Kysymys: Juudas Iskariot tunnetaan Raamatusta Jeesuksen kavaltajana. Toisaalta Nag Hammadin kirjastosta on löydetty Juudaksen Evankeliumi, jossa hän saa välillä jopa yksityisopetusta Jeesukselta. Myös Islamilainen kirjoitus Barnabaan Evankeliumi esittää, että ristille ei olisikaan naulittu Jeesus Kristus, vaan Juudas olisi kärsinyt hänen kohtalonsa. Mistä Juudas Iskariotin tarinassa on oikein kyse?

 

 

Vastaus: Vastauksen aluksi tulee ymmärtää, että pyhät kirjat ovat kirjoitettu toteutumaan kahdessa maailmassa. Nämä maailmat ovat ajatusten maailma eli mentaalinen maailma sekä niin sanottu tavallinen ja suoraan aistittava fyysinen maailma. Jotta Juudaksen tarinasta voi päästä jyvälle, on se ensin kyettävä tulkitsemaan mentaalisesti, eli hahmottamaan tapahtumiksi omaan ajatusmaailmaan. Juuri tämän vuoksi Jeesuksen tarinaa pidetään esimerkilisenä - jokaisen häntä seuraavan tulee elää sama tarina todeksi omassa elämässään.

 

Juudas tarkoittaa ihmisen sisällä ja tarkemmin hänen sydämessään ja sielussaan olevaa Tahtoa, joka on sisäisen narsistin hallinnassa. Niin kauan kuin Narsisti on vallassa, ihmisen Tahto on ”myydä Jeesuksen olinpaikka”. Ja tässä yhteydessä Jeesus tarkoittaa ”elävää tietoa”, eli ihmisen Jumalalta saamaa Tietoa. Toisin sanoen niin kauan kuin ihminen pitää saamaansa Tietoa omanaan, hän yrittää myydä sitä oman nimensä kunniaksi – ja tässä yhteydessä hän on valmis keksimään mitä tahansa tekosyitä, jotta hän voisi itselleen perustella, miksi tieto on oikeutettua myydä. Kun Juudas poistuu viimeiseltä ehtoolliselta, Jeesus kirkastuu. (Viimeisen ehtoollisen ekvivalentti symboli on mm. egyptiläinen hieroglyfi uhripöytä ja sadonkorjuupöytä)

 

”Kun Juudas oli mennyt, Jeesus sanoi: "Nyt Ihmisen Poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastunut hänessä.” (Johannes 13:31)

 

Tämä opetus tarkoittaa, että kun ihmisen sydämestä on poistunut viimeinenkin halu tehdä rahasta (tai muusta palkkiosta) sitä, mitä hän tekeekään, Tieto tulee ihmiseen Suuren Tulvan lailla, eikä Palava Miekka leikkaa ihmisen ajatuksista enää mitään irti. Juudas on ihmisen Tahto saada palkkio, ja hänen vastakohtansa on Jeesus Kristus, joka ei nähnyt kruunua eikä valtikkaa, vaikka hänellä olikin viisi mentaalista kruunua ja kolme mentaalista valtikkaa.

 

Jos aiheesta haluaa tehdä määritelmän, se voisi kuulua näin: Ensin pitää määritellä tahto ja vapaa tahto, jotta Juudas-vaikutus voidaan nostaa esiin.

 

Määritelmä 5. (Tahto ja Vapaa Tahto)

Tahto on ihmisen Sydämen ensimmäinen mentaalinen lyönti ja syy - perimmäinen halu ja tarkoitus. Tahto on voimassa koko yhden elämän ajan ja sitä ihminen toteuttaa elämässään. Yleensä tahto on tiedostumattomassa mielessä ja siksi ihminen ei tunne elämänsä tarkoitusta tai elämäntehtäväänsä. Ihmisen on mahdollista tulla tietoiseksi Tahdostaan Sielunsa puhdistumisen kautta. Lopulta Tahto muuttuu Vapaaksi Tahdoksi, kun ihmisen Sielu on kokonaan tietoisuuden vallassa – tätä kutsutaan valaistumiseksi ja kirkastumiseksi sekä sielun ja hengen mentaaliseksi avioliitoksi.

Lähde: Sydämen teoria ja rakenne

 

Määritelmä (Juudas-vaikutus)

Syyn ja seurauksen lakia noudattavan puhdistumattoman sielun Tahto saada palkkio tekemästään työstä.

Huom. Syyn ja Seurauksen laista, ks. esim. Kybalion, tai suomeksi Mona Lisa - Jumalan Kuva, Liite 1.

 

Ihmisen sydämen ensimmäistä lyöntiä kutsutaan Tahdoksi, joka käytännössä määrittelee sen, mikä on ihmisen perimmäinen halu ja tarkoitus. Puhdistumattoman sielun Tahto on lähtöisin Elämästä ja luonnosta ja siksi se noudattaa Syyn ja Seurauksen lakia. Tämä tarkoittaa, että ihminen haluaa jokaiselle teolleen (syy) jonkin palkkion (seuraus). Tämän vuoksi, kun ihminen saa tietoa Jumalasta/Pyhästä Hengestä/Totuudesta (tai miksi hyvänsä ihminen on tämän Voiman nimennyt), hän Judas-vaikutuksen alaisena ryhtyy kaupallistamaan sitä.

 

Esimerkki (Reiki ja kristillinen kirkko)

Lyhyt esimerkki aiheesta voisi olla Reiki, jossa sen perustaja Mikao Usui teki työtään ja opetti jokaista kohtaamaansa ihmistä ilmaiseksi – Pyhä Henki oli totisesti hänen kanssaan. Nykyään Reikin harjoittajat perivät maksuja ihmisiltä jo pienimmistäkin kätten päälle panemisista häpäisten Usuin asettaman esimerkin ja perinteen. Tämä ei eroa lainkaan esim. kristillisen kirkon nykytilasta, jossa esim. alttareita käytetään televisiomainoksissa. Sama pätee nykyään myös alkemiaan, astrologiaan, Tarot-korttien tulkintaan, psykologian sovelluksiin jne.

 

Tähän loppuun haluan lisätä lyhyen symbolien kielen tarinan Vedellä ja Tulella (Totuuden talo, 2015):

 

"Se, joka kastetaan vedellä, joutuu kasvokkain paholaisen kanssa. Kun paholainen sitten koettelee ja houkuttelee maailman suurimmilla peloilla ja palkinnoilla, on kyseessä tulikaste, josta Jeesus saarnasi. Kukaan ei voi kävellä tulimeren läpi, ellei Isä ole hänen kanssaan. Tämän vuoksi munkit ja muut totuuden tien kulkijat usein epäonnistuvat. He yrittävät mennä tuleen ennen vettä. He yrittävät löytää Pojan ennen Isää. Vain Isä antaa riittävän suojan tulta vastaan, kuten Job, Mooses ja Jeesus opettavat.

 

Jeesuksen tulikaste on Saatanan kiirastuli, jossa ihminen joutuu kohtaamaan demonit ja niiden aseet, joita kuolemansynneiksi kutsutaan. Lopulta ihminen on valmis kirkastumaan ja voittamaan pahimman Saatanankätyrin, eli maan porttojen ja kauhistuksien äidin – itsensä. Se, joka on syntynyt pahasta, kuolee, ja luo tilan puhtaalle, neitseelliselle perustalle. Tulikaste on polttanut perustan kullaksi. Henki voitti elämän ja ihmisestä tuli uusi Lapsi ja Mies-nainen. Hänet tunnetaan nimellä Ihmisen Poika, sillä hän on lähtöisin Isästä. Hän on Isä-Totuus, Äiti-Elämä ja niiden välissä kulkeva Tie.

 

Vesi on Isä ja Tuli on Äiti. Isä kastaa lapsensa ensin ja jättää hänet sitten Äidin käsiin. Tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. ”Kun tulen, äiti ei enää löydä muuta poltettavaa, hän tuhoaa itsensä. Tuli jää täysin vaille ruumista ja polttaa ainetta, kunnes se saa puhdistetuksi kaiken, myös pahuuden. Kun sillä ei ole enää mitään poltettavaa, se kääntyy itseään vastaa, kunnes se on tuhonnut itsensä.” Näin opettaa ikivanha kirjoitus Suuren Voimamme Tunteminen Nag Hammadin teksteissä."

 

Kun mentaalinen Juudas poistuu ihmisen sielusta, on se viimein kokonaan puhdas. Tämän jälkeen sisäinen narsisti (saatana) ei löydä enää mitään poltettavaa, vaan se kääntyy itseään vastaan. Siksi myös Juudas päätyy itsemurhaan Raamatun tarinassa (esim. Matteus 27:5). Judas-vaikutus on niin vahva, että vain muutama ihminen on vuoteen 2015 mennessä onnistunut pääsemään siitä irti kokonaan. Ja tämän väitteen pohjana toimii koko muistiinkirjoitettu historia.

 

Esimerkki (Pythagoraan koulu)

Jos Pythagoralaiset olisivat toimineet Juudas-vaikutuksen alaisena, he olisivat nimenneet esim. parittomat luvut Pythagoraan luvuiksi ja parilliset luvut ”sen ja sen luvuiksi”. Mutta koska kyseisen koululaitoksen porukka oli päässyt irti Juudas-vaikutuksesta, he yksinkertaisesti nimesivät asioita niin kuin ne ovat, ei omaa etuaan ja nimeään esille tuoden.

Huom. edes Pythagoraan lausetta ei nimetty Pythagoralaisten toimesta Pythagoraan nimiin, vaan tämä nimeäminen tapahtui kauan Pythagoraan kuoleman jälkeen.

 

Toivottavasti vastauksesta on sinulle apua Totuuden tiellä.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).