satuja lastenkaltaisille

Satuja Lastenkaltaisilla on kokoelma opettavaisia, henkisiä tarinoita, jotka on kirjoitettu symboleiden kieltä käyttäen.

Satuja ei tule lukea vain järkeä käyttäen, vaan niiden parissa on tarkoitus päästä meditatiiviseen tilaan, jossa symboleiden kieli avautuu sydämestä käsin, kuin itsestään.

Joihinkin satuihin liittyy visuaalisia kuvia, joiden tarkoituksena on auttaa mieltä pääsemään käsiksi metaforiseen tasoon asti. Jos sadun ohessa on kuva, tulee kuvan kanssa noudattaa samaa ohjesääntöä kuin egyptiläisten hieroglyfien kanssa. Tämän säännön mukaan kuvaa tulee tuijottaa riittävän kauan, että se paljastaa käsillä olevan kontekstin. Vasta tämän jälkeen siirrytään itse sanojen pariin.

Joidenkin satujen perässä on tehtäväosio. Tehtäväosiossa sinulle annetaan tarkentavia apukysymyksiä, joiden mukaan voit saada kiinni tarinan punaisesta langasta. Tarinoiden ei kuulukaan avautua vielä ensimmäisellä lukukerralla, vaan osaa niistä voi joutua miettimään jopa vuosia.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).