Kun Jumalan kasvot ovat kirkastuneet meille, on tullut aika aloittaa uuden taivaan ja maan rakentaminen – eli tietoisuuden ja tiedostumattoman mielen rakentaminen. Jotta ihmisen mielen puutarhassa voi kasvaa todellinen elämänpuu, tulee sinne kylvää tietoa mahdollisimman paljon ja eri lähteistä. Tieto itsessään (KET ja vesikaste) toimii elämänpuun siemenenä. Ihminen on alistunut olemaan tiedon, ja sitä kautta myös elämänpuun kasvualusta. Ihmisen maallinen minä pyrkii rajoittamaan ja muokkaamaan kasvualustaa elämänpuulle sopimattomaksi, mutta onneksi vastaavasti taivaallinen minä ohjaa maallista minää alistumaan: sen ansiosta ihmisen (maallisen minän) on mahdollista vain katsoa ja havainnoida tapahtumia ulkopuolisen silmin. Voidaankin puhua mielen saturaatiopisteestä, joka tulikasteessa saavutetaan syömällä riittävästi tiedonpalasia ja juomalla riittävästä pyhiä kirjoituksia. Saturaatiopisteellä tarkoitetaan tilannetta, jossa kaikki pyhät kirjat ovat avanneet symbolisen kielensä, ja ne ovat alkaneet toistamaan samaa tarinaa ja kehää, tullen yhdeksi ja samaksi tarinaksi. Samoin tiede on kuronut uskonnon kiinni, eikä mieli enää näe niissä mitään eroa, muutoin kuin ehkä sanaston osalta. Kun tämä saturaatiopiste tulee vastaan, on kyseessä persoonallisuudestaan vapautunut täydellinen sielu.

Mielen saturaatiopisteen saavuttamisen edellytyksenä on uuden taivaan ja maan rakentaminen. Tässä yhteydessä erityistä huomiota vaatii se, että kyseessä ei ole ”rakentuminen”, joka on passiivista, vaan ”rakentaminen”, joka on aktiivinen toimenpide. Nyt siis ihmisen tehtävä on luoda itse itsensä uudelleen. Kun Jumalan kasvot ovat kirkastuneet, on ihmisellä kyky päästä lähes täydelliseen tyhjyyteen ajatuksissaan aina näin halutessaan. Tämä mielentyhjyys on lähtökohta uudelle taivaalle ja maalle. Mielen tulee olla tyhjä, jotta ihminen voi todella aloittaa kaiken alusta. Esimerkiksi tietoisuuden uudeksi luomiseen tarvitaan kirjainten ja lausunnan opettelua, tämä on mahdotonta, jos ihmisen alitajunta pitää vielä kiinni entisestä, johonkin tiettyyn maahan ja kieleen kytkeytyneestä identiteetistä.

Seuraavissa kolmessa kappaleessa on esitetty muutamia pääkohtia, joiden avulla ensin tietoisuus ja sitten tiedostumattomuus rakennetaan uudestaan. Tämän jälkeen tullaan viimeiseen sielun osaan, eli tahtoon ja persoonaan, joka on kaikkien muiden sielun osien summa. Jos taivas ja maa rakentuvat uudestaan jumalallisen järjestyksen, eli KET:n mukaisesti, alkaa täydellinen sielu (eli elämänpuu) tuottaa hyvää ja oikeaa hedelmää itsestään.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).