Kysymys: "Mark Twain on tunnettu kirjailija ja erikoinen hahmo. Hän oli Nikola Teslan tuttava ja hänen kerrotaan liikkuneen salaseurojen piireissä opiskellen mystiikkaa ja niin sanottuja ”salattuja” asioita. Mitä hänestä voidaan sanoa? Mikä on hänen salaisuutensa? Tai onko näissä väitteissä edes mitään perää?"

 

Vastaus: Tutustuin Mark Twainiin vuoden 2011 loppu puolella, samaan aikaan kun aloitin työtäni Mona Lisan parissa. Mark Twain on siis hänen kirjailijanimensä, ei alkuperäinen nimi. Tosin tämän kyseisen henkilön kanssa en käyttäisi pelkästään termiä "kirjailijanimi", vaan pohtisin myös esim. termiä "Horus-nimi". (Horus-nimestä ks. Mona Lisa - Jumalan Kuva. s. 81) Monet kirjallisuuden tutkijat ovat yhdistäneet nimen Mark Twain jokilaivojen käyttämiin syvyysmittoihin ja antoipa herra Twain itsekin tähän viitteitä. Hänen kohdallaan viittaaminen mittayksiöihin on kuitenkin osittainen ansa, sillä syvimmän totuuden tunteminen edellyttää ajatuksissaan luopumista mittayksiköistä. Mittayksiköistä on nimittäin todella helppo riidellä ja väitellä – jo pelkkää ”metri on parempi/huonompi kuin maili” -keskustelua voidaan jatkaa ikuisuuksia. Tässä lyhyessä katsauksessa kuitenkin keskitytään Mark Twainin nimen ja erään kirjoituksen Salaperäinen Vieras ajattomaan ja mittaamattomaan symbolien kieleen.

 

Tutustutaan ensin erääseen lyhyeen Mark Twainin kirjoittamaan tekstinpätkään (A Mystery, Herald Newspaper, julkaistu 16.10.1868). Käydään teksti kohta kerrallaan läpi. Huom. vaikka teksti tuntuisi aluksi irralliselta ja omituiselta, tulet lopulta huomaamaan miksi on tähän valittu ja miksi se tulee käydä läpi.

 

”I am fading, still fading.”

Tarkoittaa ihmisen mielen häviämistä, eli ”itsensä kieltämistä” kuten esim. Jeesus sen opettaa.

 

”Shortly if my distress of mind continues, there may be only four of us left.”

Kyseessä on selvästi mielen transformaatio. Neljä viimeistä jäljelle jäänyttä tarkoittaa neljää voimaa. Näistä kaksi on ikuista: Tieto ja Elämä, sekä vastaavasti kaksi on häviävää: Taivas ja Maa. Yhdessä nämä neljä ovat koko maailmankaikkeuden ydin. Egyptin kielellä heidän nimet ovat SHu ja TeFNuT sekä NuT ja GeB.

 

“(That is a joke, and it naturally takes the melancholy tint of my own feelings.”

Yllä oleva vahvistaa, että kyse on tunteista ja ajatuksista, eli mielen transformaatiosta. Vaikka tämä seuraava päättely vaatii jo syvällistä Egyptin ja hepreankielen tuntemusta, avataan se tähän ihmeteltäväksi jokatapauksessa. Twain voidaan johtaa seuraavaan muotoon:

 

TWAIN = TWIN + A = TWIN AIN,

 

eli ”kaksi silmää”, tai ”kaksoissilmä”. Tässä vaiheessa on taustatietona hyvä olla ymmärrys esim. siitä, että Jeesuksen nimi on ”JääSHuA” (ks. Mona Lisa - Jumalan Kuva. s. 85), joka voidaan kääntää tarkkaan

 

  • Jää (= kutsuma-termi kuten ”kuules” suomeksi),
  • SHu (= Kosmoksen Isä, toiselta nimeltään esim. Totuus ja Tieto)
  • A (= AjiN eli silmä).

 

Jeesuksen nimi siis tarkoittaa esim. ”kuules Isän silmä”. Tämä taas tarkoittaa, että kuten Jeesus myös Mark Twain (= merkki kaksoissilmä) antoi itsellensä ikuisen nimen. Tämä silmä ja nimi on ollut olemassa, itseasiassa ainoina asioina, ennen kuin Raamattu alkaa, eli ennen kuin luodaan Taivas (= Taivaat) ja Maa. Siksi Jeesus on voinut todeta, että ennemmin Taivas ja Maa häviävät kuin minun sanani. Hän oli ikuinen kuten aTeM Egyptissä ja jota vastaa Aatami Raamatussa.

 

“I will explain it: I am Twain, which is two; my Double is Double-Twain, which is four more; four and two are six; two from six leaves four. It is very sad.”

Nyt tässä TWAIN viittaa Tiedosta ja Elämästä syntyneisiin Taivaaseen ja Maahan (= hänen silmänsä), jotka ovat saaneet Double-ominaisuuden, joka on Egyptin kielessä Kau. Kau:ta on yhteensä seitsemän, josta tulee symbolien kielinen ilmaus ”seven kaus” eli ”seitsemän lehmää”. Lehmiin nämä liittyvät myös konkreettisesti HaTHoR nimisen lehmäjumalattaren kautta, joka rakentaa näiden seitsemän vastakohdan päälle seitsemän kertaa itsensä eli ”Horuksen seitsemän kotia”. Tämä on sama asia kuin Kristuksen koti eli BeTLeHeM – totuuden talo. On myös sama kuin Leivän koti, sillä Leipä kuvaa Isää Egyptin hieroglyfeissä.

 

TWAIN:n Double on nelikko: Osiris + Isis + Seth + Nepthys. Näistä yksi muuttuu Taivaan linnuksi, kun Osiris syntyy Horuksena, Seth on epäpuhdas karjaeläin ja Isis sekä Nepthys ovat sitten ne uhrikelpoiset neitsyet eläimet. Nämä neljä ovat siis Taivaan ja Maan lapsia ja heitä on yhteensä kuusi. Kun Taivas ja Maa häviävät, lähtee kuudesta kaksi ja jäljelle jää neljä. Tämä voidaan esittää geometrisena kuviona, joka on tallennettu Mona Lisan rintaan eli nelilehtisenä kukkana (ks. Mona Lisa – Jumalan Kuva). Tässä yhteydessä luku ”neljä” on siis sama kuin symboli ”Jumalan Kasvot”, ja tieteellisemmin voidaan mainita nimeltä neljä ihmisen sielun osaa: muisti, luovuus, järki ja tunne.

 

Tämä nelikko muodostaa lopulta uudelleensyntyvän Horuksen kokonaan ja Horus synnyttyään ensin kultamunasta ja sen jälkeen liljaksi puhjettuaan ottaakin uudestaan muodon ”neljä”, kun hän ilmenee neljänä poikanaan. Tässä lopullisessa muodossaan Neljä Poikaa merkitsevät Jumalan neljää osaa: Kasvoja, Kehoa, Tietoisuutta ja Tahtoa.

 

Miksi voidaan olettaa Mark Twainin käyttäneen tietouttaan Egyptistä ja heprealaisesta perinteestä sekä kirjaimilla, numeroilla ja lausunnalla temppuilusta? Lainataan häntä itseänsä:

 

”In that school were the first Jews I had ever seen. It took me a good while to get over the awe of it. To my fancy they were clothed invisibly in the damp and cobwebby mold of antiquity. They carried me back to Egypt, and in imagination I moved among the Pharoahs and all the shadowy celebrities of that remote age. The name of the boys was Levin. We had a collective name for them which was the only really large and handsome witticism that was ever born on those premises. We called them Twenty-two -- and even when the joke was old and had been worn threadbare we always followed it with the explanation, to make sure that it would be understood, "Twice Leven -- twenty-two".” (Smith, 1958. p. 20)

 

Nyt kun ymmärretään jotain siitä, mikä Mark Twain oikeasti oli miehiään, voidaan lopulta kysyä: mikä on Twainin suurin mysteeri eli mitä tarkoittaa nimi 44? Mark Twain nimittäin nimesi kuuluisan kirjoitelmansa Salaperäinen Vieras (engl. Mysterious Stranger) päähenkilön numeroksi "44". Kirjoitelmassa esiintyy myös muun muassa Saatana.

 

Kirjallisuuden tutkijat ovat ihmetelleet jo sata vuotta, mitä tarkoittaa nimi ”44”. Nimen ymmärryksen voi saada montaa eri reittiä pitkin, mutta turvaudutaan me tässä vaiheessa pyhiin kirjoihin. Vastaus saadaan suoraan Raamatusta.

 

”Ota kaikkia uhrikelpoisia karjaeläimiä seitsemän paria, uroksia ja naaraita, mutta kaikkia epäpuhtaita karjaeläimiä ota kaksi, uros ja naaras. Myös taivaan lintuja ota seitsemän paria, uroksia ja naaraita, että niiden suku jatkuisi maan päällä.” (1.Moos 7:2-3)

 

Nooan arkinrakennuksen yhteydessä saamat ohjeet Jumalalta sisältävät yksinkertaisen laskutoimituksen, joka avautuu kun muuttujat on selvillä. Kun käytetään seuraavia muuttujia, saadaan aikaiseksi looginen tulos.

 

Egyptissä Symboli Laskukaava Raamatussa Symboli Symboli
Isis Härkä  7 x 2 = 14 Luukas Härkä Uhrikelpoinen
 Nephthys Paviaani 7 x 2 = 14  Matteus Ihminen/Oinas Uhrikelpoinen
Seth Sakaali 1 + 1 = 2 Markus Leijona Epäpuhdas
Osiris Haukka 7 x 2 = 14  Johannes Kotka Taivaan Linnut
Yhteensä:   14 + 14 + 2 + 14 = 44      

Taulukko 1. Egyptin ja Raamatun symbolit muodostavat yhtälön ja paljastavat luvun "44"

 

Taulukossa esiintyvät termit voidaan selittää seuraavasti:

 

1. Uhrikelpoiset 

Nämä ovat ihmisen Ka:t eli Seven Kau eli vastakohdat. Uhrikelpoinen tarkoittaa, että ne voidaan uhrata jumalalle, eli ne voidaan voittaa ja kesyttää – valjastaa toteuttamaan Jumalan Tahtoa. Näiden päälle rakennetaan 7 totuuden taloa. Nämä ovat ne ”7 pahaa henkeä”, jotka Jeesus paransi Maria Magdaleenasta.

 

2. Epäpuhtaat karjaeläimet

Epäpuhdas osa on ihmisen sielun osa, jota ei voida uhrata eikä siis voittaa tai kokonaan kesyttää. Nämä ihmisen osat eivät kuitenkaan koskaan voi hallita, sillä muuten ihminen taantuu eläimenkaltaiselle tasolleen takaisin. Valaistumista edeltävässä Suuressa Rauhassa, ihmisen epäpuhtaat osat alistetaan keihäällä uhaten symbolisen ”mustan sian” muodossa ihmisen voimavaraksi. Näin niistä tulee ”valkea ratsu”.

 

3. Taivaan linnut

Nämä ovat ihmisen sielun henkeen yhdistävät osat. Kun ihmisen sielu puhdistuu eläimenkaltaisesta lähtökohdastaan ihmisenkaltaiseksi, tulee hänen sielusta (= egyptiksi ”Ba”, joka kuvataan lintuna) osa henkeä. Taivaan lintuja voi siis nimittää aivan yhtä oikein termillä ”tietoisuuden linnut” tai vain yksinkertaisesti ”tietoisuuden osat”. Yhdessä nämä 7 lintua ovat ihmisen koko tietoisuus, eli esim. egyptiläinen Haukka-jumala Horus, joka on sama kuin Raamatun Kristus.

 

Miten Salaperäistä Vierasta voi sitten lukea ”oikein”? (Huom. tämä sama vastaus pätee myös kaikkiin pyhiin kirjoihin.) Kirjaa tulee lukea ”minä olen” -perspektiivistä. Eli lukijan tulee kokea ja elää kirja todeksi omissa ajatuksissaan. Lukijan tulee siis samaistua ajatusten tasolla kirjan jokaiseen henkilöön, symboliin ja tapahtumaan. Ihmisluonteesta johtuen ”tietämättömät” lukijat pystyvät samaistumaan vain sankareihin ja muihin ylivertaisen hyviin olentoihin, mutta kun ymmärrys alkaa saada sijaa, tulee lukija samaistumaan myös kaikkiin muihinkin ja lopulta myös pahimpiin ja pelätyimpiin hahmoihin. Vain itseoivallus omasta sisäisestä pahuudesta, johtaa ihmisen oikeasti kohti hyvyyttä. Ilman tunnustusta ei nimittäin voi saada armoa.

 

Salaperäisen Vieraan nimi ei siis ole pelkkä numero, "44", vaan sitä voisi luonnehti termillä ”Tie”. Onhan tuossa nimessä kolme vaihetta 1) uhrikelpoisuus, 2) epäpuhtaus, ja 3) taivaan linnut. Nämä kolme symbolista teemaa ovat sama asia kuin Totuuden talossa opetetut Kolme Kastetta 1) Vesikaste, 2) Tulikaste, ja 3) Pyhän Hengen kaste, eli Kirkastuminen.

 

Mark Twainin salaisuus on hänen oma nimensä, eli ”kaksi silmää”. Tämä salaisuus on sama kuin esimerkiksi Leonardo da Vincin Mona Lisan salaisuus (Isa-Av’ain Totuuden talosta, 2016. Mona Lisa – Jumalan Kuva). Hänen vasen silmänsä on Tiedon silmä ja hänen oikea silmänsä on Elämän silmä. Yhdessä nämä kaksi silmää (Twin Ain), ovat ja muodostavat Jumalallisen Kaikkinäkevän silmän. Ja jotta voidaan vielä samaistaa asioita, todetaan, että myös nämä kolme silmää ovat sama asia kuin Totuuden talossa opetetut ”kolme kastetta”. Mark Twainin silmät ovat siis Totuuden tie - ja näin ollen Mark Twainin salaisuus on paljastettu.

 

Mark Twain oli Totuuden palvelija. Hän opiskeli, löysi, ymmärsi sekä piilottamalla omiin teoksiinsa säilytti häivähdyksen totuutta tuleville sukupolville. Hänelle kuuluu kiitos tästä työstä. Totuudesta kunnia ei kuitenkaan kuulu hänelle sen enempää kuin Leonardollekaan, tai minulle tai sinulle – siitä kunnia kuuluu vain ja ainoastaan Totuudelle itselleen.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).