Alkemian määritelmä ja historia

Alkemian perusteiden kurssin ensimmäisellä oppitunnilla hahmotetaan alkemiasta jonkinlainen määritelmä ja tarkastellaan kolmea tasoa, joihin alkemia periaatteessa jakaantuu.

 

Alkemian alkuperä ja historia

Alkemian alkuperästä ja määritelmästä on olemassa lukuisia teorioita. Ehkä tämä johtuu nimenomaan siitä, että kyseessä on, yhdessä astrologian kanssa, vanhin ja kattavin tieteenlaji. Nykyisen ihmiskunnan alkuaikana ei ollut kuin yksi tieteenlaji, jota opetettiin muinaisissa mysteerikouluissa. Tämä Tiede piti sisällään sekä alkemian että astrologian. Samaan tieteeseen kuuluivat myös uskonnot ja tiede, eli tämä yksi ja sama tiede kattoi periaatteessa kaiken, mitä mysteerikoulussa opetettiin. Tästä yhdestä tieteestä ja taiteesta syntyi sitten kahtiajako alkemiaan ja astrologiaan, sekä tämän jälkeen aina uusiin ja erilaisiin tieteen alaosioihin, joita nykyään on jo satoja.

 

Yleisesti voidaan sanoa, että alkemia on muinainen Taide ja Tiede, joka on keskittynyt tutkimaan Elämän mysteerejä, tietoisuutta ja evoluutiota. Jotkut kansantarut kertovat Jumalan opettaneen alkemiaa ensin Aatamille ja myöhemmin suoraan Moosekselle. Tarustoissa on myös mainintoja siitä, että langenneet enkelit olisivat opettaneet alkemian saloja kuolevaisille naisille vaihtokauppana seksiä vastaan. Vieläpä jotkut väittävät alkemian olevan jäännös muinaisesta Atlantiksen teknologiasta, jolloin jumalat tai avaruusolennot opettivat sen saloja esi-isillemme. Alkemian nimi juontaa juurensa arabian kieleen, jossa etuliite ”al-” on yleisesti käytössä ja tarkoittaa määräistä artikkelia kuten ”the” englannin kielessä. Varsinainen sana on siis Khemia, joka tarkoittaa alun perin ”mustaa taikuutta”. Modernin kielen sana kemia tulee suoraan tästä sanasta.
Bartlett, 2009

 

Vaikka alkemia sanan etymologia tulee arabiasta, kannattaa hoksata sellainen seikka, että muinaisessa Egyptissä termi Khem tarkoittaa ”Egyptiä”, eli juuri sitä maata itseään, josta nyt puhutaan. Khemi voi muinaisessa Egyptin kielessä viitata myös sanoihin ”musta maa”, mikä on luonnollisesti eräs syy yhdistää alkemia mustaan taikuuteen. Alkemiaan perehtyneet kuitenkin ovat oivaltaneet tämän mustuuden viittaavan enemmän ihmismielen tiedostumattomaan osaan kuin pahuuden ulkoiseen ilmentymään. Khemi- sana on ollut esoteerisesti niin tärkeä, että se on myös yhden Nooan kolmesta pojasta nimi. Suomeksi tämä nimi kuuluu Haam, mutta tuo ensimmäinen kirjain H onkin hepreankielen Chet, eli se lausutaan hyvin eri tavalla kuin H kuuluu suomeksi. Myös heprean tuntijat puhuvat tämän puolesta, sillä Haam usein käännetään sanaksi ”musta”, joka siis tarkoittaa samaa kuin Khem hieroglyfeissä.

 

Alkemian perusolemuksena pidetään sen harjoittajan yritystä muuttaa perusmetalleja kullaksi, mutta sen syvempi ja salattu merkitys on paljon suurempi ja olennaisempi: kullaksi jalostuminen nimittäin tapahtuu myös Taiteen harjoittajan omassa elämässä, kun hän vapautuu ymmärtämättömyytensä vankilasta kohti valaistumista.

Signs and Symbols, 2008

 

Yritetään seuraavaksi muodostaa näiden kahden lainauksen ja yllä olevan pohdinnan perusteella alkemialle ”virallinen” määritelmä. Olkoon tämä määritelmän virallisuus voimassa ainakin tämän kurssin ajan.

 

Alkemia on ihmisen henkisen evoluution tiede ja taide, jossa yksilö vapautuu ymmärtämättömyytensä vankilasta tavoittelemaan valaistumista. Prosessia kuvataan ja selitetään fyysisesti aineiden ja tähtitaivaan kappaleiden kautta, henkisesti ihmisen oman mielen ja persoonan kautta, sekä hengellisesti symboleiden ja korkeamman tietoisuuden kautta.
Tämän kurssin “virallinen” määritelmä

 

Alkemian harjoittaminen tuomittiin kuolemanrangaistuksen uhalla

Sekä muinaiset että keskiajan alkemistit käyttivät maailman tunnetuimpia symboleita, kuten planetaarisia merkkejä, aurinkoa ja kuuta omiin tarkoitusperiinsä. Jossain vaiheessa keskiajan kristittyjen aloittamien ihmisvainojen aikaan alkemistien oli pakko jalostaa hyvin monimutkainen ja salainen kieli, jotta heidän henkensä ei ollut välittömästä uhattuna. Näin alkemian piiriin syntyi henkisten symboleiden lisäksi näkymätön kieli, jossa myös tieteellistä osaamista opetettiin ja siirrettiin sukupolvelta toiselle, salaisesti. Salailu aiheutti tietysti sen, että alkemia yhdistettiin perusteettomasti huijauksiin ja petoksiin – ja tämäkin siis lähinnä kristillisen kirkon propagandan vuoksi.

Keskiaikaisten ihmisten ymmärtämättömyys ja ennakkoluulot ovat suurin syy sille, miksi tieteelliset yleisnerot kuten Leonardo da Vinci ja Sir Isaac Newton (sekä vielä myöhemmin jopa Nikola Tesla) tutkivat alkemiaa ja muita muinaisia tieteitä, ja samalla piilottivat ihmiskunnan henkisiä oppeja tuotostensa sivuille. Esimerkiksi Leonardon päiväkirjoissa on paljon alkemian viitteitä, mutta myös kritiikkiä sen ajan taikauskoa kohtaan. Alkemiassa suositut piilotetut sanomat ovat tarkoitettu vain sellaisille ihmisille, jotka ovat pyhittäneet kokonaan tai hetkellisesti oman elämänsä tutkiakseen itseään, ihmiskuntaa sekä koko maailmankaikkeutta.

 

Alkemia tänään

Nykyajan lääkkeet, öljyt, alkoholi, jalokivet, räjähdeaineet ja jopa valmistettu ruoka ovat kaikki alkemian tuotteita tai alkemiallisia prosesseja. Hieman syventymällä alkemiaan, on uskomatonta ymmärtää kuinka merkittävä – vaikkakin edelleen hyvin salattu – rooli alkemialla on modernin ihmisen jokapäiväisessä elämässä. Ehkä enää et pidä hammastahnaa, saippuaa tai deodoranttia itsestään selvyytenä. Keskiaikaiset alkemistit noudattivat sääntöä ”ora & labora”,* eli ”rukoile ja työskentele” ja heille kuuluu kunnia näistä monista nykyajan ”keksinnöistä” sekä niiden valmistusmenetelmien ymmärtämisestä ja kehittämistä. Valitettavasti keskiajalla ja sitä ennen ei tunnettu kemian turvallisuusluentoja, minkä vuoksi monet alkemistit räjähtivät laboratorioidensa mukana ja näin antoivat jopa henkensä tämän taiteen vuoksi. Me voimme jokainen kunnioittaa heidän muistojaan ymmärtämällä, miten nämä asiat ovat oikeasti menneet.

* Viisaimmat osasivat ehkä päätellä edellä, miten sana ”laboratorio” on muodostunut.

 

Alkemian kolme eri tasoa

Alkemiaa, kuten lähes mitä tahansa tieteenlajia voidaan tutkia ja harjoittaa kolmella eri tasolla. Nämä tasot ovat

 Fyysinen taso,

Henkinen (myös mentaalinen) taso, sekä

⊕ Hengellinen taso.

Tämä alkemian peruskurssi pyrkii valottamaan hieman näitä kaikkia tasoja, kuitenkaan liikaa kiinnittymättä niistä mihinkään.

Fyysinen alkemia on lähes jokaiselle tuttu ja nykyään sitä nimitetään ihan vain kemiaksi. Kemia puolestaan on nykyään määritelty vain osaksi luonnontieteitä, se määritellään tutkivan aineen koostumusta, ominaisuuksia ja muuttumista.

Henkinen alkemia pyrkii samaistamaan eri aineita ihmisten eri persoonallisuustyyppien kanssa. Kyseessä on hyvin samankaltainen prosessi kuin astrologiassa, jossa tähtimerkkejä sovitellaan eri persoonallisuustyyppien selittäjiksi. Henkinen alkemia on ensisijaisesti tiede ja taito itsetuntemukseen. Sillä selitetään omaa olemassaoloa ja yritetään ymmärtää kaikkien ihmisten samankaltaisuuksia. Tässä on ideana ymmärtää, että aivan kuten vesi koostuu kahdesta alkuaineesta, samalla tavalla ihmiset koostuvat erilaisista piirteistä. Lopulta näitä piirteitä tutkimalla ja ymmärtämällä, ihminen kykenee luomaan luonnon kaaokseen selkeän järjestyksen, ja jopa lopulta tunnistamana kaiken yhteisen alkuperän. Henkisen alkemian jalostumisprosessi on itsetuntemusta sekä lopulta ykseyden etsimistä.

Hengellinen alkemia jatkaa oikeastaan siitä pisteestä, mihin henkinen alkemia yltää. Hengellinen alkemia tarkoittaakin alkemian ymmärtämistä sellaisena kuin on – perimmäisen totuuden valossa, ja ilman subjektiivista harhaa. Hengellisessä alkemiassa kaikki ovat kytköksissä toisiinsa, myös aine, keho, mieli, sielu, tietoisuus jne. Hengellisen alkemian jalostumisprosessi on ykseyden löytymisen jälkeen sielun puhdistumista ja lopulta pyhittymistä, aina valaistumiseen asti.

Jalostumisprosessien kautta alkemistin sydämessä ja sielussa nämä kaikki alkemian kolme tasoa ovat lopulta yksi ja sama taso.

Alkemian tunnetuimmat symbolit kuvaavat näitä jalostumisprosesseja. Viisasten kivi löytyy siinä vaiheessa, kun henkisen alkemian päätöspisteessä alkemisti kohtaa Ykseyden kaiken taustalla. Sanotaankin: ”Alussa ja lopussa kaikki on Yksi.” Vastaavasti Elämän eliksiiriä päästään maistelemaan hengellisessä alkemiassa, kun sielu puhdistuu sekä fyysisesti että henkisesti. Tässä vaiheessa pätee viisaus: ”Lyijy on lyijyä niin kauan, kuin sitä tarvitaan. Kun lyijyä ei enää tarvita, se muuttuu kullaksi itsestään.” Tätä prosessia kuvaa tähtitaivaan tapahtuma, jossa tähti tulee tiensä päähän, ja tarkoituksena mukaan joko häviää tai syntyy vielä suurempana tähtenä. Avaruuden symboliikassa Viisasten kiveä vastaa esimerkiksi supermassiivinen musta aukko. Se on olemattoman pieni piste, joka sisältää jo valmiiksi kaiken aineen. Tästä käytetään myös symbolista termiä ”syvyys”.

Alkemian tasot tulevat ihmiselle vastaan lähes poikkeuksetta edellä mainitussa järjestyksessä. Toivottavasti tämä kurssi auttaa sinua kuitenkin ymmärtämään, ettei edes fyysistä tasoa voi ymmärtää koko syvyydessään, ilman että jalostumista tapahtuu varsinkin henkisellä tasolla. Jos alkemistin oma sydän, tietoisuus ja sielu eivät jalostu fyysisen maailman ymmärryksen mukana, kasvaa ihmisen sisäinen vastustaja liian suureksi – ja näin ylpeys nielaisee tietoisuuden valon.

Vihreä leijona nielaisee auringon.

 

I am the true green and Golden Lion without cares, In me all the secrets of the Philosophers are hidden.

Rosarium Philosophorum

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).