissa tarinoissa ”tavalliset ihmiset” kuvataan tässä yhteydessä kuolleiksi, sillä he ovat alitajuntansa ja viettiensä tiedostamattomia orjia, eli kuolleita (ks. esim. Matteus 8:22; Luukas 9:60; Hämeen-Anttila, 2006, 252). Siksi vedessä kastettu sielu ajautuu väkisin helvettiin/manalaan, eli kuolleiden valtakuntaan.

Tunnemuistin avautuminen tarkoittaa myös ihmisen oman yksilösielun syvempien osien avautumista. Symboleiden kielessä myös oma alitajunta voidaan ymmärtää helvettinä ja manalana, joka tähän asti on ohjannut ihmisen tekemistä ja olemista koko hänen elämänsä ajan. Samaan johtopäätökseen päätyi myös Carl Jung, joka nosti esiin ajatuksen, että ihmisen kohtalo on hänen tiedostumaton mielensä.63 Vasta nyt kun ihminen on jälleen lapsenkaltaisessa puhtaassa tilassa, hän sisäinen ovensa on avoinna, ja hän kykenee käsittelemään jopa ikävuosina 0-6 sisäistämiään asioita. Nykytieteen käsityksen vallassa tällainen itsensä muuttaminen on lähes mahdotonta, mutta toki uskonnollisissa konteksteissa ihmeparantumisia on ylöskirjattu jo vuosituhansien ajan.

63 Jung kuvaa kirjassaan Uni, ajatuksia, muistikuvia myös vesikastetta symboloivan suuren tulvan eräässä unessaan. Ilmeisesti tuon unen jälkeen Jung ymmärsi, että hän tulee elää psykologia todeksi ja siten sisäistää tuota jaloa tieteenlajia myös itsensä kautta. Tämä osoittaa, että analyyttinen psykologia oli Jungin ns. Suuri työ.

Taulukko tunnemuistista

Taulukko 9. Tunnemuistiin liittyvä symboliikka Raamatussa ja Egyptissä

Nimi Elisabeth voidaan tulkita myös monikielisesti, jolloin ”Eli Sa Beth” voisi tarkoittaa ”Elia-profeetan suojeluksen koti”.

Kuva 21. Anubiksen hieroglyfissa yhdistyvät palatsi (muisti) ja petoeläin (tunne)

Historiassamme on paljon kuuluisia muistitekniikoiden harjoittajia. Heihin lukeutuvat muun muassa Giordano Bruno, joka opetti ihmisiä maailmankaikkeuden äärettömästä olemuksesta ja hämmästytti kirkonmiehiä maagisella muistillaan sekä muilla mielenhallintakyvyillään. Lopulta Bruno poltettiin roviolla Roomassa Campo de’ Fiorin aukiolla 17. helmikuuta 1600. Hänen ajatuksensa nousivat oikeastaan vasta Newtonin tuomien uusien ajatustapojen myötä uudestaan esille. Toinen muistitekniikoiden harjoittaja oli Leonardo da Vinci, jonka henkilökohtaisessa kirjastossa oli Della memoria locale (Ihmisen muistista, Ars memorativa), joka on yksi ensimmäisistä muistitekniikoita käsittelevistä kirjoista (Lahdensuu 2009, 419).

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).