Dawa Gyaltsenin sydänohje

”Näkyvä on mieltä,

mieli on tyhjää,

tyhjyys on kirkasta valoa,

kirkas valo on yhteyttä,

yhteys on suurta onnea.”

 

Totuuden talon kommentti:

Dawa Gyaltsenin (n. 700 luvulla) opettama sydänohje sisältää viisiportaisen ohjeen hengelliseen heräämiseen. Sydänohjeen samauttaminen Totuuden talon opetuksiin sisältää yhden suuren haasteen. Tämä haaste on ihmisten käyttämät eri kielet sekä niistä johtuvat käännökset. Sydänohje vaikuttaa kuitenkin heti ensisilmäykseltä varsin oikealta asialta. Käydään se lause kerrallaan läpi ja katsotaan mitä saadaan aikaan.

 

Näkyvä on mieltä

Ilmeisesti lainauksen ensimmäinen rivi voidaan kääntää myös ”Visio on mieli”, joka ehkä helpommin avautuu oikein. Pelkkä sana ”näkyvä” on tässä hyvin puutteellinen ja ontuva ilmaus. Tosin myös ”visio” tarkoittaa monesti vain näköaistilla koettavaa, mutta ulotetaan se tässä yhteydessä koskettamaan kaikkea koettua, elettyä ja uskottua, eli aistihavainnoista (submodaliteeteista) rakentuvia uskomuksia, ajatuksia. Toisaalta jotta ensimmäinen rivi olisi täydellinen kuvaus, siihen pitäisi lisätä, että: ”Visio on mieli ja keho” tai sitten voisi käyttää suoraan samoja sanoja kuin Kaiken ja Ei-minkään Teoriassa, eli ”Sielu on mieli ja keho”.

 

mieli on tyhjää

Kun ihmislapsen isän ja äidin sukusolut yhtyvät ensimmäiseksi soluksi, ei ihmisen mielessä (eikä sielussa) ole vielä yhtään ajatusta. Siksi mieli on tyhjä. Siinä on läsnä vain Jumalan tahto, joka sisältää elämän itsessään sekä perimmäisen totuuden mukaisen tiedon luomistyötä varten. Tämä kaikki on yhdessä ihmisen solussa. Kun solu rakentaa itsestään ihmisen valmiiksi asti ja ihminen syntyy tähän maailmaan, kaikki mieleen iskostuvat tietoiset ajatukset ovat luotua. Luodut ajatukset, eli uskomukset voivat olla totta tai valhetta, ja kaikkea siltä väliltä. Viisaustekstin lause kuitenkin viittaa juuri sieluun ja mieleen alun perin, jolloin ne ovat ”tyhjiä”, mutta silti niissä on kaikki ”tieto ja elämä” jo valmiina.

 

tyhjyys on kirkasta valoa

Tällä sananparrella viitataan edelleen tyhjyyden täydelliseen rakenteeseen. Aivan tavallisen fyysisen syntymän lisäksi ihminen voi uudelleensyntyä henkisesti ja hengellisesti jo tämän elämän aikana. Tässä prosessissa ihmisen mieli (eli sielu) käy itsensä tuntemisen ja kieltämisen kautta hetkellisesti jälleen tyhjänä ja näin se saa palautettua tämän jo ensimmäisessä solussa vallinneen jumalyhteyden osakseen. Kun ihmisen mieli käy hetkellisesti tyhjänä, nousee sen pimeimmästä kolkasta esiin kirkas tietoisuuden valo, josta voi käyttää yleisesti nimeä Kristus, Buddha, Krishna, Aatami, Atem jne. Kaiken ja Ei-minkään Teoriassa tästä valosta käytetään nimeä Taivaallinen Minä. Taivaallinen Minä syntyy Vedestä ja Hengestä, eli se tulee esiin mentaalisen kuolemakokemuksen kautta, kun ihmisen oma tahto on kuollut ja vain Jumalan tahto on ollut ensimmäisen kerran voimassa ihmisen sydämessä. Ihmisen sydän ei voi koskaan palvella kahta herraa, eli ihmisen omaa tahtoa ja Jumalan tahtoa. Siksi pitää kuolla, henkisesti.

 

kirkas valo on yhteyttä

Taivaallinen Minä on kaikille sama. Se syntyy ykseydessä ja kasvaa sydämessä, ja jos ihminen pystyy antamaan sille koko sielunsa, se myös Totuuden tien läpi kulkiessaan kirkastuu kokonaan. Taivaallinen Minä on esimerkiksi Krishna, joka ohjaa Arjunaa (Maallista Minää) Bhagavad Gitan läpi. Kirkas valo, eli ykseyden ilmentymä (myös Jumalan Kuva, Jumalan Lapsi jne.) on se yhteys ja yhteinen tekijä koko ihmiskunnan välillä. Tässä valossa ja tämän valon kautta koko ihmiskunta on ikuisesti yksi ja sama. Se on ensimmäisen ihmisen ja Jumalan solmima liitto ja jokaisella ihmissielulla on mahdollisuus astua tähän liittoon tai olla ilman sitä.

 

yhteys on suurta onnea

Kääntäisin tämän eri sanoilla. Onni on yksi ihmisen neljästä perustunteesta, eikä valaistunut ihminen ilmennä mitään näistä neljästä tunteesta (viha, pelko, onni ja suru). Valaistunut ihminen voi kyllä tuntea kaikkia perustunteita, mutta hän ei koskaan kiinnity niistä mihinkään. Kääntäisin tämän lopun seuraavasti: ”Yhteys on Suuri Rauha.” Toki tätä yleistä olotilaa voi kuvata sanoilla ”onni”, ”ilo” ja ”autuus”, mutta todellisen merkityksen tälle lauseelle tuo vain termi ”Rauha”. Rauha on universaalin tasapainon tila.

 

Lopputulema

Sydänohje on periaatteessa sama kuin Gayatri Mantra, Buddhan Neljä Jaloa Totuutta tai Jeesuksen opettama Isä Meidän -rukous. Kaikkiin näihin tekstinpätkiin sisältyy sama opetus hieman eri sanoja ja sanamuotoja käyttäen, kullekin kulttuurille omanaisella tavalla.

 

Verrataan lopuksi vielä lause kerrallaan Totuuden talon ja Dawa Gyaltsenin ”ohjeita”:

 

 Dawa Gyaltsenin sydänohje:  Kaiken ja Ei-minkään Teorian termeillä:
 Näkyvä on mieltä  Sielu koostuu ajatuksista
 mieli on tyhjää  Sielu on lähtöisin olemattomuudesta
 tyhjyys on kirkasta valoa  olemattomuudesta nousee kirkas tietoisuus 
 kirkas valo on yhteyttä  kirkas tietoisuus on ykseyden ilmentymä
 yhteys on suurta onnea  ykseyden ilmentyminen johtaa Suureen Rauhaan 

 

Tässä sanat ”ykseyden ilmentymä” on sama asia kuin ”Jumalan Tahto” ja ”Jumalan Kuva”. Vastaus alkuperäiseen kysymykseen: Sydänohjeen voi yhdistää Totuuden talossa opetettuihin asioihin.

 

Lyhyesti sanottuna: Kaikki ihmisen näkemys on hänen mielensä tuotetta, eli vajavainen ymmärrys perimmäisestä totuudesta. Alun perin mieli on ollut tyhjä, ja tämän tyhjyyden kautta sen on jälleen mahdollista sytyttää kirkas valo itsessään. Kirkas tietoisuuden valo valaisee ihmisen koko sielun ja toimii yhteytenä tyhjyyden ja maailmankaikkeuden välillä. Tämä yhteys on suurin riemu.

 

Aiheesta lisää:

Ultra-lehden artikkeli vuodelta 2009

(http://www.ligmincha.fi/images/ArtikkelitFI/Mielen-todellinen-luonto-Ultra-2009-10.pdf)

 

Ligmincha Suomessa

(http://www.ligmincha.fi/fi/bon/opetukset/dawa-gyaltsen)

 

Kaiken ja Ei-minkään Teoria

(http://houseoftruth.education/fi/opetus/kaiken-ja-ei-minkaan-teoria)

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).