Kaikki ei mistään (tarina, teoria ja tietoisuus) on henkisen tien kolmiasteinen kuvaus. 1) Human Coding Reality (HCR) antaa voimavaroja ulkoistetun henkisen prosessin sisäänpäin kääntymiseen sekä ihmisen aidon osan ja tarkoituksen löytymiseen. 2) Soul Building Resources (SBR) opettaa voimavaroja ihmisen kasvuun parhaaksi versioksi hänestä itsestään (tarkoitus toteutuu). 3) Perfect Soul Integration (PSI) sisältää enemmän hengellisiä teemoja, kuten totuus, pyhyys sekä ihmisen ja Jumalan suhde.

Totuuden talon luentoja ja esitelmiä

Totuuden talon luentoja ja esitelmiä

Tällä kurssilla voi käydä läpi Totuuden talon menneitä luentoja ja esitelmiä. Kaikki oppitunnit ovat toisistaan erillisiä, eli niitä voi käydä läpi missä tahansa järjestyksessä.

6 oppituntia TBD Aloittelija
Logiikan perusteet (SBR)

Logiikan perusteet (SBR)

Vaikka tämä oppimateriaali on logiikan lyhyt oppimäärä, kannattaa sen läpikäymiseen varata riittävästi aikaa ja panosta. Logiikan roolia tieteessä ja henkisyydessä ei voi riittävästi korostaa. Logiikka auttaa meitä pitämään asiat järjestyksessä ja oikeissa mittasuhteissa. Logiikka on yksi muinaisista seitsemästä tieteestä ja taiteesta, jotka ilmeisesti vielä keskiajalla olivat yliopistotasoisen opiskelijan pakollisia oppiaineita.

4 oppituntia 600 minuuttia Keskitaso
Universaali etiikka (SBR)

Universaali etiikka (SBR)

Monet uskonnot ja filosofit ovat pitäneet ihmisen eettisen ymmärryskyvyn kehittymistä ihmisyyden ja koko henkisen evoluution perimmäisenä tarkoituksena. Jos ihminen ei erota toisistaan hyvää ja pahaa tai oikeaa ja väärää, ihminen joutuu ristiriitaan itsensä, muiden ihmisten, valtion lainsäädännön ja lopulta perimmäisen totuuden (ja Jumalan) kanssa.

6 oppituntia 600 minuuttia Keskitaso
Seitsemän luonnonlakia (SBR)

Seitsemän luonnonlakia (SBR)

Seitsemän luonnonlain viisaus opettaa meille perimmäisen totuuden lainalaisuuksia elämässä – maailmankaikkeudessa, elävässä luonnossa, ihmiskunnassa ja ihmisessä. Seitsemän luonnonlakia ei ole suoraan tiedettä, mutta jokainen tieteellinen teoria ainakin jollain tapaa pohjautuu näihin lakeihin. Ehkä voisimmekin sanoa seitsemän luonnonlain olevan aksioomia tieteen ja kaikkien luonnonlakien taustalla. Nämä lait nimittäin kuvaavat, miten ihan kaikki asiat toimivat – ei vain jokin tietty asian osa tai ympäristö.

9 oppituntia 210 minuuttia Keskitaso
Peruskurssi rentoutumiseen, transsiin, rukoukseen, jne.

Peruskurssi rentoutumiseen, transsiin, rukoukseen, jne.

Rentoutuminen on rauhoittumista, hiljentymistä ja sisäänpäin kääntymistä. Tällä kurssilla opitaan rentoutumisen perusteita sekä tullaan tutuksi aiheen eri käsitteiden kanssa. Kurssilla myös kokeillaan erilaisia rentoutuksia ja haetaan omaa tapaa rentoutua.

6 oppituntia 240 minuuttia Aloittelija
Symbolien, metaforien ja vertauskuvien kieli (SBR)

Symbolien, metaforien ja vertauskuvien kieli (SBR)

Kurssilla opitaan perusteista lähtien, mitä symbolit, metaforat ja vertauskuvat ovat. Kurssilla tutkitmaan myös löytyykö sille jokin erityinen syy, miksi kaikki ihmiskunnan pyhät kirjat sisältävät vertauskuvallisia tarinoita ja arvoituksellista kieltä. Metaforien olemassaolo ja niiden teho ihmismieleen on ollut viisaiden ihmisten tiedossa niin kauan kuin ihmiskunta on ollut olemassa.

12 oppituntia 240 minuuttia Keskitaso
Sielunpaaston tasot ja toteutustavat (PSI)

Sielunpaaston tasot ja toteutustavat (PSI)

Pyhien kirjojen ohjeet paastoista eivät tarkoita vain ravinnosta luopumista, vaan paastoaminen on huomattavasti syvällisempi konsepti. Paastoaminen on käytännönläheisin muoto itsensä kieltämiselle, eli jostain yleensä itselle tärkeästä asiasta pidättäydytään jostain korkeammasta syystä. Sielunpaastoa voidaan toteuttaa erilaisina asioina, kolmella eri tasolla (fyysinen, henkinen, hengellinen). Sielunpaaston perimmäinen idea ei ole kuitenkaan jatkuvasti kieltää itseään, vaan paaston tulisi aina tähdätä tasapainottumiseen.

3 oppituntia 240 minuuttia Edistynyt
Muistipalatsin rakentaminen (HCR, SBR)

Muistipalatsin rakentaminen (HCR, SBR)

Muistipalatsin rakentaminen on varsin kattava muistia käsittelevä kurssi, jonka oppien avulla on helppoa jopa satakertaistaa oma muistikapasiteetti. Kurssilla opetellaan ajatuksen rakenne, sekä muistitekniikoiden taustalla toimivat ajatustenhallintatekniikat. Varsinaisista muistitekniikoista opetellaan linkitystekniikka, paikkajärjestelmä, nimimuistitekniikka, sekä isojen lukujen ja numeroiden muistitekniikka. Kurssin lopuksi kaikkea opittua sovelletaan ja aloitetaan oman muistipalatsin rakentaminen.

10 oppituntia 360 minuuttia Aloittelija
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).