Tässä uudessa siirtymässä meidän jokaisen tehtävä on kuitenkin vaikeampi, henkilökohtaisempi. Itseoivallus ei ole enää tämän aikakauden, eli tahdontason tavoite, vaan se oli järjentason päämäärä. Tehtävämme on nyt irtautua omasta tahdostamme, eli juuri siitä, minkä saavutamme itseoivalluksen kautta. Evoluutio on ankara koulu. Se, minkä eteen tehdään jopa vuosia töitä, onkin saavuttamisen jälkeen enää jäänne menneestä, ja kuin kivi kahlittuna jalkaamme.

Mikä on oman tahdon toteutumisen täydellinen vastakohta? Vastaus on yksinkertainen: tahdon täydellinen kuoleminen, eli alistuminen suuremmalle tahdolle, Jumalan tahdolle. Muistatko vielä, miten Mooses kertoi Jumalan nimen olevan ”Minä Olen”? Tässä uudessa ajassa se ei enää päde.

Uudessa ajassa Jumalan nimi on ”Totuuden Tahto”, ja tähän tahtoon jokaisen itseoivalluksen saavuttaneen ihmisyksilön odotetaan taipuvan. Jeesus Kristus opetti meille tästä samasta ajasta jo 2000 vuotta sitten. Hän kertoi meitä rukoilemaan sanoilla ”tapahtukoon sinun tahtosi”, ja sanalla ”sinun” hän viittaasi hengelliseen Isäänsä, josta hän käytti usein myös sanaa ”totuus”. Jeesus kertoi meille, miten ”Totuus itse” lähetti hänet matkaan. Uudessa ajassa meidän jokaisen odotetaan etsivän ja löytävän tämän saman totuuden ja alistumaan oikeamieliseen, hyvään ja kaikille tasa-arvoiseen tahtoon.

 

Minkä maailmanlopun valitsemme?

Monet ihmiset odottivat uuteen aikaan siirtymisen tuovan mukanaan erilaisia luonnonkatastrofeja, jopa maailmanlopun – näitä katastrofeja on kyllä tullut, ja maailmanloppukin tulee vielä, mutta tämä kaikki tapahtuu henkisesti, ihmisen sielun sisällä. Tahdon aikakausi saattaa tuoda mukanaan myös erilaisia fyysisiä katastrofeja, mutta yhdessä tiedostamalla tämän seuraavan evoluutionvaiheen me pystymme ihmiskuntana estämään fyysisen maailmanlopun. Tällä työllä on kuitenkin hintansa. Se tarkoittaa meidän oman tahtomme maailmanloppua.

Vuonna 2012 ei siis tullut avaruusolentoja tai messiaita, mutta siirtymä tapahtui. Jumala on ihmistä viisaampi. Jumala ei toimi ulkoisesti pakottamalla, vaan sisäisesti ohjaamalla. Miksi jokainen konttaava lapsi nousee lopulta seisomaan ilman, että kukaan opettaa häntä? Lapsi tekee sen kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että hän jatkuvasti näkee muidenkin ihmisten jo seisovan. Näin lapsi huomaa, että evoluution näkökulmasta tämä on mahdollista ja jopa suotavaa. Näin sielu hyväksyy toimintamallin totena. On kuitenkin olemassa toinen, vielä merkittävämpi syy. Toinen syy on se, että koko evoluutioprosessi on jo valmiiksi ”koodattuna” lapseen. Lapsi voi omassa elämässään toteuttaa koko evoluution, jos hän vain niin itse ”tahtoo”.

Evoluution askeleet ja uusi aika eivät siis liity pelkästään auringon, kuun ja planeettojen asemaan, vaan pikemminkin ihmiskunnan omaan sisäiseen valmiuteen. Kun oppilas on valmis, opettaja tulee esiin. Kun ihmiskunta on valmis, nousee sen joukosta uusia hengellisiä opettajia viemään sitä eteenpäin. Näin se on aina mennyt ja tulee aina menemäänkin. Profeetat eivät ole koskaan tulleet palvelemaan itseään, vaan siirtymävaiheessa olevaa ihmiskuntaa. Tämä maailma tulee nyt näkemään uuden ajan profeettoja. Heitä, jotka ovat salassa kasvaneet jo monta vuotta, ja astuvat vähitellen esiin. Nämä ihmiset ovat salassa taistelleet omaa tahtoaan vastaan, jotta voivat palvella tätä uutta aikaa toteuttaen ”Totuuden tahtoa”.

 

Muutokset 2000-luvun nuorisossa

Tutkimusten mukaan suomalaisten nuorten keskuudessa varasteleminen, vahingonteot, humalassa ajaminen, koulusta lintsaaminen ja jopa tupakointi ovat vuodesta 2012 lähtien vähentyneet merkittävästi. Itse asiassa ei vain merkittävästi, vaan ne ovat tippuneet jopa puolella. (Suomen Kuvalehti 12.4.2017 Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2016.)

Nuorten huonot tavat, kuten tupakointi ja juopottelu ovat siis kääntyneet laskuun, ja tämä on aivan selvä uuden ajan merkki. Paheet eivät ole kuitenkaan kokonaan loppuneet, vaan niiden muoto on kehittynyt. Nykyään nuoret esimerkiksi kokeilevat huumeita aiempaa enemmän. Huumausaineilla haetaan rentoutumista, ja jopa henkisiä kokemuksia. Samaan aikaan mielenterveyden ammattilaiset varoittelevat esimerkiksi kannabiksen aiheuttamista masennus- psykoosiaalloista, joita nuoret eivät kuitenkaan kuule tai näe, sille he keskittyvät vain oikeuttamaan omaa nautinnonhakuisuuttaan. Tässäkin asiassa kyse on tahtojen taistelusta. Jokaista huumekokemusta vastaavan henkisen kokemuksen voi nimittäin löytää myös meditoinnin ja rukouksen kautta. Normaalin evoluution mukaisessa kehityksessä nämä kokemukset tulevat turvallisesti – juuri sitä tahtia, kuin oma mieli ja sielu ovat niihin valmiita. Tämän takia huumeita käyttävät kärsivät erilaisista mielenterveyden häiriöistä, mutta meditaatiota harrastavat eivät – vaikka he siis usein voivat kokea jopa täsmälleen samoja kokemuksia.

 

Internetin rooli uudessa ajassa

 

Nettiyhteys päälle, huusi matkaaja. Minä haluan löytää kotiin. Sinne, missä kaikki tieto on.

 

Internetin rooli on hyvin keskeisessä asemassa uuteen aikaan siirtymisessä. Enää ihmisen ei tarvitse matkustaa Niniveen, Aleksandriaan, tai edes oman kaupungin lähikirjastoon, sillä internetin kautta hänen on mahdollista päästä lähes kaikkeen ihmiskunnan tietoon käsiksi. Nyt todellisen Taon voi todellakin löytää poistumatta kotoa, helpommin kuin koskaan. Suureen tietomäärään liittyy luonnollisesti myös varjopuolensa. Puhutaan tietoähkystä ja liiallisesti tietomäärästä, mikä monissa tapauksissa on aivan tottakin. Jos ihminen ennen itseoivallusta ryhtyy tutkimaan ”kaikkea tietoa”, ei hänen sydämensä välttämättä ohjaa häntä oikeiden asioiden pariin. Samoin, jos ihminen etsii totuutta vain järkensä tai tunteidensa voimalla, ei evoluutio tue tällaista etsintää. Kuten tunne kuului aiemmin menneeseen aikaan, nyt myös järki johtaa meitä harhaan. Tahdon ajassa ei enää etsitä muiden ihmisten mielipiteitä tai edes omaa itseä, vaan universaalia totuutta.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).