Heissulivei ja hellät tunteet! Kiitos mahtavasta sivuostosta ja Herran työstä! :) Samoja asioita pyöritellyt itse läpi elämän ja täältä sitä löysi ihtensä taas jännien ja totuudenmukaisten asioiden ääreltä! Haluaisin kuulla sinun mielipiteesi Taivaasta ja helvetistä.


Hei! Kiitos palautteesta ja kysymyksestäsi. Kysymys taivaasta ja helvetistä on hyvin monitahoinen, sillä jo otsikkotasolla liikutaan symboleiden ja vertauskuvien maailmassa. On siis olemassa monta taivasta ja monta helvettiä. Pelkistän ne tässä vastauksessa vain kolmeen osaan. Aloitetaan yksinkertaisimmasta, eli jokaisen ihmisen sisäisestä taivaasta ja helvetistä.

 

Sisäinen (psykologinen) taivas ja helvetti

Ihmisen sisäinen ja persoonallisuuteen sidottu taivas ja helvetti rakentuvat 0-6-vuotiaana. Tällöin pienelle lapselle rakentuvat Freudin psykologisia termejä käyttäen id, yliminä ja ego. Näitä vastaavat Johanneksen Ilmestyskirjan termit peto (id), väärä profeetta (yliminä) ja saatana (ego). Saatana on näistä ominaisuuksista kaikkein voimakkain, hän on se muinainen merihirviö, joka majailee manalan syvissä vesissä, eli syvimmällä alitajuisessa mielessä. Hän on meidän jokaisen oma itsekäs tahto.

Nämä kolme, usein täysin alitajuista mielentasoa pitävät ihmistä sidottua omaan persoonallisuuteensa, eli tahtoonsa. Tämä muodostaa ihmisen ”elämän”. Jeesus avaa opetuksissaan tätä asiaa näin (Luukas 9:23-25): ”Jeesus sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon?

Tässä opetuksessa ”oman elämän" kadottaminen tarkoittaa petomaisesta tunnetasosta vapautumista (id), taikauskosta irrottautumista (yliminä), sekä omasta itsekkyydestä luopumista (ego).

Yhtä aikaa ihmisen sisäisen helvetin kanssa alkaa kehittyä hänen persoonallinen taivas. Persoonalliseen taivaaseen kuuluvat muisti ja luovuus, sekä jälleen jo aiemmin mainittu osa ego. Tässä yhteydessä ego ei ole paha saatana, vaan taivaassa se edustaa tervettä itsetuntoa. Lapsen sisäinen taivaan ja helvetin taistelu käydään siis hänen sydämessään, narsistisen itsekkyyden ja hyvin itsetunnon muodossa. Se kumpi näistä osapuolista jää hallitsevaksi määrittelee hyvin pitkälle sen, miten ihminen kokee koko loppu elämänsä – tai no elämänsä henkisen tien avautumiseen asti.

Ihmisen sisäinen taivas ja maa ovat hyvin pysyviä. Kun alitajunta on rakentunut valmiiksi noin kuusivuotiaana, ei sitä ole enää aivan helppo muokata. Siksi lapset toistavat vanhempien virheitään ja rakentavat elämästään samanlaista, kuin se mistä he juuri olivat päättänyt pysyä erillään. Jos alitajunta on koodattu tekemään jotain, se toteuttaa sen joka tapauksessa, ellei tuo koodi muutu. Ja sehän ei ilman henkistä tietä muutu. Uskomuksia ja identiteettiä koskeva henkinen kasvu ei yllä alitajunnan syvimpiin osiin. 

 

Ulkoinen (ryhmä, ihmiskunta, sosiologinen) taivas ja helvetti

Ihmisen sisäisen taivaan ja helvetin lisäksi on olemassa myös hänen ulkopuolinen taivas ja helvetti. Tämä on se, mitä me kaikki nähdään tarkkailemalla ulkoista maailmaa. Kun luet päivän uutiset ja tutustut ihmiskunnan nykyiseen tilaan, voit itse tehdä johtopäätöksiä näyttääkö tämä paikka tänä päivänä enemmän taivaalta vai helvetiltä.

Symboleiden ja vertauskuvien kielessä ulkoinen maailma on kuvattu helvetiksi, jossa niin sanotut normaalit ihmiset ovat kuolleita. Heitä pidetään kuolleina sen vuoksi, että he nukkuvat alitajuista untaan ilman todellista tietoisuutta siitä, mitä heissä tai maailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Siksi Jeesus toteaa esimerkiksi näin (Matteus 8:22): "Seuraa minua! Anna kuolleiden haudata kuolleensa." Symbolien kielessä ihmisestä tulee ”elävä”, kun hänen sielunsa (eli hänen sisäinen hautansa) aukeaa. Symbolisen haudan suulla on vuori, joka tulee heittää alkuveteen puhdistumaan. En avaa tässä yhteydessä tätä symboliikkaa sen enempää, lisätietoja löytyy esimerkiksi totuuden talon verkkokirjasta.

Ihmisen sielun pitää unessa hänen sosiaaliset tunteensa ja hänen kontekstiriippuvainen järkensä. Eli nämä edustavat jälleen niitä id ja yliminä tasoja, eli petoa ja väärää profeettaa. Ihmisten sosiaalisia tunteita ovat esimerkiksi kateus, mustasukkaisuus, ylpeys jne. Vastaavasti epätäydellisiä konteksteja edustavat itse keskeneräisten ihmisten tulkinnat uskoinnoista, sekä kaikki johonkin muuhun kuin totuuteen perustuvat tieteenlajit. Kaikki tiedemiehet luonnollisesti haluaisivat, että heidän tieteensä perustuisi totuuteen, mutta niin kauan kuin tiedemies itse ei elä osana totuutta, hän ei kykene luomaan tiedettä, joka vastaisi perimmäistä totuutta ja todellisuutta. Uskallan väittää, että tieteet tulevat vielä hakemaan aivan uudenlaisen keskinäisen tasapainon eri alalajiensa ja jopa uskontojen kanssa. Se aika on tulossa jo hyvin pian.

Ihmiskunnan taivasta kuvastaa sellainen tilanne, jossa vallitsee rauha maapallolla. Tämä tilanne on ollut tähän asti pelkkää utopiaa, mutta ei se ole. Se on mahdollista, mutta vain yhdellä tavalla. Yhteinen taivas tulee sillä, kun sen osat, eli yksilöt saavuttavat omat sisäiset taivaat yksi kerrallaan. Tämä on yleinen evoluution toimintaperiaate. Harvat muuttuvat ensin, ja jos muutos on hyvä, se valtaa elintilaa, ja näin pakottaa jossain vaiheessa kaikki muutkin muuttumaan. Tähän asti ihmiset ovat tulleet toimeen helvetillisillä toimintatavoillaan, eli murhaamalla, uhkailemalla ja pakottamalla. Näinhän lainsäädäntö toimii – ihminen pakotetaan toimimaan halutulla tavalla. Ja jossain maissa vielä kuoleman uhalla. Tällainen maailma on ollut tunnetasoon (peto), eli silmä silmästä, ja järjentasoon (väärä profeetta) perustuvaa.

Nyt me olemme koko ihmiskuntana siirtymässä tahdonaikaan. Ja koska me tunnemme Ilmestyskirjan ja tämän symboliikan, voimme jo ”ennustaa”, että siinä on kyse saatanallisesta itsekkyydestä sekä terveestä hyvästä itsetunnosta. Jossain määrin esimerkiksi isot yritykset sekä valtiot ja niiden päämiehet edustavat tätä itsekkyyttä, ja sen vastapainoksi on jo onneksi alkanut kehittyä tällainen aivan uudenlainen hengellisyys. Hengellisyys, joka vaatii henkilökohtaista suhdetta Jumalaan ja totuuteen – tässä ajassa enää mikään muu ei riitä. Järjenaika ja siihen kuuluvat taikausko meni jo.

 

Universaali taivas ja helvetti

Eräs tapa pohtia universaalia taivasta ja helvettiä on havainnoida maailmankaikkeutta juuri sellaisena kuin se on. Tässä ajattelutavassa helvetit ovat mustia aukkoja, jotka tuhoavat mutta silti samaan aikaan ylläpitävät jumalallista järjestystä kaikkialla. Jokainen galaksin keskellä on musta aukko. Mustan aukon vastakohtana toimii valo ja tähden elinkaari. Tähdet edustavat meille kirkkautta ja taivasta. Niiden avulla elämä on syntynyt ja ne ovat kaiken luojia. Näin myös tähtitieteilijät voivat ymmärtää taivasta ja helvettiä oikein hyvin, aivan yhtä hyvin kuin kaikki muutkin.

 

Jumalan taivas ja helvetti

En opeta juurikaan elämän tuonpuoleisista henkimaailman asioista, sillä en halua tehdä ihmisistä sokeita uskovaisia. Usko asioihin, joista ei voi saada tietoa muuten kuin suoraan Jumalasta/totuudesta, ei pelasta ketään. Tai tietysti tietoa voi saada muutenkin, esimerkiksi lukemalla tai kuulemalla siitä joltain toiselta ihmiseltä, mutta tämä ei ole se oikea tapa (järjen aikakausi meni jo). Tämän vuoksi esimerkiksi Jeesus ei opeta Raamatussa enkelihierarkioita tai taivaan suoranaista rakennetta, vaan hän yksinkertaisesti kutsuu ihmisiä totuuden tielle ottamaan itse selvää asioista.

Kun hengenjohdatus tulee ihmisen sydämeen, hänelle tulee mahdolliseksi sellaiset asiat, jotka yksinkertaisesti eivät aiemmin olleet mahdollisia. Eli niin sanottu pelastus tulee mahdolliseksi oman taivaan ja helvetin avautumisen kautta. Tällöin ihmisen lapsena rakentunut alitajunta aukeaa, ja ihminen pystyy tullessaan jälleen lapsenkaltaiseksi tekemään siellä tarvittavia muutoksia. Ja näiden muutosten tuoman vapautuminen kautta ihmisen on mahdollista kulkea totuuden tien läpi, ja luoda henkilökohtainen suhde Jumalan/Totuuden kanssa. Liitto Jumalan kanssa rakentuu niin sanotun salatajunnan kautta, ja myös siellä on taivas ja helvetti. Salatajunnan helvettiä edustavat kaikki ihmisen totuuden tiellä kohtaamat testit, portit ja koettelemukset. Salatajunnan avautumisen jälkeen ne tuntuvat kuin kiirastulelta. Vastaavasti ihmisen oman puhdistumisen kautta yhä enemmän myös salatajunnan taivas-osa alkaa tulla läpi. Se opettaa meitä Jumalan lisäksi ihmisyydestä, totuudesta ja pyhyydestä, sekä tietysti rakkaudesta.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).