"Luin Mikao Usuista (Reikin perustajasta), joka harjoitteli taistelulajeja ja sitten kahta esoteerista buddhalaisuutta. Hän ilmeisesti meni mietiskelemään 21 päiväksi ja koki tuolla matkallaan jotain suurta. Muistelen, että hän oli löytänyt outoja energiamerkkejä jostain vanhasta bud. kirjasta ja ne olisivat auenneet mietiskelyssä hänelle. Tämä ei ole kuitenkaan varmaa tietoa. Reikissä 2 ja 3-tasolla annetaan tietyt symbolit, ykkösessä ei vielä. Viritykset ovat kai joka tasolla annettavia. Viritykset olisi sitten se yhdistävä kanava reiki-energiaan eli universaaliin ki:hin. Keskusteluumme viitaten mietin, mistä olet tullut johtopäätökseen, että Usuin saama oivallus on sama asia kuin vesikaste?"

 

Huom. Käytän kysymyksesi tarkentamisessa apuna suomenkielistä wikipediaa (Reiki), josta on tarvittaessa löydettävissä tarkempia viitteitä lainauksiin.

 

”Mikao Usui itse kuvailee tapahtumaa oppilailleen jakamassaan käsikirjassa (japaniksi Usui Reiki Hikkei) seuraavasti: "En saanut tähän parantamismenetelmään opetusta tai vihkimystä keneltäkään ihmiseltä maan päällä (...). Kun paastosin ja meditoin tunsin voimakkaan energian kosketuksen, ja mystisellä tavalla vastaanotin reikin. Sattumalta minulle kävi selväksi että tietooni oli annettu henkinen parannusmenetelmä." Usui Reiki Hikkei: interview of Mikao Usui”

 

Usui kuvaa täsmälleen saman kokemuksen kuin minullakin on. Hän käyttää kokemuksestaan termiä Reiki. Minä käytän termejä Totuus, Tieto ja Isä. Myös esim. Jakob Böhme kuvaa tämän saman tapahtuneen hänelle näyssä vuonna 1600. Saman kokemuksen kuvaa Pekka Ervasti kirjeessään senhetkiselle Teosofisen Seuran Skandinavian ylisihteeri Gustav Zanderille 13.10.1896 (Linkki kirjeeseen). Kasteen vastaanottajan henkilökohtaisesta kulttuurista ja ajatusmaailmasta riippumatta kaste on aina yksi ja sama, kun se on lähtöisin samasta Totuudesta. Ylläolevassa tekstissä sanalla vihkimys on sama merkitys kuin Totuuden talossa käytetyllä sanalla mentaalinen avioliitto.

 

”Mikao Usui suunnitteli reikimenetelmälle kolme eri tasoa eli astetta (japaniksi Shoden, Okuden ja Shinpiden), joista kolmas aste on opettaja-aste. Hän myös suunnitteli koulutukseen liittyvät initaatioprosessit, viritykset.”

 

Kolme vaihetta (Shoden, Okuden ja Shinpiden) ovat luonnollisesti kolme kastetta. Kolmas kastevaihe - veden ja tulen jälkeen - on opettamisen aikaa. Ensin täytyy itse olla puhdas ja valmis, jotta voi antaa eteenpäin puhdasta ja valmista. Tässä kohtaa nykypäivän Reiki menee metsään. Kukaan ei voi opettaa Totuutta tai Reikiä ilman, että on ensin itse kastettu Vedessä ja Tulessa. Toisinsanoen se, mikä Reikissä on alussa Mikao Usuin toimesta ja ilmoittamana ollut – on Totuus. Vastaavasti kaikki mikä Usuin ilmoituksen jälkeen on ihmisten toimesta muutettu – ei ole enää Totuus. Kyseessä on täsmälleen sama ilmiö kuin esimerkiksi nykypäivän kristityillä ja Jeesuksella – vaikka tarkoitus olisi hyvä, jos Totuutta muuttaa, ei kyseessä enää ole Totuus. Totuutta muuttamalla tulee jossain vaiheessa eteen tilanne, ettei kukaan enää edes tunne alkuperäistä totuutta.

 

”Alun perin Usuin reiki oli perinteinen japanilainen, koko elämän ajan noudatettava elämäntapa, johon kuuluu sekä henkisten harjoitusten suorittaminen että omasta terveydestä huolehtiminen kitä eli "elämänenergiaa" kultivoimalla. Harjoituksissa käytetään useita keinoja, joita ovat hengitys, keskittyminen, mietiskely, kotodama (ääni), jumon (mantra), shirushi (symbolit) ja inzou (käsiasento, mudra).”

 

Jos teen tutkimuksia esimerkiksi tässä huoneessa (jossa juuri nyt olen), en ole silmät sidottuina tietokoneeseen tai kirjaan. Pikemminkin teen näitä ylläolevia asioita ja sitten kun saan Tiedon jostain, alan tutkimaan sitä ja etsimään siitä viitteitä pyhistä kirjoista ja tieteellisistä lähteistä. Tieto on älyllisen päättelyn vastakohta. Kun ihminen saa Tiedon jostain, hän näkee ajatuksissaan heti valmiin lopputuloksen (myös Nikola Tesla on kuvannut tämän työskentelymetodin olleen hänellä käytössä). Seuraavaksi kyse on nykyhetken tilanteen ja tuon valmiin lopputuloksen yhteensovittamisesta. Pitää vain löytää keino, jonka näkee jo toiminnassa valmiissa lopputuloksessa. Täten Tieto auttaa ja nopeuttaa tutkimustyötä todella paljon. Älyllinen päättely on myös vajavaista, sillä jos tietämätön mieli löytää jotain etsimäänsä, se automaattisesti lopettaa etsintänsä ja haluaa alkaa kertomaan kaikille muille löytämänsä asian. Tieto on ainakin minulle tuonut kyvyn säilyttää useita asioita vain itselläni ja vain ne asiat, jotka kuuluvat tulla nyt esiin, myös tulevat esiin ja ne aktiivisesti tuodaan esiin. Alitajuntani ei usein anna minulle hetken rauhaa ennen, kuin koko Totuus johonkin asiaan liittyen on löydetty. Tieto on siis Järkeen verrattuna aivan ylivoimainen. Tieto selittää ihmistä, maailmaa ja tapahtumia Hengestä käsin, eli Tiedosta ja Elämästä käsin. Ja koska kaikki maailman asiat ovat lähtöisin Tiedosta ja Elämästä, myös niistä käsin kaikki asiat ovat ymmärrettävissä ja selitettävissä.

 

Eli kun kysyt: "mistä olet tullut johtopäätökseen, että Usuin saama oivallus on sama asia kuin vesikaste?", voin vastata sinulle: "Oivallus on juuri Vesikaste ja Tiedon saaminen." Lukemani Usuin tarina ei kerro juurikaan Tulikasteen ajasta, mutta ihmisten opettaminen ja palveleminen on Pyhän Hengen kasteen aikaa. Pyhän Hengen Voima on lopulta täsmälleen sama asia kuin Reiki.

 

”Reiki menetelmä perustuu ki:n tai "elämänvoiman" olemassaoloon. Tällaisia voimia ei ole havaittu tieteellisissä koeolosuhteissa.”

 

Yllä oleva lause oli vielä tuolla artikkelissa ja koen sen kommentoinnin tässä yhteydessä tarpeelliseksi. Tämä tieteellinen ”fakta” ei pidä paikkansa. Elämän voima, joka on puolet Reiki-voimasta, on jokaisessa meissä. Se valmistaa jokaisen lapsen yhdestä alkusolusta aina valmiiksi ihmiseksi asti. Sama voima huolehtii automaattisesti ihmisen verenkierrosta, hengittämisestä, solujen uusiutumisesta ja yleensäkin elämisestä. Esimerkiksi Raamatun symboliikkaan nojautuen kutsun tätä Voimaa Elämäksi, Elämänpuuksi ja Elämänpyöräksi (Buddha nimittää sitä Dharmanpyöräksi). Lopulta siis myös Reikissä on kyse Tiedosta ja Elämästä, jotka ovat kaksi ensimmäistä kastetta Totuuden tiellä. Kun ihmisen Sydän on auki molemmille Hengen puolikkaille, on ihminen automaattisesti sekä ”tietolähde” että ”parantaja”. Tässä vielä sama Raamatusta:

 

”Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii.” (Kirje Heprealaisille 6:1-3)

 

Reikissä on kyse ensin opista kasteista (Shoden, Okuden ja Shinpiden) ja sen jälkeen kätten päällepanemisesta ja lopulta iänkaikkisesta elämästä viimeisen tuomion (Sydämen punnitsemisen) yhteydessä. Reiki on sama asia kuin Totuuden tie ja sen parantava Voima on Rakkaus. Siksi minäkin näköjään tunnen sen, vaikken ole sitä koskaan opiskellutkaan.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).