Jeesus parantaa sokean Betsaidassa

22 He tulivat Betsaidaan. Siellä Jeesuksen luo tuotiin sokea mies ja häntä pyydettiin koskettamaan tätä. 23 Jeesus otti sokeaa kädestä ja vei hänet kylän ulkopuolelle. Sitten hän sylkäisi miehen silmiin, pani kätensä hänen päälleen ja kysyi: "Näetkö mitään?" 24 Mies avasi silmänsä ja sanoi: "Minä näen ihmisiä -- näen ikään kuin puita, mutta ne kävelevät." 25 Jeesus pani uudestaan kätensä miehen silmille, ja nyt tämä näki tarkasti. Hän oli täysin parantunut ja näki selvästi kaiken. 26 Jeesus lähetti hänet kotiin ja sanoi: "Älä edes poikkea kylään."

 

Kyseinen Raamatun kohta on hyvin symbolinen ja sen merkitys on ymmärrettävissä ensisijaisesti mentaalisesti symbolien kielen kautta. Kohdassa viitataan siihen, että jokainen ’ihminen’ on syntymästä saakka sokea eli eläimen kaltainen. Egyptiläiset käyttivät tästä termiä Sa-Ra (vrt. myös Abrahamin vaimon nimi), eli englanniksi the Son of Ra, joka suomeksi tarkoittaa suurin piirtein ’luojajumalan lapsi’ tai jos käytetään arabiankielestä tuttua futuuria 'tuleva Ra' eli 'tuleva luoja'. Sokea viittaa nukkuvaan ihmiseen, joka on alitajuntansa vanki. Tällainen ihminen ei kykene hallitsemaan eläimellistä puoltaan, vaan kulkee kuin sokea oman luontonsa armoilla. Tieteellinen tutkimustyö tukee tätä näkemystä, sillä vallallaoleva näkemys kertoo ihmisen käyttävän vain noin 5-10 % aivokapasiteetistaan. (Katso esim. The New York Timesin artikkeli: Who’s Minding the Mind?) Tästä on myös eriäviä näkökulmia, mutta lienee tieteellisesti hyväksyttävää, ettei ihminen käytä koko kapasiteettia hyväksi.

 

Jeesuksen opettama Tieto pelastaa sokean miehen. Sokean kädestä ottaminen viittaa kasteiden tiehen ja siinä ensimmäiseen kolmannekseen. Yhteensä Tiehen kuuluu 3 x 14 = 42 askelta. Nämä 42 askelta on annettu suoraan egyptiläisessä Kuolleiden kirjassa, jossa niitä nimitetään 42:ksi negatiiviseksi tunnustuksesksi. Kun Isä-jumala jaetaan pahan veljensä toimesta osiin ja levitetään ympäri Egyptin maata, voimme symbolisesti nähdä että täten Tieto jaetaan 42:een osaan ympäri ihmisen omaa sielua, josta hänen ne täytyy taas takaisin yhdistää yhdeksi ja samaksi Isäksi. Tämän vuoksi Jeesuksen sukuluettelo sisältää täsmälleen 42 hänen Isiensä nimiä. Hänen Isänsä ovat mentaalisesti ajateltuna juuri nämä samat 42 Tiedon osaa.

 

Kyseisessä kohdassa mainittu ’käsi’ (heprean sana jod on numeroarvoltaan 14 = 10 + 4) numerona viittaa ensimmäiseen kasteeseen Jeesuksen opettamalla Tiellä. Vesikasteessa ihmisen silmät aukenevat näkemään Totuuden eli Isän. ”Näen ikään kuin puita, mutta ne kävelevät.”: mies alkaa nähdä Totuuden, joka on Tiedonpuu paratiisissa. Tiedonpuu on ymmärrys Isästä, eli kun ihminen on puhdistunut riittävästi synneistään, niin Isä ottaa hänet armosta ja rakkaudesta takaisin omakseen antamalla Tiedon itsestään. Riittävästi sana voidaan tässä yhteydessä määritellä tarkasti tarkoittamaan n. 90 % ihmisen synneistä. Eli jäljelle jää vain kymmenys synneistä.

 

’Kävelevä puu’ vastaavasti viittaa kasteen seuraavaan vaiheeseen, jossa Tieto tulee osaksi ihmisen maanpäällistä elämää. Ihmisen on elettävä annetun tiedon mukaan, erotettava ja valittava oikea väärästä. Tämän kasteen nimi on Tulikaste. Tulikaste on kuin yksinäisyydessä suoritettava Vesikaste, mutta tällä kertaa kaiken tulee tapahtua ihmisten silmien edessä. Toisinsanoen, tulikasteessa Tieto on tuotava kaikille muille ilmi. Tähän viittaa vielä erityisesti kohta: ”Jeesus pani uudestaan kätensä miehen silmille, ja nyt tämä näki tarkasti. Hän oli täysin parantunut ja näki selvästi kaiken.” Kun Jeesus asettaa kätensä uudestaan, se voidaan ilmaista numeroilla 14 + 14 = 28, joka on jo kaksi kolmesta kasteesta. Tulikaste antaa ihmiselle kirkkaan kuvan kaikkeudesta, sen laeista ja hyvän ja pahan ymmärryksestä.

 

Tulikasteessa kymmenys synneistä kutistuu kymmenykseen, eli vain 1 % jää jäljelle. Tämä yksi prosentti kuvataan muun muassa Egyptin kuolleiden kirjassa käärmeen päänä ja Uudessa-Testamentissa Johannes Kastajan päänä. Naisesta syntyneen viimeisenkin osan tulee kuolla, jotta uudelleen syntyminen tässä elämässä Ihmisen Poikana on mahdollista. Tästä samasta tapahtumasta kertoo myös Jeesuksen esittämä vertauskuva 99:stä ja yhdestä lampaasta. Vaikeimmat synnit ovat viimeisiä, ja vaikka ne numerollisesti ovat vähäisimpiä (esim. yksi sadasta), niin ne ovat silti vaikeimpia voittaa ja täten niistä tulee olla erityisen iloinen.

 

Tutkimassamme Raamatun kohdassa kuvattu paraneminen tarkoittaa siis vapautumista henkilökohtaisista synneistä. Ensimmäinen käsi vapauttaa ihmisen perisynnistä ja toinen käsi puhdistaa tulessa hänen koko ajatusmaailmansa. Jeesus neuvoo lopuksi miestä kulkemaan suoraa tietä kotiinsa (= Taivasten valtakuntaan) puhumatta kenenkään kanssa. Tähän on selkeä syy. Kun ihminen kulkee kasteiden tietä, hänen on vältettävä turhaa kommunikointia muiden kanssa. On helppoa tulla tuomituksi tässä maailmassa, joka ei tunne Totuutta. Kasteiden tiellä tuomituksi tuleminen liian aikaisin johtaa vain uuteen kärsimykseen ja siten hidastaa tätä prosessia. Totuus on kuin siemen, joka tarvitsee aikaa vahvistuakseen. Parissa, kolmessa vuodessa aika on täysi ja Totuus on valmis tuotavaksi takaisin maailmaan. Tämä on todellinen Elävä Puu eli symbolien kielellä Elävä Totuus, joka on kaksi paratiisin puuta yhdessä.

 

Tiedon Puu + Elämän Puu = Elävä Tieto / Elävä Isä / Ikuinen Elämä / Elävä Vesi / Ihmisen Poika

 

Kuten yllä olevasta yhtälöstä voi havaita, symbolien kieli ei ole aina yksiselitteinen, vaan rakkaimmilla lapsilla ja tarinoilla on kymmeniä nimiä vertauskuvineen. Symbolien kieli on ikuinen kieli, joka on lähtöisin Isästä, sillä se on ainoa kieli, johon ihmisten ego ei pääse käsiksi edes monen tuhannen vuoden aikana. Tällä tarkoitan sitä, että ympyrän muoto pysyy samana, vaikka kutsuisimme sitä neliöksi tai ankaksi. Puhe ja sanat voivat sekoittaa tavallista ihmismieltä, mutta ne eivät voi vaikuttaa Totuuteen kaikkeuden taustalla. Jeesus kutsui tätä totuutta Isäksi symbolien kielen mukaisesti. Esim. Buddha ja Krishna opettivat tätä samaa totuutta mm. Absoluuttisen Totuuden termillä.

 

Sokean parannus -prosessista Buddha käytti neljää Totuuden (= Isän) nimitystä:

  1. Jalo totuus kärsimyksestä
  2. Jalo totuus kärsimyksen syystä
  3. Jalo totuus kärsimyksen lakkaamisesta
  4. Jalo totuus kärsimyksen lakkaamiseen johtavasta tiestä

 

Kärsimyksen lakkaamisen tie on tietysti tämä samainen kolmen kasteen Tie, josta tulee termi Tao eli tie. Buddha jakoi kolmen kasteen tien kahdeksaan osaan, jotka taas yhtyivät kolmeksi pääkohdaksi seuraavalla tavalla:

 

I Prajñā, Paññā, eli Viisaus (= kääntäisin viisauden mieluummin ’tiedoksi’, jokatapauksessa kyseessä on VESIKASTE)

1. Samyag-dṛṣṭi, Sammā-diṭṭhi, eli Oikea ymmärrys: viittaa luonnonlakeihin sekä mentaalisessa että fyysisessä maailmassa.

2. Samyak-saṃkalpa, Sammā-saṅkappa, eli Oikea aie: syntisen tarkoitusperän vaihtuminen palvelemiseen / hyveiden toteuttamiseen hyveiden itsensä vuoksi, ei palkintoja tai mielihyvää tavoitellen.

 

II Śīla, Sīla, eli Moraali (eettinen toiminta) (= TULIKASTE)

3. Samyag-vāc, Sammā-vācā, eli Oikea puhe: (ymmärrys siitä mitä kielet ovat ja mitä sanat ovat, sekä vapautuminen hajamielisyyden ja luovuuden luomista harhoista)

4. Samyak-karmānta, Sammā-kammanta, eli Oikea toiminta: verkkaisuuden voittaminen aktiiviseksi hyvyyttä toteuttavaksi jokapäiväiseksi elämäksi.

5. Samyag-ājīva, Sammā-ājīva, eli Oikea elinkeino: täydellinen vapautuminen rahakeskeisestä ajattelutavasta, johon Jeesus viittasi lauseella ’helpompi kamelin kulkea neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Taivaan Valtakuntaan’.

 

III Samādhi, eli Meditaatio (= PYHÄN HENGEN KASTE, huom. Meditaatio = Rukous = Hypnoosi = Suggestio)

6. Samyag-vyāyāma, Sammā-vāyāma, eli Oikea ponnistus, oikea yritteliäisyys.

7. Samyak-smṛti, Sammā-sati, eli Oikea tarkkaavaisuus, oikea valppaus.

8. Samyak-samādhi, Sammā-samādhi, eli Oikea meditaatio, oikea keskittyminen.

 

Huomautuksena voidaan sanoa, että kasteiden suorittaminen muussa järjestyksessä kuin vesi, tuli ja pyhä henki johtaa suuriin kärsimyksiin ja sitä kautta väistämättömään epäonnistumiseen joko luovuttamisen tai katkeroitumisen muodossa. Vesikaste on siis ensimmäinen ja se antaa suojan Tulelle, jota ei ilman sitä kestä. Se on melkein sama kuin koettaisi katsoa aurinkoa päin ilman harjoittelua. Tosin eroavaisuus tulee sen kautta, ettei Vesikastetta saada harjoittelemalla, vaan Totuuden etsimisen ja uskon eli luottamuksen kautta. Lopulta Vesikaste huipentuu puhtaaseen armoon ja rakkauteen – tuhlaajapojan kotiinpaluuseen Isänsä luo.

 

Näin pääsimme Kristuksesta Buddhaan ja kasteiden tien ymmärtämiseen. Loppujenlopuksi tämä looginen päättelyprosessi on juuri se ydin, joka tutkimastamme Raamatun kohdasta tulee ymmärtää. On olemassa tie, joka johtaa meidät eläimenkaltaisista ihmisistä ihmisenkaltaisiksi ihmisiksi. Tämä tie johtaa perisynnin eli tietämättömyyden (= olla ilman tietoa Isästä) tunnustamiseen, sen anteeksisaamiseen sekä mielen puhdistumiseen. Puhdistuminen tapahtuu ensin veden kautta kuin mentaalisessa vedenpaisumuksessa, ja toiseksi tulen kautta tulikasteessa, jossa mentaalisesti tuhotaan kaksi kuningatarta/kaupunkia, jotka symboloivat meidän omaa luontoamme, eli sielua ja kehoa.

 

Mitä tarkoittaa tämä sielun ja kehon tuhoaminen tulessa? Se on itsensä kieltämistä - meidän oman luontomme voittamista. Kuten sanottu, Ihmisen Poika on luonnon yläpuolella. Ihmisen Poika on Elävä Henki (= Kirkastunut Sielu), joka toisinsanoen on meidän jokaisen saavutettavissa oleva kehitysvaihe, kun kuljemme eteenpäin kasteiden tietä. Tämän vuoksi esimerkiksi Jeesus opettaa, että: ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava.” (Luukas 9:23-24) Kieltämällä itsemme, me jätämme luonnon (= Elämä) taaksemme ja täten tähtäämme vain totuuteen (= Isä, = Tieto). (Katso myös: Matteus 10:38-39, 16:24-25, Markus 8:34-35, Luukas 9:23-24, 14:27)

 

Meidän velvollisuutemme on ottaa asioista selvää sekä saada Isän armosta näkömme takaisin. Kyseisessä Raamatun kohdassa sokea ei saa näköänsä takaisin sen vuoksi, että hän on tekemisissä Jeesuksen kanssa, vaan sen vuoksi että hän on tekemisissä Tiedon kanssa. Tosin Jeesus on Elävä Tieto.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).