Kuten oikeastaan kaikkia Raamatun symboleja, myös symbolia ”70 kertaa 7” voi tarkastella monella eri tasolla. Annan tämän symbolin selityksen esimerkkinä siitä, miten Totuuden tie toimii.

 

Totuuden tien ensimmäinen kastevaihe - vesikaste

Ensimmäinen taso liittyy siihen opetukseen, että vaikka veljemme rikkoisi meitä vastaan joka päivä, mutta aidosti katuisi sitä, meidän tehtävä on antaa hänelle anteeksi – aina. Usein tässä prosessissa ihmisen ego valtaa tilaa ja synnyttää tilanteita, joissa anteeksiantaminen ja/tai pyytäminen ei olekaan niin helppoa kuin sen pitäisi olla. Tämä on ensimmäisen tason opetus: anna anteeksi ja luovu egostasi.

 

Jeesus opettaa meitä Isä-meidän rukouksessa, että synnit annetaan muille ihmisille anteeksi aivan samanarvoisella tavalla kuin että ne saadaan itse anteeksi. Kukaan ei voi tuomita toisia ilman, että hän itse joutuisi siitä samasta tuomiolle sydämen punnitsemisen yhteydessä. Sanatarkasti Vuorisaarnassa (Matteus 6:14-15) kerrotaan: ”14 "Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi. 15 Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne.”

 

Tätä sanomaa oikeastaan voi tämän suoremmin opettaa. Jokainen anteeksiantamaton asia roikkuu kuin myllynkivi ihmisen kaulassa ja vetää häntä alkumeren pohjan ikuista pimeyttä kohti.

 

Totuuden tien toinen kastevaihe - tulikaste

Symbolia ”70 kertaa 7” voi myös tulkita terminä ”ikuisesti”. Tätä tulkintaa vahvistaa erityisesti seuraava Raamatunkohta: ”Erämaavaelluksella Egyptistä Luvattuun maahan kansa lepäsi Elimissä, jossa oli 12 vesilähdettä ja 70 palmupuuta”. (2. Moos 15:27) Tässä kohdassa luku 70 liitetään palmupuihin. Tehdään seuraaaksi huomio, että Egyptiläisissä hieroglyfeissa palmupuun oksa merkitsee ”ikuista”. Tästä päästään seuraavaan opetukseen:

 

70 kertaa 7 = IKUISESTI kertaa 7.

 

”Ikuisesti kertaa 7” on jo helpommin tulkittavissa symbolien kielellä. Tässä viitataan Totuuden tien toiseen vaiheeseen eli tulikasteeseen. Kun ihminen on saanut vesikasteessa tiedon maailman synnystä ja ikuisuudesta, hänestä lähtee ensimmäinen paha pois. Tämä ensimmäinen paha on tietämättömyys. Tietämättömyyden poistuminen kuitenkin vain tekee tilaa vielä pahemmille seuraaville seitsemälle pahalle, jotka ovat ihmisen pahat riivaajat (myös synnit, pahat/epätodet ajatukset jne.), jotka tuli polttaa pois. ”Ikuisesti kertaa 7” tarkoittaa, että 7 ihmisen sielun seitsemän osaa, jotka ovat kukin pahan hengen vallassa, on puhdistettava. Puhdistuksessa auttaa Tieto ja Totuus, jonka yksi neljästä ominaisuudesta on juuri ”ikuisuus”. (ks. Kaiken ja Ei-minkään Teorian vasen puoli)

 

Nämä samat 7 on kuvattu myös Jeesuksen tarinassa, kun hän ajaa pois 7 pahaa henkeä Maria Magdaleenasta. Sama on kuvattu egyptiläisittäin opetuksena seitsemästä Hathorista. HaTHoR nimi merkitsee sanatarkasti Horuksen koti (kristityissä piireissä suoravastine on Kristuksen koti). Täten 7 pahaa henkeä saa väistyä seitsemän kertaa Horuksen Talosta, eli jokaisen pahan hengen päälle on nyt rakennettu puhdas – totuuden talo. Selkokielellä sanottuna tämä tarkoittaa oman sielun puhdistumista. Jotta sielu voi oikeasti puhdistua, se täytyy ensin tuntea - eli sielun rakenne täytyy ensin tuntea. Ei voi puhdistaa 7 pahaa henkeä, jos ei tiedä niiden olemassaolosta, sijainnista tai aikaansaannoksista mitään. Tieto tästä tulee vesikasteessa ja siksi on turhaa mennä tulikasteeseen ennen kuin on saanut vesikasteen. Jos astuu tuleen ilman veden tuomaa suojaa, silloin sielu vain palaa ja joutuu kärsimään silmittömästi ja silmittömän kauan. (Tämä on itseasissa hyvin lähellä Buddhan määrittelemää kärsimystä.)

 

Toisaalta termillä ”70 kertaa 7” viitataan yleensäkin kasteiden tiehen. Danielin kirja 9 kertoo:

 

”21. Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies, Gabriel, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä, kiiruusti kiitäen minun tyköni ehtoouhrin aikana.

22. Ja hän opetti minua, puhui minulle ja sanoi: "Daniel, nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen.

23. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan; sillä sinä olet otollinen. Käsitä siis se sana ja ymmärrä näky.

24. Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan.”

 

Viimeisessä kohdassa lukee termi ”synti sinetillä lukitaan”. Nämä 7 sinettiä ovat eräs teema myös Ilmestyskirjassa, jossa nämä samat 7 sinettiä avataan ja lukitaan. Tässä puhutaan myös seitsemästäkymmenestä viikosta (70 kertaa 7 päivää), jotka symboloivat ajanjaksoa liittyen tulikasteeseen. Tästä samasta aiheesta opettaa myös profeetta Jeremia kirjassaan luvussa 25: ”

 

”10. Minä hävitän heidän keskuudestaan riemun ja ilon huudon, huudon yljälle ja huudon morsiamelle, käsikivien äänen ja lampun valon.

11. Niin koko tämä maa tulee raunioiksi, autioksi, ja nämä kansat palvelevat Baabelin kuningasta seitsemänkymmentä vuotta.

12. Mutta kun seitsemänkymmentä vuotta on täyttynyt, niin minä kostan Baabelin kuninkaalle ja sille kansalle, sanoo Herra, heidän pahat tekonsa, kostan kaldealaisten maalle ja teen sen ikuiseksi erämaaksi.”

 

Kuten tiedetään, tämä ”ennustus” toteutui myös fyysisessä muodossaan israelin kansan pakkovankeutena. Sen merkitys on kuitenkin ensisijaisesti mentaalinen, eli opetus Totuuden tiestä (kasteiden tiestä). Jokainen tielle astuva saa sekä palkkion että rangaistuksen tekojensa mukaan. Mutta lopulta tämä ei todellakaan ole rangaistus, vaan mitä kaunein ja suurenmoisin puhdistus – sydämen pesu mentaalisessa vedenpaisumuksessa, sekä sitten sen takominen kullaksi tulisessa pätsissä.

 

Totuuden tien kolmas kastevaihe - pyhän hengen kaste

Tämä on hieno esimerkki siitä miten pieni yksinkertainen symboli voi avata koko tiedon paketin.

 

Luku 70 liittyy myös kasteiden tien kolmanteen vaiheeseen. Tässä vaiheessa Totuuden talo alkaa jo syntyä puhdistuneen pohjansa päälle. Tätä symboloivat esimerkiksi seuraavat tekstit:

"Jaakobin perheenjäseniä, jotka siirtyivät Egyptiin, oli kaikkiaan seitsemänkymmentä henkeä" (1. Moos 46:27)

"Seitsemänkymmentä henkeä oli sinun isiesi joukkoa, kun he menivät Egyptiin, mutta nyt Herra, sinun Jumalasi, on tehnyt sinun lukusi paljoksi niin kuin taivaan tähdet" (5. Moos 10:22)

"Mooses ja Aaron, Naadabja Abihu ynnä seitsemänkymmentä Israelin vanhinta nousivat vuorelle" (2. Moos 24:9), sekä

Raamatussa kerrotaan, että kansanvanhimpia oli paikalla 70, kun Herra teki liiton Siinailla Israelin kanssa.” (2. Moos 24:1; ks. myös 4. Moos 11:16-24).

 

Heprean kielessä oleva kirjain "ajin" tarkoittaa myös lukua 70. Kirjain "ajin" tarkoittaa sanana "silmää". Monesti Raamatussa voidaankin viitata tällä luvulla sanaan "silmä", joka voidaan kontekstin perusteella tulkita joko "hengen silmäksi", "sielun silmäksi" tai "kaikkinäkeväksi silmäksi". Erilaisia silmiä on siis yhteensä kolme, ja kun Jeesus esimerkiksi puhuu "silmästä, joka on terve", hän puhuu tuolloin "kaikkinäkevästä silmästä", joka on kaikki nuo kolme silmän ominaisuutta yhdessä ja samassa "silmässä".

 

Tämän kaiken vahvistaa luonnollisesti myös Raamattu ja eräs siinä esiintyvä henkilö. Tämä henkilö on nimeltään Jafet. Egyptissä Isä-jumalaa voidaan kuvata vain neljällä termillä (, jotka eivät kuvaa mitään, vaan ovat kuvaamatta), joista yksi on ”ikuisuus”. Vielä on tuoreessa muistissa, että termi ”ikuisuus” voitiin liittää myös numeroon 70. Miten tämä sitten liitetään Jafetiin? Käytetään aivan perusheprean kieltä. Hepreassa jokaiselle aakkosella on myös olemassa tietty numeroarvo, ja näiden numeroiden tutkimista nimitetään termillä gematria. Tässä on esimerkki:

 

Jafet = YF(ph)T = 400 + 80 + 10 = 490 = 70 kertaa 7.

 

Tässä kirjainvastineet ovat:

Y = jod = 10

F(ph) = Pe = 80, ja

T = Tav = 400.

 

Jafetissa olevat hepreankielen kirjaimet ovat myös itsessään sanoja: Y eli JoD on käsi, F eli PHe on suu, sekä T eli Tau on risti. Sanat ovat selvä viittaus kyseiseen kohtaan totuuden tiellä. Egyptiläisessä tarustossa kuvataan, miten tässä kastevaiheessa henkilö (= kuvataan ristinä) saa uudet kädet ja hän käy läpi niinsanotun ”suun avaamisen” riitin. Tämän jälkeen hänen ei enää tarvitse itse ”käyttää järkeä”, vaan ylin voima tuottaa sanoja hänen suuhunsa, kun niitä tarvitaan. Jeesus opettaa tämänkin kohdassa Matteus 10:

 

”16 ”Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset.

17 "Pitäkää varanne, sillä ihmiset vievät teidät oikeuden eteen ja ruoskivat teitä synagogissaan.

18 Maaherrojen ja kuninkaidenkin eteen teitä tullaan viemään minun takiani, todistukseksi heille ja kansoille.

19 Mutta kun teidät luovutetaan viranomaisten käsiin, älkää olko huolissanne siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan tuona hetkenä sanat, jotka teidän tulee puhua.

20 Te ette puhu itse, teissä puhuu Isänne Henki.”

 

Nyt on siis paljastettu henkilö, johon tällä numeerisella ominaisuudella voidaan viitata. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Kuka Jafet oikeasti on?

 

Egyptiläisessä mytologiassa hän on yksi neljästä Isä-Nu:ta (=Nooa) kuvaavista ominaisuuksista. Näitä ovat alkuvesi, näkymättömyys, äärettömyys/ajattomuus ja pimeys. Kyseiset ominaisuudet on annettu neljänä jumalana eli Isä-jumalana ja hänen kolmena poikanaan. Näistä pojista Amun (myös aMeN, iMeN yms.) on Jafet. Amun tarkoittaa ”salattua” eli näkymätöntä. On myös syytä huomioida, että eräs toinen näistä pojista - Huh - tarkoittaa ääretöntä ja hänen nimensä on esim. ”miljoona kertaa miljoona”. Hänet on usein kuvattu palmunoksien kanssa, koska palmu viittaa (kuten yllä sanottiin) äärettömyyteen, ja siis myös yhteen Isä-jumalan ominaisuuteen.

 

Kuva 1: Heh ikuisuutta symboloivat palmunoksat kädessään. Kuva 2: Amun, joka on jo kahdesti puhdas kruununsa nojalla.

 

Kun Jafet tulkitaan kreikkalaisittain/roomalaisittain, hän on Saturnuksen poika Jupiter, joka myös tässä viittaa kolmanteen kastevaiheeseen. Vesi on siis Poseidon (vrt. Sheem, joka tarkoittaa ”nimetty”, mikä viittaa vesikasteeseen, jossa ihminen saa Isältä uuden nimen) ja tuli on Haades (vrt. Haam, joka tarkoittaa sanatarkasti käännettynä ”poltettu”), sekä näinollen kolmas veli - Jafet - on sitten Jupiter/Zeus – salamojen jumala. Kun Isän kaikki ominaisuudet ovat kasassa ja samassa pojassa, hän on valmis syntymään uudestaan Ihmisen Poikana – Kristuksena. Kristus on vuori, joka alkuvedestä ensimmäisenä nostaa päänsä. Hänen otsaansa Nooan arkki törmää ja hänen nenästään lähtee elämän henkäys. Häntä ei luoda, vaan hän nousee vedestä ja luo itsensä ja sitä kautta kaiken muun.

 

  Isä-Jumala Vesikaste Tulikaste Kirkastuminen
Egyptiläiset Nu Heh Kuk Amun
Kreikka/Rooma Cronos/Saturnus Poseidon/Neptune Hades/Dis Pater Zeus/Jupiter
Raamattu Nooa Sheem Haam Jafet

Taulukko 1. Jumalien vastaavuudet Totuuden tien kasteiden kanssa.

 

Taulukko 1 on jopa tieteellisesti niin iso väite, että se oikeastaan vaatii heti vedenpitävät perustelut.

 

Vesikastevaiheessa ihminen saa siis uuden nimen - todellisen hengellisen nimensä. Tähän suoraan verrattavissa on esim. se, kun Jeesus antaa Simonille nimen Pietari, tai kun Saul kohtaa Jumalan tiellä ja saa tapahtumaketjun päätteeksi nimen Paavali. Egyptiläiset kutsuivat tätä Horus-nimeksi. Myös katolinen kirkko pitää tätä traditiota edelleen voimassa, sillä paavi ottaa käyttöönsä ns. Kristus-nimen. Tämä tosin rikkoo perinnettä vastaan, sillä kyseisen nimen voi antaa vain Jumala, ei ihminen tai joukko ihmisiä.

 

Vesikaste

Taulukon 1 tiedot oikeiksi todistavat ensiksi fakta, että Nooan poika Sheem tarkoittaa kirjaimellisesti hepreaksi ”nimettyä”. Tämä on suora viite aikaisempaan historiaan ja Heh-jumalaan, jonka palmujen alaosasta roikkuvat Shen-renkaat. Kun vertaillaan sanoja SHeN ja SHeeM, voidaan huomata, että itseasiassa egyptin- ja hepreankielissä kirjaimet nun ja mem menevät hyvin monesti limittäin, sillä molemmat tarkoittavat vettä. Täten nimessä SHeeM ja termissä SHeN on jopa 100-prosenttinen vastaavuus.

 

SHeN symboli on yleensä Horuksen tuoma, ja sen sisään kirjoitetaan renkaan saajan ”uusi nimi”, eli juuri Horus-nimi. SHeN tarkoittaa sanatarkasti käännettynä ”ikuisuutta” eli tällä tarkoitetaan kyseessä olevan ”ikuinen nimi”. Tutkijat ihmettelevät myös esim. miksi ”vulture goddess Mut” kuljettaa myös Shen-renkaita ja tähän on seuraava vastaus. Horus-nimi on voimassa vain seuraavaan kasteeseen asti. Sitten tulee seuraava nimi ja seuraava vaihe jne. Nimiarvoitusten ratkaiseminen vaatii kulkemista kasteiden tiellä – ei Jeesuksellakaan ollut vain yhtä nimeä. (Tästä aiheesta on kirjassa Mona Lisa - Jumalan Kuva kokonainen kappale)

 

Tulikaste

Tässä vaiheessa pitää vielä taulukosta nostaa esiin, että nimi Dis Pater kääntyy suoraan ”rikas isä”, johon Jeesus viittaa esim. puhuessaan kamelista, rikkaasta miehestä ja neulansilmästä. Näistä sanoista jokainen on symboli ja tulikasteen loppuvaiheessa ihmiselle annetaan niistä tieto. Sen todistan todeksi, että kamelin on mentävä neulansilmän läpi, tai hän jää kadotukseen asumaan, ja että kukaan ei voi palvella kahta herraa.

 

Kirkastuminen

Taulukon puolesta todistaa myös se, että tutkijat ovat löytäneet todisteita Zeus-Ammon nimisestä jumalasta, joka siis yhdistää sekä Zeuksen että Amunin ominaisuukset yhdeksi ja samaksi jumaluudeksi. Myös esimerkiksi Zeuksen salamat ovat suora viittaus kirkastumisen symboliikkaan. Sanoihan Jeesuskin: "Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus." (ks. esim. Mattaus 24:27)

 

Jumalten ja Ihmisten nimet

Kun erikseen verrataan toisiinsa egyptiläistä ja raamatullista jumalnelikkoa, voidaan huomata vielä eräs erittäin olennainen yhtäläisyys. Egyptissä näillä alkujumalilla kaikilla oli vaimot. Heidän vaimoillansa ei ollut omia nimiä, vaan heidän nimensä muodostettiin miehen nimestä lisäämällä nimeen niin sanottu feminiinipääte -(t). Eli esimerkiksi Nu/Nun-jumalan vaimon nimi on Nunet, Heh-jumalan vaimon nimi on HeHet jne. Arabian ja heprean opinnoista on tämän ymmärtämisessä hyötyä, sillä kyseisissä kielissä käytetään näitä samoja päätteitä. Tämän erikoisen seikan yhdistää raamatun porukkaan se tosiasia, ettei Raamatun vedenpaisumus kertomuksessa kenellekään tarinan neljästä miehestä ole nimeltä mainittua vaimoa. On vain maininta, että kaikilla neljällä on vaimot. Ehkä on ollut turha mainita heitä nimeltä, sillä tässä vaiheessa on päivän selvää heille olevan miestensä nimet.

 

Jafetin tarinan vahvistaa myös Raamattu itse. Jafetille kerrotaan syntyneen 7 poikaa, jotka tässä viittaavat taas niihin seitsemään (esim. chakraan, hathoriin, mielentasoon jne.), jotka puhdistuivat tulikasteessa. Eräs näistä pojista on hyvin tuttu, sillä hänen nimensä on Magog. Mennään seuraavaksi aivan Raamatun loppumetreille tarkastelemaan mitä Magogista kerrotaan. Kyseessä on Ilmestyskirjan luku 20:

 

”Saatanan lopullinen tappio:

7 Kun tuhat vuotta tulee täyteen, päästetään Saatana vankilastaan,

8 ja se lähtee liikkeelle, kiertää maan neljä kolkkaa ja johtaa kansat harhaan. Se eksyttää niin Gogin kuin Magogin ja kokoaa kansat sotaan, ja joukkoja on kuin meren rannalla hiekkaa.

9 Ne nousevat maan tasangolle ja saartavat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin. Mutta taivaasta iskee tuli, ja se tuhoaa ne kaikki.

10 Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen, tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti.”

 

Huom: Yllä mainitut peto, väärä profeetta ja Saatana ovat kaikki ihmismielen osia, jotka ovat erikseen selitetty Totuuden talon opetusosiossa (esim. tässä).

 

Jotta tämän tarinan voi tässä yhteydessä ymmärtää, tulee myös ymmärtää seuraava yhtälö:

 

1000 vuotta = 1 Totuuden tien päivä,

 

josta saadaan kertomalla puolittain

 

3000 vuotta = 3 Totuuden tien päivää.

 

Näihin kolmeen päivään viitataan muun muassa ajalla, jonka Joona viettää valaan mahassa sekä Jeesus kiven sisässä haudassaan. Vertaa tätä suoraan toisen Pietarin kirjeen lukuun 3:

 

”8. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä". ”

 

Jokainen näistä Totuuden tien päivistä on yksi kastevaihe. Näinollen koko totuuden tien kesto on kolme päivää viisaille sekä vastaavasti perisynnin vaikutuksenalaisena oleville sama ajanjakso on 3000 vuotta. Tämä aika vietetään unohduksen alkuvedessä, josta voi lukea lisää vaikkapa Tiibetiläisestä ja Egyptiläisestä kuolleiden kirjasta. Tässä kyseisessä Ilmestyskirjan kohdassa saatana ei siis kykene ymmärtämään Isän ominaisuuksia, minkä vuoksi niitä käytetään sitä itseään vastaan. Tämä sama sääntö toimii elämässä ja kasteiden tien jokaisessa vaiheessa: kun paha hyökkää, se tulee viedä taistelemaan pyhälle maalle, jolloin sen vastustajaksi nousee Totuus itse. Mitä enemmän totuutta vastaan taistelee, sitä suurempi on totuuden voitto. Mitä enemmän sitä tutkitaan, sen enemmän sen kanssa ollaan samaa mieltä.

 

Ylläolevassa tarinassa symbolit peto ja väärä profeetta merkitsevät jokaisen ihmisen eläimellistä osaa, joka säätelee alitajuisia tunteita sekä järkeä, joka säätelee alitajuisia ajatuksia. Vedessä järki joutuu väistymään Tiedon tieltä. Tämän jälkeen ihminen ei enää ole sokeasti viettiensä orja, vaan hän Tietää olevansa viettiensä orja. Vastaavasti tulessa väärä tieto (esim. luonnonlait) opitaan erottamaan oikeasta tiedosta samalla, kun kaikki epätodet ajatukset poltetaan pois. Tulikasteen lopuksi Ihminen on selättänyt viekkaudellaan pedon ja itse muuttunut petojen kuninkaaksi. Tämä prosessi pitää sisällään 7 vaihetta. Sitten onkin jäljellä enää saatana ja kolmas kastevaihe. Tästä Jeesus opettaa, ettei tätä vaihetta voi kertakaikkiaan voittaa muuten kuin paastoamalla ja rukoilemalla. Syntyneen leijonan pitää vielä luopua omasta päästään. Jatketaan tarinaa vielä muutama lause:

 

”Viimeinen tuomio:

11 Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu. Hänen kasvojensa edestä pakenivat maa ja taivas, eikä niistä jäänyt jälkeäkään.

12 Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin, avattiin myös elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan.

13 Meri antoi kuolleensa, Kuolema ja Tuonela antoivat kuolleensa, ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan.

14 Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema: tulinen järvi.

15 Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen.”

 

Eli kun sydän punnitaan vesikasteessa, eikä ihminen ole vielä kokonaan puhdistunut, hänet heitetään tuliseen järveen. Toisinsanoen ihmisen oma egoistinen ja vanhempien antama maallinen nimi ei ollut merkitty Elämän kirjaan, eikä siksi häntä tunnettu Jumalan kasvojen edessä. Ja juuri tämän vuoksi uusi ihminen saa uuden nimen. Nyt Jumala tuntee hänet jo ensimmäisen kerran. Tulinen järvi on tietämättömille helvetti ja tiedon saaneille ikävä, mutta pakollinen paikka. Tämä sama kasteiden järjestys on kuvattu myös Egyptiläiseen kuolleiden kirjaan.

 

Kansankielellä voidaan sanoa, että ihminen on kuin kaaoksen muokkaama rautaklöntti, joka heitetään sepän toimesta tuliseen pätsiin. On oltava kiitollinen siitä, kun Isä Poikansa (= miekkansa) välityksellä hakkaa kaikki valheen oksat pois ja polttaa ne tässä tulisessa pätsissä. Tulikasteen jälkeen on 7 osaa puhdistettu ja ihmisen sydän voidaan punnita uudemman kerran. Nyt rautaklöntti ei enää ole sattumanvarainen, vaan se on hienosti ja suurella ymmärryksellä rakennettu elävän jumalan kuvaksi – kirkkaaksi tähdeksi.

 

Juutalainen perinne käyttää tästä termiä menora (ehdottaisin käännöstä: aMeN-oRa / aMeNRa eli esim. "salattu valo", lue lisää blogista: Chakrojen tasapainottaminen sytyttää tietoisuuden), joka on seitsenhaarainen kynttelikkö. Seitsemän haaraa symboloivat ihmisen seitsemää puhdistettua osaa. Osasiamme ei enää tarvitse valaista ulkoapäin auringon polttavalla valolla, vaan lamppumme (myös buddhalaisittain Dharman lamppu) loistaa nyt sisältä käsin: se loistaa ikuista tiedonvaloa. Enää ei ole yötä ja päivää, vaan yksi valo valaisee koko maailman. Myös tämän opetuksen jokainen voi lukea Ilmestyskirjan viimeisistä kappaleista sekä Jeesuksen opettamasta Vuorisaarnasta Matteuksen evankeliumista (luvut 5-7).

 

Tässä vaiheessa lopetetaan tämä vastaus samaan lauseeseen kuin millä se alkoi. Kuten oikeastaan kaikkia Raamatussa käytettyjä symboleja, myös symbolia ”70 kertaa 7” voi tarkastella monella eri tasolla.

 

Toivottavasti vastaus auttaa sinua eteenpäin totuuden tiellä.

 

 Kuvien lähteet:

 Kuva 1: wikimedia commons

 Description                                                                        An aspect of Heh, an ancient Egyptian god. Heh represents the concept of infinity or eternity and the hieroglyph depicting him represents the number one million. He holds a pair of notched palm branches which signify 'year'.
 Date 06:34, 31 December 2007 (UTC)
 Source Own work
 Author Jeff Dahl

 

Kuva 2: wikimedia commons

 Description                                                                                                               Amun, an ancient Egyptian god. Amun is usually shown as a striding man wearing a tall, plumed crown. Originally, Amun was depicted with red-brown skin but after the Amarna period he was painted with blue skin, symbolizing his association with air and primeval creation. Amun was also depicted in a wide variety of other forms.
 Date 19:12, 27 December 2007 (UTC)
 Source Own work
 Author Jeff Dahl
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).