HCR opintojen jälkeen syvemmästä henkisyydestä kiinnostuneet voivat opiskella itsekseen tai ohjatusti Totuuden talon verkkokirjan parissa. Tästä käytetään termejä SBR (soul building resources) ja PSI (perfect soul integration). Verkkokirjassa avataan syvyyden olemattomuutta Kaiken ja ei minkään teorian (KET) kautta, sekä kaikkeuden olevaisuutta täydellisen sielun teorian kautta. Tähän mennessä KET on kyennyt selittämään kaikki maailman valtauskonnot sekä jo useita muita konteksteja.

Kaiken ja ei minkään teorian perusteet

Kaiken ja ei minkään teorian perusteet

Kurssilla käydään läpi Totuuden talon selkärankana toimivaa verkkokirjaa, joka on syvällinen opas itsetuntemukseen ja itsensä kehittämiseen henkisellä tiellä. Kaiken ja ei minkään teoria (KET) pyrkii selittämään muun muassa mikä on sielu ja mieli, mikä on kokonaisuudessaan sielun rakenne ja miten omaa sielua voi oppia käyttämään ja hallitsemaan paremmin. KET yhdistää uskonnot ja tieteet, NLP:n silmämallin ja Freudin termit id, ego ja yliminä, yhdessä muinaisen Egyptin jumalallisen järjestyksen kanssa. Tuloksena saadaan ketju määritelmiä, joita todistetaan mahdollisuuksien mukaan, ja näin saadaan aikaan ihmisen valaistumisen ja kirkastumisen mahdollistava prosessi, Totuuden tie (myös esim. henkinen evoluutio).

3 oppituntia 144000 minuuttia Edistynyt
Kaiken ja ei minkään teorian kontekstit

Kaiken ja ei minkään teorian kontekstit

Tällä kurssilla voit tutustua Kaiken ja ei minkään teorian (KET) konteksteihin, joiden parissa teoriaa on jo tutkittu, haastettu ja sen voima havaittu. Koska KET:lla on ääretön määrä erilaisia konteksteja, ei tämä kurssi tule koskaan valmiiksi. Asian kääntöpuoli on kuitenkin se, että toisaalta mitä enemmän tähän lisätään läpikäytyjä konteksteja, sen uskottavammaksi teoria tulee. Kurssin aiheista huomaat, miten teoria selittää uskonnollisia aiheita, kuten Isä Meidän -rukouksen, Gayatri Mantran, Kabbalan ja enneagrammi -ajattelun, Reikin, NLP:n, sekä tieteellisempiä aiheita, kuten eri psykologian suuntauksia, ja geometrian. Alla olevien lisäksi KET on jo esitelty kaikissa maailman valtauskontojen konteksteissa, jotka se myös pystyi selittämään ja suhteuttamaan toisiinsa: KET ja uskonnot

11 oppituntia 722 minuuttia Edistynyt
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).