Totuuden talosta on jonkin verran kysytty tietoa ja ymmärrystä Kryon -kirjallisuuteen ja erilaisiin kanavointeihin liittyen. Seuraavassa käydään läpi ensimmäistä Kryon -kirjaa sekä vastataan kohta kohdalta siinä esiin nouseviin ajatuksiin ja käsitteisiin. Myös termiä ”kanavointi” pyritään avaamaan ja selittämään sekä itse ”kanavana” toimiville että ”kanavoinnista” yleensäkin kiinnostuneille ihmisille.

 

Kirjoituksessa esiin nostetut lainaukset on otettu kirjasta Lee Carrol: Kryon Kirja 1 – Lopun ajat. Rosedale Books 2002.

 

”Minun puheeni koostuu ajatuspaketeista ja käsiteryhmistä, joita tulkitaan sanoiksi, niin että sinä voit ne ymmärtää.” (s.9)

 

Tämä tarkoittaa symbolien ikuista kieltä, joihin ensimmäisen kasteen (Vesikaste) saaneen henkilön ymmärrys on avattu. Ajatuspaketit ja käsiteryhmät ovat ”sana” pyhissä kirjoissa. (”sanan” määritelmä löytyy: Taivaan teoria ja sovellukset)

 

”syy miksi tämä kirjoittaja on valittu tähän tehtävään on se, että hän lupautui tekemään niin ennen kuin tuli tähän maailmaan.” (s.9)

 

Tämän voi ymmärtää todella helposti väärin. Eli se missä tämä valinta tehdään tietoisesti on nimeltään Vesikaste. Pystyn tämän itse todistamaan omalla kokemuksellani, kun pyysin joulukuussa 2011, etten elämäni jatkuessa enää halua auttaa vain itseäni, perhettäni ja ystäviäni, vaan koko ihmiskuntaa. Silloin, ja vasta silloin, tein tietoisen valinnan ja rukoilin ”oikeaa syytä” tulla takaisin tähän maailmaan – ja tämäkin pyyntö oli ehdollinen, eli jos niin on tarkoitettu.

 

Jokainen ihminen, joka syntyy tänne luonnollisesti äidistänsä, ei tee itse tietoista valintaa tehdä mitään tehtäviä tai toteuttaa Isän tahtoa. Ei sellainen ihminen edes tunne Isää (eli Totuutta/Tietoa). Valinta tehdään siis nimenomaan Vesikasteessa, jonka voi saavuttaa vain eläissään ja tarkoituksen mukaisella pyrkimyksellä.

 

”Minun nimeni on ajatusrypäs tai energiapaketti”

 

Tällä viitataan Isään, eli ns. Tiedonpuuhun, jos puhutaan Raamatun kielellä.

 

Huomautus 1: Nimi Kryon on kirjailijan niin sanottu Horus-nimi (tai Kristus-nimi), joka saadaan Vesikasteessa. Jostain syystä, tai ainakin tässä kirjan alkuosassa, kirjailija ei pysty itse samaistumaan Häneen, joka on jo hänen sisällä ja siksi hän käyttää nimeään kuin se olisi itsensä ulkopuolella, vaikka se ei ole, vaan nimenomaan se on hänen sydämensä sisällä.

 

”On olemassa tärkeä syy koko teidän olemassaoloonne Maassa: Te olette oppitunnilla, jonka tarkoituksena on nostaa kokonaisuuden värähtelytasoa.” (s. 18)

 

Tämä oppitunti on täsmälleen sama asia kuin Totuuden tie. Tiehen kuuluu kolme opetusvaihetta: Vesikaste, Tulikaste ja Pyhän Hengen kaste.

 

Huomautus 2: Sivulla 19 kirjailija käyttää sanaa ”totuus” täysin oikein ja oikeassa asiayhteydessä.

 

”Tämä saattaa näyttää siltä kuin asiat olisi jollain tavalla ennalta määrättyjä. Näin ei kuitenkaan ole. Uskokaa tämä! Tämä on usein väärin ymmärretty.” (s. 20)

 

Tässä kirjailija vahvistaa sen minkä yllä sanoin, eli että jos tänne syntyy luonnollisesti, ei elämä ole koskaan ennalta määrättyä, vaan sattumanvaraista arpapeliä. Vasta kun henkilö alkaa edetä Totuuden tiellä, on hänen elämänsä lähtöisin tiedosta ja totuudesta, ei elämästä ja sattumanvaraisuudesta.

 

”Luvun 666 merkityksen tulkinta sivulla 26-27.”

 

Kirjoittaja ei osaa tulkita tai selittää tätä Johanneksen antamaa numeroa, koska sen merkitys tulee ihmisen mieleen kirkkaasti vasta Tulikasteen aikana. Vesikasteessa Peto saa kirjaimellisesti tappoiskun ja siksi ihminen saa ensimmäisen kasteen, kuten tämän kirjan kirjoittajakin on saanut. Mutta jos Totuuden tietä ei jatka tästä eteenpäin, tulee vastaan se päivä, jolloin kaikki alkaa hämärtyä. Se ei riitä, että peto on voitettu kerran, sillä seitsemän vielä pahempaa pahaa herää sen tilalle. Jos näitä vastaan ei ryhdy taistelemaan, ei ”valaistuminen” ole pysyvä olotila, vaan muutaman vuoden mittainen. Profetia nimittäin lakkaa, jos profeetan omaa päätä ei symbolisesti hakata poikki Tulikasteessa.

 

Huomautus 3: Sivusta 49 lähtien sivulle 59 asti kirjoittaja opettaa sydämen palasista ja siitä miten ihminen on itsensä luonut oman egonsa lähtökohdista. Tämä opetus on totta, ja se kuuluu ensisijaisesti Tulikasteen aikaan. Tästä tulee nyt ymmärtää, että kaikki opetus on annettu tälle kirjoittajalle itselleen hänen omasta sydämestä käsin. Hän vastaanottaa vielä tässä vaiheessa Tietoa hänelle ominaisella tavalla. Kryon on sama asia kuin Jeesus, Buddha, Krishna jne. Minä kutsun häntä nimellä Poika ja Aurinko, tai joskus yleisemmin Lapsi.

 

”Mikä on sinun tiesi nyt?” (s. 60)

 

Tässä opetetaan mitä tarkoittaa luopua kaikesta. Tämä opetus on täysin totta ja kuten jokainen Totuuden tien kulkija, myös minä olen sen omalla toiminnallani toteuttanut vuosina 2011-2015. Tämä opetus on siis täsmälleen sama kuin Totuuden tie.

 

Huomautus 4: Sivusta 78 lähtien alkaa ensimmäinen yleisökanavointi. Tämä on toisaalta hienoa, kun kirjoittaja on lähtenyt viemään totuuden sanomaa eteenpäin, mutta siinä on edelleen eräs todella suuri puute. Totuus ei ole jalostunut puhtaaksi ja siksi se ei selitä kaikkea. Buddha opettaa tästä, että ihminen joka ei ole puhdistunut kokonaan, ei ole ansainnut ylleen keltaista kaapua, joka tässä viittaa kolmanteen kasteeseen. Kirjoittaja toimii siis näissä yleisökanavoinneissaan profeettana, ei Jumalan Elävänä Kuvana.

 

Huomautus 5: Sivulla 97 puhutaan Hopi-intiaaneista ja heidän ajatuskartastaan. Tämä on väärin tulkittu, sillä olen käyttänyt viime aikoina jonkin verran aikaa nimenomaan Hopi-intiaaneihin ja heidän pyhiin kirjoituksiin. Jos Hopien kirjoituksista tulee jotain kysyttävää, kannattaa ensin yrittää itse tulkita niitä Totuuden talossa opetettujen asioiden pohjalta, ja jos vielä jää epäselviä asioita, voidaan käydä niitä sitten tarkemmin läpi.

 

”Mitä voisin tehdä muuttaakseni maailmaa ihmiskunnan hyväksi, sen lisäksi että teen henkilökohtaisia muutoksia?” (s. 108)

 

Tämä on hyvä kysymys. Vielä vuosi sitten olisin opettanut, että on olemassa satoja eri asioita, joita voi tehdä ihmiskunnan hyväksi, mutta nyt en enää sitä tee. Se ei ole totta. Vain yksi on totuus ja se on, että maailman voi muuttaa ihmiskunnan hyväksi vain kulkemalla itse läpi Totuuden tien. Tähän ei ole muita teitä tai vaihtoehtoja, vaan ainoastaan on olemassa tämä yksi ja sama tie. Samaa tietä opettaa myös olento nimeltä ”Kryon” tässä kirjassa. Jos jokainen ihminen kulkisi saman tien, olisi seurauksena kaikkea hyvää koko maailman eduksi. Tilannetta, jossa pääsääntöisesti kaikki ihmiset kulkevat Totuuden tien läpi osana normaalia elämää, kutsutaan termillä ”Paratiisi” tai ”Ihmiskunnan Kulta-aika” pyhissä kirjoissa. Mikään hyvä teko ei ole tarpeen, jos ei itse kulje aktiivisesti Tietä eteenpäin. Jos ihminen ei kulje Tietä eteenpäin ja yrittää tehdä kaikkia hyviä tekoja, kokee hän jatkuvaa riittämättömyyttä ja ennen pitkää katkeruus ja maailman viha saavat vallan. He, jotka kulkevat tietä eteenpäin, tekevät automaattisesti hyviä tekoja jokainen päivä.

 

”kommunikointi oppaiden kanssa. … Kaikkein tärkein uusi voima piilee toisessa osassa. Teidän oppaanne ovat avain sekä vastaanottamiseen että lähettämiseen. Te ette voi kommunikoida maailmankaikkeuden kanssa ilman heitä. Tämä on heidän ainoa tehtävänsä. Kuten kirjoituksissa aiemmin kuvattiin, teidän koko jumalolentonne kulkee tiedän mukananne, mutta te ette saa siihen yhteyttä muutoin kuin oppaittenne kautta.” (s. 111 ja vielä s. 113)

 

Kun ihminen saa Tiedon Vesikasteessa, hän siis hetkellisesti voittaa pedon. Tämän jälkeen tulee seitsemän uutta vastustajaa. He ovat seitsemän ”oppaan” vastakohdat (esim. uusi peto, väärä profeetta ja saatana itse). Jokaista chakraa, eli Sielun/Sydämen osaa vastaa yksi opas. Oppaat (ja Henki Oppaat) ovat aina yhden ja saman ylimmän Jumalan eri nimiä ja ominaisuuksia. Oppaita ei siis itsessään ole olemassakaan, vaan vain ja ainoastaan on olemassa yksi ja ylin Jumala. Tämä on tärkeää ymmärtää, sillä muuten ihminen jää esim. väärän profeetan haaviin kiinni ja matka Totuuden tiellä loppuu silloin tähän pisteeseen. Tai matka loppuu ainakin sillä hetkellä. Matka voi jatkua tietysti myöhemmin uudestaan, jos ihminen luopuu taas omista uskomuksistaan. Ihmisen tehtävä on Totuuden tien kautta tulla suoraan yhteyteen Jumalan kanssa, eikä siihen tarvita tai voi ottaa ketään oppaita tai muita välimiehiä. Yhteys on puhdas vain kun se on henkilökohtainen suhde.

 

Annan vielä käytännön esimerkin. Yhdessä 7 puhdasta opasta on 1 ihmisen Puhdas Sielu. Vastaavasti 9 puhdasta opasta on 1 ihmisen Puhdas Sydän. (Lue lisää: Sydämen teoria ja sovellukset) Tässä vaiheessa Totuuden tietä ihminen on ’ihmiskunta’ ja ’maailma’, jossa on ensin 7 taistelukenttää ja sitten vielä 2. Jos näitä taistelukenttiä ei tunne, ei oikeastaan oppailla tai heidän vastakohdillaan, eli eksyttäjillä ole mitään merkitystä – tällöin eksyttäjät voittavat aina, ja kyse on ”sokea taluttaa sokeaa” -tilanteesta.

 

Kukaan ihminen, jolla ei jo ole Tietoa ja siis ensimmäistä kastevaihetta (Vesikaste) Totuuden tiellä, ei tarvitse oppaita tai niiden tuntemusta. Toisaalta jokainen ihminen, jolla on jo Tieto ja siis ensimmäinen kastevaihe (Vesikaste) Totuuden tiellä, tarvitsee kaikkia seitsemää opasta ja sitten vielä kahta, eli lopulta yhdeksää opasta. Kun yhdeksän opasta on aina läsnä, on ihmisessä ”ikuinen Valo syttynyt” ja ”silmä on terve”.

 

Huomautus 6: Sivulla 130 puhutaan Jeesuksesta ja Kuolleen meren kääröistä. Ajatus Kuolleen meren kääröistä on totta. Kuolleen meren kirjakääröissä opetettu Tie on juuri sama kuin Totuuden talossa opetettu Totuuden tie. Ohessa muutama lainaus kääröistä:

 

i) “By wisdom is meant proper ethical behavior, informed by an understanding of the whole cosmos.”, eli “Viisaudella tarkoitetaan eettistä käyttäytymistä, jonka lähtökohtana on ymmärrys koko maailmankaikkeudesta.”

 

ii) “True sagas are patient and focus on the eternal secrets and the roots of wisdom, in contrast to magicians or soothsayers who speak ‘parables without understanding’. The disciples are told that big mystery is a sealed vision that is unfathomable. Yet clues to finding this wisdom lie in God’s creation and ongoing orchestration of natural events.”, eli “Todelliset saagat ovat kärsivällisiä ja keskittyvät ikuisiin salaisuuksiin ja viisauden juuriin. Tämä on vastakohta taikureille ja ennustajille, jotka vain puhuvat vertauskuvia ilman todellista ymmärrystä. Opetuslapsille kerrotaan, että suuri mysteeri on suljettu näky, joka on saavuttamaton/mittaamaton. Vihjeet tämän viisauden löytämiseen sijaitsevat Jumalan luomistyössä ja luonnon toteuttamassa tapahtumaketjussa.”

 

iii) ”It speaks of the fruits of listening well, understanding the design of God’s creation, accepting one’s status in life and following the rules, leading a life of virtue, and meditation on the ages of the world.”, eli “Tässä puhutaan tarkkaavaisuudesta, eli korvilla kuulemista, Jumalan luomistyön ymmärtämisestä, oman tehtävänsä oivaltamisesta ja sääntöjen noudattamisesta, jotka johtavat hyveelliseen elämään ja rukoilun kautta ymmärrykseen koko maailmankaikkeuden kaikista aikakausista.”

 

Lähde esim. (Davies, Brooke, & Callaway, 2002, pp. 140-142; Original sources 4Q303-05, 4Q299-300, Cave 4, ‘Mysteries’)

 

Lisäksi Kuolleen meren kääröissä (Sotakäärö) on kuvattu sama Pyhä sota kuin Ilmestyskirjassa ja Bhagavad Gitassa. Tämä sota on konkreettinen Tulikaste, eikä sitäkään tarvitse osata tai ymmärtää ennen kuin ensimmäinen kastevaihe on saatettu päätökseen. Kuolleen meren kääröissä on selitetty myös muutamia todella tunnettuja symboleja, joista nyt voisi mainita vaikkapa ”kaivon”. ”Kaivo” on selitetty tarkoittavan ”Lakia” (tai Mooseksen Lakia) pyhissä kirjoissa.

 

Huomautus 7: Sivulla 135 luodaan uusi uskonto, jota nimitetään termillä metafyysinen uskomusjärjestelmä. Tämä ”luomistyö” on tässä vaiheessa tarpeeton. Kun puhutaan esim. Jeesuksen, Buddhan ja Krishnan opetuksista ja pyhistä kirjoista, ei tarvitse koskaan itse luoda mitään, vaan pikemminkin juuri päinvastoin - pitää itse luopua kaikesta. Kun ihminen on luopunut kaikista omista rajoittavista uskomuksista, itsekeksimistään arvoista sekä vielä lopuksi omasta itsestään (eli identiteetistään), hän on valmis lukemaan pyhiä kirjoja. Siksi vasta Tulikasteen aikana pyhät kirjat avautuvat ihmiselle. Vasta tuolloin ihminen on valmis ottamaan vastaan pyhää sanaa, eli symbolista Viiniä. Kannattaa huomata vielä, että jossain määrin kirjailija käyttää termiä ’metafysiikka’ kuvaamaan sanaa ’totuus’. Mitä pidemmälle ihminen kulkee Totuuden tiellä, sen vähemmän hän keksii tämän kaltaisia termejä ja luo omaa ja uutta. Uuden luominen on lähtöisin egosta ja ihmisestä, maailmankaikkeuden luominen on lähtöisin Jumalasta. Sitten kun ihminen ei enää luo mitään omaansa, hän kykenee ottamaan koko Totuuden vastaan juuri sellaisena kuin se on – tätä kutsutaan valaistumiseksi ja kirkastumiseksi.

 

Huomautus 8: Sivuilla 146-149 olevat ”selitykset” Raamatun sanoista ovat suhteellisen totta. Monet kohdat on typistetty ja yksinkertaistettu, mutta ei niissä periaatteessa ole mitään väärääkään.

 

Päätelmät kirjasta

Kirja ei sisällä mitään uutta tai sen merkittävämpää tietoa kuin kaikki maailman pyhät kirjat. Kryon kirja sisältää erään ihmisen henkilökohtaisen kuvauksen Totuudesta ja sen ilmenemisestä tässä maailmassa ja ennen kaikkea sen ilmenemisestä hänen omassa elämässään, hänen oman asioiden kuvaustapansa mukaisena. Tästä samasta syystä kristitty löytää Jeesuksen ja buddhalainen Buddhan. On jo todella paljon harvinaisempaa, että vaikkapa taolainen yhtäkkiä löytääkin Hopi-heimon kadonneen Valkoisen Veljen - vaikka todellisuudessa nämä kaikki "löydökset" ovat yksi ja sama löydös - vain ihminen itse ei sitä vielä kykene näkemään. Kryon -kirjassa opetettu totuus ja siihen johtava tie ovat täsmälleen sama kuin Totuuden tie on Totuuden talossa. Tie on myös sama kuin se on ollut kaikkien suurten opettajien (Ani, Jeesus, Buddha, Krishna, Laotse, Kungfutse, Muhammed jne.) opettamana. Eli kuten sanottu, lopulta kyse on oikeastaan aina vain siitä, kuinka paljon kirjoittaja laittaa ”tarinaan” itse keksimäänsä sanastoa ja tulkintaa. Jos kirjoittaja ei lisää mitään omaa, hän kirjoittaa puhdasta ja pyhää tekstiä. Näin se on aina ollut ja tulee aina olemaan, sekä tieteissä että kaikissa uskonnoissa – kaikki ovat aluksi ja lopuksi yksi ja sama.

 

Kanavoinnista ja profetoinnista

Mitä kanavointi ja profetointi siis lopulta oikein on? Kyseessä on ihmiselle itselleen tarkoitettua opetusta hänen syvimmiltä mielensä tasoilta. Mitä lähemmäksi liikumme kohti ihmismielen syvintä olemusta, sitä enemmän me kaikki ihmiset samaistumme toisiimme – tämä siis siksi, että se kaikkein syvin ”hengen taso” on yksi ja sama meille kaikille. Tämä ilmoittaa myös eron kanavoijan ja profeetan sekä Jumalan Elävän Kuvan, eli Jumalan Lasten välille. Profeetta profetoi (ja siis kanavoija kanavoi) Tietoa hänen sen hetkisen kehitysvaiheen uskomus- ja arvomaailma rajoitteenaan. Todelliset koko Totuuden tien läpi käyneet, ja siten symbolisesti Jumalan Lapseksi tulleet, eivät enää profetoi, vaan he opettavat aina samaa yhtä ja ylintä Totuutta sekä yhtä ja ylintä Jumalaa sekä yhtä ja ylintä Kastetta. Jumalan Lapsi on kahdesti puhdas Sielu, josta tulinen miekka ei enää leikkaa mitään irti. Ja vastaavasti profeetasta sekä kanavoijasta tulinen miekka leikkaa jatkuvasti jotain irti, ja henkilöiden pää on kuin symbolinen Hydran pää, joka kasvaa aina vain uudestaan ja uudestaan takaisin. Tämä on merkittävin erovaisuus ”Totuuden tien kulkijan” (kasteet 0-2) sekä ”Totuuden Tahdon toteuttajan” (3. kaste) välillä. (Lue lisää Jumalan Lapsen määritelmästä: Luovuuden teoria ja sovellukset)

 

Muiden ihmisten kanavointeja voi siis lukea turvallisesti hyvillä mielin ja jos kanavoija itse on ”hyvä ihminen” eli hänen sydämensä on puhdas, on usein kanavoitu sanomakin hyvää ja puhdasta – eli Totuutta. Ainoa varoituksen sana on vain siinä, että tuo kanavoitu Tieto on ensisijaisesti tarkoitettu kanavoijalle itselleen – hänen opetukseksi ja kasvuksi, ja koska meillä kaikilla ihmisillä on luonnostaan eri kokonaisuus omia syntejä ja muita taakkoja kannettavana, ei kaikkien profeettojen opetus kosketa meitä jokaista. Mitä ”puhtaampi” profeetta, sen suurempaa osaa ihmiskunnasta hänen opetuksensa koskettaa. Jos profeetta on täysin puhdas, hän kirkastuu Jumalan Lapseksi ja siten hänen opetuksensa koskettaa koko ihmiskuntaa – riippumatta sukupuolesta, iästä, kansalaisuudesta jne. Tällaisten kokonaan puhtaitten profeettojen tarinat ovat kirjoitettu ihmiskunnan pyhiin kirjoihin – he eivät pitäneet seminaareja tai opettaneet ihmisiä rahasta, vaan he jakoivat saamansa Tiedon ihmiskunnalle siksi, että se on Jumalan Tahto. He toteuttivat Isän, eli Totuuden Tahtoa. Heistä itsestään oli tullut Totuuden Tahto. Ja tämä Totuuden Tahto on ainoa niin sanottu Vapaa Tahto.

 

Jumalan Tahdoksi tuleminen on myös kanavoinnin ja profetoinnin lopullinen tavoite: kun kanavoija ja profetoija ymmärtävät itse opettavansa itseänsä, tulee hänen itsensä toteuttaa nuo muille ihmisille saarnaamansa opetukset myös käytännössä omassa elämässään. On aina helpompi ryhtyä opettamaan muita ihmisiä esim. maallisuudesta sekä omaisuudesta ja harhaisesta identiteetistä luopumisesta, ennen kuin itse ottaisi omista opeistaan vaarin ja siten itse puhdistuisi valmiiksi asti. Heille, joilla on ymmärrystä, on Raamatussa kerrottu, että Jeesus aloittaa julkisen työnsä vasta, kun Johanneksen pää on poikki. Profeetta ja kanavoija voivat kertoa asioita, jotka ovat lähtöisin ”Kotoa”, mutta vasta Poika asuu ”Kotona” ja on siksi aina ”Kotona”.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).