Kysymys: Mitä tarkoittavat 5 leipää ja 2 kalaa? Kyseinen symbolinen kohta löytyy Raamatusta muun muassa Markuksen evankeliumin luvusta 8. Miksi tässä kohdassa Jeesus nuhtelee opetuslapsia ymmärtämättömyydestä ja mitä tarkoittavat nuo kaikki numerot ja leipien lukumäärät?

 

Kyseessä on eräs Raamatun merkittävimmistä kohdista, sillä tämän tarinan avulla on mahdollista saada ymmärrys koko Totuuden tiestä ja siihen liittyvistä kolmesta kasteesta. Käydään pyhä opetus kohta kohdalta läpi.

 

”14 Opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. Heillä oli veneessä yksi ainoa leipä.”

Yksi ainoa Leipä on Jeesus itse. Hän avaa Totuuden tien ensimmäisen portin, jolloin ihminen saa osakseen Uskon lahjan. Veneen tunnetumpi nimi on Arkki. Arkkeja on kahdenlaisia: on Yö-Arkki, jolla viitataan egyptiläisittäin Isä-Jumala-Nu:n arkkiin ja heprealaisittain Nooan arkkiin. Huomaa, että heillä on jopa sama nimi. Molempien seurueiden koko on täsmälleen sama eli 8 henkilöä ja seurueen miesten vaimoilla ei kummassakaan tapauksessa ole omia nimiä. Egyptin tapauksessa vaimojen nimet ovat miestensä nimiä lisättynä yhdellä leivällä. Hieroglyfi leipä nimittäin tekee sanasta feminiinisen. Tämä on yleinen tapa myös esim. Arabian ja Heprean kielissä.

 

”15 Jeesus puhui heille vakavasti: "Olkaa varuillanne. Varokaa fariseusten ja Herodeksen hapatetta."”

Varoitus koskee hengellisen leivän väärää hapatetta eli Väärää Profeettaa ja vääriä oppeja yleensäkin. Väärä Profeetta löytyy ihmisen alitajunnan tasolta, joka tunnetaan tieteellisesti nimellä Yliminä (Freud, 1964) (Keltikangas-Järvinen, 2010). Tästä on hyvä esimerkki: Herodes itse ei olisi edes halunnut tappaa Johannes Kastajaa, sillä hän kovin pelkäsi ja kunnioitti tätä pyhää miestä. Herodes kuitenkin oli Väärän Profeetan vallassa ja siksi ei voinut kuin toteuttaa sen mitä muut ihmiset halusivat hänen tekevän. (Ks. esim. Markus 6:14-29)

 

Totuuden tie alkaa vasta päätöksestä katkaista Johanneksen Pää. Tämä tarkoittaa, että ihminen tekee oikeasti päätöksen etsiä Totuutta, vaikka se merkitsisi omista uskomuksista ja identiteetistä luopumista.

 

”16 Mutta he vain puhelivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää.”

Nyt tässä viitataan Martta vs. Maria -asetelmaan, jossa ihminen ryhtyy luomaan itselleen esteen etenemiselle Totuuden tiellä. Usein tekosyy on maallinen kuten ”en voi tulla toimeen ilman näin ja näin paljon rahaa” tai ”minulla ei ole aikaa keskittyä Totuuden etsimiseen” tms.

 

”17 Jeesus huomasi sen ja sanoi: "Miksi te puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vieläkään ymmärrä, ettekö käsitä? Onko teidän sydämenne paatunut?”

Jeesus esittää kysymyksen, joka ei ole kysymys, vaan pikemminkin toteamus ja kehotus tutkia omaa sydäntä. Jos sydän ei halua etsiä ja tutkia totuutta, siihen on oltava jokin syy. Nämä syyt ovat paaduttaneet sydämen ja nämä syyt ovat Saatana (= sisäinen narsisti), Väärä Profeetta (= vääristynyt Yliminä) ja Peto (= alitajuiset vietit, jotka johtavat ihmistä eläinten tavoin).

 

”18 Onhan teillä silmät, ettekö te näe? Onhan teillä korvat, ettekö kuule? Ja ettekö muista:”

Kaksi kastetta: ensimmäinen kaste (= Vesikaste) on kuulon saaminen eli ymmärtäväisyyden korvat aukeavat. Toinen kaste (=Tulikaste) on näön saaminen eli hengellinen silmä aukeaa kokonaan ja näkee selvästi tiedon kaiken taustalla. Vesikasteessa on loppunut ihmisten ja asioiden turha tuomitseminen ja tämän vuoksi ensimmäistä kertaa ihmisen käytössä on konkreettisesti kaikki Tieto. Tulikasteessa sitten ihmisen mielestä poltetaan pois kaikki hänen itse keksimänsä ja luomansa, jolloin jäljelle jää vain Puhdas Tieto.

 

Huomautus: tässä vaiheessa Profetian Pää irtoaa ja Totuuden tie alkaa. Tämä aikajärjestys toteutuu myös Raamatussa, sillä välittömästi kun Johanneksen Pää on leikattu poikki, Jeesus aloittaa ihmeteot kuten ruokkii 5000 ihmistä 5 leivällä ja 2 kalalla.

 

”19 kun jaoin ne viisi leipää viidelletuhannelle ihmiselle, kuinka monta täyttä korillista te keräsitte palasia?" "Kaksitoista", he vastasivat.”

Totuuden tie kestää yhteensä 12 tuntia, jossa jokaisen tunnin lopussa on ahdas portti ja portilla vartija. Ensimmäinen kastevaihe kestää 5 tuntia, jonka jälkeen on ensimmäinen Sydämen Punnitseminen. Tätä punnintaa sanotaan Vesikasteeksi.

 

20 "Entä kun jaoin ne seitsemän leipää neljälletuhannelle? Kuinka monta koria te silloin keräsitte täyteen palasia?" He vastasivat: "Seitsemän."

Vesikasteen jälkeen tulee Tulikaste ja Pyhän Hengen kaste, jotka puolestaan kestävät tunnit 5-12 eli yhteensä 7 tuntia. Tällä kertaa vastassa on seitsemän porttia ja niillä kaikilla omat vartijansa. Jokainen portinvartija eli ominaisuus, joka kuvaa Jumalaa, on yksi Leipä. Nämä ovat niitä samoja leipiä, jotka satoivat Taivaasta kun Mooses johdatti laumaansa Erämaassa.

 

21 Jeesus sanoi heille: "Ettekö te vieläkään käsitä?"

Seuraavaksi on aika käsittää koko opetus syvemmällä tasolla. Muodostetaan aiheesta kokonaiskuva käyttämällä apuna taulukkorakennetta. Taulukossa on paljon symboleita ja erilaisia menetelmiä, jotka eivät välttämättä ole yleisesti tunnettuja. Esim. gematrian opiskelu jää tässä vaiheessa puhtaasti lukijan vastuulle.

 

 

Totuuden tien kolme kastetta opetettuna leipien avulla

 

 Kastevaihe:  Vesikaste  Tulikaste   Pyhän Hengen kaste 
 Kuvaus:  Kamppailu Jumalan kanssa   Kamppailu ihmisten kanssa   Sielun ja Hengen avioliito 
 Symboli:  5 Leipää   7 Leipää   12 Leipää 
 Heprean kirjain:  He   ZaYiN   He+ZaYiN 
 Numeroarvo:     5  7, tai 7+10+700=717  5+7=12, tai 5+717=722
 Etymologia 1:  kierre lanka, hengitys  ravinto   722=Miekka (kreikaksi) 
 Etymologia 2:  ilon huuto, vrt. Ka  ravitsemus  722=K-BeN= kuin Poika
 Etymologia 3:  tuomioistuin  rakastaa, irtaantua maasta  12=rakas, kala, yksi 
 Käännös 1:  ikkuna  miekka  antaa korva 
 Käännös 2:   (lyhenne) nimi HaSHeM  tarttua aseisiin  kuunnella
 Ruokittavia:  5000  4000  9000
 Apostrophe:   He  DaLeT  TeTH, TeT
 Etymologia (apo.):  ks. yllä  kala  kalaverkon säilytyskori
 Etymologia (apo.):  ks. yllä  korva, köyhyys  käärme, risti 
 Käännös (apo.):  ks. yllä  ovi  kori, käärme
 Kerättiin koria:  12x9=190 kpl 7x9=63 kpl   108+63=171 kpl

Taulukko 1. Raamatun symboliikka liitettynä Totuuden tiehen (Markus 8:14-21)

 

Ensimmäisenä nousee mieleen kysymys: miksi Jeesus opetti Totuuden tietä leipien avulla? Tähän on erittäin tyhjentävä vastaus. Egyptin hieroglyfeissä leipä tarkoittaa Isää eli Totuutta. Eräässä myytissä SeTH hakkaa Isä-Jumala-Osiriksen palasiksi ja levittää hänen ruumiinosat ympäri Egyptin maata. Totuuden tiessä on kyse näiden kehonosien etsimisestä ja löytämisestä. Isän osasia voidaan sitten nimittää leiviksi ja totuuden etsijä kuin syö jumalansa leipä kerrallaan. Tulikasteessa puolestaan viisauden viinin rooli korostuu. Leivät, viinit ja kalat ovat jumalaista ruokaa, joilla on lopulta hyvin vähän tekemistä fyysisen ravinnon kanssa.

 

 

Vesikaste

Ensimmäinen kastevaihe Totuuden tiellä sijoittuu tunneille 0-5. Näitä viittä tuntia kuvaavat viisi leipää. Ensimmäiset tunnit ihminen kamppailee Jumalan eli Totuuden kanssa. Ihminen on tottunut elämään itse rakentamassaan identiteetissä ja hän on tottunut uskomaan omiin uskomuksiinsa. Voidaan sanoa, että ihminen on tottunut olemaan juuri siten kuin hän on.

 

Viisi leipää yhdistää Vesikasteeseen luvun 5. Luku 5 puolestaan yhdistyy heprean viidenteen aakkoseen, joka on He. He:n etymologia on hyvin mielenkiintoinen. Ensiksi se liitetään kiertyneeseen lankaan, jota on käytetty esim. ilmaisemaan ”kieroutunutta” ajattelutapaa. Toisaalta sama kierre on usein käytetty kahden käärmeen yhteydessä symbolien kielessä ja sillä viitataan kahden vastavoiman löytymiseen. Nämä voimat ovat Tieto ja Elämä ja juuri niistä ihminen saa Tiedon Vesikasteessa. Toisaalta He on liitetty ilonhuutoihin, joissa mies pitää molempia käsiä sivuilla, mutta taivuttaen ne kyynärpäiden kohdalta ylöspäin. Tämä on myös hieroglyfi Ka:n idea. Ei liene yllätys, että yksi viidestä leivästä on nimeltään HeKa eli seitsemän Kan aktivointi. Ja vielä kolmanneksi He on liitetty hieroglyfiin tuomioistuin, jolta käsin Isä-Jumala Vesikasteessa Sydämen punnitsemisen tuomion julistaa.

 

Nykyään kirjain He käännetään sanaksi ikkuna. Ikkuna liittyy Vesikasteeseen siten, että Tiedon saamisen jälkeen ihminen näkee maailman hengellisen rakenteen kuin ikkunan läpi. Hän ymmärtää sen olemassaolon ja jopa osaa hahmottaa sitä, mutta ei millään pysty sitä vielä kuvaamaan ymmärrettävällä tavalla. Toisaalta He on käytetty lyhennys sanasta HaSHeM eli nimi. Myös tämä sana liittyy Vesikasteeseen. Tiedon saanut ihminen nimittäin Tiedon ohessa saa ensimmäisen uuden nimensä. Egyptiläiset käyttivät tästä nimitystä Horus-nimi, joka ilmoitettiin SHeN-renkaan kautta. Huomioi tässä, että HaSHeM ja SHeN ovat täsmälleen sama sana, sillä usein heprean vesi-kirjain mem vastaa veden hieroglyfiä nun (eli käännöksissä usein M=N).

 

Vesikasteessa ruokittavia on 5000, minkä merkityksen ymmärtää gematrian kautta. Gematriassa saadaan aikaan ajanlaskuun liittyviä yksiköitä, kun kirjainten vierustaan lisätään heprean pienimpiä kirjaimia. Aakkosten pienin kirjain on JoD (= käsi=10). Symbolien kielen mukaan 5000 tarkoittaa siis sitä, että kyseessä on luku 5, joka pitää ymmärtää aikaa ilmaisevana lukuna. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan puhuta vuosista, vaan tunneista jos seurataan egyptiläistä laskutapaa. Toisaalta jos seurataan kristittyjen salaoppeja, pitää puhua luomisen vuorokausista eli tuhat vuotta on yksi päivä (Toinen Pietarin kirje 3:8). Jos tarinaa tulkitaan luomisen päivinä, tulee myös ymmärtää, ettei silloin tulos voi koskaan ylittää lukua 7. Näinollen 5 vuorokautta palaa alkuun vuorokaudesta 6. Tämä tarkoittaa sitä, että vuorokausi 6 on ihmisen vuorokausi ja jotta hän voi siitä päästä vuorokauteen 7, tulee hänen ensin kulkea takaisin maailman luomiseen ja sitten vasta kulkea taas eteenpäin ja lopulta vuorokauteen 7. Tämä on uudelleensyntyminen luomisen vuorokausien mukaan.

 

Ja vielä Vesikasteeseen liittyen on annettu pieni laskutoimitus. Heprean aakkonen TeT on Kori, joten sitä on käytettävä laskutoimituksessa: 12 koria = 12 x 9 = 108. Symbolien kielessä luku 108 on ns. kuu numero. Luku 108 liitetään numeroarvona esimerkiksi sanoihin MiGDaL-EL eli Jumalan Torni ja MeI NoaCH eli Nooan Vedet, joista profeetta Jesaja kertoo Vesikasteen armon kuvauksen yhteydessä.

 

 

Tulikaste

Totuuden tien toinen kastevaihe on nimeltään Tulikaste. Kun ihmisen sydän on ensimmäisen kerran punnittu tunnin 5 jälkeen, hänellä on vielä matkaa jäljellä yhteensä 7 tuntia. Näitä tunteja symboloivat Jeesuksen käyttämät 7 leipää. Tulikasteessa Tiedon saanut ja usein ihmisyhteisöistä eristyksissä elänyt ihminen joutuu palaamaan takaisin ihmisten pariin. Tällä kertaa on kyse kamppailusta ihmisten kanssa. Tätä ei kuitenkaan pidä ymmärtää sotana muita ihmisiä vastaan, vaan nimenomaan kyse on ihmisen oman mielen polttamisesta tulisella miekalla. Ihmisen mieleen kuuluvat esimerkiksi uskomukset ja identiteetti, jotka ovat Väärän Profeetan (vääristynyt Yliminä) ja Saatanan (sisäinen narsisti) hallussa.

 

Luku 7 viittaa edellisessä kastevaiheessa avattuihin seitsemään Ka:han. Nämä ovat 7 luomisenvoimaa (= 7 veljestä, 7 neitsyttä jne.), jotka ovat sekoittaneet ymmärtämättömän ihmisen mielen. Luku 7 viittaa myös heprean aakkosten seitsemänteen kirjaimeen, joka on ZaYiN. Kirjain ZaYiN tarkoittaa kirjaimellisesti sanaa miekka ja verbinä aseisiin tarttumista, mutta sanan etymologia viittaa sen liittyvän myös ravintoon ja ravitsemukseen. Ja tässä yhteydessä puhutaan siis hengellisestä ravinnosta (leivistä, kaloista ja viinistä). Kun ZaYiNin historia viedään vielä kauemmas aina Egyptiin asti, se liitetään hieroglyfiin MeR. MeR merkitsee esimerkiksi rakasta, rakastettua ja rakastamista sekä toisaalta se voidaan liittää maasta irtaantumiseen. (Ks. esim. Ancient Hebrew Research Center) Nykyhepreassa ZaYiN on yhdistetty virheellisesti tai ivallisesti miehen sukupuolielimeen tai seksuaaliseen kanssakäymiseen. Tätä ei kuitenkaan tule yhdistää Raamatun hepreaan.

 

Tulikasteessa ruokittavia ihmisiä on 4000 kappaletta. Tässä yhteydessä luku neljä viittaa heprean neljänteen aakkoseen, joka on DaLeT. DaLeT merkitsee nykyään hyvin yksiselitteisesti ovea, joka nimenomaan yhdistetään Raamatussa Taivaan valtakunnan oveen. Kirjaimen etymologia on sanoissa kala, korva ja köyhyys. Tässä kala viittaa kahteen ohjaajaan, joista myöhemmin lisää, korva viittaa Vesikasteessa auenneeseen ymmärtäväisyyden korvaan sekä vielä köyhyys viittaa tämän vaiheen Totuuden tien kulkijaan, joka kaikesta luovuttuaan elää mentaalisessa Erämaassa puilla paljailla. Kun kasteiden tie kuvataan 12 tunnin ajanjaksoksi, tässä luku 4000 viittaa Tulikasteen kestoon tunnista 5 tuntiin 9 asti. Yhteensä siis 4 tuntia. Markuksen evankeliumissa tätä kastevaihetta on kuvattu mustaksi ajaksi, joka kestää tunnista 6 aina tuntiin 9 saakka (Markus 15:33). Vesikasteen tuoma Tieto vaikuttaa ihmisen mielessä vain yhden tunnin 5-6, jonka jälkeen alkaa itsensä kieltäminen ja ankara mentaalinen sota. Onneksi tuo yksi onnentunti on tuonut armolahjana Toivon, jonka avulla ihminen jaksaa läpi pimeyden laakson ja tulimeren.

 

Tulikasteessa leipää jää jäljelle 7 korillista, jolloin saadaan yhtälö: 7 x 9 = 63. Luvun 63 numeroarvo voidaan löytää muun muassa sanoista ABaDON (kun N lasketaan arvolla 50, ei 700), joka on Ilmestyskirjassa mainittu Syvyyden Enkeli sekä kuolleiden ja hävityksen paikka. Sama numeroarvo on kala-jumalalla nimeltä DaGON, jonka temppeliin viedään varastettu liitonarkki. Pian DaGONin patsas löydetään pää irronneena temppelin pihalta (1. Samuelin kirja 5). Myös seuraavat sanat omaavat saman lukuarvon: Elämän säilyttäminen eli MiCHYaH, profeetta ja puhemies eli NaBiYA, johtaa, opastaa eli NaCHaH jne. Nämä kaikki sanat kuvaavat Tulikasteen vaihetta, jossa ihmisen ajatukset poltetaan tulisessa pätsissä siihen asti, kunnes niistä viimeisetkin pahuuden rippeet ovat pois. Tämä on toinen kuolema ja kun se suoritetaan oikein, profetian pää lyödään poikki ja ihmisen Sielu on valmis astumaan mentaaliseen avioliittoon Pyhän Hengen kanssa.

 

 

Pyhän Hengen kaste ja Kirkastuminen

Kolmas kastevaihe on nimeltään Pyhän Hengen kaste, joka johtaa viimeiseen määränpäähän puhdistumisprosessissa eli mentaaliseen avioliittoon Sielun ja Hengen kesken. Tätä symboloivat muun muassa Raamatussa Kaanaan häät, Kalevalassa Pohjolan Pidot jne. Kirkastumiseen vaaditaan kaikki kolme kastevaihetta: Puhdas Totuuden alusta eli Pietari (= Vesi), egostaan ja identiteetistään luopunut Jaakob (= Tuli) sekä vielä Rakkain opetuslapsi Johannes (= Pyhä Henki). (Vrt. esim. Markus 9:2-9)

 

Pyhän Hengen kasteessa on siis kyse Rakkaudesta. Viimeinen kaste yhdistää Rakkauden kaksi ääripäätä, joista Armo opittiin Vesikasteessa ja Ankaruus Tulikasteessa. Armo ja Ankaruus tunnetaan egyptiläisittäin nimillä Paimensauva ja Ruoska (eng. crook and flail), jotka löytyvät useimpien Totuuden tiellä edenneiden faraoiden käsistä. Kolmas kastevaihe on lähetyskäskyn toimeenpano. Enää ei kuitenkaan tavoitella koko ihmiskunnan pelastamista pakko-opetuksella, vaan Totuuden tien kulkemiseen riittää muutaman ihmisen auttaminen kokonaisvaltaisesti.

 

Avioliiton symboli on tässä tarinassa täydet 12 leipää. Koska viimeinen kaste yhdistää kahden edellisen vaiheen ääripäät kultaiseksi keskitieksi, voidaan tässä yhteydessä myös luku 12 ilmaista edeltäneiden kasteiden kirjaimilla. Tuloksena saadaan sana HeZaYiN, jolla on numeroarvot pelkillä kirjaimilla 5+7=12 ja jos käytetään ZaYiN kokonaan 5+717=722. HeZaYiN voidaan kääntää sanoiksi ”anna korva”, joka tarkoittaa käännettynä verbiä ”kuunnella”.

 

Tässä yhteydessä syntyneillä numeroarvoilla on myös mielenkiintoisia vastineita: esim. luku 12 viittaa sanoihin ABeDaH eli ”eksynyt asia” ja ”syvyys”, tai GOG eli pahuuden prinssi, joka Ilmestyskirjassa johdattaa viimeiseen kastevaiheeseen päässeen Sielun harhaan vielä kerran. Myös DaGaH eli sanan ”kala” feminiininen muoto omaa arvon 12. Samoin sanat ”rakas” ja ”yksi”. Jos puolestaan tutkimme lukuarvoa 722, joka saadaan kun luetaan HeZaYiN tarkoittamaan ”the miekka”, missä sana the viittaa sanan he olevan määräinen artikkeli kuten esimerkiksi heprean ja englannin kielissä on tapana. Luku 722 on kreikan kielen sanan miekka lukuarvo. Tämä tulee siis suoraan toteen. Toisaalta luku 722 voidaan heprean kielessä liittää sanaan K-BeN, joka tarkoittaa ”olla Pojan kaltainen”. K- etuartikkelia käytetään heprean kielessä silloin tällöin ja esimerkiksi luomiskertomuksessa sitä käytetään sanan K-ELoHIM yhteydessä. K-ELoHIM tarkoittaa ”olla Jumalan kaltainen” ja se omaa lukuarvon 666.

 

Oheiset luvut ja niihin liittyvät sanat johdattavat meidän suoraan kolmannen kastevaiheen sydämeen eli Pojan kaltaiseksi tulemiseen. Kolmas kastevaihe alkaa tunnilla 9, kun käärme kuolee viimeiseksi vuorokaudeksi pois. Tämä kastevaihe on kuvattu alkamaan Jeesuksen fyysisellä kuolemalla (ks. esim. Markus 15:33-37).

 

Tarinamme ja taulukkomme osoittavat sen, että tässä kastevaiheessa on edellisten vaiheiden summana yhteensä 9000 ihmistä ruokittavana. Käytetään samaa menetelmää ja ymmärretään luvun 9000 viittavan ajanlaskuun ja lukuun yhdeksän. Kuten yllä Raamattuun viitaten on osoitettu, toinen kuolema ottaa paikkansa kun koittaa Totuuden tien 9. tunti. Matkaa Kirkastumiseen on siis enää 3 tuntia eli tunnista 9 tuntiin 12 asti. Luku 9 antaa meille myös uuden aakkosen, joka on TeT(h).

 

Kirjaimen TeT etymologia antaa viitteen kyseisen kastevaiheen tehtävään, sana nimittäin juontaa juurensa ”kalaverkon säilytyskoriin”. Jeesus viittaakin tähän usein, sillä kolmannessa kastevaiheessa Totuuden tien kulkijasta tulee ihmisten kalastaja (Ks. esim. Markus 1:17 ja egyptiläinen Kuolleiden Kirja, loitsu 153). Kolmannessa kastevaiheessa on kyse maailman rakastamisesta ja muiden palvelemisesta. Tulikasteen jälkeen ihmisen Järki ja Tunne ovat muuttuneet sisäisistä vastustajista hänen kesyksi ratsuksi ja Totuuden tien kulkija on itse muuttunut Mieheksi Valkoisen Ratsun selässä (Ilmestyskirja 19:11-13). Jos käytetään kolmen vuorokauden laskutapaa ilmaisemaan kolmea kastetta, tämä viimeinen kastevaihe kestää 1000 vuotta eli yhden päivän (Ilmestyskirja 20:1-6) (Laskuohje: Toinen Pietarin kirje 3:8).

 

Myös sana Tet itse pitää sisällään monta tarinaa ja arvoitusta. Tässä yhteydessä ne ovat tosin melko helppo ratkaista ja yhdistää oikeisiin asioihin. TeT voidaan ilmaista kahdella tavalla. Ensiksi TeT voidaan ajatella käärmeenä, kuten se sanatarkasti käännetään. Tässä yhteydessä kuitenkin huomataan, että TeT itsessään on käärme kaksi kertaa. TeT on siis kaksi käärmettä yhdessä käärmeessä. Tämän symbolinen merkitys on siinä, että kun Aatamissa alussa erotettiin kahdeksi osaksi Ykseys, tulivat tietoisuuteen Tieto ja Elämä, jotka ovat nämä kaksi käärmettä. Yhdessä ne ovat luku 9+9=18 (= 6+6+6), joka viittaa sanaan CHaI eli Elävä. Kun Aatami ja Eeva siis tulivat Eläviksi, he ajautuivat perisyntiin ja pois Paratiisin Ykseydestä. Vastaavasti Kristuksen tarinassa ja jokaisen kastevaiheen lopussa, Totuuden tien kulkija naulitaan mentaaliselle ristille kolmella naulalla. Naula on heprean kuuden aakkonen eli WaW (omaa numeroarvon 12). Kun naulaa käytetään numerona, se on luku 6 ja siten siis kolme naulaa ovat 6+6+6=18. Näin siis Kristus naulataan ristiinsä ja kuolemallaan hän yhdistää taas kaksi yhdeksi ja siten itse muuttuu Aatamin kaltaiseksi Ykseydeksi, jota nimitetään Ihmisen Pojaksi. Mielemme sisäinen narsisti eli Saatana kuolee julkisella ristillä ihmisten silmien edessä. Ja tämä tuo ensimmäisen ylösnousemuksen. Siitä Jumalalle kiitos ja kunnia.

 

Toisaalta sana TeT on nykyään luettu kirjaimin TeTH, jossa ensimmäinen kirjain on siis TeT eli käärme/kori ja toinen kirjain TH on heprean aakkosten viimeinen kirjain eli Tau. Tau tarkoittaa heprean kielessä sanaa Risti. Eli jos tästä haluaisi kertoa tarinan, se tarina olisi täsmälleen sama kuin yllä on jo kerrottu. Käärme menee ristille ja kuolee ihmisten silmien edessä.

 

Pyhän Hengen kasteessa leipää jää jäljelle 108+63=171 kpl. Tämä numeroarvo viittaa muun muassa nimeen ABI-ALBON, jonka merkitys on ”Voiman Isä” tai ”Isä on Voima”. Toisaalta tässä yhteydessä voidaan palata Jaakobin tarinaan, jossa Jaakob saa kasteiden yhteydessä itselleen nimen ISRaEL. (1. Mooseksen kirja 32)

 

”28 Mies kysyi häneltä: "Mikä sinun nimesi on?" Hän vastasi: "Jaakob." 29 Silloin mies sanoi: "Sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppaillut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut." 30 Jaakob sanoi hänelle: "Sano sinäkin nimesi." Mutta mies vastasi: "Miksi sinun pitäisi tietää minun nimeni?" Ja hän siunasi Jaakobin siellä. 31 Jaakob antoi paikalle nimeksi Penuel. Hän sanoi: "Minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja silti olen elossa."”

 

Jaakob siis ensin on kamppaillut Jumalan kanssa eli saanut Vesikasteen. Toiseksi hän on kamppaillut ihmisten kanssa eli saanut Tulikasteen. Tämän seurauksena Jaakob ei enää tunne Jumalaa vain kaukaisena olentona, vaan hän tuntee Jumalan niin kuin Poika tuntee Isänsä – kasvoista kasvoihin. Tämän kunniaksi ISRaEL nimesi tapahtumapaikan sanalla PeNIEL eli Jumalan kasvot. Sama termi Jumalan kasvot voidaan kirjoittaa myös PeNuEL, mutta tässä yhteydessä ISRaEL käyttää nimenomaan termiä PeNIEL. Myös suomennoksessa on pieni virhe, sillä sanat ”ja silti olen elossa” tulee kääntää seuraavalla tavalla:

 

וַתִּנָּצֵ֖ל נַפְשִֽׁי׃  = ”ja Elämäni on varjeltu/suojeltu/säilötty.”

 

Kyseessä on pieni, mutta merkittävä ero. Nämä sanat nimittäin tarkoittavat, että entinen Jaakob on Totuuden tien kasteiden kautta kulkenut veden ja tulen läpi oppiakseen tuntemaan Jumalan kasvoista kasvoihin. Ja tämän palkkio on hänelle suotu Ikuinen Elämä. Hänen Elämänsä on suojeltu ja säilötty. Egyptin hieroglyfeissä sanat ”suojeltu”, ”Poika” ja ”muna” ovat itseasiassa sama sana Sa tai Sä. Tässä yhteydessä kyseisen tekstin voisi lukea ennemminkin, että Elämäni on muuttunut Totuuden tien kautta Pojaksi. Ja vielä lopuksi tarkastetaan, ovatko nämä asiat sopusoinnussa leipiä laskevan tarinamme kanssa.

 

פְּנִיאֵ֑ל = PeNIEL = 80+50+10+1+30 = 171 = 171 leipää.

 

 

Kaksi kalaa

Jotta tarina tulisi kattamaan kaiken, on siihen vielä lisättävä kaksi kalaa. Vanha egyptiläinen tarina kertoo Ra-jumalan Päivä-Arkista, jonka sisällä ovat viisi jumalaa. Nämä viisi jumalaa me tunnemme jo Totuuden tien ensimmäisinä viitenä tuntina. Tämän saman arkin edessä kuvataan konkreettisesti uivan kaksi kalaa. Heidän nimensä ovat ABTU ja ANT. Heitä sanotaan navigointikaloiksi, sillä heidän tehtävänsä on kulkea arkin edellä ja aina vaaran tullen varoittaa arkissa olevia jumalia tulevista haasteista. (Budge, E.A.W., 2013)

 

Tutkitaan hieman näitä nimiä:

 

ABTU = AB eli Isä, jossa sanan sijamuotoja kuvaavat (t) ja (u). Assyrialaisittain sana ABU viittaa sanaan ”papyrus” sekä verbiin ”päättää”. Egyptissä hieroglyfi "papyrus" puolestaan viittasi "Tietoon" ja "kaikkiin kirjoituksiin". Sana ABt puolestaan egyptiläisittäin käännetään termiksi "perhe" ja jos lisätään vielä (u) on kyseessä monikko "perheet", jonka voisi ajatella tarkoittavat "ykseyttä, johon kuuluvat kaikki perheet". (vrt. esim. 12 sukukuntaa Raamatussa, Profeetan perhekunta Koraanissa yms.) Nämä sanat yhdessä antavat meillä ymmärryksen ensimmäisestä kalasta: hän on Isä eli Tieto.

 

ANT = Sinä, ja sitä lähellä oleva sana ANI = Minä/Itse. Eli jos (t) merkitsee vain päätettä kyseessä voi olla myös sana Minä, mutta joka tapauksessa tämän toisen kalan nimi on Sinä. Myös arabiankielinen sana ”sinä” on ANT neutraalina, ANTA miehelle sanottuna ja ANTI naiselle sanottuna. Nämä sanat yhdessä antavat meille ymmärryksen toisesta kalasta: hän on Sinä ilman sukupuolta. Kyseessä on siis Sielusi. Tässä yhteydessä Sielusi on Totuuden tien kulkuneuvosi kohti Elämää ja Poikaa eli Tiedon ja Isän vastakohtaan.

 

Kuten Ilmestyskirjassa Isä ja Poika ovat Totuuden tien kulkijan kaksi Todistajaa, ovat he tässä yhteydessä Totuuden tien kulkijan kaksi navigaattoria ja ohjeistajaa. (Ilmestyskirja 11:3) Totuuden tie tähtää Sielun ja Hengen eli kahden kalan mentaaliseen avioliittoon henkilökohtaisen puhdistumisen kautta.

 

Seuraavaksi heitetään koukku takaisin Raamattuun. Arameaksi sana Nun tarkoittaa Kalaa, joka yleisesti symboloi aktiivisuutta ja elämää. Sanaa Nun käytetään Raamatussa (esim. 4. Mooseksen kirja 13:16), kun puhutaan Joshuasta. Joshualla on kaksi nimeä, jotka liittyvät tähän samaan teemaan: Son of Nun, ja Son of Life. Eli Mooseksen kirjassa on mies nimeltä Joshua (= Jeesus), josta käytetään nimityksiä Nun Poika eli Isä-Jumala-Nun eli Totuuden Poika sekä Elämän Poika. Tämä on päivän selvä viittaus samaan Uuden-Testamentin Jeesukseen, joka sanoo: ”Minä olen Tie, Totuus ja Elämä.” (Ks. esim. Johannes 14:6) Näinollen molemmat miehet – Jeesus ja Mooses – tunsivat kaksi kalaa.

 

Kaksi kalaa on ilmaistu myös hepreankielisessä Raamatussa. Neljännen Mooseksen kirjan kohdassa 10:35-36 (eng. Numbers 10:35-36) on eriskummallinen kohta, jossa kaksi jaetta alkaa ja loppuu samaan kirjaimeen eli Nun:iin. Nun on hepreaksi siis 'kala'. Omituista tässä on se, että kyseiset kirjaimet on kirjoitettu peilikirjoituksella eli ne ovat tavallisen hepreankielen kirjoituksen peilikuvia. Käännetty Nun on nimeltään Nun Hafuchah.

 

Suomeksi: 

”35 Aina arkun lähtiessä liikkeelle Mooses sanoi: -- Kulje edellämme, Herra! Hajota vihollisesi, karkota vastustajat tieltäsi! 36 Arkun pysähtyessä hän sanoi: -- Jää luoksemme, Herra, Israelin kymmentuhantisten joukkojen luo!”

 

Englanniksi:

35 Whenever the ark set out, Moses said, “Rise up, Lord! May your enemies be scattered; may your foes flee before you.” 36 Whenever it came to rest, he said, “Return, Lord, to the countless thousands of Israel.”

 

Hepreaksi:

 

 

Egyptiläisen tekstin mukaan siis Ra jumalan (Ra/Re voidaan suomentaa Kristus) päivä-arkkia ohjaa kaksi kalaa: ABTU ja ANT. Yllä olevassa tekstissä kohta 35 aloittaa Arkin liikkeen ja siten myös kalojen täytyy lähteä liikkeelle. Siksi Mooses sanoo: ”Kulje edellämme Herra.” Kohta 36 vastaavasti lopettaa liikkeen, jolloin myös kalat pysähtyvät. Tällöin Mooses pyytää: ”Jää luoksemme Herra.” Tässä yhteydessä on lausuttu myös eräs Isä-Jumalan nimistä, joka on ääretön/ikuinen. Tähän egyptiläisittäin viitataan sanoin ”the countless thousands”, eli ääretön määrä tuhansia. Kyseisen jumalan eli Isän ominaisuuden nimi on He, joka juuri sama kuin heprean viides aakkonen ja tarinamme ensimmäinen osa.

 

Oheinen päättelyketju antaa meille vastauksen kysymykseen, mikä on Liiton Arkki. Liiton Arkki on Re-Jumalan eli Kristuksen Päivä-Arkki. Tämä laiva sisältää yhteensä viisi leipää eli viisi jumalaa, jotka meidän tulee syödä päästäksemme Vesikasteeseen ja siten symbolisesti palaamaan tuhlaajapoikana Isämme luokse. Koska Isä ja Poika lähtökohtaisesti rakastavat jokaista ihmistä, he ovat mukana matkallamme Totuuden tiellä sen alusta lähtien. Tässä tarinassa Isä ja Poika on kuvattu kahtena kalana ja kahtena käärmeenä.

 

Totuuden tiellä on siis loppujen lopuksi kyse Sinusta ja Isästä (kaksi kalaa). Ensin Isää etsitään Vesikasteeseen asti (5 leipää), sitten Isää opetellaan tuntemaan samalla kun Poika polttaa tulisella miekalla itse luotua valheellista identiteettiä pois (7 leipää). Ja lopulta kyse on Sinun itsesi tulemisesta Pojan kaltaiseksi eli sellaiseksi ihmiseksi, joka tuntee Jumalan Isän Kaikkivaltiaan henkilökohtaisesti kasvoista kasvoihin. Tämä on symbolisesti nimeltään toinen liitto eli mentaalinen avioliitto ja se on ainoa tie ulos ikuisesta Elämän Pyörästä ja Sielun alitajuisesta vankilasta.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).