Syntiinlankeemus on useissa eri uskonnoissa tunnettu tarina, jossa ensimmäiset ihmiset Aatami ja Eeva syövät Jumalalta salaa kielletyn hedelmän Hyvän ja Pahan Tiedonpuusta ja sen seurauksena saavat karkotuksen paratiisista. Syntiinlankeemuksen voi määritellä ja esittää syy-seuraus-kaavion avulla. Tästä kaaviosta on aivan yhtä tärkeää ymmärtää lankeemuksen kanssa sen vastakohta eli Tie palata takaisin paratiisiin. Kaavio toimii siis molempiin suuntiin aivan yhtä varmasti.

 

 

Lankeemus ja puhdistuminen

 

Pyhä Henki = Tieto-Elämä (Isä-Äiti) ⇔ Tieto-Elämä (Isä-Poika) = Pyhä Henki

 

Lyhyt selite:

  1. Syntiinlankeemus luetaan oikealta vasemmalle, kun Elämän Järjestys (Poika) vaihtuu Elämän Kaaokseksi (Äiti-Luonto).
  2. Puhdistuminen eli tuhlaaja pojan kotiinpaluu tapahtuu vasemmalta oikealle, kun Lapsi käy läpi kolme kastetta: saa Tiedon, kesyttää Elämän ja Kirkastuu Pyhäksi Hengeksi.

 

Vaikka kaavio on lyhyt ja helppolukuinen, on sen opiskelu melko vaikeaa ja vaatii symbolien kielen ja Totuuden tuntemista. Käydään läpi muutamia eri lähestymistapoja aiheeseen.

 

 

Koraanista ja Raamatusta

”Sinä päivänä punnitaan itse Totuuden punnuksilla, ja ne, joiden vaakakuppi painuu raskaana, ovat onnellisia. Mutta ne, joiden vaakakuppi jää keveäksi, ovat sielunsa kadottaneita ihmisiä, koska suhtautuivat väärin Meidän tunnusmerkkeihimme.” (Rajamuurin Suura Koraani 7:8-9)

 

Syntiinlankeemuksen yhteydessä Muhammad opettaa meitä muinaisesta egyptiläisestä perinteestä. Totuuden punnukset tarkoittavat totuuden sulkaa, jota vastaa ihmisen sydän punnitaan ikuisessa vaa’assa. Hieroglyfi Sulka on esi-isä latinalaisten aakkosten B kirjaimelle ja siksi se voidaan lukea vain B, tai alkuvokaalilla aB. Heprealaisittain lausuttuna tämä tarkoittaa siis sanaa aV (aV = aleph ja bet), joka suoraan käännettynä tarkoittaa Isää. Totuuden sulka on siis Jeesuksen opettama Isä itse. Samassa yhteydessä voidaan todeta, että Jeesuksen käyttämä symboli Leipä on suoraan hieroglyfi, joka tarkoittaa muun muassa Isää.

 

Vanhimman sukupolven taruston mukaan ihmisen sydän punnittiin Isää vastaan Mehet-Weret (mḥ.t-wr.t) salissa (myöhempinä aikoina Ma'AT Salissa). Kyseinen nimi on erään Pyhän Lehmän nimi ja se voidaan kääntää termiksi Suuri Tulva. Kun pääsemme lankeemuksesta puhdistumiseen, tämä termi tullaan ymmärtämään samaksi asiaksi kuin Vesikaste ja Tiedon saaminen.

 

Rajamuurin Suurassa opetetaan myös, että Saatana on ensin enkelten joukossa, mutta omasta pahuudestaan johtuen joutuu karkotetuksi maan päälle. Tämä vaatii nyt viisautta ymmärtää ihmisen Sydämen rakenne ja se että Maa on osa ihmisen Sydäntä (ja myös siis Sielua). Ja tämä on nimenomaan juuri se osa, joka puhdistuu ensimmäisessä kastevaiheessa eli Vesikasteessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Saatana kukistuu ensimmäisessä kastevaiheessa, vaan sitä että Peto kukistuu hetkeksi. Tulikasteessa poltetaan sitten Väärä Profeetta, sitten Peto uudestaan ja lopulta kukistuu kyllä itse Saatanakin. Tällöin ihminen nousee Elämän yläpuolelle, tai kuten pyhissä kirjoissa sanotaan, laittaa viholliset jalkojensa alle. Samalla voidaan sanoa, että tällöin ihmisestä tulee taas Aatami eli ensimmäinen Ihminen. Tässä vaiheessa Eeva pitää ymmärtää Aatamin Sieluna, kuten 3 Mariaa pitää ymmärtää Jeesuksen Sieluna kolmessa eri kastevaiheessa.

 

 

Paholainen psykologian termein

Käärme on muinaisaikojen perimmäinen hirviö. Käärme on myös sama asia kuin Johanneksen kuvaama Lohikäärme Ilmestyskirjassa. Käärme on myös sama kuin egyptiläisessä Kuolleiden Kirjassa (Book of the Dead) ja Porttien Kirjassa (Book of Gates) kuvattu aPeP (tai aPoPHiS). Käärme on siis itse Saatana, mutta kuka on Saatana?

 

Kun ihmisen lapsi syntyy ulos äidistään, hänen fyysisten silmiensä lisäksi aukeavat hänen Sydämen silmät. Sydämen silmät tunnetaan symbolien kielessä termein ”hyvä kaikkinäkeväsilmä” ja ”pahan silmä”. Kerron tässä nyt hyvin lyhyesti ja pääpiirteittäin uuden elämän alun ja jääköön se jokaisen omalle vastuulle ottaa psykologian oppikirjojen ja pyhien kirjoitusten kanssa asiasta lisää selvää.

 

  1. Sydän omaksuu tietoisuudessaan vapaan tahdon ja saa rakenteen: Sydän = Henki + Sielu (syntymästä lähtien)
  2. Sisäinen Narsisti eli Saatana herää ja ottaa Sydämen haltuun (ikävuodet 1+). Tästä eteenpäin Sydämen Sieluosat kehittyvät pimeässä eli alitajunnassa.
  3. Sielun Id (Freud 1964) eli Temperamentti (Keltikangas-Järvinen 2010) kehittyy ja jää välittömästi Pedon vangiksi (ikävuodet 1-4). Tämä tunnetaan nimellä Tunne, ja se liitetään Maahan pyhissä kirjoituksissa.
  4. Sielun Yliminä/Superego (Freud 1964) (Keltikangas-Järvinen 2010) kehittyy ja jää välittömästi Väärän Profeetan haltuun (ikävuodet 3-7). Tämä tunnetaan nimellä Järki, joka myös liitetään Maahan pyhissä kirjoituksissa.
  5. Noin 7 vuotiaaseen mennessä ihmisen Maa eli alitajunta on valmis. Tästä eteenpäin se haittaa ja auttaa ihmistä hänen elämänsä vaiheissa.

 

Psykologia siis todistaa Koraanin ja Raamatun tarinat todeksi. Samalla huomaamme, että Saatana on vanhempi kuin Taivas ja Maa, eli se nimenomaan on se kaikista vanhin muinaisaikojen paholainen. Osittain Saatanan ansiosta ihmisellä on olemassa alitajunta, joka tekee tietämättömän uhrinsa täysin sokeaksi. Tällaisen sokeuden vallassa olevia ihmisiä Jeesus nimitti kuolleiksi ihmisiksi (Hämeen-Anttila 1998. s. 252; Luukas 9:60).

 

Kun tätä ihmisen Sydämen kehittymisprosessia katsoo nyt uusin silmin, on selvää että jokainen ihminen karkotetaan paratiisista. Perisynti ei siis ole kenenkään valinta tai mielipide, vaan se on kylmä tosiasia. Tämä fakta laajentaa Raamatun ja Koraanin tarinat koskettamaan jokaista ihmistä, ei vain uskovaisia. Nähtävästi psykologialla on vielä eräs ongelma kohdattavana: sen pitää löytää Sydämen toinen puolikas, eli Henki. Henkeen kuuluvat Tieto ja Elämä, jotka ovat myös Raamatusta tutut paratiisin puut. Erityistä huomiota pyydän kiinnittämään siihen seikkaan, että näitä puita ei ole luotu, vaan ne ovat olleet olemassa jo ennen Raamatun ensimmäistä lausetta "Alussa Jumala loi Taivaan ja Maan", jossa Taivas ja Maa viittaavat Sydämen ja sielun neljään osaan.

 

Paratiisista karkottaminen

 

Pyhä Henki = Tieto-Elämä (Isä-Äiti) ⇔ Tieto-Elämä (Isä-Poika) = Pyhä Henki

 

Voit yhdistää tämän kuvauksen mielessäsi juuri opittuihin Sydämen kehitysvaiheisiin siten, että korvaat keskellä olevan kaksisuuntaisen nuolen Sydämellä. Eli alussa kun ihminen syntyy, vallitsee Isä-Poika tietoisuus. Tällöin ei ole olemassa kaaosta tai sattumanvaraisuutta, vaan kaikki asiat tapahtuvat luonnonlakien mukaisesti oikein ja mielen on täyttänyt eettinen ajattelutapa. Uusi Sydän (jossa Henki ja Sielu ovat yhdessä) on siis herännyt ja Vapaa Tahto on avannut silmänsä.

 

Seuraavaksi saapuu Saatana. Hän tunkee esirippunsa Hengen ja Sielun väliin. Ihminen unohtaa välittömästi sen kuka hän oikeasti on. Peto ja Väärä Profeetta syntyvät ottamaan ihmisen Tunteen ja Järjen hallintaansa. Tästä eteenpäin ihminen on niiden orja. Ihminen ryhtyy Tunteen vuoksi miehenä metsästämään ja naisena hoivaamaan. Toisaalta ihminen alkaa pitämään omia uskomuksia, toimintatapoja ja identiteettiänsä totuutena, mikä on täysin Väärän Profeetan aikaansaannos. Kaikki tämä tähtää siihen, että Poikaa ei enää ole, vaan paha äitipuoli eli Elämä on ottanut lapsen itselleen. Näin Elämä pakottaa ihmisen arjen kiireiden ja muiden ongelmien kautta unohtamaan Hengen olomassaolon ja Buddhan nimittämä Kärsimys on tullut ihmisen taakaksi. Elämä ja Aineellisuus voittavat Hengen ja lapsi on karkotettu paratiisista.

 

Kotiinpaluu

Tämä tulee varmasti yllätyksenä, mutta anna ajatustesi rauhassa miettiä asiaa ennen kuin otat siihen kantaa. Ihmisen eli tuhlaajapojan kotiinpaluu Isän eli Tiedon luokse tapahtuu aivan yhtä luonnollisesti ja helposti kuin paratiisista karkottaminenkin tapahtui. Kuten ylläolevasta kuvauksesta sen huomaat, sama tapahtumaketju toimii molempiin suuntiin. Kotiinpaluun ainoa este on ihminen itse ja vielä tarkemmin ihmisen alitajunta, joka on pahuuden voimien hallussa. Tässä kohti tarinaa osa ihmisistä voi todeta, ettei heidän alitajunnassa ole mitään pahoja voimia tai että he eivät ole sokeita ja kuolleita. Myös tämä uskomus on tällä hetkellä hyvä, mutta se ei ole totuus.

 

Voit tehdä testin: jos sinulla ei ole yhtään pelkoja jäljellä, osaat tunnistaa ja hallita tunteitasi, olet hionut järkesi käyttämään logiikkaa, matematiikkaa ja muita luomisenlakeja, olet omaksunut etiikan omien arvojesi ja identiteettisi tilalle ja toimit valintatilanteissa oman edun sijaan koko maailman hyväksi. Jos vastasit kyllä kaikkiin kohtiin, olet varmasti jo valaistunut eikä sinun kannata jatkaa lukemista enää eteenpäin, sillä tiedäthän jo seuraavien lauseiden sisällön etukäteen.

 

Jos tunnustit äsken, että ehkä maailmassa on asioita, joista sinulla ei ole mitään tietoa, olet valmis siirtymään eteenpäin Totuuden tiellä. Olet myös saapunut oikeaan paikkaan Totuuden taloon. Täällä pääset opiskelemaan Tien eri vaiheita ja ennen kaikkea asioita itsestäsi. Totuuden tiehen kuuluu kolme kastevaihetta: Vesikaste, Tulikaste ja Pyhän Hengen kaste eli Kirkastuminen. Kaikkia näitä kastevaiheita yhdistää se tosiasia, että suurin työ tehdään ja suurin vaiva nähdään sinun oman pään sisällä. Jos haluat ja yrität syyttää muita ihmisiä tai maailmaa kokemuksistasi ja asioistasi, et ole vielä valmis kulkemaan eteenpäin. Voit tulla myöhemmin yrittämään uudestaan.

 

Mikäli kuitenkin päättelet olevasi valmis kulkemaan Karkotuksen tien vastavirtaan Totuuden tietä, olet sydämellisesti tervetullut Totuuden taloon.

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).