Jerusalemin temppeli jaettiin kolmeen osaan, jotka tunnetaan Ihmisen kolminaisuutena. Näitä osia ovat Pyhä = Keho, Pyhempi = Sielu ja Kaikkein Pyhin = Henki. Kaikkein Pyhimpään sai mennä vain ylipappi, joka oli vihitty tehtäväänsä. Tämä perinne juontaa juurensa suoraan Egyptiin, jossa pyramideja käytettiin kuvaamaan Faraoiden vihittyjä valokehoja tässä fyysisessä maailmassa. Monet vihityt faraot sulkivat ”temppelinsä” ihmismassoilta ja siten halusivat kunnioittaa Henkeä ja sen salattuja piirteitä.

 

Temppelin Kaikkein Pyhintä suojeli pyhä verho/huntu/esirippu, jonka symbolisesti Jeesus kuolemallaan repi keskeltä kahtia, ja täten esimerkillään ja tarinallaan mahdollisti jokaiselle häntä seuraavalle ihmiselle mahdollisuuden tehdä sama pyhä velvollisuus, joka ennen oli vain ylipappien kohdalla mahdollista. Tämä on jo varmasti jokaiselle Totuutta etsineelle tuttu teema: Jeesuksen kuolema itsessään ei tuonut kenellekään muulle pelastusta kuin hänelle itselleen. Tosin Jeesuksen esimerkki onkin sitten ehkä se kaikkein tärkein oppiläksy mitä kenenkään ihmisen tulisi elämänsä aikana oppia. Jeesus siis itse tuli Tieksi (= Tao) ja näin ollen hän ensin löysi Totuuden eli Isän ja sen jälkeen kohtasi tämän maallisen Elämän uuden minänsä kanssa.

 

Symboliikan kannalta pointti tässä on se, että kuten termi ”Faarao” käännetään hepreaksi ja sitten suomennetaan ”Iso Talo” (= englanniksi the Great House), niin myös Jeesus itsessään voidaan nähdä Pyhänä Temppelinä. Ja tähänhän hänessä viitataankin sitten monissa kohdissa Uuden-testamentin kirjeitä. Eli kun Jeesus puhdisti Jerusalemin temppeliä rahanvaihtajista, tulee meidän myös ymmärtää tämän tarinan mentaalinen puoli, jossa Jeesus puhdisti omaa ja opetuslastensa mieltä kauppiaiden ajattelutavoista jne.

 

Vielä pidemmälle vietynä tämä symboliikka voidaan ilmaista: kun ihmisen mielessä on riittävästi luottamusta, toivoa ja rakkautta, hän voi nostaa vuorensa ilmaan, karsia siitä turhat osat pois ja saada näin aikaan valmiin temppelin, jollaisia Egyptin maalle yli 4000 vuotta sitten vihityt miehet rakensivat.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).