”Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä".” (Toinen Pietarin kirje 3:8)

 

Kyseistä Raamatun kohtaa on todella vaikea ymmärtää, mikäli ei tunne tiibetiläistä ja egyptiläistä kuolleiden kirjaa sekä Totuuden Tiehen liittyviä kolmea kastetta. Egyptiläisen kuolleiden kirjan sanatarkka käännös on ”eteneminen päivän kanssa”. Kolme kastetta taas vastaavasti jakavat Totuuden Tien kolmeen osaan. Nämä osaset eivät kuitenkaan ole päivänosia, vaan ne ovat erillisiä päiviä. Voisi sanoa, että joka päivä kyllä tapahtuvat samat asiat, mutta ne syvenevät ja lähenevät Totuutta.

 

Tiibetiläisessä kuolleiden kirjassa puhutaan 3000 vuoden kadotuksesta alkuvedessä, josta egyptiläiset käyttivät termiä NuN. Book of Gates –kirjassa puolestaan NuN sijoittuu puoleen väliin eli juuri puolenpäivän kohdalle, kun päivä on kirkkaimmillaan. On mielenkiintoista verrata tätä kohtaa englanninkielen sanaan keskipäivä eli noon, joka lausutaan nuun. 3000 vuoden kadotus tarkoittaa, että jokainen Totuuden Tiellä päivän kanssa etenemätön ihminen tulee kuolemansa jälkeen vajoamaan unohduksen alkuveteen ja olemaan siellä 3000 vuotta. Tämä ajanjakso pakottaa hänen sielunsa unohtamaan kaiken. On kuin tehdasasetukset olisi palautettu ja kaikki ohjelmoitu muisti, sovellukset jne. poistettu. Täten jokainen ihminen saa uuden mahdollisuuden Elämän Pyörän ikuisessa kiertokulussa syntyen aina vaan uudestaan ja uudestaan tähän samaan maailmaan.

 

Kun yhdistetään Tieto 3000 vuoden kadotuksesta sekä kasteiden Tien kolmesta vuorokaudesta, saadaan Pietarin kirjoittamasta kappaleesta looginen viesti:

 

3000 v = 3 vrk = 72 h.

 

Kolme vuorokautta eli 72 tuntia on eräs tunnetuimmista ajanjaksoista ja sen symbolista merkitystä on ihmetelty jo vuosituhansien ajan. Sen todellinen merkitys piilee sielun puhdistumisessa ja mentaalisessa avioliitossa, jossa ihmisen Sielu yhtyy Pyhään Henkeen. Eli ihmisen ego, identiteetti ja uskomusmaailma jättävät luonnosta peräisin olevat vanhempansa taakseen ja tuhlaajapojan elkein ihminen palaa todellisen Isänsä eli Hengen luokse. Tätä prosessia kuvataan termein Totuuden Tie, Tao yms. ja se on ainoa tie astua pois Elämän Pyörästä (myös Dharman Pyörä) ja lunastaa osakseen Ikuinen Elämä.

 

Vanhassa Testamentissa profeetta Joona on valaan sisässä 72 tuntia (Joonan kirja 2:1). Vastaavasti Uudessa Testamentissa Jeesus Kristus makaa haudassaan saman kolme vuorokautta (Matteus 12:40). Tarinoiden yhteinen merkitys on ollut säilyttää tätä symbolista Tietoa tuleville sukupolville. Totuuden Tie on tie Ikuiseen Elämään ja se on kuljettava kokonaisuudessaan jo elämänsä aikana tai muuten sitä ei osaa tehdä kuolemassakaan (ks. esim. Johannes 3:3-8). Pyhän Hengen alkuvesi on niin merkillinen seikka, ettei sitä osaa kukaan käsitellä ensimmäisestä kertaa sen kohdattuaan - sitä vain lamaantuu. Jos ennen kuolemaa ei tiedä miten toimitaan kuoleman jälkeen, tulee ihminen hukkumaan ja siten vajoamaan unohdukseen.

 

Egyptin faaraot pelkäsivät unohdukseen vaipumista niin paljon, että he koristelivat omat hautansa täyteen muistimerkintöjä siitä miten toimitaan missäkin kuoleman vuorokausien vaiheissa. Ilmeisesti he eivät olleet ymmärtäneet, että nämä mentaaliset kartat ovat täysin turhia, mikäli ihminen on kulkenut kolme kastetta läpi jo eläissään. Useiden nykyajan ihmisten tapaan myös faaraot koettivat hakea pelastukseensa apua itsensä ulkopuolelta fyysisestä maailmasta. Tämä on kuitenkin täysin turhaa, sillä kolmannessa kasteessa ihmisestä tulee Ihmisen Poika, jonka Pyhä Henki hyväksyy mentaalisessa avioliitossa Eläväksi Kuvakseen. Elävä Henki on meille Hengellisen Isämme toimesta rakkaudessa annettu, jotta kenenkään hänen tuntevan ja häneen luottavan ei tarvitsisi hukkua alkuveteen tai tulikasteen tulimereen.

 

Jokaisella ihmisellä on sama mahdollisuus ottaa asioista itse selvää ja näin ollen päästä osalliseksi Ikuiseen Elämään. Se mihin Elämältä menee 3000 vuotta, on mahdollista Totuuden Tiellä saavuttaa ensin 48 (= 6 + 42) kuukauden aikana ja sitten tuhat vuotisen valtakunnan (Ilmestyskirjaa mukaillen) jälkeen kolmessa vuorokaudessa.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).