Kysymyksesi viittaa Raamatun kohtaan Johannes 3:1-21. Kyseinen kohta on varsin merkittävä, sillä Jeesus kertoo siinä suoraan miten ihmisen tulee syntyä uudestaan jo tämän elämän aikana, ei vasta kuolemassa. Uudelleensyntymiseen jo eläissään johtaa eräs tietty tie – Totuuden tie.

 

Seuraava pohdinta antaa meille selityksen myös niin sanottuun Pienoisevankeliumiin, jota kristityt kirkot ovat pian pari tuhatta vuotta tulkinneet väärin. Johannes 3:16 on erittäin lyhyt ja ytimekäs opetus, mutta siihen suoraan ja välillisesti liittyvät asiat tulee olla tiedossa myös.

 

 

Johanneksen Evankeliumi Luku 3

1 Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. 2 Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan."

 

Nikodemos sanoillaan näyttää Jeesukselle, että hän tuntee ja näkee Totuuden Jeesuksessa. Tämä antaa Opettajalle luvan alkaa opettamaan oppilasta. Mikäli näin ei olisi, henkilökohtainen opetus ei tulisi kyseeseen, vaan noudatettaisiin sääntöä: ”Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.” (Matteus 7:6)

 

3 Jeesus vastasi hänelle: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa."

 

Sananparsi "Totisesti, totisesti" on alkukielellä "Amen, amen", joka vielä tarkemmin ja vielä muinaisemmalla alkukielellä on "aMeN, aMeN", joka tarkoittaa "Salattu, salattu". Miksi Jeesus sitten kertoo muinaisella egyptiläisellä hieroglyfien kielellä, että hän paljastaa ja opettaa nyt Salattua Tietoa. Salattu on yksi Isä-Jumala Nun neljästä nimestä, joihin palataan myöhemmin. Salattu temi viittaa samaan kuin monissa Raamatun kohdissa Jeesuksen käyttämät sanat "se, jolla on korvat kuulkoon". Tässä korvilla viitataan "ymmärryksen korviin", jotka aukeavat Totuuden tien ensimmäisessä suuressa virstanpylväässä eli Vesikasteessa.

 

Uudestisyntyminen on Totuuden Tien 12 tuntia, sekä esim. Buddhan 8-osainen Tie ja Kolme Kastetta. Totuuden Tiellä on monta symbolista nimeä, joiden tarkoituksena on auttaa muita ihmisiä löytämään Tie sekä opettaa kulkemaan sitä. Termi "ylhäältä" tarkoittaa Ihmisen Sydämen osaa nimeltä Tieto. Tietoon ei voi kuitenkaan kukaan päästä suoraan käsiksi, vaan siihen on kuljettava ensimmäinen osa Totuuden tietä.

 

Jumalan valtakunta on Hengen valtakunta. Ihminen, joka on nähnyt Jumalan valtakunnan, on saanut Tiedon Kaikkeuden Hengellisestä rakenteesta, jonka pohjalta ja jota käyttämällä on kaikki maailman asiat luotu, ja jonka ikuisia lakeja kaikki maailman elävät ja liikkuvat asiat noudattavat. Jumalan Valtakunnan synonyymi on sananparsi Jumalan Kasvot. Jumalan Valtakuntaa kuvaavat mm. Isä-Jumala-Nun:n jumal-kahdeksikko Egyptiläisessä ajattelutavassa, joita vastaavat ovat Raamatun Nooa, hänen kolme poikaansa sekä heidän vaimonsa – yhteensä 8 olentoa. Kuten esim. Book of the Gates kuvaa Päivänkulkua Ra:n (luojaominaisuus ja Poika) Päiväarkissa, niin Taivaan Valtakuntaa kuvaa Re:n (ikuisuusominaisuus ja Isä) Yöarkissa.

 

4 Nikodemos kysyi: "Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?"

 

”Vanhana” sana on tässä tarkoituksella. Kun ihminen syntyy uudesti, häntä kuvataan mm. egyptiläisellä hieroglyfillä ”vanha mies nojaa sauvaan”. Tämä sama ilmenee Kalevalassa, jossa Väinämöinen kuvataan vanhana ja viisaana. Myös kiinankielessä sana Tse viittaa tähän (esim. Kung-Fu-Tse, ja Lao-Tse). Erityisesti tällä sanalla viitataan siihen, ettei kyseessä ole mikään yliluonnollinen neitsytsyntymä, vaan ”vanhana ja viisaana” koettava toisen kerran syntymä - uudelleensyntymä jo tässä elämässä.

 

5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.

 

Vesi tarkoittaa ”alkuvettä”, joka on yksi neljästä Isä-Jumala Nun ominaisuudesta. Isä, johon voideen viitata termein Tieto, Totuus ja Henki on i) alkuvesi, ii) näkymätön/salattu, iii) pimeä, ja iv) ääretön / ikuinen. Englanninkielen kehittäjät ovat tarkoituksella linkittäneet Veden ja Isän sanojen lausuntaopissa: Water and Father. (vrt. myös the Son and the Sun)

 

6 Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä.

 

Tämä kohta osoittaa, ettei Jeesus ole voinut syntyä fyysisestä äidistään, koska muuten hän olisi syntynyt ulos lihasta. Liha on Elämän vertauskuva, aivan kuten Tieto on Hengen symboli. Nämä kaksi puuta - Elämä ja Tieto - ovat mainittu jo Raamatun Luomiskertomuksessa. Hän, joka syntyy Tiedosta ja Totuudesta eli Vedestä Vesikasteessa, ei tule ulos fyysisestä naisesta.

 

7 Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: 'Teidän täytyy syntyä uudesti.' 8 Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita."

 

Alkutekstin Tuuli eli pneuma tarkoittaa sekä Tuulta että Henkeä. Tuuli on Hengen symboli myös Luomiskertomuksessa ja Egyptiläisessä luomisjärjestyksessä. Henkeä ei voi tietämätön ihminen hallita, ja siksi sen toimiin ei tule puuttua. Henki on Totuus ja täten se ei koskaan muutu tai kulu. Totuuden Tien kulkuun kuuluu hengen ymmärtäminen, tuntemaan oppiminen sekä lopulta siihen yhtyminen mentaalisessa avioliitossa.

 

9 "Miten tämä kaikki on mahdollista?" Nikodemos kysyi. 10 Jeesus vastasi: "Etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärrä sitä?

 

Israel viittaa tässä jokaiseen ihmiseen yksilönä sekä koko ihmiskuntaan. ISRaEL on Tulikasteen läpi käynyt Jaakob. Jaakobin Tulikaste on kuvattu symbolisesti termeillä Jaakobin paini. Monet hämääntyvät tässä yhteydessä, sillä enkeleitä pidetään normaalisti hyvinä. Miksi siis Jaakob kuitenkin painii enkelin kanssa? Siksi, että enkelit ja demonit ovat molemmat enkeleitä. Niiden ero tulee ihmiselle selväksi vasta Tulikasteen aikana. Kukaan ei voi tuntea todellisia vihollisia ilman, että on saanut niistä Tiedon Vesikasteessa.

 

11 "Totisesti, totisesti: me puhumme mitä tiedämme ja todistamme siitä mitä olemme nähneet, mutta te ette ota vastaan meidän todistustamme.

 

Koska tietämätön ei ota vastaan pyhää opetusta, on kehitetty symbolien kieli. Symbolien kieltä puhutaan vertauskuvin ja se avautuu vain Tietäville. Tätä ei ole tehty siksi, että pilkattaisiin tietämättömiä, vaan siksi että he, jotka tosissaan haluavat ottaa asioista selvää erottuisivat niistä, jotka tosissaan eivät halua. Pyhä Sana sisältää aina neljä tasoa. Tämä opetus on kerrottu sanatarkasti Veda-kirjoissa.

 

12 Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista!

 

Jeesus viittaa siihen, että ihminen, joka elää valheessa omassa maallisessa elämässään, ei Sydämensä saastuttajien vuoksi kykene enää erottamaan oikeaa ja väärää, hyvää ja pahaa. Sydämen saastuttajat ovat Peto, joka kukistuu Vesikasteessa, Väärä Profeetta, joka poletetaan Tulikasteessa, sekä Saatana joka hukutetaan Rakkauteen viimeisessä vaiheessa.

 

13 Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut: Ihmisen Poika.

 

Taivaaseen nouseminen tarkoittaa Totuuden tiellä koko 12 tunnin ja 12 ahtaan portin läpikäymistä kaikkine niihin liittyvine oppitunteineen ja läksyineen. Jokainen, joka syntyy uudesti ensin Vedestä, sitten polttamalla itsensä Tulessa, ja vielä kerran kylpemällä Rakkaudessa, on nimeltään sama Nimi ja häntä voidaan kutsua Ihmisen Pojaksi. Ihmisen Poika on Aatamin kaltainen Ykseys, jossa Henki on Sielun kanssa pyhässä mentaalisessa avioliitossa.

 

14 "Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava,

 

Hepreassa ”pronssinen käärme” muodostuu sanoista ”käärme” ja ”risti”, jotka usein on kuvattu taiteessa Jeesuksen kuoleman yhteydessä. Käärme on persoonallisuutemme eli oma valheellinen käsitys itsestämme, ja nostettuna ylös Taivaisiin, se paljastuu ja kuolee. Fyysisen tieteen näkökulmasta ajateltuna Benjamin Franklin heprean taitajana nosti pronssisen käärmeen ylös ja sai siihen salaman iskun. Näin syntyi ensimmäinen ukkosenjohdatin. ”Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.” (Matteus 24:27) Eli Ihmisen Poika nousee aurinkona ja matkaa koko 12 tuntia hamaan länteen.

 

15 jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän.

 

Suomennos ”Uskoo Häneen” on harhaanjohtava. Parempi suomennos on ”Luottaa Häneen”. Kun ihminen luottaa johonkin, hän automaattisesti seuraa Häntä ja toteuttaa Hänen tahtoa. Tätä on myös todellinen Usko.

 

16 Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

 

Tämä käännös on aiheuttanut paljon ihmettelyä. En puutu tässä siihen, mutta nostan silti esille yhden huomion. Alkukielellä jakeen alku "Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon" on mahdollista kääntää myös sanoin "Jumala rakasti maailmaa tällä tavalla". Tämä ei ole suuri ero, mutta jos pohditaan jakeen todellista merkitystä, on kyseinen käännös paljon luontevampi.

 

"Ainoa Poika” tarkoittaa sitä, että milloin tahansa, missä tahansa ja kuka tahansa, on Tien kulkenut Pojaksi asti, hänestä on tullut osa Henkeä ja siten hän saanut nimikkeen Elävä Henki (= Elävä Isä). Poika on käynyt läpi kolme kastetta: Vesi, Tuli ja Pyhä Henki. ”Kadotus” on sama kuin Buddhan termi ”kärsimys”. Jokainen ihminen kohtaa sitä alati joka puolella, mutta Totuuden Tien kulkija ymmärtämällä, tutkimalla ja tietämällä ei huku ”alkuveteen” tai "tulimereen", vaan löytää myös Tulisen Miekan ja sitä kautta Ikuisen Elämän.

 

Jakeen todellinen merkitys on kaksitahoinen: 1) Ihmiskunta ja sinä yksittäinen ihminen voit luottaa ja uskoa siihen, että aina kun joku ihminen astelee mentaaliseen avioliittoon (esim. Kaanaan häät), hän tulee myös opettamaan sinulle Totuuden koko merkityksen ja tien ulos Elämän Pyörästä. 2) Toisaalta jokainen Tulikasteesta selviävä Totuuden tien kulkija voi saavuttaa Rakkauden vain ylläkuvatulla tavalla. Tosin tämä vaatii nyt suurta ymmärrystä. Kuten Aatami oli koko Ihmiskunta eli jakeessa "maailma", on Ihmisen Poika koko Ihmiskunta eli "maailma". Ensisijainen merkitys tässä jakeessa on Totuuden tien läpi kulkeneen ihmisen saama asema Kolmesti Rakkaana Jumalan silmien edessä.

 

Vielä varoituksen sana: monet uskovaiset ovat tulkinneet tämän kohdan itselleen eduksi ja he luulevat, että pelkkä usko riittää iänkaikkiseen elämään ja pelastukseen. Näin ei kuitenkaan ole. Usko on ensimmäinen kolmesta voimasta, jonka ihminen saa Totuuden tiellä. Jokaiseen voimaan liittyy harha ja ahdas portti. Porteista ei pääse läpi, jos ei tunne harhoja ja niihin liittyviä portinvartijoita. Hyvä ihminen, sinä pääset kyllä perille, mutta et uskosi vuoksi, vaan uskon, toivon ja rakkauden vuoksi. Jos ihminen ajattelee olevansa jo perillä ikuisessa elämässä, hän voi tehdä itselleen pikatestin. Jos ihminen osaa tulkita kaikki pyhät kirjoitukset ja hän on löytänyt tieteen ja uskonnon yhteisen kielen, on hänen mieli jo valmis ja mentaalinen avioliitto tosiasia. Jos näin ei ole, järki ja tunne ovat sinut pettäneet, ja on aika astua Totuuden tielle.

 

Sama opetus vielä suoraan Raamatusta: "Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut." (Jaakobin kirje 2:17, kannattaa lukea kokonaan esim. 2:14-26) Jos ihminen väittää uskonsa pelastaneen hänet kokonaisvaltaisesti, tulee hänen myös osoittaa tämä Raamatun kohta vääräksi.

 

17 "Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.

 

”Tuomitseminen” kuuluu Tulikasteen vaiheeseen, mutta kun Ihmisen Poika on syntynyt, enää ei maailmaa tuomita, vaan sitä rakastetaan ja siksi sitä myös opetetaan. Pelastus on mahdollista vain Tiedon eli Isän kautta seuraamalla Pojan jalanjälkiä.

 

18 Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan.

 

Tuomiolla viitataan tässä kohdassa Book of the Gatesin 5-6 tuntiin eli Sydämen Punnitsemiseen ja Vesikasteeseen. Ihmisen Sydän koostuu seitsemästä osasta: Tieto, Muisti, Luovuus, Sydän itse, Järki, Tunne ja Elämä, jotka sitten tietoisuutena yhdistyvät ja vapaana tahtona toimivat.

 

19 Ja tuomio on tämä: valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden.

 

Kuten Isä myös Poika on ikuinen osa Kaikkeutta ja siten ollut aina olemassa. Mentaalisen paratiisista karkottamisen jälkeen (keskiarvoikä on 12,369 v) ihminen on tuntenut vetovoimaa vain kuoleman syntejä (= tätä maailmaa) kohtaan ja unohtanut Isän eli Hengen. (Ks. esim. Kaikkeuden Logiikka)

 

20 Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa; hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi.

 

Valo on Kaikkinäkevä ja todellisuudessa sen kieltävä ihminen vain kieltää Totuuden ja siten jatkaa mentaalista ”nukkumista”. Hänen alitajuntansa hallitsee häntä Pedon ja Väärän Profeetan toimien kautta.

 

21 Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta."

 

Totuuden noudattaminen on elämistä Ikuisen Lain (= Ma’At, Tao) eli Isän tahdon mukaan. Valoon tuleminen on sama asia kuin mentaalinen avioliitto. Kirkastuminen eli valaistuminen on Totuuden tien viimeinen kaste.

 

Jatkan tätä samaa teemaa vielä yhdellä lauseella.

 

”Sillä, joka uskoo (= luottaa) Poikaan (= Vesikaste), on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele Poikaa (= Tulikaste), se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään.” (Johannes 3:36)

 

Pojan näkeminen on Tulikasteesta selviämisen tulos. Tässä vaiheessa Jumala tunnetaan silmästä silmään (ja lopulta kasvoista kasvoihin), ei enää vain pimeyden ja näkymättömyyden kautta. Dharman lamppu, kolmas silmä, jumalainen valo ja monet muut symbolit kuvaavat ihmisen Näön palautumista täydessä terässä. Jumalan viha on Tulikaste, joka on Turmion Tie heille, jotka eivät tunne Isää (eli jotka eivät ole saaneet ensin Vesikastetta). Mutta heille, jotka tuntevat Isän, Tulikaste on täydellistävä ja kirkastava Pelastus. He jaksavat läpi harmaan kiven, sillä heidän johdattajansa on Tulinen miekka eli Poika itse.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).