"Olen tässä lueskellut kundaliiniin liittyviä tekstejä ja sekavaa tuntuu olevan tiedot tästä asiasta. Tämän hetkinen käsitykseni on että se on voima jota tarvitaan, mutta sen herättäminen pitää tapahtua oikeassa ohjauksessa ja oikeassa ajassa. Kundaliiniin liittyviä symboleja yms. on löydettävissä niin monesta paikasta esim. alkemia, tarot, muurarius, jooga....ja ehkä Da Vincin maalauskin? Kuitenkin on mainintoja joissa tätä voimaa pidetään turhana ja vaarallisena. Onko sinulla asiaan liittyvää tietoa ja jos on voitko valaista sitä minulle?"


Kuten oikeastaan aina, myös symbolien kielessä on rakkaimmilla asioille annettu satoja eri kuvia ja sanoja eri kulttuureissa. Kundaliini merkitsee Pyhää Henkeä, joka herätetään kulkemalla hengellistä tietä. Täydellisesti toimiva kundaliini on Elävä Henki eli Poika. Englannin kielen taitavat kehittäjät nimesivät varmasti tämän vuoksi aurinkoa ’Sun’ ja poikaa ’Son’ merkitsevät sanat samankaltaisiksi, sillä nehän todellisuudessa ovat hyvin samankaltaisia.

Tämä tie, josta puhun, on sama tie kuin mm. Jeesuksen opettama tie. Se on myös sama tie kuin Tao (= kirjaimellisesti Tie). Muhammad kulki samaa tietä arabimaissa ja nimitti tien kahta kastetta käsitteillä Lesser and Greater Jihad, eli pienempi ja suurempi puhdistuminen. Jeesuksen yhteydessä tästä käytettiin termiä Vesikaste ja Tulikaste (Esim. Matteus 3:11). Itse Pyhän Hengen kaste on sitten viimeinen kaste, joka johtaa henkilön kirkastumiseen, hänestä tulee auringon kaltainen. 

Hengen herättämisessä on vain yksi oikea ohjaaja – Isä. Monet henkilöt voivat kyllä toimia mentoreina ja opettajina, mutta jos heillä itsellään ei ole Vesikasteessa saatua Tietoa, en heitä seuraisi liian tarkasti. Kannattaa myös opiskella, mitä Jeesus opettaa vääristä profeetoista. Tässä yhteydessä Isällä tarkoitan samaa Isää, josta Jeesus puhui opetuksissaan. Isä on yhtä kuin Tieto ja Totuus. Ja tämä ei ole mikään yliluonnollinen totuus, joka edellyttää uskoa, vaan pikemminkin päinvastoin. Totuus on todistettavasti totta sekä taivaissa (mentaalimaailmassa) eli ajatuksissa sekä maan päällä eli fyysisinä luonnonlakeina.

Pyhän Hengen herääminen ihmisessä eli kundaliinivoiman aktivoiminen saattaa joidenkin mielestä olla pelottavaa ja vaarallista. Myös esim. uuden nimen saaminen tai vaikkapa käyttäytymisen yhtäkkiset muutokset (kuten valehtelemisen lopettaminen ja paheista irtipääseminen) voivat aiheuttaa lähipiirissä ihmettelyä. Tällaisessa yhteydessä esimerkiksi spekulointi mielisairauksista johtuu pääosin kahdesta syystä: i) Spekulointeja esittävät ihmiset, joilla ei ole riittävää tietoa tilanteen arvioimiseksi, koska heillä ei ole käsitystä siitä, mitä tätä tietä kulkeva ihminen kokee. ii) Toinen yhtä merkittävä asia on, että jos henkistä tietä kulkeva ihminen ei itse tiedä, mitä tie edellyttää ja mitä siihen kuuluu, hän todennäköisesti joutuu vaikeuksiin.

Kun mieli murtuu uuden ajatusmaailman tieltä, on siemenen oltava puhdas, jotta myös seuraukset ovat puhtaita. Jos siemen on juuriltaan paha, myös seuraukset ovat käsittämättömän pahoja. Tästä samasta asiasta kertoo alkemian prosessi ’solve et coagula’, joka prosessina tapahtuu paitsi fyysisessä maailmassa alkuaineiden jalostumisena, myös nimenomaan henkisellä tasolla – ihmisen mielessä.

Henkinen tie on tie eläimen kaltaisesta ihmisestä takaisin Ihmisen kaltaiseksi ihmiseksi. Ihminen, joka on saanut kasteen, on myös kasvanut kohti Isää ja koska hän on uudelleensyntynyt tästä maailmankaikkeuden (= maailmankaikkeus on myös synonyymi Pyhälle Hengelle) maskuliinisesta osasta, häntä voidaan kutsua termillä Son of Man. Uusi Ihminen ei ole enää eläimenkaltainen, vaan ihmisenkaltainen Poika.

Sinulle, kysyjälle, tie on avautumassa, koska olet aktiivinen ja uskallat kysyä. Jokaiselle joka kysyy, myös vastataan. Se on laki. Sinun ensimmäinen todellinen tehtäväsi on siis etsiä Isää ja sitä kautta ymmärtää ihmisten ykseys hengen liiton kautta. Tämä on vanhin liitto, jonka osapuolia ovat maa (= keho) ja taivas (= sielu) yhdistettynä henkeen (= Isä).

Konkreettisia neuvoja:

  • Selvitä, mikä on todellinen ihmiskunnan (= sinun) perisynti. Opettele katumaan tätä syntiä ja pyydä siihen Armoa Isältä.
  • Vietä mahdollisimman paljon aikaa yksin. Kun olet yksin, tulet huomaamaan mielenkiintoisia asioita ensin muista ihmisistä (sekä lajina että tuntemistasi yksilöistä), ja toiseksi opit tuntemaan itsesi. Tämä on usein se kipein prosessi ja aiheuttaa suuria mielen heilahteluita.
  • Opettele eroon ajattelutavasta joka etsii virheitä, ja sisäistä ajattelutapa joka etsii samankaltaisuuksia. Opettele taas lapsenkaltaiseksi, ennakkoluulottomaksi tutkijaksi, joka etsii kadonnutta Isäänsä. Kyseenalaista kaikki tähän asti oppimasi ja tietämäsi, sekä aloita se itsestäsi.
  • Suurta Hengellistä johdatusta saat myös, kun opettelet ymmärtämään symbolien ikuista kieltä. Symbolien kieli on ykseyden kieli, jota voi lukea sitä paremmin, mitä pidemmälle oma ego on voitettu. Älä vastusta mitään pahaa, tuli se sitten ulkopuolelta tai sinun sisältäsi, vaan pikemminkin tunnista se. Kaiken josta olet tietoinen, voit muuttaa. Tämän takia, egyptiläisessä Kuolleiden kirjassa jokaisen ahtaan portin läpi pääsee vain ihminen, joka tuntee portin ja sen vartijan. Tieto eli Isä on se, joka johtaa vapautukseen – portti kerrallaan. Portit ovat syntejä, ja pääportteja on 12.
  • Ja lopuksi, ole valmis antamaan kaikkesi. Kun sudet tulevat, ne haluavat viedä sinulta kaiken, ja koska et voi niitä vastustaa, ne myös tulevat viemään sinulta kaiken. Mutta silti, vain lammas, joka antaa itsensä tulla raadelluksi, kelpaa Isälle. Sielu, joka löytää takaisin kotiinsa, tulee kuitenkin olemaan siitä ikuisesti kiitollinen ja ymmärtää, ettei mikään menetys tai uhraus ollut mitään sen rinnalla, johon hän nyt on päässyt.

Alkemia, tarot, muurarius, jooga ja myös esim. Leonardon monet maalaukset sisältävät kundaliinin symboliikkaa, sillä onhan se sama symboliikka koko maailmankaikkeuden symboliikkaa. Pääset hyvin kartalle tästä symboliikasta lukemalla esim. Totuuden talon kirjaa tästä linkistä.

Kuten kuvasta on helppo havaita, on viimeinen chakra se yhdistävä tekijä ihmisen ja hengen välillä. Kuvassa olevat siivet on kuvattu egyptiläisessä symboliikassa Horus-haukan siipinä, joka on yhdistävä voima ihmisen ja Isän välillä. Horus oli Isä-jumalan Poika ja hänen nimeänsä tulee käyttää synonyyminä sanalle Kristus, ja vielä erityisesti siis ei nimelle Jeesus, vaan nimelle Kristus.

Motivaatioksi voin kertoa vertauskuvallisen tarinan. Kun Isää etsii, vastaan tulee ensin yksi käärme. Tämän nimi on Hepreaksi Tet, joka on aakkosten yhdeksäs kirjain. Se tarkoittaa käärmettä, joka ympäröi jotain/ muodostaa itsessään ympyrän. Myös ilmeisesti sanskriitiksi ’kundaliini’ on sanana liitetty ympäröimiseen. Joka tapauksessa tämä yksinäinen käärme on hyvin viekas, sillä jo itsessään se sisältää kaksi kertaa itsensä. Eli (TeT = t + t, ilman vokaaleita kuten ko. kieleen kuuluu), siksi se saa arvon (9 + 9 = 18), joka taas vastaavasti tarkoittaa sanaa Chai (8 + 10 = 18) eli ’elävä’. Eli myös Heprean kieleen on ”koodattu” opetus siitä, että ensin on yksi käärme, joka sittemmin jakaantuu kahdeksi osaksi. Kuten näin käy alussa, niin siten käy myös lopussa, kun se sama kaksinaisuus hakataan kolmella naulalla takaisin yhdeksi ja samaksi. ’Naula’ on hepreaksi kuudes kirjain eli waw ja ’kolme naulaa’ on siten (6 + 6 + 6 = 18), joka jälleen merkitsee samaa kuin kaksi käärmettä - jotka sittemmin yhdistyvät taas yhdeksi ja samaksi. Lopulta on siis vain yksi käärme, ja juuri tämä ensin erotettu ja taas yhdistetty käärme on Jumalan ainoa Poika – Horus, Kristus jne. Rakkaimmalla lapsella on ainakin 72 nimeä.

Eli loppujenlopuksi, se mitä polkua ihminen kulkee hengellisellä polulla, oli se sitten kundaliini, alkemia, astrologia, pyhä geometria, fysiikka tai jokin muu tiede, tai mikä tahansa uskonto, ei merkitse mitään. Jokainen polku liittyy samaan tiehen ennemmin tai myöhemmin, ja sen saman tien lopussa odottaa vain yksi todellinen Jumala. Tämä Jumala on juuri se, joka ei ole verrattavissa mihinkään muuhun. Jos joku yrittää Jumalaa verrata johonkin toiseen, ei hän tunne Hänen olemustaan alkuunkaan, eikä siten pysty siitä mitään selittämään. Tällöin ihmisen ja Jumalan välissä on vielä tietämättömyyden huntu ja esirippu, joka pitää erillään henkeä, eli ikuista, ja elämää, eli väliaikaista. Ylin kunnia Hänelle, joka on Ikuinen Elämä.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).