Minua on viimeaikoina askarruttanut kysymykset hengistä ja tuonpuoleisista. Mikä sinun näkemys on ko. asioihin? Onko ns. vainajahenget todellisuutta (sielun vaellusta) tai jotain muuta esim. mielikuvituksen tuotetta?

 

Kysymyksesi koskee hyvin mielenkiintoista ja moniulotteista aihetta. En ole paljon tästä aiheesta kirjoittanut näin suoraan, mutta avaan sitä tässä hieman. Aiheesta tulee myös jonkin verran uutta tekstiä Kaiken ja Ei-minkään teorian seuraavaan, 3. painokseen.

Aloitan vastauksen oikaisemalla erään ihmiskunnan historian suurimmista väärinkäsityksistä pyhiin kirjoihin liittyen. Kun esimerkiksi Kuolleiden kirjassa opetetaan meitä Manalasta (Duat) ja siellä erilaisten asioiden tekemisestä, niin tässä yhteydessä Manala tarkoittaa ihmisen omaa tiedostumatonta mieltä, eli alitajuntaa. Samoin Raamatussa Jeesus kehottaa ”kuolleita hautamaa kuolleita”, millä hän tarkoittaa, että aivan normaalit alitajuntansa vankina elävät ihmiset ovat ”kuolleita”. Sen vastakohta on ”eläviksi heränneet”. Myös Jung oli hoksannut tämän saman asian, kun hän kehitteli analyyttistä psykologiaa. Jung sanoi näin:

 

Jos et ole tietoinen tiedostumattoman mielesi asioista, alitajuntasi johtaa sinun elämääsi, ja sinä kutsut sitä kohtaloksi.

 

Kaiken ja Ei-minkään teoriassa, määritelmän 40. yhteydessä mainitsen ihmisen tiedostumattoman tahdon olevan kuin suuri postikeskuksen lajittelujärjestelmä, joka lokeroi kaiken informaation automaattisesti. Tahto on periaatteessa juuri tämä sama asia kuin kohtalo, eli se määrittelee hyvin tarkasti millä tavalla ihminen ajattelee, ja siksi myös ohjaa ihmistä aina kohti tiettyjä asioita.

Yllä olevat määrittelyt koskevat ihmisen yksilöllistä alitajuntaa. No sen lisäksi (esim. Kaiken ja Ei-minkään teorian nojalla) on olemassa kollektiivinen alitajunta. Lisätään tähän yhteyteen, että myös Jung puhui kollektiivisesta tiedostumattomuudesta. Tämä on siis periaatteessa koko ihmiskunnan yhteinen alitajunta, johon on tallentuneena kaikki ihmiskunnan tähänastiset ajatukset. Niitä on siellä siis melko merkittävä määrä.

New Age-tyyppisessä ajattelussa sekä esim. länsimaisessa reikissä määritellään tällainen käsite kuin astraalimaailma. Totuuden tiellä edetessäni olen oppinut ymmärtämään, että tämä astraalimaailma on nimenomaan tämä ihmiskunnan yhteisen alitajunnan (ja myös tietoisuuden) taso. Kun ihminen saa henkisellä tiellä yhteyden tähän tasoon, hän saattaa alkaa saada erilaista tietoa asioista, jota hän ei enää tunnista ”omakseen”. Ja periaatteessa tämä on aivan totta. Jos tässä vaiheessa ihminen ei ole sinut itsensä kanssa, eli sydämessään ja aikeessaan riittävän puhdas, hän saattaa helposti alkaa sekoittamaan tätä tietoa oman mielikuvituksena, muistinsa, järkensä ja tunteittensa kautta. Tällöin saatu tieto voi helposti vääristyä, yleistyä, tai siitä voi jäädä pois asioita tai siihen voi tulla lisää uusia asioita. Ja vielä kaiken tämän lisäksi, koska kyseessä on vasta ihmiskunnan taso, ei kosminen totuuden taso, saattaa saatu tieto olla jo lähtökohdallisesti väärää. Jossain vaiheessa historiaa tähän tasoon liitettiin enkelit ja demonit, jotka olivat vastuussa siitä, saako ihminen oikeaa vai väärää tietoa, mutta oikeasti kyse on oman sielun puhtaudesta ja valmiusasteesta, ei mistään muusta.

Kun siis kysyt, ovatko vainajahenget todellisuutta tai jotain muuta, niin vastaus on: voivat olla todellisuutta, mutta henget eivät ilmene siinä muodossa kuin kauhuelokuvissa, vaan ihminen itse luo omasta sielustaan riippuen näille ”viesteille” jonkin muodon. Tämä on sama asia, kuin jos kristityssä maassa ihminen tulee uskoon, niin Jeesus ilmestyy hänelle. Vastaavasti jos hindulainen tulee uskoon, niin Krishna tai jokin muu heidän jumalistaan ilmestyy hänelle. Se on jo tosi harvinaista, että jos vaikka kristitty rukoilee, niin yhtäkkiä Allah tai Buddha tulisi hänen eteensä. Tämä johtuu siitä, että oma persoona ja kulttuuri ovat edelleen johtavassa asemassa tuon ihmisen sielussa. Kun näistä persoonallisista vinkeistä pääsee eroon, tulee lopulta Jumala olemaan kaikille sama, aivan kuten perimmäinen totuuskin on kaikille sama.

Kun ihminen astuu henkiselle tielle, hän saattaa alkaa nähdä enneunia ja hänen vaistonsa voivat yhtäkkiä moninkertaistua – näin kävi myös minulle. Tämä johtuu siitä, että ensiksikin sinä alat tiedostaa itseäsi aivan uudella tasolla. Toiseksi kun tiedostat itsesi ja omat mielentasosi, alat automaattisesti tiedostaa ja kokea näitä samoja tasoja muissakin ihmisissä. Jos itse hallitset tunteitasi, aivan varmasti huomaat erilaiset tunnelukot muissakin ihmisissä. ”Kyllä koira koiran tuntee.” Jos et ole tietoinen tästä uudesta kyvystäsi, saatat harhautua ajattelemaan, että tässä on nyt kyse jostain taikuudesta tai yliluonnollisesta ilmiöstä, mutta valitettavasti näin ei ole. Kyse on aivan normaalisti sielun henkisestä evoluutiosta, jonka ensimmäisiä askelia tässä ollaan ottamassa.

Alitajuista yhteyttä kahden ihmisen välillä on tutkittu jo jonkin verran. NLP:ssä sitä nimitetään tunneyhteydeksi, ja siihen liitetään termit peesaaminen ja johtaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos toinen ihminen mallintaa ja jäljittelee (peesaa) toisen ihmisen sisäistä maailmaa, niin jossain vaiheessa heidän välille syntyy niin vahva tunneyhteys, että peesaaja voi alkaa johtamaan tilannetta haluamaansa suuntaan. Monet mentalistitaikurit käyttävät tätä ominaisuutta taikatempuissaan. Totuuden talon verkkokampuksella voit opiskella NLP:tä ilmaiseksi milloin vain haluat.

Jotkut ihmiset ”aistivat” tiedostumattoman mielensä kautta tämän yhteyden, ja he voivat nähdä esim. värejä chakroihin ja auroihin liittyen. Itse henkilökohtaisesti en näe tällaisia värejä niin paljon, mutta kuulen tietynlaista siritystä, ja ennen kaikkea tulkitsen tietoisesti sanojen ja eleiden kautta tätä vuorovaikutustilannetta. Olen myös oppinut ”lukemaan” ihmisen kasvonilmeistä melko tehokkaasti, mitä tunnetta hän tuntee juuri sillä hetkellä. Myös ihmisen silmistä näkee suoraan käyttääkö hän muistia, luovuutta, järkeä vai tunnetta ajattelunsa tukena. Jos kaikkien näiden tekniikoiden osaaminen on sinulle itsellesi tiedostumatonta, on hyvin todennäköistä, että ajattelet itselläsi olevan yliluonnollisia kykyjä. Vastaavasti jos olet näistä asioista tietoinen, pystyt käyttämään näitä taitoja entistä tehokkaammin ihmisten hyväksi, ilman että turhaa taikauskoa enää tulee mukaan vuorovaikutukseen.

Jos henkisen tien kulkija ei ole vastuullinen toimissaan, hän alkaa kaupallistaa tätä uutta kykyään ja luulee sitä omaksi itsekseen. Näin syntyy opettajia, parantajia, ennustajia, selvännäkijöitä jne. Toisekseen valmistumaton sielu haluaa tekemästään työstä kunniaa itselleen, ja siksi hän korostaa omaa persoonallista rooliaan tässä prosessissa. Huomaat tämän tarpeen ihmisissä, kun he käyttävät paljon ”minä”-sanaa. ”Minä paransin hänet.” ”Minä näen tulevaisuuteen.” ”Minä tiedän tämän asian.” jne.

Jos lueskelet pyhiä kirjoja, niin ei siellä oteta yhteyttä kuolleisiin sieluihin, vaan nimenomaan päästetään niistä irti. Ei henkisen tien idea ole saada meitä kiinnittymään kuolleisiin sukulaisiin, vaan kulkemaan puhdistuksen tietä itse, ja sitä kautta saavuttamaan omakohtainen ymmärrys näistä asioista. On vain sielun laiskuutta, jos se jää ottamaan tietoa joltain muulta ihmiseltä. Se ei ole meidän ihmisten tehtävä, meidän tehtävä on saada yhteys tuohon tietoon itse, ja tämän jälkeen oppia erottamaan oikea tieto väärästä, itsemme puhdistumisen kautta. Mitä puhtaammaksi meidän oma sielu tulee, sen paremmin me erotamme myös oikean ja väärän informaation toisistaan.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).