Vertauskuvien kieli on sama asia kuin symbolien kieli. Tämä kieli tunnetaan Raamatussa ihmiskunnan yhteisenä kielenä ennen vertauskuvaa Baabelin tornista ja ihmiskunnan jaosta eri kansoiksi ja kulttuureiksi. Lyhyt vastaus esittämääsi kysymykseen on luettavissa esimerkiksi Nag Hammadin kirjaston teksteistä, joita nyt lainaan:

 

Tässä puhutaan tarkkaavaisuudesta, eli korvilla kuulemisesta, Jumalan luomistyön ymmärtämisestä, oman tehtävänsä oivaltamisesta ja sääntöjen noudattamisesta, jotka johtavat hyveelliseen elämään ja rukoilun kautta ymmärrykseen koko maailmankaikkeuden kaikista aikakausista.

 

Ajattelen, että kysymyksesi liittyy nimenomaan Jeesuksen käyttämiin symboleihin ja siksi kerron sinulle hieman lisää. Yllä sana ”tarkkaavaisuus” liittyy Jeesuksen käyttämään vertauskuvaan ”valvokaa” (esim. Markus 13:33-37). Ihmisen sielun puhdistumisen kautta on saavutettavissa tila, jossa ihmisen sydän ja sielu ovat ”hereillä” koko ajan, eli sielu ”valvoo” jatkuvasti – tätä on myös esim. Buddhan opettama tarkkaavaisuus. Tarkkaavaisuus siis käsittää koko tietoisen ja alitajuisen mielen, ja kun ihmisen ”korvat kuulevat”, hänen sielunsa on tarkkaavainen eli valvova ja herännyt.

 

Kun ihminen herää henkiselle tielle ja puhdistumisensa kautta saavuttaa yhteyden Jumalaan (Pyhään Henkeen jne.), oppii ihminen tuntemaan maailmankaikkeuden taustalla vaikuttavan perimmäisen totuuden. Perimmäinen totuus on Laki, jonka mukaan kaikki luodaan, jatkuvasti. Siksi ”korvilla kuuleminen” liittyy Jumalan luomistyön ymmärtämiseen – se on yksinkertaisesti sama asia kuin perimmäisen totuuden tunteminen.

 

Oman tehtävänsä oivaltaminen puolestaan tarkoittaa sitä, että meidät ihmiset kutsutaan kaikki ottamaan selvää Jumalasta eri tavalla, persoonallisella tavalla. Minulle tuo ”kutsu” tuli Mona Lisa -taulun muodossa, ja jollekin toiselle se voi tulla minkä tahansa asian muodossa. Tätä ei voi ihminen määritellä, sillä muuten määritelmästä tulisi rajallinen ja siten epätosi. Ihmisen oma tehtävä on samalla hänen tapansa oppia tuntemaan Jumala, ensin kasvoista kasvoihin ja sitten kuten Lapsi tuntee Isänsä. Tähän liittyy tiettyjen sääntöjen omaksuminen ja niiden noudattamaan oppiminen omassa jokapäiväisessä elämässä. En halua opettaa näitä sääntöjä tässä vaiheessa sinulle, koska se on jokaisen sielun oma tehtävä oppia ne löytämään ja seuraamaan niitä. Jos opettaisin näitä sääntöjä sinulle suoraan, et enää pian voisi muuta ajatella kuin niiden seuraamista ja alkaisit automaattisesti tuomita muita ihmisiä, jotka eivät näin tee. Tämäkin on väärin ja siksi se suoraan muodostuisi esteeksesi päästä kohtaamaan perimmäinen totuus. Tähän ansaan ovat monet uskonnot ajautuneet, eikä siksi heidän joukostaan ole noussut todellisia profeettoja tai Elävän Jumalan Lapsia.

 

Sääntöjen noudattaminen johtaa automaattisesti hyveelliseen elämään ja tämä puolestaan johtaa jossain vaiheessa sielun puhdistumiseen ja ns. karmasta vapautumiseen. Tämä vastaavasti johtaa ihmisen saamaan ymmärryksen koko maailmankaikkeuden kaikista aikakausista – puhutaan myös ns. kaikkinäkevän silmän aukeamisesta. Jeesus viittaa tähän sanoillaan ”Terve Silmä, joka näkee”. Jeesus ei puhu tavallisista silmistä monikossa, vaan hän erityisesti puhuu yhdestä silmästä, joka on juuri tämä Kaikkinäkevä ja Terve Silmä. Jos ihminen ei käytä tätä Silmäänsä edelleenkään oman edun tavoitteluun, vaan ihmiskunnan auttamiseen – on valaistuminen ja kirkastuminen hyvin pian tosiasia.

 

Jos luet tämän vastauksen uudestaan, huomaat miten symbolien kieli toimii. Ensin opit kuulemaan Jumalan ja sitten näkemään Hänet. Ensin tulee Ymmärtäväiset Korvat ja sitten Terve Silmä. Huomautus: myös esim. Buddha kuvataan usein suurien korvien kanssa, jotka symboloivat sitä, että hänen ”korvansa kuulevat”. (ks. Kuva)

 

Toivottavasti tämä vastaus auttaa sinua eteenpäin Totuuden tiellä, kohti korvia, jotka kuulevat.

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).