Hei! Raamatussa puhutaan ja varoitetaan eksytyksistä, mm. kohdissa 1.Joh.kirje 4:1-3 ja Mark. 13:5-6. Nykyään joka paikassa on eri uskontojen ja uskonsuuntien alaisuudessa toimivia jonkin "Hengen" lähettiläitä. Moni ihminen seuraa näitä voimavaikutuksia lähes täysin kyseenalaistamatta ja etsien hyviä fiiliksiä. Mitä osaat kertoa näistä raamatunkohdista, miten Totuuden tien kulkija voi välttää nämä "ansat"?

 

VASTAUS:

Tämä on erittäin hyvä ja oleellinen kysymys koskien koko henkistä tietä. Periaatteessa tämä kysymys on täysin sama kysymys kuin sellainen, että ”Onko suhde Jumalaan henkilökohtainen?” tai että ”Tarvitseeko minun itse kulkea Totuuden tien läpi, vai riittääkö se, että joku toinen ihminen on kulkenut sen puolestani lävitse?

 

Tämä vastaus tulee olemaan melko pitkä, sillä kysymys on niin suuri. Käytän vastauksessani pääosin kristillisyyden sanastoa sekä Jeesuksen ja Raamatun käyttämiä symbolisia käsitteitä. Tämän teen siksi, että vastaus olisi mahdollisimman monen ymmärrettävissä. Kysymys sivuaa Raamattua, joten niin tulee sen vastauksenkin sivuta Raamattua.

 

Nostetaan heti tähän vastauksen alkuun nämä Raamatun kohdat esille, jotta voidaan puhua ja viitata niihin suoraan. Tuon Markuksen Evankeliumin kohdan laajennan koskettamaan koko kappaletta, jotta sen todellinen merkitys on helpommin ymmärrettävissä. Kun olet lukenut nämä kohdat läpi kerran, käydään ne yksitellen, tässä järjestyksessä läpi.

 

Jumalan Henki ja Antikristuksen henki (1.Joh.kirje 4:1-3)

1 Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. 2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. 3 Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa.

 

Ensimmäiset lopun merkit (Markus 13:3-13)

3 Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä temppeliä vastapäätä, kyselivät Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas, jotka olivat hänen kanssaan: 4 "Milloin se kaikki tapahtuu? Kerro meille, mikä on merkkinä siitä, että sen toteutuminen on lähellä."

5 Jeesus alkoi puhua heille: "Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. 6 Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: 'Minä se olen', ja eksyttävät monia. 7 Kun kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, älkää pelästykö. Niin täytyy käydä, mutta se ei vielä merkitse loppua. 8 Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, joka puolella on maanjäristyksiä ja tulee nälänhätä. Tämä on synnytystuskien alkua.

9 "Pitäkää varanne! Teidät viedään oikeuteen ja teitä piestään synagogissa. Maaherrojen ja kuninkaiden eteen te joudutte minun nimeni tähden, todistukseksi heille. 10 Mutta sitä ennen on evankeliumi julistettava kaikille kansoille. 11 Kun teitä viedään luovutettaviksi viranomaisille, älkää etukäteen olko huolissanne siitä mitä puhuisitte. Puhukaa ne sanat, jotka teille tuona hetkenä annetaan. Silloin ette puhu te, vaan Pyhä Henki.

12 "Veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. 13 Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu.

 

Jumalan Henki ja Antikristuksen henki (1.Joh.kirje 4:1-3)

Otetaan sitten tämä ensimmäinen kappale lause kerrallaan syynin alle. Jo tässä otsikossa kannattaa kiinnittää huomiota sanaan henki, jota tässä käytetään hyvin väljästi. Totuuden talon terminologiassa parempi käännös olisi ”Taivaallinen Minä ja Maallinen Minä”. Tämä käännös tuo sekä Jumalan että antikristuksen hengen ihmisen itsensä sisälle, ei enää ulkopuolelle. Tämä on koko Raamatun lukemisen ja hengellisen tulkinnan lähtökohta. Kaikki on hyvä lukea muodossa ”Minä Olen”, eli että opetukset ymmärtää itsestä käsin, omasta sydämestä.

 

1 Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja.

Lauseen ensisijainen tulkinta on sellainen, että vaikka sydämessä on jo syttynyt jumalainen liekki, ei silti kaikki tieto, joka ihmiselle nousee, ole puhdasta – vasta koko Totuuden tien läpi menneen ihmisen tieto on puhdasta, eli samaa kuin ns. Totuuden henki, eli totta.

 

2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. 3 Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa.

Seuraavissa lauseissa sitten tarkennetaan tätä ensimmäisen lauseen sanomaa. Vasta sitten kun ihminen itse on puhdas, hän voi ymmärtää ja tuntea todellisen Jeesuksen Kristuksen. Kyseessä ei voi olla valaistunut ihminen, jos hän väittää Kristuksen olevan jotain muuta kuin lihaksi tullut Jumalan lapsi. Tämä viittaa esim. Totuuden tiellä ensimmäisen vaiheen läpikäyneisiin ihmisiin, jotka usein ajattelevat itse olevansa juuri tämä messias ja vapahtaja ja sen vuoksi he pitävät itseänsä erheellisesti parempina ja tärkeämpinä kuin muita ihmisiä.

 

Jos ihmisen sydän on edelleen niin suljettu, ettei hän voi esim. lukea pyhiä kirjoja ja opiskella tiedettä, on hän ns. antikristuksen hengen alaisuudessa – ja näin on, vaikka olisi jo luullut olevansa kuinka pitkällä Totuuden tiellä. Totuuden tien ensimmäinen suuri kaste ei ole lopullinen puhtaus, vaan vasta potentiaali sen saavuttamiseen.

 

Kansankielisesti sanottuna tähän opetukseen pätee: ”Kyllä koira, koiran tuntee.” Jos ihminen ei ole valaistunut sielu, hän ei voi mitenkään tuntea pyhien kirjojen valaistuneita sieluja, eikä edes samaistua heihin. Toisaalta pätee aivan yhtä varmasti, että jos henkilö on valaistunut henkilö, niin hän aivan varmasti ensin samaistuu näihin pyhien kirjojen päähenkilöihin ja lopulta saavuttaa ykseyden myös heidän kanssa.

 

Tätä kohtaa kannattaa siis miettiä kahdesta näkökulmasta:

  1. Omasta näkökulmasta, eli pystynkö itse samaistumaan esim. tähän Jeesuksen tarinaan, eli onko tämä tarina alkanut toteutua minun omassa elämässäni, sekä
  2. Ajatellen muita ihmisiä, eli jos joku opettaa Jeesuksesta, onko tuo opettaja itse samaistunut esim. tähän Jeesuksen tarinaan, eli toimiiko tuo opettaja omassa elämässään juuri kuten tuossa tarinassa opetetaan.

 

Mennään sitten tuohon toiseen Raamatun kohtaan.

 

Ensimmäiset lopun merkit (Markus 13:3-13)

Tässä jo itse otsikko viittaa siihen, että Totuuden tien ensimmäinen kastevaihe olisi edennyt hyvin pitkälle. Lopunajanmerkkejä ei voi tulla tietoiselle tasolle asti, jos loppu ei ole tulossa. Totuuden tien ensimmäinen vaihe tarkoittaa ihmisen persoonallisuuden kuolemaa, jotta uudelleensyntyminen Vedestä ja Hengestä on mahdollista (Johannes 3:5).

 

3 Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä temppeliä vastapäätä, kyselivät Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas, jotka olivat hänen kanssaan: 4 "Milloin se kaikki tapahtuu? Kerro meille, mikä on merkkinä siitä, että sen toteutuminen on lähellä."

Tässä kohdassa viitataan edelliseen Raamatun kohtaan, eli tähän: ”Kun Jeesus oli lähdössä temppelistä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan: "Opettaja, katso! Mitkä kivet, mikä rakennus!" 2 Jeesus vastasi: "Katso nyt näitä mahtavia rakennuksia. Kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle." (Markus 13:1-2)

 

Eli oppilaat kysyvät, että mitkä ovat ensimmäiset merkit siitä, että nämä symboliset mahtavat rakennukset revitään maahan ilman, että mitään jää jäljelle. Tässä on siis kyse mielen sisäisestä rakennuksesta, ei mistään fyysisestä temppelistä. Tämän opetukseni todistaa seuraava Raamatun kohta: ”Silloin juutalaiset sanoivat: "Tätä temppeliä on rakennettu neljäkymmentäkuusi vuotta. Sinäkö pystyttäisit sen kolmessa päivässä?" Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan.” (Johannes 2:20-21) Henkilön oma keho on hänen sielunsa sija tässä maailmassa, siksi esim. Totuuden talon määritelmissä keho lasketaan kuuluvan osaksi sielua – se on sielun olemisen mahdollistava symbolinen ”astia”.

 

Tässä Raamatun kohdassa siis pohditaan, mitkä ovat ensimmäiset Totuuden tien merkit siitä, että jotain suurta ja mahtavaa alkaa tapahtua.

 

5 Jeesus alkoi puhua heille: "Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. 6 Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: 'Minä se olen', ja eksyttävät monia. 7 Kun kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, älkää pelästykö. Niin täytyy käydä, mutta se ei vielä merkitse loppua. 8 Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, joka puolella on maanjäristyksiä ja tulee nälänhätä. Tämä on synnytystuskien alkua.

Tällä opetuksella Jeesus viittaa juuri samaan asiaan kuin minä viittasin edellisen Raamatun kohdan yhteydessä. Kun ihminen kokee Totuuden tien ensimmäisen suuren kasteen (Vesikasteen), hän kokee ns. ykseyskokemuksen Jumalan/Hengen kanssa. Tämä kokemus on niin vahva ja huumaava, että jos se tulee sattumalta, vaikkapa kuolemanrajakokemuksen tai huumausaineiden tai jonkin muun kuin oman määrätietoisen pyrkimyksen kautta, saattaa sielu jäädä tähän kokemukseen kiinni ja luulla juuri itse olevansa se yksi ja ainoa Jumala. Tällöin ihminen voi sanoa olevansa Jeesus Kristus, tai vastaavasti buddhalainen sanoisi olevansa Buddha tai hindulainen Krishna. Ja se mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että periaatteessa tämä on täysin totta, mutta se myös ei ole totta. Vesikasteessa sydämeen puhkeaa Kristus, eli se todella on Hän, mutta koska ihmisen oma ”maallinen minä” (eli antikristuksen henki) on edelleen liian voimakas, tuo henkilö on omista luuloistaan huolimatta edelleen valtaosin hänen aikaisempi itse, eli juuri tuo maallinen osa.

 

Vesikasteen jälkeen alkaa ns. tulikasteen aika. Tämän todistaa esim. Johannes Kastaja sanoillaan: ”"Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.” (Matteus 3:11) Tämä tulikasteen aika on sellainen muutaman vuoden ”helvetti”. Ilmestyskirjassa sen kestoksi kuvataan 1260 päivää, mutta se kestää sen, minkä se kestää. Käytännössä se kestää niin kauan, että sielusta todella poltetaan pois kaikki väärät oksat ja juuret. Näitä ovat rajoittavat uskomukset, väärät rutiinit ja käyttäytymismallit, maalliset arvot, valheellinen identiteetti jne. jne. Jos tätä prosessia ei käy kokonaan läpi asti, ei ihminen voi kirkastua, vaikka olisikin vesikasteessa saanut tiedon. Tässä vaiheessa kyse ei enää ole tiedonsaamisesta, vaan siitä kenen päälle pyhä henki jää pysyvästi.

 

Useat pyhät kirjat kuvaavat tulikasteen ajan symboliseksi sodaksi. Esim. Bhagavad Gitassa Krishna ohjaa Arjunaa sodassa mm. omia sukulaisia ja perheenjäseniä vastaan. Muhammed opetti tätä sotaa nimellä Jihad, eli Pyhä Sota. Hän jakoi sen kahteen osaan, pienempään ja suurempaan. Tällä symboliikalla pienempi viittasi vesikasteeseen ja suurempi juuri tähän tulikasteen aikaan. Muhammed opetti, että tuossa ensimmäisessä vaiheessa ihmisen tulee olla ja elää kuin Muhammed, eli suomeksi profeetta. Toisessa vaiheessa, eli tulikasteessa tulee saada pyhää johdatusta ja suojelusta, ja olla ns. Mahdi. Tämän jälkeen Muhammed opetti, että ihmisen tulee olla pyhä kuin Jeesus Kristus, muuten hän ei voi edetä loppuun asti. Eli kuten sanottu, jos ihminen todella etenee loppuun asti, hän kyllä tunnistaa ja tunnustaa kaikki kirkastuneet ihmiset kirkastuneiksi ihmisiksi – siksi Muhammed tunnusti Kristuksen myös. Lähteeksi tähän annan kirjoittamani kirjeen muslimeille, josta löytyy kaikki tarkemmat lähteet ja viitteet: http://houseoftruth.education/fi/opetus/kirjeet/95-kirje-muslimeille

 

9 "Pitäkää varanne! Teidät viedään oikeuteen ja teitä piestään synagogissa. Maaherrojen ja kuninkaiden eteen te joudutte minun nimeni tähden, todistukseksi heille. 10 Mutta sitä ennen on evankeliumi julistettava kaikille kansoille. 11 Kun teitä viedään luovutettaviksi viranomaisille, älkää etukäteen olko huolissanne siitä mitä puhuisitte. Puhukaa ne sanat, jotka teille tuona hetkenä annetaan. Silloin ette puhu te, vaan Pyhä Henki. 12 "Veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman.

Tämä seuraava kohta menee sitten askeleen syvemmälle. Tässä viitataan juuri tuossa edellä käytyyn ns. ”Mahdi”-vaiheeseen. Tulikastetta ei voi kukaan ihminen päästä läpi tai edes selvitä siitä, siksi Totuuden hengen on täytynyt tulla häneen vesikasteessa. Jos Totuuden henkeä ei ole, ei ole tulikastettakaan. Kun henki on tullut, se alkaa ohjata, neuvoa ja suojella ihmistä. Nyt ihminen toimii aivan eri tavalla kuin aiemmin elämässään ja siksi erilaiset ristiriidat räjähtävät käsiin ja naamalle kuin ”suuri sota”. Tässä vaiheessa jopa parhaat ystävät ja oman perheen jäsenet tulevat kääntämään selkänsä ihmiselle.

 

Tässä vaiheessa ihminen on täysin yksin, Totuuden hengen kanssa. Kukaan kirjaoppinut pappi ei enää ymmärrä, mitä tämä ihminen puhuu ja selittää, sillä kirjaoppineilla ei ole Totuuden henkeä – se on vain todellisen vesikasteen kokeilla sieluilla. Henki kuitenkin johdattaa ihmistä seurakuntiin ja erilaisten henkisten opettajien juttusille, siksi nämä mentaaliset ”pieksämiset” tapahtuvat. Myös nykypäivän tiedeyhteisöt tarjoavat henkistä väkivaltaa jokaiselle, joka sinne uskaltaa mennä totuutta edustamaan – älkää uskoko minua, todetkaa tämä itse. Mutta silti sinne mennään, se kuuluu tähän vaiheeseen. Ihminen voidaan haastaa myös oikeuteen, syyttä tai syystä, ja sinnekin vain mennään kuuntelemaan ja vastaamaan. Tässä vaiheessa Totuus voittaa aina, eli sillä ei ole merkitystä, miksi oikeuteen tai vastaaviin tilanteisiin mennään – totuus tulee voittamaan.

 

Lopuksi Jeesus opettaa, että kun ihminen pääsee tähän vaiheeseen, hänessä aukeaa juuri tämä Totuuden hengen yhteys. Enää ei tarvitse huolehtia siitä, mitä sanoo, vaan sanat tulevat aina tarvittaessa kuin itsestään. Ja tämä ei päde vain puhumiseen, vaan myös kaikkeen, mitä on ihmisen osaksi annettu Totuuden tiellä. Esimerkiksi Kaiken ja Ei-minkään Teoria on syntynyt aivan puhtaasti tällä tavalla, niillä sormilla jotka sen on tietokoneelle kirjannut muistiin, ei ole mitään tekemistä sen kanssa – niin toimii Totuuden henki. Se tee mitä se haluaa, milloin haluaa, missä haluaa, ja kenen kanssa haluaa. Sille ei voi ihmisen maallinen osa mitään, siksi siltä odotetaankin vain alistumista.

 

Kun ihminen alistuu koko sydämestään, tietoisuudestaan ja sielustaan Totuuden hengen käytettäväksi, alkaa hänen kokonaisvaltainen sielunpuhdistus. Tähän kuuluu esim. yliminän eli vanhempien ja muiden kasvattajien toimintamallien, uskomusten ja moraalikäsitysten tuhoaminen – tätä tarkoittaa tuo viimeinen lause ”tuottaa kuolema vanhemmille”. Kyse on omasta suvusta, perheestä ja itsestä vapautumisesta!

 

13 Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu.

Tämä lause on jokaisen tulikasteen kourissa pyristelevän sielun ainoa toivo. Tulikasteella on alku ja loppu. Se Jumalan puhtaus, armo, totuus ja ylivertainen rakkaus, joka vesikasteessa sieluun vuodatetaan, niin kyse on sen säilyttämisestä läpi pahimman tulen ja helvetin. Jos tämä perimmäinen armo ja totuus eivät häviä sielusta Totuuden tien aikana, ihminen kirkastuu ja valaistuu Totuuden tien lopussa.

 

Kristus tarkoittaa ”voideltua ja mitattua”. Totuuden tien aikana ihminen mitataan yhteensä kolme kertaa. Hänet mitataan tietoa vastaan, sitten elämää vastaan ja lopulta koko Tietä vastaan. Siksi Jeesus opetti: ”Minä Olen Tie, Totuus ja Elämä.” (Johannes 14:6) Eli suora tulkinta: ”Jumala (= Minä Olen) on Tie, Totuus ja Elämä.” Tämä on juuri se, mitä opetan Totuuden talossa Totuuden tienä. Se on tie, joka vie läpi totuuden elämään. Totuus on kuin sen kivijalka, puhdas maa, josta versoaa ihan oikea Elämänpuu. Voideltu puolestaan tarkoittaa sitä, että ihminen on kuin Menora-kynttelikkö, jossa palaa seitsemän lamppua. (vrt. esim. Matteus 12:43-45; Luukas 8:2; Markus 16:9) Näitä lamppuja kutakin peittää paha henki, jotka tulikasteen aikana ”palaa” pois. Näin lamppu voidellaan täyteen (pyhää henkeä) ja se alkaa loistaa puhdasta valoa. Tätä tarkoittaa voideltu.

 

Kuvassa on menora-kynttelikkö verrattuna chakroihin.

Kuva aukeaa isommaksi klikkaamalla sitä

 

Jos nämä tapahtumat käyvät teidän kohdalla toteen, eli jos te sanotte ihmisille, että teidät on voideltu ja mitattu, te tulette huomaamaan, mitä tarkoittaa tämä ”kaikki vihaavat teitä minun nimeni (= Kristus = Voideltu = Mitattu) tähden”. Jos ihmisen syvä itsekkyys on vallassa, hän ei kerta kaikkiaan voi hyväksyä sitä, että joku ihminen voisi kulkea Totuuden tien läpi ja kirkastua, samalla tavalla kuin on opetettu pyhissä kirjoissa. Nämä ihmiset eivät kuitenkaan voi tälle omalle käyttäytymiselleen tai ajatuksilleen mitään, eikä heitä siksi voi siitä vaatia tuomiolle. Jotka Tien läpi kulkevat, tietävät tämän ja hyväksyvät sen.

 

Miten Totuuden tien kulkija voi välttää nämä "ansat"?

Loppukoontina voisi todeta, että Totuuden tien kulkija voi välttää eksytyksen ansat kahdella tapaa.

 

1. Tunne itsesi!

Jos ihminen ei tunne itseään, on aivan varmaa, että hänen sisäinen antikristus johtaa hänet harhaan. Sisäinen eksyttäjä koittaa viedä ihmisen huomion mahdollisimman kauas ”tästä ja nyt”. Siksi Jumalaa etsitään Totuuden tien alussa menneisyydestä ja tulevaisuudesta sekä vieraista kulttuureista ja jopa kaukaisilta tähdiltä. On todella tärkeää alkaa etsimään sitä totuutta myös itsensä sisältä, tässä ja nyt -hetkessä.

 

2. Kiellä itsesi!

Se kaikki minkä ihminen kykenee löytämään itsensä sisältä, ei tule valjastaa omaksi voimavaraksi ja elinkeinoksi, vaan se kaikki tulee sitä mukaan hylätä. Totuuden tien ensimmäinen vaihe ei ole uusien vaatteiden ylleen sovittamista, vaan kaikkien vaatekertojen poisottamista. Vasta kun ihminen seisoo mentaalisesti alasti ristillään, hän kohtaa Jumalan ja Totuuden hengen.

 

Itsensä tunteminen ja kieltäminen johtavat vääjäämättä siihen, että ihminen antautuu Jumalalle/Hengelle/Totuudelle, kokonaisvaltaisesti. Tästä eteenpäin on vain ajan kysymys, milloin ihmisen sydän ja sielu aukeaa vesikasteelle ja hän saa uuden elämän ja mahdollisuuden. Tästä eteenpäin, läpi tulen, ihmisen tulee rakentaa omat sisäiset taivaat ja maa vastaamaan perimmäistä totuutta, ja tällöin hänen ”rakennuksensa” nousee pystyyn kolmessa symbolissa päivässä. Se joka kestää tämän homman loppuun asti, nousee kolmantena päivänä kuolleista ja saa osakseen Jumalan lopullisen armon, totuuden ja rakkauden tuoman vapautuksen. Näin ihmisestä tulee kirkas Jumalan kuva – Jumalan elävä asuinsija ihmisten keskellä.

 

Periaatteessa on täysin toissijaista kyetä erottamaan kuka itsesi ulkopuolinen taho on eksyttäjä ja kuka on oikea totuuden opettaja. Kun ihminen saavuttaa henkilökohtaisen suhteen Totuuden hengen kanssa, hän automaattisesti huomaa kuka on eksyttäjä ja kuka opettaa Totuutta. (vrt. esim. Johannes 14:15-17; Johannes 15:26; Johannes 16:12-16)

 

Aamen, aamen.

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).