Ihminen ja mieli on laaja opintosuuntaus HCR verkkokampuksella. Kokonaisuuteen kuuluvat periaatteessa kaikki fyysiseen, henkiseen ja hengelliseen ihmiseen ja hänen mieleensä liittyvät asiat. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi itsetuntemus, ajatusten- ja mielenhallinta sekä erilaiset rentoutumistekniikat, kuten hypnoosi, meditaatio, transsi ja rukous. Myös muistitekniikat ja muistipalatsin rakentaminen, sekä luovuuden herättely ja hallinta ovat osa tätä opintokokonaisuutta.

Profilointi, persoona- ja persoonallisuustyypit

Profilointi, persoona- ja persoonallisuustyypit

Profilointi, persoona- ja persoonallisuustyypit -kurssilla käydään läpi perusteita erilaisista tavoista jaotella toistensa kanssa samanlaisia ihmisiä lokeroihin. Lokeroinnin ja lajittelun ideana on löytää ja ymmärtää erilaisia persoona- ja persoonallisuustyyppejä, jotka ovat juuri näitä ennalta määrättyjä lokeroita. Lokeroiden luomista, ihmisten lajittelua niihin, sekä ihmisten menneen ja tulevan käyttäytymisen ennustamista - sen perusteella mihin lokeroon he kuuluvat - kutsutaan yleisesti profiloinniksi.

6 oppituntia 90 minuuttia Aloittelija
Muistipalatsin rakentaminen

Muistipalatsin rakentaminen

Muistipalatsin rakentaminen on varsin kattava muistia käsittelevä kurssi, jonka oppien avulla on helppoa jopa satakertaistaa oma muistikapasiteetti. Kurssilla opetellaan ajatuksen rakenne, sekä muistitekniikoiden taustalla toimivat ajatustenhallintatekniikat. Varsinaisista muistitekniikoista opetellaan linkitystekniikka, paikkajärjestelmä, nimimuistitekniikka, sekä isojen lukujen ja numeroiden muistitekniikka. Kurssin lopuksi kaikkea opittua sovelletaan ja aloitetaan oman muistipalatsin rakentaminen.

10 oppituntia 360 minuuttia Aloittelija
Oppitunteja elämästä

Oppitunteja elämästä

Oppitunteja elämästä kurssi sisältää lyhyitä ja erillisiä oppitunteja, joissa syvennytään ihmettelemään elämän ja henkisen tien ilmiöitä. Kurssin tavoitteena on laajentaa näkökulmia ja avartaa tietoisuutta kohti uudenlaista, vapaata ajattelutapaa. Kun sisäinen vastustus helpottaa, niin mieli avartuu ja sydän aukeaa. Jotkut ovat ymmärtäneet elämäntarkoituksen hieman väärin ja siksi he ajavat itseänsä ahtaalle. Olemista ei tarvitse kuitenkaan rajoittaa! Antaa lumen sataa rauhassa.

4 oppituntia 90 minuuttia Aloittelija
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).