Kysymys on erittäin hyvä ja sen vastaus selventää varmasti monille Jeesuksen käyttämää termiä ”totisesti, totisesti”, joka alkukielellä itse asiassa kuuluu ”Amen, Amen”. Täten nämä kaksi sananpartta ovat sama asia.

 

Alla on viite kreikankieliseen Raamattuun. Ilmeisesti kreikkaa pidetään ”todellisena ja alkuperäisenä” opetuslasten kielenä. Jeesus itse puhui arameaa äidinkielenään, mutta koska se on hyvin lähellä hepreaa, hän puhui myös hepreaa ja ymmärsi Raamatun hepreaa eli Vanhaa Testamenttia todella hyvin. Ja siksi Jeesuksen puheissa on siellä täällä myös piilotettuja heprean numeroleikkejä ja opetuksia.

 

Ohessa on linkki Raamattuun, jossa sitä voi lukea yhtä aikaa Englanniksi ja Kreikaksi:

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+3&version=MOUNCE

 

Huomaa ainakin kohdassa 3.3. sanan ”amen, amen” käyttö.

 

Sitten on samaa hepreaksi: ihan ok lähteestä.

 

(Lainaus alkaa)

What is the Hebrew Form of Amen?

 

The Hebrew word used for amen in the Old Testament is “ei men” and means “so be it, verily, true,” or “truly” (literally “truth”) and is a declaration of your affirmation of what was just spoken or written. It is like the pastor saying “Jesus is God” and some in the congregation say “amen” or “truly.” Amen is frequently used at the end of a prayer or a statement that is true.

(Lainaus päättyy)

 

Lähde:

(http://www.patheos.com/blogs/christiancrier/2014/10/07/what-does-amen-mean-in-the-bible-why-do-christians-say-amen/)

 

Eli tuossa lähteessä alempana selitetään vielä, että amen on kuin henkilökohtainen hyväksyntä sille asialle, jolle se sanotaan. Tätä vastaa matematiikassa termi ”se, mikä oli todistettavissa”. Eli amen ei tule sanoa, jos ei ole varma tai jos lukee jonkun toisen antamaa todistusta. Amen sanotaan kun todistetaan itse, tai ymmärretään joka ikinen sana toisen antamasta todistuksesta ja ollaan itse päädytty samaan lopputulokseen. Jos amen sanotaan väärin perustein, ei se todellisuudessa ole minkään arvoinen. Se on sama asia kuin, että matematiikan opiskelija on opetellut ulkoa jonkin lauseen todistuksen ja sitten esittää sen ”varmana” tietona muille. Tällöin kyse on "uskosta" ei Totuudesta.

 

Jeesuksen ”amen, amen”, eli amen kaksi kertaa sanottuna, tarkoittaa ”todistaa kahdesti”. Eli kun Jumala vannoo, hänen todistajansa on vain hän itse, ja siksi Jumala ei voi todistaa kuin kerran, itsestään. (ks. esim. Kirje Heprealaisille 6:13) Mutta nyt Jeesus todistaa kahdesti, ja se tekee hänestä Jumalan ja Jumalan ulkopuolisen todistajan. Eli periaatteessa jo tämä riittää osoittamaan, että Jeesus oli sekä Jumala että ihminen – riittää siis heille, joilla on korvat ja kuulevat.

 

Ja syvin merkitys sanalle amen saadaan hieroglyfien kautta, jossa amen on yksi Isä-Jumala Nun arkkiin tulleista jumaluuksista. Hän on samaistettavissa Raamatussa Nooan poikaa Jafetiin. Selitän tämän nimen lainaamalla omia kirjoituksiani Mona Lisa –kirjasta ja tulevasta Tunne Itsesi –kirjasta. Ensin pitää määritellä käsitteeksi ”sana”, ja sitten siihen liittyvä käsite "amen" vuorostaan paljastetaan esimerkin kautta.

 

Määritelmä (”Sana”, ks. esim. Johannes 1:1)

Olkoon konsepti, jossa yhdistyvät erottamattomasti 1) numerot, 2) kirjaimet ja 3) lausunta nimeltään ”Sana”. ”Sanalla” on vielä neljäskin ulottuvuus, joka on nimeltään ”Salattu/Amen”. Termillä ”Salattu” viitataan symbolien kieliseen ymmärrykseen, eli kyseessä on ”Sanan” 4) symbolinen merkitys.

 

Esimerkki (”Sanasta” - nimi Japheth)

Tarkastellaan esimerkissä käytännön kautta mitä ”pyhä sana” tarkoittaa ja miten yksittäisessä sanassa voi olla monta tasoa ja siten erilaisia piilotettuja opetuksia. Käytetään esimerkkinä Raamatusta löytyvän Nooan pojan Japhethin (yleensä suomennettu Jafet) nimeä.

 

1) käyttämällä heprean kielen sanakirjaa, saamme nimen aidon kirjoitusasun (יָָ֫פֶת ),

 

2) tunnistetaan kirjaimet: י = Jod, פ = Pe and ת = Tav (ks. aakkoset esim. Heprean aakkoset suomeksi),

 

3) määrätään kirjainten heprealaiset numeroarvot: Jod = 10, Pe = 80 ja Tav = 400, josta saadaan

 

4) sanan numeroarvo: 10 + 80 + 400 = 490.

 

5) Sanan numeroarvo 490 voidaan esittää myös muodossa 490 = 7 x 70, joka viittaa esimerkiksi Jeesuksen sanoihin Matteuksen evankeliumin kohdassa 18:22. Tässä tulee huomata, että numero 70 on myös sanan/kirjaimen Ajin numeroarvo, joka tarkoittaa sanaa ”silmä”. Tämän vuoksi numero 490 viittaa myös symboliin seitsemästä silmästä (ks. esim. Ilm. 5:6). Tarkasteltava ”Sana” Japheth voidaan tulkita vieläkin syvällisemmin, kun ymmärretään sen viittaavan Totuuden tien kolmanteen kastevaiheeseen – Pyhän Hengen kasteeseen. Tässä kontekstissa Japheth voidaan samaistaa egyptiläiseen Nun arkissa olevaan jumalaan nimeltä Amen/Amon, tai heidän kreikkalaiseen ja roomalaiseen vastineeseen Zeukseen ja Jupiteriin. Japheth on siis salamoiva Jumalan Voima.

 

Lopulta tämä esimerkki paljastaa meille myös lopullisen sananparsi ”amen, amen” merkityksen. Eli koska Japheth on viimeinen poika (kolmas), on hänen todistuksensa jo valmis kaksi kertaa. Totuuden tiellä Japheth siis vastaa viimeistä kastevaihetta – Pyhän Hengen kastetta ja kirkastumista. Hänet on siis kastettu jo kaksi kertaa – ensin vedessä ja sitten tulessa. Vedessä todistus tulee suoraan Jumalasta Tiedon muodossa, Tulessa todistus tulee suoraan ihmisestä, sillä hän on nyt itse joutunut näkemään kaiken sen vaivan, jotta hän on ottanut selvää jokaisesta pyhästä kirjasta ja niiden pohjalta muotoillut oman todistuksensa. Jos tämä todistus on pitävä, on ihminen nyt kaksi kertaa puhdas ja voi sanoa ”amen, amen”.

 

Tämä kirjoitus on totisesti totta.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).