Totuuden tiehen kuuluva ihmisen sisäisen miehuuden ja naiseuden henkinen kehittyminen tapahtuu yhteensä kolme kertaa. Henkisen evoluution alussa, ennen totuuden tietä, edellisessä kappaleessa esitetyt Jungin anima ja animus pätevät aivan hyvin. Kun yksilösielu saavuttaa henkisen tasapainon oman miehuuden ja naiseuden kesken, tapahtuu kuitenkin jotain odottamatonta – sisäiset sukupuolet solmivat liiton, yhtyvät ja lisääntyvät. Näin miesnaisesta (tai Isä-Äidistä) tulee äitipoika (tai Äiti-Lapsi).

Egyptiläisessä Kuolleiden kirjassa on kuvattu sekä perinteinen anima ja animus että symbolinen sieluun puhjennut kukka, äiti ja lapsi.130 Kun mies ja nainen symboloivat miehen ja naisen henkistä kehitystä fyysisestä syntymästä lähtien, niin vastaavasti tässä tavassa äiti ja poika symboloivat miehuuden ja naiseuden kehittymistä totuuden tiellä, henkisestä syntymästä lähtien. Totuuden tien alussa kehitys on lähes kokonaan alitajuista, ja se alkaa itseoivalluksesta ja päättyy vesikasteen varsinaiseen uudelleensyntymään. Toisen kerran sama henkinen evoluutio tapahtuu tulikasteen aikana, mutta nyt siitä on tarkoitus tulla kokonaan tietoiseksi.

130 Symboliikka on säilynyt myös Raamatussa ja kristinuskossa, joissa Johannes Kastaja kuvataan äitinsä Elisabethin ja Jeesus äitinsä Marian kanssa. Teeman uskottavuutta lisää se, että Johanneksen isä oli pappismies (Luukas 1:8), joka viittaa juuri Jungin kolmanteen animustasoon. Myös Jeesuksen isän Joosefin rooli oli tukea hänen vaimoansa, luopuen uskomuksistaan ja suvun paineesta (Matteus 1:18-24). Tämä viittaa selvästi neljänteen animustasoon.

Muinaisen Egyptin pyhiä kirjoja tulee lukea samalla tavalla kuin kabbalan ja sufilaisten ajaton viisaus opettaa: on olemassa vain yksi Jumala (vrt. KET), mutta häntä voidaan kuvata eri nimillä ja ominaisuuksilla.131 Tämän viisauden saattelemina Kuolleiden kirjan tarinasta saadaan muodostettua sisäisen naiseuden ja sisäisen lapsen tarina.132 Tarinan poikalasta kuvaavat Horuksen neljä poikaa ja tarinan naiseutta ja äiteyttä kuvaavat neljä melko kuuluisaa egyptiläistä jumalatarta, Isis, Nephthys, Neith ja Serket.

131 Sufilaiset käyttävät sanoja ism (nimet) ja sifa (attribuutit), sekä kabbalasta on varmasti useimmille sitä tutkineille tuttu käsite Jumalan 72 nimeä.

132 Erilaisissa enkeliuskomusjärjestelmissä tämä vaihe on yleensä se päätöspiste, jota kuvataan valaistumiseksi ja jota symboloivat Neitsyt Maria ja Jeesus-lapsi. Tässä vaiheessa olisi tärkeää ymmärtää olevansa vasta astumassa totuuden tielle, eikä luulla itseoivallusta valaistumiseksi.

Horuksen neljä poikaa

Kuva 34. Horuksen neljä poikaa (vasemmalta Hapi, Duamutef, Qebehsenueh, Imsety).

 

Äiti-Lapsen kehitysvaiheet

Taulukossa 19 esitetään yksilösielussa heränneen äitilapsen evoluutioprosessi. Ensimmäiseen vaiheeseen sisäinen lapsi tarvitsee itselleen imettäjän ja hoitajan, ja tähän hätiin saapuu Nephthys. Nephthys toimii sisäisen lapsen kasvattajana, mikä tarkoittaa lapsen henkisen heräämisen yhteydessä kokeman armollisen rakkauden vastakohtaa, ankaruutta. Sisäisen lapsen nimi on nyt Hapi, jonka nimien eräs hieroglyfi (Aa5)133 tarkoittaa laivan ohjauspyörän osaa. Tällä viitataan niin sanottuun yöarkkiin ja totuuden tien ensimmäiseen vaiheeseen. Tässä vaiheessa korostuu myös Nephthyksen ohjaava rooli. Hapi liitettiin myös symboliin hanhi, sillä hänellä oli kyky kellua veden päällä.134 Hapi kertoo myös olevansa hän, joka antaa ihmiselle ikuisen pään. Tämä symboloi muuttuvista asioista irtipäästämistä, omista totuuksista (uskomuksista, arvoista ja identiteetistä) luopumista, sekä lopulta uudelleensyntymää vedestä ja hengestä. 

133 Kyseistä merkintätapaa käyttää Gardiner’s sign list.

134 Vrt. Raamatun Jeesus, jolla myös oli kyky olla veden päällä, sekä erityisesti arkki, joka kelluu veden päällä.

Matkan toinen vaihe kuvaa tulikasteen aikaa, ja tässä vaiheessa Egyptin kuuluisin äitijumalatar Isis ottaa Imsety nimisen pojan suojelukseensa. Imsetyn nimessä oleva hieroglyfi (O34) viittaa oveen, ja Kuolleiden kirjassa kerrotaan hänen tulevan vahvistamaan ihmistä sekä tekemään hänet eläväksi. Ja näinhän tulikasteessa juuri käykin: ihminen puhdistuu täydelliseksi sieluksi. Imsetyn suojelijana Isis viittaa häneen rooliinsa Jumalan synnyttäjänä

Taulukossa on Äidit, Pojat, Ilmansuunnat ja Sisäelimet

Taulukko 19. Sisäisen äidin ja pojan vaiheet, sekä vaiheisiin liitetyt ilmansuunnat ja sisäelimet.135

135 Egyptissä Horuksen pojat liitettiin myös ilmansuuntiin ja tiettyihin sisäelimiin (Pinch, 2002).

Kolmas vaihe äitipojan kehityksessä on kuvattu pojan Duamutef ja äidin Neith avulla. Pojan nimi Duamutef on varsin mielenkiintoinen ja monimerkityksellinen. Nimessä on hieroglyfi viisikantainen tähti (N14), joka tarkoittaa tähden lisäksi Siriusta. Sitä on myös käytetty ilmaisemaan pappeutta ja tunteja. Foneettisena merkkinä se tarkoittaa opettamista. Nimessä on käytetty myös hieroglyfiä käsi ja kartiomainen leipä (D37), joka tarkoittaa esimerkiksi antamista. Jos näitä symboleja pohtii aivan sellaisenaan, niin leivän antaminenhan tarkoittaa voiman ja tiedon antamista, ja viisikanta on tunnettu kaikkinäkevän silmän symboli, joka tarkoittaa myös tervettä silmää. Kirjan kolmas luku tulee opettamaan meille, miten nämä symbolit liittyvät mittaamiseen ja kolmanteen kasteeseen.

Hierogyfi Neith on ejakuloiva fallos

Kuva 35. Egyptiläinen jumalatar Neith kuvattiin hieroglyfilla ejakuloiva fallos, kun korostettiin hänen rooliansa luojana.136

136 Tämä on myös erinomainen esimerkki symbolien kielestä: jos ego on tottunut etsimään virheitä ja on kiinni omissa ajatustottumuksissa, se ei voi lukea ja ymmärtää tekstiä, jossa nainen on kuvattu miehen sukupuolielimiksi. Itsekäs ego jää vain naureskelemaan tälle asialle luullen itseään viisaammaksi kuin muinaisen Egyptin oppineet.

Kolmannen vaiheen äiti on myös hieroglyfeinä omaa luokkaansa. Häntä on kuvattu usein esimerkiksi miehen peniksenä (kuva 35). Neith kuvaakin puhdasta elämänvoimaa (myös elinvoima, kundaliini jne.), joka tässä kolmannessa vaiheessa lähtee sisäisessä lapsessa ja äidissä virtaamaan. Duamutefin nimi tarkoittaa joidenkin egyptologien mukaan ”häntä, joka jumaloi äitiään”. Myös tämä liittyy oikein hyvin tähän elinvoiman nousemiseen, sillä valitettavan monien henkisten tien kulkijoiden matka loppuu tähän – itsekkyyden ja seksuaalisuuden harhaan. Jos ihminen pysähtyy jumaloimaan itseään ja muita ihmisiä, sekä jokaisessa asustavaa luovaa voimaa, ei sielu voi päästä enää tästä eteenpäin. Elämästä on tarkoitus vapautua, ei juopua siitä ja hukkua siihen.137

137 Tähän palataan kirjan seuraavassa luvussa, joka käsittelee nimenomaan tätä kolmatta vaihetta.

Huomautetaan tähän väliin, että tämä egyptiläinen Äiti-Lapsi -tarina alkaa näyttää hyvin paljon samalta kuin totuuden tien kolme kastetta. Niihin liittyy jopa täysin yhtenevä symboliikka, ja se ei voi olla enää sattumaa. Jos tarina noudattaisi totuuden tien symboliikkaa, pitäisi neljännen pojan ja äidin yhdistää kolme aiempaa vaihetta.138 Katsotaan seuraavaksi mitä neljäs poika ja äiti tähän sanovat.

138 Kuten esim. Reikin neljäs vaihe, mestarivaihe, yhdistää kolme Reikin aiempaa vaihetta.

Neljännen pojan nimi on Qebehsenuef, ja hänen nimensä koostuu hieroglyfeistä vettä vuotava malja (W15), joka tarkoittaa muun muassa puhdistumista, virvoittumista ja libataatiota, sekä kolme nuolenkärkeä (T22). Nuolenkärki -hieroglyfista on hyvä tietää, että se translitteroidaan kirjaimiksi ”sn”. Melkoinen sattuma onkin se, että ”sn” tarkoittaa myös shen-rengasta (V9), jolla ihmiselle annetaan uusi nimi. Näin meillä on neljännen nimen merkitys selvillä: se tarkoittaa kolmea nimeä ja kastetta. Myös nämä nimet ovat egyptiläisessä mytologiassa yleisesti tunnettuja, ja melkein kaikki faaraot ovat käyttäneet niitä eri aikakausina. Nämä kyseiset kolme nimeä ovat Horus-nimi, Kultainen Horus-nimi ja nebty-nimi. Ne ovat myös totuuden tien kolme kastetta.

Neljäs äiti on nimeltään Serket. Hänen nimestään on kaksi käännöstä: i) hän, joka tiukentaa kurkun, ja ii) hän, joka saa kurkun hengittämään. Serketin symboli on tavallinen skorpioni tai vesiskorpionia (tästä ilmeisesti kiistellään). Serket koettiin muinaisessa Egyptissä lääkkeiden, taikuuden ja varsinkin myrkylliset pistokset (skorpionit) ja puraisut (käärmeet) parantavana jumalattarena. Serket oli myös lopulta suoja egyptiläistä Saatanaa, Apep-käärmettä vastaan. Symbolien kielen valossa on melko helppoa yhdistää Serket vesiskorpioniin, jolla on symbolinen kyky hengittää veden alla. Tässä vesi symboloi alkuvettä, eli KET:n vasenta, ei-olevaista puolta.

Ainakin tämän pohdinnan valossa vaikuttaisi melko selvältä, että Horuksen pojat yhdessä suojelevien äitien kanssa symboloivat ja osoittavat totuuden tien eri vaiheita. Tällä tavalla sielun sisäinen lapsi ja äiteys kasvavat kohti lopullista kirkastumista ja valaistumista sekä suurta rauhaa.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).