Kun Jeesus tekee kuolemaa ristillä, hän sanoo: "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?” Miksi Jeesus kokee Jumalansa hyljänneen hänet?


Vastaus: Aiemmin sain tästä lauseesta vain ymmärryksen, että se liittyy Psalmiin 22 ja onhan tämä lause suora viite kyseisen psalmin otsikkoon. Aluksi tästä lauseesta tulee ymmärtää, ettei se ole vain yksittäinen lause, vaan se on tämän ko. psalmin teema. Se on metafora, jonka kautta koko konteksti avautuu.

Psalmi 22 edustaa teemaltaan Tulikastetta. Jeesuksen kulkeman Tien, jossa löytyvät Totuus (eli Isä) ja Elämä (eli Poika), voi tiivistää vanhan egyptiläisen symboliikan mukaisesti yhteensä 12 tuntiin. Tien voi jakaa myös kolmeen vaiheeseen kasteittain, jolloin Vesikasteessa tunnit 0-5 etsitään ja löydetään Isä eli Tieto ja Totuus. Vastaavasti toinen vaihe kestää tunnit 6-9, ja tämä on ankaran tulen aikaa, jolloin ihmisestä poltetaan kaikki hänen omat ja luonnosta lähtöisin olevat ajatukset pois. Tulikasteen jälkeen on niin sanottu Pyhän Hengen (ja voiman) kasteaika, joka johtaa kirkastumiseen ja suureen rauhaan.

Kysymässäsi Raamatun kohdassa - ”Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä: ’Eeli, Eeli, lama sabaktani?’ Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?” (Markus 15:34) – on kyseessä Tulikasteen päätöspiste, eli yhdeksäs tunti. Tällä tunnilla ihmisen ego kuolee julkisella ristillä ja voidaankin sanoa, että elävä totuus, eli Kristus itse täyttää hänen sydämensä kokonaan. No miksi tulivaihe sitten päättyy sanoihin ”Jumalani miksi hylkäsit minut”? Tähän on yksinkertainen selitys: Kun ihminen kulkee Jeesuksen esimerkin mukaan, hän tulee menettämään uskonsa yhteensä kolme kertaa. Ensin Totuutta etsiessään ihminen kokee vaiheen, jossa ei enää usko mihinkään. Sitten Sielunsa puhdistumisen yhteydessä Tulikasteessa ihminen kokee vaiheen, jossa hän ei enää itse kestä tulikasteen liian kovaa ankaruutta. Ja vielä tulee kolmaskin kielto, joka liittyy ihmisen kokonaisvaltaiseen sulautumiseen Jeesukseen Kristukseen. Tämä on lopullinen puhdistuneen sielun ja hengen mentaalinen avioliitto.

Kun ihminen luulee Jumalan hyljänneen hänet kokonaan, tai vastaavasti kun ihminen hylkää Jumalan itse, niin tässä on symbolinen siemen niin sanotulle sielun pimeälle yölle. Jokainen totuuden silmästä silmään kohdannut ihminen on ennen uutta aamua ajautunut ensin pimeyteen, jossa hänestä on symbolisesti poltettu kaikki turha pois - ja näin ilman omaa tahtoa Jumalan ja totuuden kohtaamisesta tulee mahdollista. Pimeys nousee, jotta myös valo voi nousta, ja jos ihminen vastustaa toista, hän vastustaa molempia.

Kolme kertaa uskonsa/luottamuksensa menettäminen on yhdenvertainen Jeesuksen Pietarille osoittamien symbolisten sanojen kanssa: "Jeesus sanoi hänelle: 'Totisesti minä sanon sinulle: tänä yönä, ennenkuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät'." (Matteus 26:34) Tässä symboli "tänä yönä" viittaa egyptiläiseen Du'atiin eli Manalaan, jossa juuri nämä yllä mainitut Totuuden tien 12 tuntia tapahtuvat. Vastaavasti "kukon laulu" uuden aamun merkiksi viittaa kirjaimellisesti uuteen aamuun, eli ylösnousemukseen ja kirkastumiseen. Samaan aiheeseen liittyy myös kysymys: Miksi Jeesus kysyi Pietarilta kolme kertaa, rakastatko sinä minua?

Jotta voit ymmärtää tätä vastausta syvemmin, suosittelen sinua tutustumaan Totuuden talon opetusantiin. Jeesuksen opettama Tie, Totuus ja Elämä ovat kaikki totisinta totta, ja ne myös koskettavat jokaista ihmistä. ”Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli.” (1. Johanneksen kirje 2:6)

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).