Raamatun symboliikka on hyvin moniulotteista, jossa kaikki asiat liittyvät tavalla tai toisella toisiinsa. Näinollen myös ilmestysmaja liittyy erityisesti vesikasteeseen. Siksi on syytä ymmärtää seuraavien esimerkkien olevan vain lyhyitä kuvauksia, joilla koitan saada aikaa jonkinlaista yleiskuvaa niistä kiinnotuneille.

 

 

Vesikaste

Nooan Arkki ja itse Nooa kuvaavat Egyptiläisen Isä-Jumala Nunin antamaa mentaalista vihkimystä eli Vesikastetta. Hepreaksi Nun on Kala (joskus myös Käärme), joka sinänsä on suora viite Tietoon, sillä periaatteessa paratiisissa juuri Käärmehän on se, joka antaa ihmisille Vesikasteen eli Tiedon hyvästä ja pahasta. Tämä sama kaste tunnetaan suomalaisten teosofien keskuudessa Ervastin ilmoittamana nimellä Jordanin kaste. Tämä on se piste, kun ihminen astuu Totuuden Tielle ja on ymmärtänyt neljä perimmäistä totuutta Kaikkeuden pysyvästä luonteesta. Minulle tämä tarkoitti mm. Tiedon saamista maailmansynnystä ja sen hengellisestä rakenteesta sekä omasta itsestäni ja yleensäkin ihmisestä lajina. Raamatussa Nooan ja hänen poikien vaimoille ei ilmoiteta erikseen nimiä, koska Egyptiläisen Tiedon mukaan heidän nimensä ovat samat kuin miestensä, mutta vain feminiini päätteillä. Feminiinipäätteessä miehen nimeen lisätään egyptiläinen t-kirjain, joka kirjoitusasuissa ilmenee hieroglyfillä ’leipä’.

 

Nooa itsessään symboloi tarinassa Isä-Jumalaa, joka pelastaa haluamansa arkkiinsa ja tuo Totuuden Tiellä seuraavaan kastevaiheeseen eli Tulikasteeseen. Ei liene yllätys, että seuraavan kerran tässä samassa kirjassa ”ihmiskunta” tuhotaan tulella. Vesikasteen symboleita ovat mm. väreistä valkoinen ja sininen, sekä eläimistä kyyhkynen ja Egyptiläinen korppikotka, joka heidän kielessään vastasi kirjainta Alef ja siten kuin aloitti kaikki kirjaimet. Tässä tarinassa se aloitti uuden ja puhdistetun sukupolven ihmisen mielen sisällä.

 

 

Ilmestymismaja

Kysyit myös ilmestysmajasta. Katsotaan vaikkapa Raamatun kohta 2. Mooseksen kirja 33, jossa puhutaan Pyhäkköteltasta, eli ilmestymismajasta:

 

”7 Mooses pystytti teltan leirin ulkopuolelle jonkin matkan päähän leiristä ja nimesi sen pyhäkköteltaksi. Jokaisen, jolla oli kysyttävää Herralta, oli mentävä leirin ulkopuolelle pyhäkköteltan eteen.

8 Aina kun Mooses oli menossa telttaan, israelilaiset asettuivat seisomaan kukin telttansa ovelle ja seurasivat häntä katseellaan, kunnes hän astui sisälle telttaan.

9 Mooseksen tullessa telttaan pilvipatsas laskeutui ja asettui teltan ovelle siksi aikaa, kun Herra puhui Moosekselle.

10 Nähdessään pilvipatsaan asettuvan teltan ovelle ihmiset kumartuivat maahan kukin telttansa edessä.

11 Ja Herra puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten Mooses palasi leiriin, mutta hänen palvelijansa, nuori Joosua, Nunin poika, ei milloinkaan poistunut teltan läheisyydestä.”

 

Symbolien kielellisesti tämä kohta voidaan tulkita, että koska pilvipatsas tulee teltan ovelle, niin kyseessä on Vesikaste. Pilvipatsas on englanniksi ilmaistu sanoin the Pillar of Cloud, joka viittaa the Pillar of Mercy –pilariin. Tämä pilari tunnetaan Kabbalan kirjoituksissa Tienä taivaaseen Isän eli Tiedon luokse. Samaa asiaa symboloi Jaakobin tikapuut. Vesikaste saadaan yksinomaan Isän Armosta (hyväksyä tuhlaaja pojan kotiinpaluu) ja myös Pillar of Mercy viittaa siihen. (Katso myös 2. Mooseksen kirja 33:12-13) Kyseessä on siis vesikaste.

 

Mielenkiintoista on myös se, että Ilmestysmajan ylläpitäjä ja Mooseksen palvelija on nimeltään Joosua, Nunin Poika. Eli suomeksi sanottuna Jeesus, Isä-Jumalan Poika. Tällä viitataan suoraan siihen, että Poika syntyy jo Vesikasteessa ihmisensydämeen, mutta se tarvitsee Tulikasteen lopulliseen erottautumiseen ihmisen omasta Egosta ja identiteetistä, sekä vielä kolmanneksi se tarvitsee Pyhän Hengen kasteen kirkastumiseen. Ja kuten Raamattu sen kertoo: Joosua ryhtyy Mooseksen kuolemassa hänen seuraajakseen ja lopulta pääsee perille luvattuun maahan. Tähän väliin kuuluu Tulikaste, jossa koko kansa kokee kärsimyksen erämaassa, jossa paheita omaava sukupolvi hävitetään. Kabbalassa tämä vaihe kuvataan toisella pilarilla, jonka nimi on Ankaruuden Pilari eli the Pillar of Severity.

 

Viisaat varmasti ovat ymmärtäneet, että nämä kaksi pilaria opettaa meille rakkauden kahta kääntöpuolta. Toisaalta rakkauteen kuuluu armo, jolla osoitetaan jaloja ajatuksia toisia kohtaan, mutta aivan yhtä tärkeänä rakkauteen kuuluu myös ankaruus, jolla esim. vanhemmat kasvattavat lapsiaan pysymään erossa pahuudesta ja huonoista valinnoista. Egyptiläiset vihityt käyttivät näistä rakkauden muodoista symboleina armo = paimensauva, sekä ankaruus = ruoska (eng. crook and flail). Kasteiden Tiellä nämä sauvat saadaan loogisessa järjestyksessä eli armo on vesikaste ja ankaruus on tulikaste.

 

Ilmestysmaja on siis Mooseksen Yliminä (Bruntonin termi), ja Kristus (Jeesuksen sanoin), sekä Horus (egyptiläisin hieroglyfein), ja vielä Tze (kiinan termi ”lapsenkaltainen vanha viisas mies”). Sitä voidaan myös kutsua vaikkapa Krishnaksi tai Buddhaksi. Kyse on mentaalisesta vihkimyksestä, ja se ei tarkoita pelkästään jotain tiettyä Sielun (myös esim. valokehon) osaa, vaan pikemminkin ihmisen kokonaisvaltaista tilannetta. Mikään kastevaihe ei poissulje toisiansa, vaan niistä jokaisessa tapahtuu kaikki vaiheet. Eli vain tapahtuman syvyys muuttuu ja lopulta jalostuu mentaaliseksi avioliitoksi ihmisen puhdistetun sielun ja hengen välille.

 

Myös Buddha kuvaa jalon 8-osaisen Tien alun Tiedon saamisella, millä hän viittaa tähän samaan vesikasteeseen. Tiedon saamiseksi hän kertoo, että ihmisen pitää ymmärtää 4 totuutta. Itseasiassa myös Krishnamurti kertoo, että Totuuden Tie alkaa siitä, että ihminen saa Tiedon ja sen avulla oppii erottamaan hyvän ja pahan, oikean ja väärän, arvokkaan ja vähemmän arvokkaan. Raamatussa kerrotaan myös, että esim. opetuslapset eivät saaneet aloittaa toimintaansa ennen kuin pyhän hengen tuoma Tieto tuli heihin. Tieto on siis Vesikaste, Father = Water, sekä Egyptiläisessä sydämen punninnassa (Ancient Egyptian Book of the Dead, Spell 125), eli vesikasteessa käytetään vertailukohtana Sulkaa eli Feather. Joten Feather = Father = Water. Oikea lausunta ja sanojen linkitysten ymmärtäminen on yksi pyhistä tieteen lajeista.

 

 

Tulikaste

Tulikaste on paljon raaempi kuin vesikaste, koska siinä puhdistetaan kehon lisäksi myös sielu. Ihminen ei pelkästään lopeta pahan tekemistä kuten vedessä, vaan nyt hänen ajatuksensa poltetaan pois. Raamatussa kerrotaan Jeesuksen olevan Miekka, sekä ”Hän on se, joka kastaa teidät tulella ja pyhällä hengellä”, kun vastaavasti Johannes Kastaja kastoi ihmisiä Vedellä. Vesikasteeseen liittyy myös uuden nimen saaminen. Tämä nimi on ilmoitettu Isästä ja siten se on ollut olemassa jo ennen kaikkea muuta. Alussa nimi voi tuntua vieraalta, mutta tulikaste kyllä tekee tehtävänsä niille, joiden ymmärtäväisyyden korvat ovat auenneet.

 

Viimeinen kaste on nimeltään Pyhän Hengen kaste. Tässä vaiheessa ihmisen mielestä on poltettu kaikki totuudesta poikkeava pois ja jäljellä on vain tabula rasa - tyhjä taulu. Jäljelle jäävä tyhjyys on sitten se paljon puhuttu pelastus. Isä löytyy näkymättömästä tyhjyydestä, äärettömyydestä, pimeydestä ja alkumerestä. Tämä siemen jalostuu Pojaksi eli täyteydeksi, kaikkeudeksi, valoksi ja ikuiseksi elämäksi.

 

Kastevaiheita on siis kolme: vesi, tuli ja pyhä henki. Myös näitä kuvaavat termit Pyhä, Pyhempi ja Kaikkein Pyhin. Kasteiden tarina on Raamatussa (sekä kaikissa muissa pyhissä kirjoissa) symbolien kielellä kirjoitettuna monta kertaa. Voisi sanoa, että Kasteiden Tielle asti meillä kaikilla on “oma” polku kuljettavana. Näitä polkuja ovat mm. uskonnot, alkemia, astrologia, tarot, tiede, pyhä geometria, vapaamuurarius ja muut salaseurat, mysteerien tutkiminen, taide jne. Mutta kun poluilla saavutaan tiettyyn pisteeseen, niissä kaikissa tulee vastaan uusi sama Isäntä. Tämä Isäntä on Isäntien Isäntä, salattu jumala, jolla on salainen nimi ja hän on Pyhä Henki eli Kaikkeus. Tällöin kun jumalasta puhutaan, puhutaan enää kahdesta ikuisesta osasta tai pikemminkin vain yhdestä. Tämä Jumala on kaikkien adjektiivien vastakohta.

 

 

Elämänpyörästä

Sain kerran rukouksessa ymmärryksen siitä, että vesikaste on kuin pieni uudelleensyntyminen. Ihminen herää pienenä maanmatosena keskellä piilossa ollutta vuorta, joka on noussut ulos alkuvedestä. Tämä matonen kuitenkin pian huomaa olevansa taianomainen perhosen toukka. Samaisella toukalla on ajatuksissaan ensimmäistä kertaa tieto siitä, että hän voi halutessaan kasvaa millaiseksi perhoseksi hän ikinä haluuakin. Hän voi olla kuka tahansa ja hän voi tehdä ja saavuttaa mitä vain. Jos toukka valitsee ns. tämän maailman tien, hänestä tulee hyvyyttä janoava tiedemies ja/tai taiteilija, joka voi luoda mitä hienoimmat oivallukset, teoriat, tarinat, taulut ja musiikit. Toukalla kuitenkin on vain yksi todellinen tehtävä.

 

Toukan tehtävä on sama kuin se oli jo vesikasteessa, mutta tällä kertaa toukka todella joutuu luopumaan kaikesta, koska vasta nyt hän tietää halutessaan saavansa kaiken. Vedessä siis luovutaan kaikesta fyysisestä ja tulessa kaikesta mentaalisesta. Kun toukka jälleen luopuu kaikesta, hän jää paikoilleen ja antaa Suuren Haukan (= Horus) tai Kalan (= Kristus) syödä itsensä. Näin hän kuolee uudestaan, mutta tällä kertaa viimeistä kertaa. Tämän vuoksi esim. Buddha jakaa Tiedon saaneet kahteen kastiin: niihin, jotka syntyvät vielä kerran (= vesikasteen saaneet), sekä niihin, jotka eivät enää koskaan synny uudestaan (= kaikki kasteet saaneet). Tämä on Dharman pyörän viimeinen askel. Ja tämä askel johtaa pois Elämän Pyörästä Iänkaikkiseen Elämään.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).