Elektrum – vihreän kullan metsästys

 

Tällä oppitunnilla sukelletaan alkemian salattuun, kolmanteen vaiheeseen. Oppitunnilla nostetaan esiin symboleita ja linkitetään niitä tarinan muotoon - tämä tarina vie meidät aina pyramidien huipulle.

Kulta ja Hopea ovat aina olleet kaikkein tavoitelluimpia metalleja sekä koruihin että rakennuksiin. Alkemia ei tee tässä poikkeusta. Feenkslinnun dramaattinen symboliikka, jossa tulessa kuoleva (= puhdistuva) lintu munii viimeisillä voimillaan munansa tuhkan keskelle, edustaa Viisasten kiven viimeistä vaihetta eli Kullaksi muuttumista ja mentaalista täydellistä hyvyyttä, uhria yli itsekkään egon rajojen. Tästä tarinasta voidaan nostaa esille aiheeseen liittyvä kysymys. Mikä on täydellisen hyvyyden väri?

Toinen kuuluisa alkemian symboli on käärme Urobus, joka muodostaa ympyrän pitämällä omaa häntäänsä suussa. Ympyrä merkitsee jatkuvuutta ja kuolemattomuutta. Sama alkemian arvoitus on saanut osansa heprean kielen aakkosissa, jossa yhdeksäs kirjain on tet ט. Tet omaa numeroarvon 9. Heprean sana tet tarkoittaa käärmettä tai koria, jossa on käärme. Itsessään tet voidaan lausua kahdesti itsellänsä, jolloin käärmeestä tulee ulos kaksi käärmettä. (Sama kirjain voidaan myös lausua TeTH, jolloin sen muodostavat kirjaimet Tet ja Tau eli Käärme ja Risti.) Kun käärmeestä tulee kaksi käärmettä, sen numeroarvo tuplaantuu eli luvusta 9 tulee luku 18. Heprean kielessä luku 18 tarkoittaa kirjainyhdistelmää Jod + Chet eli sanaa Chai, joka tarkoittaa ”elävää” tai ”elämää”. Kun ajattelemme tätä saatua tulosta sekä geometrisesti että symbolisesti, olemme juuri tuottaneet ympyrän, jonka kehän pituus on 18 eli CHaI. Kyseessä on siis aito Elämän Pyörä. Tällainen ajattelutapa on sopusoinnussa heprean kielen kanssa, jonka kerrotaan olevan luomisen työkalu kirjan Sefer Yetzirah (Wescott, 1887) mukaan. (Tästä aiheesta olen kirjoittanut varsin kattavasti kirjassa Mona Lisa - Jumalan Kuva.) Aiheeseen liittyy myös verkkokampuksen kurssi Gematrian perusteet.

Urobus käärme

Urobus käärme

Lähestymme kokoajan alkemian symboliikan kautta Vihreää väriä, joka vihdoin näyttäytyy meille Vihreän Leijonan muodossa. Tämä symboli merkitsee vihreää myrkkyhappoa, jota käytetään sen syövyttävän olemuksen vuoksi useissa alkemian prosesseissa. Symbolissa on Auringon nielaiseva Leijona, jonka on kerrottu symboloivan kultaa itseään sen puhtaimmassa muodossa. (Signs & Symbols, 2008) Mitä vihreä väri siis tarkoittaa?

Alkemian symboli vihreä leijona

Alkemian symboli Vihreä Leijona

Lyhyesti sanottuna vihreä, aurinkoa syövä leijona merkitsee ihmisen viimeistä egon jäännöstä, joka nyt kerää kaikki voimansa ja hyökkää tietoisuuden valoa vastaan - kyseessä on Suuren Työn kolmas, salainen vaihe. Vihreä leijona haluaa kaupallistaa tietoa ja parantamista, sekä se haluaa tekemästään työstä kunnian itselleen, omalle nimelleen.

Symbolien kielen ymmärtämiseksi pitää matkustaa takaisin Egyptiin ja tutustua siellä vallitsevaan jumalalliseen järjestykseen. Täältä löytyy Vihreä Isä-Jumala Osiris. Monet egyptologit myös kertovat, että vihreä väri tarkoittaa monesti samaa kuin punainen väri hieroglyfeissä. Osiriksen tarustoon kuuluu maininta tapahtumasta, jossa hänen veljensä Seth tappaa Osiriksen ja paloittelee hänen kehonsa ympäri Egyptin maata. (Pinch, 2002) Tässä tarinassa ja Jeesuksen kattamassa viimeisessä ehtoollisessa, jossa Jumala tarjoaa oman kehonsa ja verensä syötäväksi, on paljon yhteisiä piirteitä. (Luukas 22:19) Ne molemmat ovat tarina siitä, miten oma sielu tarjoillaan uhriksi ihmiskunnalle, ja näin ollen luovutaan viimeisistäkin oman tahdon rippeistä. Vasta tämä on vihreän leijonan kuolema. (Aiheesta on tarkempi selitys tässä: Mitä tarkoittaa alkemian symboli, jossa vihreä leijona nielaisee auringon?)

Vihreän Leijonan symboliikka aukeaa, kun muistamme Leijonan olevan luonnossa petojen kuningas. Vihreä väri puolestaan merkitsee Luonnon (= Äiti) ja Jumalan (= Isä) liittoa – Isä-Äitiä. Tätä samaa ajattelutapaa tarvitaan alkemian Rebus vaiheessa, kun kaksi ääripäätä liitetään yhteen. Muista: ”Yksi on Kaikki.” Kysymys siis kuuluu, että mitä saadaan liittämällä yhteen Kuu ja Aurinko eli Tieto ja Elämä? Mikä aine täydellistää alkemian perimmäisen tarkoituksen ja kolminaisuuden? Vastaus johtaa meidät suoraan pyramidin huipulle.

 

Electrum – Vihreä Kulta

Alkemian periaatteiden mukaisesti kullan ja hopean liittona saadaan aikaan Elektrum. Elektrum ei kuulu alkuaineiden jaksolliseen järjestelmään, vaikka sanana se tulee vastaan monissa tieteellisissä julkaisuissa. Elektrumia esiintyy luonnossa ja se on kullan ja hopean yhdistelmä. Väriltään Electrum on usein vaaleankeltaista. Jotkut tutkijat ovat yrittäneet määritellä tarkkoja prosentuaalisia osuuksia kullan ja hopean suhteen, mutta mitään yhteistä linjaa ei ole. (Kinnunen, 1998). Silti ehkä eniten käytetty mittasuhde on 55% kultaa ja 44% hopeaa. Tämä suhde antaa yhden prosentin käyttövaran vielä muille alkuaineille kuten kuparille.

Täysin erilainen lähestymistapa Elektumiin on löydettävissä alkemistina tunnetun Paracelsuksen muistiinpanoista:

Määritellään elektrum: se on Taiteella muista metalleista valmistettu metalli, eikä se enää ole sen tapaista mistä se on tehty.

Paracelsus tarkoittaa tässä, että Elektrum itse ei ole metalli, vaikkakin se sisältää metalleja omassa kehossaan. Samassa asiayhteydessä Paracelsus kertoo alkuperäisen Elektrumin olleen kahden asemesta seitsemän metallin seos:

se sisältää jokaisen näiden metallien hyveen, samalla tuottaen jotain uskomatonta.

Jostain syystä Paracelsus liittää Elektrumiin punaisen ja valkoisen värin jostain muista alkemian prosessaista. (Waite, 2002) Tähän kommentiksi varmasti riittää, että Valkoinen on Tiedon eli Isän väri ja Punainen on Elämän eli Pojan väri. He ovat Kuu ja Aurinko. He ovat Pienempi Työ ja Suuri Työ yhdessä.

On hyvin mielenkiintoista havaita miten eri tieteen ja uskontojen aloilta Totuuden etsijät ovat olleet kiinnostuneita juuri tästä aineesta ja sen eri sekoituksista. Plinius Vanhempi pohtii Elektrumin olemusta kirjassaan Naturalis Historia, jota pidetään maailman ensimmäisenä luonnonhistorian kirjana. Toisesta lokerosta nousee esiin Witness Lee, joka opettaa meitä Elektrumista profeetta Hesekieliä koskevien tutkimustensa yhteydessä (Messages 1-15). Esiin nousevat seuraavat asiat:

  • Elektrum on kullan ja hopean seos
  • Elektrum käännetään joskus meripihkaksi sen värin vuoksi
  • Elektrum on se hehkuva metalli, joka on kuvattu Raamatussa (esim. Hesekiel 1:4, 1:27 ja 8:2)

Kreikkalaiset kutsuivat Elektrumia valkoiseksi kullaksi, vaikka sen vakiintunut nimitys onkin vihreä kulta. Vihreä on seokselle varmasti parempi nimi, sillä se esittää ja symboloi keskiarvoa. Tämä toteutuukin ihan oikeasti esimerkiksi väriaaltojen aallonpituuksissa. Vihreä väri on siis luonnollinen tasapaino, ja onhan aiheesta tehty tutkimuksiakin, joiden mukaan ihmisen silmä lepää parhaiten vihreän luonnon keskellä.

Myös tiede on vahvistanut Elektrumin olevan voimakkaampi ja kestävämpi kuin pelkästään kulta tai hopea. (Kinnunen, 1998) Toinen tieteellisesti merkittävä fakta on, että Elektrumia käytettiin ihmiskunnan ensimmäisissä kolikoissa (DR. O’HARA, 2013). Elektrumin voidaan siis sanoa olevan arvokas ja erityislaatuinen metalli, mutta miten se liittyy pyramideihin?

 

Pyramidion - huippukivi

Pyramidion (monikko pyramidia) on arkeologian termi, jolla viitataan egyptiläisen pyramidin ylimmäiseen kiveen tai huippukiveen. (Wilkinson, 2005, s. 197) Vanhan valtakunnan aikaan pyramidion valmistettiin dioriitista, graniitista tai hyvin hienosta kalkkikivestä, joka päällystettiin kullalla tai Elektrumilla (Winston, 2013). Kulmakiven valinnalla ja valmistuksella on varmasti ollut suuri merkitys. Samaan aiheeseen liittyen monille voi tulla yllätyksenä, että Egyptistä löytyy Pyramidion kivi, jonka nimi on Mooses (Peck and Roemer- und Pelizaeus-Museum, 1997).

Samasta aiheesta Raamatussa jatkaa Mooseksen jälkeen Jeesus: ”Jeesus sanoi heille: "Ettekö ole koskaan kirjoituksista lukeneet: -- Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herralta se on tullut, ja se on ihmeellinen meidän silmissämme.” (Matteus 21:42) Tämä on viittaus Psalmiin 118, jonka kohdassa 22-24 lukee: ”Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä.

Kulmakivet ovat tarkoituksella jätetty pyramidien viereen makaamaan tai ne on kokonaan kuljetettu pois pyramidien läheisyydestä. Tällä on iso symbolinen merkitys, sillä kulmakivi on Suuren Työn edetessä ihmiselle annettava Ikuinen Pää. Ihminen on henkisen ja hengellisen tien edetessä ensin saanut profetian lahjan Vesikasteessa ja sittemmin rakentanut itsestään mentaalisen pyramidin jumalallisen järjestyksen mukaisesti. Työ kuitenkin etenee seuraavaan vaiheeseen vasta, kun Profetian Pää leikataan irti. Siksi huipulla ei ole kiveä, se on leikattu irti. Toisaalta huipulla ei ole myöskään Ikuista Päätä, sillä sitä ei ole vielä rakennettu. Jos ihmisellä riittää kärsivällisyys, ja hän katsoo pyramidia oikeasta kohdasta, hän tulee ennen kuin vuorokausi on kulunut, huomaamaan miten Aurinko ja Kuu tulevat pyramidin kulmakiveksi.

Kulmakiven konkreettisen kuvan voi nähdä useiden faaraoiden päähineissä. Kulmakivi on kuin kaaren eli pallon ja kolmion eli pyramidin yhdistelmä. Tämä ensimmäinen kivi näyttää kiveltä, joka ei kelpaisi kenellekään, eikä se kelpaakaan, mutta samalla se on avain ymmärtää koko maailmankaikkeus. (Vrt. huvikseen Johannes 8:7)

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).