”Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava.” (Markus 8:35)

 

Lyhyesti sanottuna elämän kadottaminen tarkoittaa sitä, että ihminen kieltää itsensä. Itsensä kieltäminen puolestaan tarkoittaa sitä, että ihminen vapautuu omista rajoittavista uskomuksista, maallisista arvoista ja itse luomastaan identiteetistä.

 

On olemassa Ikuiset Kaksoset – Tieto ja Elämä. Puhdas Tieto (ilman ihmisen luomaa harhaa) voidaan kuvata myös sanalla Minä. Tämä on se alkuperäinen ja ikuinen osa ihmistä. Joku voisi sanoa sitä Siemeneksi ja joku toinen Isäksi ja vielä kolmas Totuudeksi.

 

Sitten alkaa luominen. Kun luodaan ilman Tietoa, syntyy Kaaoksen vallassa olevaa Elämää. Kun ihminen haluaa pelastaa harhaisen kuvan itsestänsä eli Elämänsä, hän tulee kadottamaan sen viimeistään kuolemassa, sillä Totuuden tiellä ei voi edetä kiinnittyneenä itseensä. Elämä voidaan siis kuvata sanalla ”Olla”. Yhdessä Tieto ja Elämä ovat ”Minä Olen”. Tässä tulee huomata, että sana ”Minä” on passiivinen ja se vaan on kuten se on, se ei liiku. Vastaavasti sana ”Olen” on verbi eli se viittaa tekoon. Tässä yhteydessä teko on ihmisen itselleen hankkimat uskomukset, arvot, identiteetti jne. ”Minä” ei niitä liikkumattomana pysty koskaan itselleen hankkimaan ja siksi tarvitaan Elämää.

 

Kyse on siis enemmänkin siitä, onko Elämä kaaoksen (= Luonto, Äiti) vallassa vai jumalallisen tiedon mukaisen järjestyksen (= Poika) vallassa. Seuraavaksi Poika lupaa: jos ihminen kadottaa elämänsä Pojan tähden ja evankeliumin (= Totuuden tie) tähden, on ihminen ansainnut itselleen Elämän. Tämä Elämä, joka tulee Pojasta ja Pojalta, on nimeltään Ikuinen Elämä. Ikuisessa Elämässä ovat Isä (= Ikuinen) ja Poika (= Elämä) yhdessä. Enää ei ole kaaosta, vaan Poika on tuonut mukanaan jumalallisen järjestyksen.

 

Selitän vielä lyhyesti, että miksi evankeliumi on sama asia kuin Totuuden tie. Kun Jeesus opetti ihmisiä, hän viittasi opettavansa Jumalan evankeliumia (esim. Markus 1:14-15) ja valtakunnan evankeliumia (esim. Matteus 24:14). Jo yksin tämä riittää osoittamaan, että Jeesus ei julistanut Raamatun Uutta- tai Vanhaa-Testamenttia evankeliumina, vaan yksinkertaisesti Totuutta. Pyhä Henki siis jakaantuu Tietoon (= Totuus, Isä) ja Elämään (= Äiti, kun perisynti vaikuttaa ja = Poika, kun tuhlaajapoika on palannut Isän luokse). Koska Jeesus oli lähtöisin ja syntyisen Vedestä ja Hengestä eli Isästä, hän luonnollisesti julisti vain ja ainoastaan Totuutta eli Isää koskevaa evankeliumia. Tästä tulee hyvin luonteva nimitys Totuuden tie. Eli kyseessä on Tie, joka johtaa suoraan kotiin yhteisen Isämme eli Totuuden luokse Taivaiden valtakuntaan.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).