Muistipalatsin rakentaminen (HCR, SBR)

Muistipalatsin rakentaminen (HCR, SBR)

Muistipalatsin rakentaminen on varsin kattava muistia käsittelevä kurssi, jonka oppien avulla on helppoa jopa satakertaistaa oma muistikapasiteetti. Kurssilla opetellaan ajatuksen rakenne, sekä muistitekniikoiden taustalla toimivat ajatustenhallintatekniikat. Varsinaisista muistitekniikoista opetellaan linkitystekniikka, paikkajärjestelmä, nimimuistitekniikka, sekä isojen lukujen ja numeroiden muistitekniikka. Kurssin lopuksi kaikkea opittua sovelletaan ja aloitetaan oman muistipalatsin rakentaminen.

10 oppituntia 19.8.2022 Aloittelija
Sielunpaaston tasot ja toteutustavat (PSI)

Sielunpaaston tasot ja toteutustavat (PSI)

Pyhien kirjojen ohjeet paastoista eivät tarkoita vain ravinnosta luopumista, vaan paastoaminen on huomattavasti syvällisempi konsepti. Paastoaminen on käytännönläheisin muoto itsensä kieltämiselle, eli jostain yleensä itselle tärkeästä asiasta pidättäydytään jostain korkeammasta syystä. Sielunpaastoa voidaan toteuttaa erilaisina asioina, kolmella eri tasolla (fyysinen, henkinen, hengellinen). Sielunpaaston perimmäinen idea ei ole kuitenkaan jatkuvasti kieltää itseään, vaan paaston tulisi aina tähdätä tasapainottumiseen.

3 oppituntia 18.8.2022 Edistynyt
Symbolien, metaforien ja vertauskuvien kieli (SBR)

Symbolien, metaforien ja vertauskuvien kieli (SBR)

Kurssilla opitaan perusteista lähtien, mitä symbolit, metaforat ja vertauskuvat ovat. Kurssilla tutkitmaan myös löytyykö sille jokin erityinen syy, miksi kaikki ihmiskunnan pyhät kirjat sisältävät vertauskuvallisia tarinoita ja arvoituksellista kieltä. Metaforien olemassaolo ja niiden teho ihmismieleen on ollut viisaiden ihmisten tiedossa niin kauan kuin ihmiskunta on ollut olemassa.

12 oppituntia 12.8.2022 Keskitaso
Peruskurssi rentoutumiseen, transsiin, rukoukseen, jne.

Peruskurssi rentoutumiseen, transsiin, rukoukseen, jne.

Rentoutuminen on rauhoittumista, hiljentymistä ja sisäänpäin kääntymistä. Tällä kurssilla opitaan rentoutumisen perusteita sekä tullaan tutuksi aiheen eri käsitteiden kanssa. Kurssilla myös kokeillaan erilaisia rentoutuksia ja haetaan omaa tapaa rentoutua.

6 oppituntia 11.8.2022 Aloittelija
Seitsemän luonnonlakia (SBR)

Seitsemän luonnonlakia (SBR)

Seitsemän luonnonlain viisaus opettaa meille perimmäisen totuuden lainalaisuuksia elämässä – maailmankaikkeudessa, elävässä luonnossa, ihmiskunnassa ja ihmisessä. Seitsemän luonnonlakia ei ole suoraan tiedettä, mutta jokainen tieteellinen teoria ainakin jollain tapaa pohjautuu näihin lakeihin. Ehkä voisimmekin sanoa seitsemän luonnonlain olevan aksioomia tieteen ja kaikkien luonnonlakien taustalla. Nämä lait nimittäin kuvaavat, miten ihan kaikki asiat toimivat – ei vain jokin tietty asian osa tai ympäristö.

9 oppituntia 10.8.2022 Keskitaso
Universaali etiikka (SBR)

Universaali etiikka (SBR)

Monet uskonnot ja filosofit ovat pitäneet ihmisen eettisen ymmärryskyvyn kehittymistä ihmisyyden ja koko henkisen evoluution perimmäisenä tarkoituksena. Jos ihminen ei erota toisistaan hyvää ja pahaa tai oikeaa ja väärää, ihminen joutuu ristiriitaan itsensä, muiden ihmisten, valtion lainsäädännön ja lopulta perimmäisen totuuden (ja Jumalan) kanssa.

6 oppituntia 10.8.2022 Keskitaso
Logiikan perusteet (SBR)

Logiikan perusteet (SBR)

Vaikka tämä oppimateriaali on logiikan lyhyt oppimäärä, kannattaa sen läpikäymiseen varata riittävästi aikaa ja panosta. Logiikan roolia tieteessä ja henkisyydessä ei voi riittävästi korostaa. Logiikka auttaa meitä pitämään asiat järjestyksessä ja oikeissa mittasuhteissa. Logiikka on yksi muinaisista seitsemästä tieteestä ja taiteesta, jotka ilmeisesti vielä keskiajalla olivat yliopistotasoisen opiskelijan pakollisia oppiaineita.

4 oppituntia 10.8.2022 Keskitaso
Totuuden talon luentoja ja esitelmiä

Totuuden talon luentoja ja esitelmiä

Tällä kurssilla voi käydä läpi Totuuden talon menneitä luentoja ja esitelmiä. Kaikki oppitunnit ovat toisistaan erillisiä, eli niitä voi käydä läpi missä tahansa järjestyksessä.

6 oppituntia 13.7.2019 Aloittelija
EFT-peruskurssi

EFT-peruskurssi

EFT-peruskurssilla opetellaan koskettamaan hienovaraisesti kasvoja ja kehonosia, minkä vaikutuksesta on mahdollista vapauttaa erilaisia lihas- ja tunnejännityksiä. EFT:tä suositellaan esimerkiksi fyysisten oireiden, tunnelukkojen ja traumojen käsittelyyn.

6 oppituntia 25.4.2018 Aloittelija
Geometrinen luomiskoodi - elämän edellytys

Geometrinen luomiskoodi - elämän edellytys

Kurssilla tutustutaan geometriseen luomiskoodiin, jota ilman elämä esimerkiksi maapallolla ei olisi mahdollista. Geometria auttaa meitä ymmärtämään ja jopa todistamaan Jumalan luomistyön selkeistä säännönmukaisuuksista. Melkoinen yllätys paljastuu myös Stonehengestä ja kirjasta Sefer Yetzirah, kun huomataan niiden kätkevän sisälleen juuri tämän saman koodin.

17 oppituntia 22.4.2018 Keskitaso
Kristillisen mystiikan verkkokurssi

Kristillisen mystiikan verkkokurssi

Kristillisen mystiikan verkkokurssi raottaa tietoisuuden esirippua ja kutsuu jokaisen sydäntä pohtimaan Raamatun ja kristillisyyden tunnetuimpia tekstejä ja käsitteitä uudessa, syvällisemmässä valossa. Raamatussa neuvotaan, että totuutta ja viisaiden opetuksia voi ymmärtää vain hengen kautta, hengen kielellä. Kurssin tavoitteena on auttaa ihmistä ottamaan ensiaskeleita tämän hengen kielen (myös symboleiden kielen) ja vertauskuvien tulkintaan. Kristillinen mystiikka perustuu idealle, että ihminen voi oman sielunsa puhdistumisen ja tahtonsa kautta lähentyä Jumalan kanssa, jopa niin paljon, että oppii tuntemaan Hänet henkilökohtaisesti.

4 oppituntia 5.3.2017 Keskitaso
Alkemian perusteet

Alkemian perusteet

Alkemian perusteet on yleissilmäys ehkä koko ihmiskunnan vanhimpaan tieteeseen. Kurssilla käydään läpi alkemian eri tasot ja historia. Lisäksi tutustutaan alkemian salattuihin symboleihin sekä muuhun esoteeriseen tietoon. Kurssilla etsitään myös Viisasten kiveä ja Elämän eliksiiriä, sekä päädytään ihmettelemään elektrumin loistoa. Lopuksi tutustutaan yhteen ihmiskunnan ihmeellisimmistä kirjoituksista – kyseessä on alkemian teksti Smaragditaulu.

10 oppituntia 21.2.2017 Aloittelija
Pyhän geometrian esimerkkejä

Pyhän geometrian esimerkkejä

Pyhän geometrian esimerkkejä -kurssi käsittelee maailman tunnetuimpia esimerkkejä siitä, miten ihmiset ovat kautta aikojen halunneet kunnioittaa pyhää geometriaa, luojaa, hänen luomistyötään, sekä ikuisia muuttumattomia luomistyön lainalaisuuksia. Tämä kurssi ei sisällä päättökoetta ja siihen saatetaan lisätä oppitunteja sitä mukaan, kun niitä tulee valmiiksi.

1 oppituntia 15.2.2017 Aloittelija
Gematrian alkeet

Gematrian alkeet

Gematrian alkeet -kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva Gematriasta sekä siihen liittyvistä heprean aakkosista. Gematria tarkoittaa heprealaista numerologiaa ja sitä käytetään Kabbalassa tulkitsemaan esimerkiksi Raamatun piilotettua symboliikkaa. Kurssilla käydään läpi gematrian perusteet, laskusäännöt, sekä laskemisen taustalla olevat heprean aakkoset numeroarvoineen. Kursin lopuksi avataan Raamatun gematriasta eräs syvällinen esimerkki, joka yhdistää sekä Uuden että Vanhan testamentin.

6 oppituntia 14.2.2017 Aloittelija
Reikin perusteet II

Reikin perusteet II

Totuuden talon Reikin perusteet II on maksuton ja kaikille avoin reikikurssi. Kurssilla opetetaan vain Mikao Usuin vastaanottamaa ja opettamaa alkuperäistä reikiä. Kurssilla opitaan reikisymbolit ja niiden merkitykset, sekä reikin kolme pilaria. Kurssilla käydään myös läpi reikihoidon antaminen ja ns. pikakäsittelyn tekeminen muille ihmisille. Kurssi on vahvasti teoriapainotteinen, mutta se antaa valmiuksia itsensä syvempään kehitykseen sekä muiden ihmisten hoitoon, ja erilaisiin reikivirityksiin ja -vihkimyksiin.

10 oppituntia 14.2.2017 Keskitaso
Reikin perusteet I

Reikin perusteet I

Totuuden talon Reikin perusteet on maksuton ja kaikille avoin reikikurssi. Kurssilla opetetaan vain Mikao Usuin vastaanottamaa ja opettamaa alkuperäistä reikiä. Kurssilla opitaan reikin syvin olemus (Ki) ja olemattomuus (Rei), sekä tullaan tutuiksi reikin periaatteiden, historian ja reikin tien kanssa. Kurssi on vahvasti teoriapainotteinen, mutta se antaa alkeita myös itsehoitoon, sekä ihmisen sielun valmiustasosta riippuen myös erilaisiin reikivirityksiin ja -vihkimyksiin.

12 oppituntia 13.2.2017 Aloittelija
NLP:n perusteet II

NLP:n perusteet II

NLP:n perusteet II on jatkoa kurssin edelliselle osalle. Kurssin toisessa osassa perehdytään jo hieman haastavampiin, mutta sitäkin vaikuttavampiin aiheisiin. Läpi käydään mm. metamalli ja Milton-malli, sekä opetellaan alkeet itsensä ja muiden ihmisten hypnotisoinnista. Kurssilla käydään pintapuolisesti läpi myös syvällisempiä asioita, kuten strategioita, uudelleenmäärittelyä ja lajittelujärjestelmää (metaohjelmat).

15 oppituntia 13.2.2017 Keskitaso
NLP:n perusteet I

NLP:n perusteet I

NLP:n perusteet I on kaikille avoin ja ilmainen, suomenkielinen NLP-kurssi netissä. Tämä kurssi on helpoin ja nopein tapa tutustua NLP:hen sekä ajatuksiin NLP:n taustalla. Kattavalla kurssilla riittää opiskeltavaa useammaksi viikoksi, ja tutuiksi tulevat esimerkiksi käsitteet neurologiset tasot, arvot ja uskomukset, identiteetti, silmämalli ja ankkurointi. Lopulta kurssi on erinomainen keino tutustua sekä NLP:n että oman mielensä ihmeelliseen maailmaan pienen lapsen uteliaisuudella ja ennakkoluulottomuudella.

23 oppituntia 11.2.2017 Aloittelija
Hengellisen astrologian perusteet

Hengellisen astrologian perusteet

Hengellisen astrologian perusteet -kurssi antaa tiivistetyssä muodossaankin hyvin laajan yleissilmäyksen fyysisestä, henkisestä ja hengellisestä astrologiasta. Joskus ihmiset harhautuvat ajattelemaan, että astrologia on vain henkilökohtaista ennustamista, tai jopa ihmisten huijaamista, ja siksi astrologiaan liittyvä kokonaiskuva saattaa jäädä heiltä lähes kokonaan hahmottamatta. Tämä kurssi opettaa sinulle muutaman lyhyen oppitunnin kautta, miksi astrologia on yksi kaikkien tieteiden äideistä. Tällä kurssilla ei opeteta lähes lainkaan niin sanottua ”normaalia, yksilöllistä astrologiaa”.

6 oppituntia 9.2.2017 Keskitaso
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).