”Onko fyysisellä sukupuolella jotain väliä totuuden etsinnässä? Aika monessa paikassa (kuten osalla vapaamuurareistakin) Tieto välitetään vain miehille. Totta kai tämä aiheuttaa subjektiivista omaan sukupuoleeni liittyvää närkästystä. Mutta se osa minusta, joka "ei omaa sukupuolta", haluaa tietää vain totuuden siitä, voiko tämä fyysinen ruumiini ja sukupuoleni estää tai rajata jotain oikeasti. Hormonitoimintani on eroavaista miesten hormonitoiminnasta, kuukautiskierto vaikuttaa selkeästi tunnepuoleen (mutta tämä tiedostaen asiaan voidaan vaikuttaa) ja jotkin asiat ovat korostuneet/vaimentuneet minussa kenties liittyen sukupuoleeni (herkkyys, empatia, hoivavietti, kilpailuvietin vähyys...). Mutta en itse osaa löytää mitään selkeää eroa, jonka takia en voisi etsiä Totuutta sukupuoleni takia. Tämä asia kiinnostanee muitakin totuudenetsijöitä.”

 

Lyhyt vastaus: ”Ei ole.”

 

Lyhyt selitys perustuu muun muassa kokemukseen: ”Tunnen enemmän naisia, jotka ovat saavuttaneet Totuuden tien ensimmäisen kastevaiheen, eli Tiedon. Tähän pitää kuitenkin kommentoida vastapainoksi se, että pyhät kirjat eivät silti vielä tunne yhtään naista, joka olisi saavuttanut Totuuden tien viimeisen kastevaiheen.”

 

Aloitan pidemmän vastauksen lainaamalla Jeesusta Tuomaan Evankeliumista (Kohta 114): ”Simon Pietari sanoi hänelle, ”Anna Marian jättää meidät, sillä naiset eivät ansaitse elämää.” Jeesus sanoi, ”Katso, minä opastan häntä tehdäkseni hänestä miehen, niin että hänkin tulisi eläväksi hengeksi muistuttamaan teitä miehiä. Sillä jokainen nainen, joka tekee itsestään miehen astuu sisälle Taivaan valtakuntaan.””

 

Varmasti jokaiselle nousee tästä mieleen kysymys, mitä tarkoittaa ”tehdä naisesta mies”? Se tarkoittaa sielun tekemistä yhdeksi hengen kanssa. Sielu on naisellinen symboli ja vastaavasti henki on maskuliininen symboli. Totuudessa ei ole ihmisen fyysisellä sukupuolella mitään merkitystä – siksi yin-yang merkissä on musta ja valkoinen väri tasapainossa, ja vieläpä ne molemmat sisältävät toistensa pienet pisteet. Kukaan mies ei voi päästä Totuuden tiellä eteenpäin, jos hän ei löydä, tunnusta ja hyväksy omaa naiseutta, ja vastaavasti kukaan nainen ei voi edetä Tiellä, jos hän ei löydä, tunnusta ja hyväksy omaa maskuliinista puoltaan. Taivaiden valtakunnassa ei ole miehiä ja vaimoja.

 

Ajatus naisten ja miesten epätasa-arvoisesta asemasta on jäänne symbolien kielestä, jossa feminiininen voima on yhdistetty pahuuteen ja vastaavasti maskuliininen voima hyvyyteen. Luonnollisesti tätä käsitystä tukee Raamatun alussa oleva tarina, jossa Eeva houkuttelee Aatamin syömään kiellettyä hedelmää. Tässä on ensisijaisen tärkeää ymmärtää, että kokonainen Aatami ennen jakoa sukupuoliin on molemmat sukupuolet tasapainossa – samassa ihmisessä. Aatami on siis symbolinen koko ihmiskunta, ei vain mies. Eeva on yhdistetyn Aatamin Sielu-osa, joka on Elämänsä vallassa ja siksi sokeuttanut tämän mies-paran. Keho ei voi muuta kuin totella Sieluaan ja kaikki tämä johtaa ihmisen mentaaliseen paratiisista karkottamiseen. Tähän hengen yhteys sitten päättyykin tässä vaiheessa. Yleensä ihminen on tässä vaiheessa 6-13 vuotta vanha.

 

Hengen yhteyden voi saada takaisin kulkemalla karkotuksentien vastavirtaan, eli Totuuden tietä. Tällöin ihmisen elämä saa uuden suunnan, joka huipentuu Sielun ja Hengen mentaaliseen avioliittoon. Tässä liitossa ”Ihminen” pukee ylleen Aatamin/Kristuksen alkuperäisen ”vaatteen” tullen hänen kaltaisekseen – Jumalan Lapseksi ja symbolisesti kokonaiseksi ”ihmiskunnaksi”. Ihminen joutuu taistelemaan perisyntiä ja ihmisen perusluonnetta vastaan, ei vain naiseutta tai miehuutta vastaan. Itse asiassa Jeesuskin vahvistaa tämän puhumalla ”Jumalan Lapsista”, ei vain Jumalan Pojista. (ks. esim. Johannes 1:12-13)

 

Kun pohditaan miesten ja naisten tasa-arvoista asemaa, kannatta muistaa eräs maailman vanhimmista viisauksien kokoelmasta (Coffin Texts, spell 1130), jossa kerrotaan Kaikkeuden Herran neljästä hyveestä ihmiskuntaa kohtaan. Kolmas näistä hyveistä on se fakta, että jokainen ihminen – sekä mies että nainen – on luotu samanarvoiseksi ja siksi jokaisella ihmisellä on sama potentiaali, eli samat mahdollisuudet elämässään. Ja tämä on sukupuolten eroavaisuuksiin liittyen koko viisaus, kaikki sukupuolirajat ja -erot ovat vain ihmisten itsensä luomia harhakäsityksiä. Tietysti tässä on jopa liian helppo mennä toiseen äärilaitaan ja sitten väittää, että miehet ja naiset ovat myös fyysisesti samanlaisia, mutta tämä on onneksi jokaisen helppo itse todeta, että näin ei ole. Ja kysymys kuuluu, miksi pitäisi olla? Eihän jokainen mieskään ole samanlainen verrattuna kaikkiin muihin miehiin. Meillä kaikilla ihmisillä on omat syntimme, eli huonot käyttäytymismallit, maalliset arvot ja harhainen käsitys itsestämme - se on jokaisen oma lähtötilanne. Mutta vaikka syntimme ovat erilaisia tai kuin kombinaatio tiettyjen rajojen sisällä olevista kaikille samoista mahdollisuuksista, niin silti puhdistumiseen johtava Tie - eli Totuuden tie - on kaikille sama. On kuitenkin tärkeää huomioida, että juuri tämän yksilöllisen lähtötilanteen vuoksi jokaisen tulee itse kulkea Tietä pitkin. Kukaan ei voi tarkalleen tietää toisen uskomuksia ja siten koko mielen rakennetta, ja siksi jotta itsensä voi todella tuntea, siihen liittyvä työ täytyy tehdä itse.

 

Vain ja ainoastaan ihmisen luonnosta lähtöisin oleva ego haluaa antaa meille järjettömiä ja epätasa-arvoisia ajatuksia. Jos mies ei edes tarvittaessa vaihda vaippoja, imuroi tai tee ruokaa, ei hän millään kykene valaistumaan. Jos nainen ei osallistu rakennus- ja pihatöihin tai mihinkään työntekoon edes tarvittaessa, ei hän millään kykene valaistumaan. Lopulta Totuuden ja Totuuden tien kannalta vain tasapainolla on merkitystä. Kun toimii niin kuin Tieto ja Elämä toimivat (tai kuten Tao toimii), tekee automaattisesti tilanteen mukaan sekä naisten että miesten tekoja – sillä ei ole väliä onko ihminen itse mies vai nainen.

 

Kukaan valaistunut ihminen ei voi sanoa olevansa mies, sillä muuten hän tekisi edustamansa Jumalan epätäydelliseksi. Kukaan valaistunut ihminen ei voi sanoa olevansa nainen, sillä muuten hän tekisi edustamansa Jumalan epätäydelliseksi. Totuus ei koskaan voi löytyä vastakohdista, vaan yhdistämällä ne. Sinusta on tehty mentaalisessa paratiisista karkottamisessa Yhdestä Kaksi ja Kahdesta Monta. Jotta pääset takaisin lähtöpisteeseen, sinun tulee tehdä ensin Monesta Kaksi ja lopulta Kahdesta taas Yksi.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).